دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 81579
بازدید امروز : 161
کل بازدید : 4847451
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
بارگزاری صفحه : 3.81

ثانیه

امنیت اجتماعی

تهدید امنیتی Security  threat                       


تهدید امنیتی، در عرصه سیاست و روابط بین ­المللی، عبارت است از هرگونه قصد، نیت حادثه و اقداماتی که ثبات سیاسی و اقتصادی، منافع حیاتی و امنیت ملی یک کشور را، در معرض خطر جدی قرار بدهد (1).

هر نوع جهت­ گیری و اقدام دشمنان(اعم از داخلی یا خارجی)را، که باعث به خطر افتادن منافع ملی کشور باشد، تهدید می­گویند (2).

 تهدید، یک حالت، وضعیت خاص، رفتار و پدیده­ای است که برداشت­های گوناگونی از آن وجود دارد و حد و مرز آن، اعتباری و به عبارتی، زمان­مند و مکان­مند است. مبانی فکری، اندیشه سیاسی و محیط امنیتی، بر تعریف تهدید، قدرت و امنیت، تأثیر تعیین کننده­ ای دارد. ممکن است پدیده و یا مسئله ­ای برای جامعه ­ای، پدیده ­ای عادی و یا مسئله­ای اجتماعی باشد، در حالی که همان پدیده و وضعیت برای جامعه دیگر، مسئله­ ای غیرعادی، خطر یا بحران امنیتی به شمار آید. بنابراین، ماهیت، نوع، شدت، سطح تهدیدها، تابع عقاید و نگرش بازیگران، محیط اجتماعی و ملی و محل وقوع تهدید باشد (3).

 تهدید و به کارگیری آن در حوزه امنیت ملی، تابع گفتمان ­های مختلف امنیتی است. بنابراین، در مکاتب و رهیافت­های مختلف امنیتی، تهدید، نقش و جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال، در نظریه ­های واقع گرایی به ویژه نظریه «توازن تهدید» و «مکتب کپنهاک»، تهدید نقش محوری در امنیت ملی دارد؛ در حالی که در نظریه­ هایی مانند سازه انگاری و نظریه قدرت نرم، تهدید در حاشیه قرار داشته و مسایل دیگر اهمیت می­یابد. از سوی دیگر، هدف­ها، سطح، حوزه ­های تهدید و چگونگی اندازه­گیری آن در رهیافت های امنیتی، متفاوت است (4).

 تهدیدها بر مبنای شاخص ­های مختلفی از جمله سطح، موضوع، ابزار و شیوه ­های اعمال، دسته ­بندی شده ­اند. نوع دیگر طبقه ­بندی تهدیدها، براساس «روش اعمال و پیامد تهدید» است. براساس این شاخص، تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده­اند که البته در مورد این سه گونه تهدید، تلقی واحدی وجود ندارد (5).

 به طور کلی، هدف از هر نوع تهدید، تأثیرگذاری بر اندیشه، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است. بنابراین، نقطه مشترک همه تهدیدات، تحمیل اراده به نیروی مقابل است. تفاوت­ تهدیدات، در به کارگیری روش­ها و ابزارهاست. تهدید می­ تواند با تأکید بر توان فیزیکی (لشکرکشی، اشغال خاکریز و سرزمین، نابودی و کشتن انسان ­ها و ویران نمودن مراکز اقتصادی)، و یا می­تواند با تکیه بر روش ­های سیاسی، روانی و شیوه­ های غیرخشونت آمیز و با به کارگیری قدرت نرم، برای تأثیرگذاری بر اراده حریف و نیروی مقابل، انجام شود (6).

واژه های کلیدی:

تهدید، منافع حیاتی، امنیت ملی.

ارجاعات:

1-   نباتی عزت اله. پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزه تهدیدات. انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی؛ 1389، ص26.

2-   متولیان حسن. پدافند غیرعامل ویژه فرماندهان. انتشارات معاونت آموزش ناجا؛ 1388، ص 101.

3- تریف تری و دیگران. مطالعات امنیتی نوین.ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی.تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی؛1383، ص 48.

4-   عبداله خانی علی.تهدید در نظریه های امنیت.فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم، شماره 27؛1385، ص 73.

5-   نائینی علی محمد.بررسی تطبیقی تهدیدهای سه گانه.فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 8، شماره 5؛1389، ص 164.

6-   هاشمی سید حمید. نگ نرم در دنیای معاصر.دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه­یزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛1390، ص 53.

 

1-  

 

1-      

1- 

 

 

 

نظر شما :