دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 179275
بازدید امروز : 5236
کل بازدید : 3882906
بازدیدکنندگان آنلاين : 10
بارگزاری صفحه : 1.20

ثانیه

مطالعات اجتماعی

اختلال  شخصیت ضد اجتماعی Diagnostic personality disorders        

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از طبقات گروه B اختلالات شخصیت است که غالباً با ویژگی­ هایی نظیر هیجانی، بازیگری و بی ثباتی مشخص می شود و در جمعیت عمومی شایع تر از سایر اختلالات می ­باشد (1).

 شخصیت عبارت است از سبک ویژه تفکر و رفتار هر فرد. به عبارت دیگر، وجوه خاص فکر کردن و رفتار کردن هر فرد، بیانگر شخصیت وی است. بدین ترتیب اگر شخصیت فرد یا الگوهای معمولی پاسخ­ های او را در برابر موقعیت ­ها بشناسیم، می­توانیم رفتار او را در موقعیت­های جدید پیش بینی کنیم.

  اختلال شخصیت ، یک الگوی فراگیر، بادوام و غیر قابل انعطاف از تجارب درونی و رفتار بیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می­ شود (2).

 اختلال شخصیت و درماندگی و مشکلات ناشی از آن، در تمام عمر دامن گیر فرد می­شود (3)، با وجود این ، انواع این اختلالات از نظر میزان فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلال شخصیت را به این شرح توصیف می­ کند:

"الگوی بادوام از رفتار و تجربه که به طرز قابل توجهی از انتظارات فرهنگی فرد انحراف دارد." این الگو در چند حیطه زیر ظاهر می­ شود:

شناخت(شیوه ­های ادراک و تعبیر و تفسیر خود، دیگران و رخدادها)؛

عواطف(محدوده، شدت، نوسان و تناسب پاسخ هیجانی)؛

عملکرد بین فردی؛

کنترل تکانه (4).

اختلال شخصیت ضداجتماعی با بی­احترامی فراگیر و نقض حقوق دیگران از سن 15 سالگی مشخص می­شود. شخص باید حداقل 18 سال داشته باشد و قراینی از اختلال سلوک، قبل از 15 سالگی در او ظاهر شده باشد. این اختلال ممکن است به واسطه غمگینی و ملالت، تنش، تحمل اندک یکنواختی، خلق افسرده و مرگ خشن نابهنگام، پیچیده شود (5).

 فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی که به نام­های سایکوپات یا سوسیوپات نیز خوانده می­شود، یک الگوی فراگیر بی­ توجهی و تجاوز به حقوق دیگران را از خود نشان می ­دهد. به جز اختلال وابسته به مواد، این اختلال بیشترین ارتباط را با رفتار بزهکارانه بزرگسالان، چه جزئی و چه کلی دارد. بیشتر مبتلایان به این اختلال، برخی الگوهای رفتار ضداجتماعی و سوء رفتار را تا قبل از سن 15 سالگی از خود نشان داده­اند؛ مثل مدرسه گریزی، فرار از خانه، شروع حملات فیزیکی، آزار فیزیکی به حیوانات یا انسان­ها، تخریب عمدی اموال، دروغگویی و دزدی فراوان. افراد ضد اجتماعی، بسیار فریبکار می­باشند. بسیاری از آنها نمی­توانند به طور مداوم در یک شغل باقی بمانند. غیبت­ های فراوان دارند و احتمال دارد که شغلشان را یکباره رها کنند (6).

 این افراد ممکن است تحریک ­پذیر و پرخاشگر باشند و غالباً شروع کننده نزاع­ های فیزیکی هستند (7). بسیاری از آنها بی ­هدف از جایی به جای دیگر می­ روند. بی­باک، بی ­ملاحظه و خودمحورند و توجه کمی به سلامتی خود، دیگران و حتی کودکانشان دارند (8).

 در درمان این اختلال از شیوه­ های روان­درمانی و دارو درمانی بهره گرفته می­ شود. قبل از شروع درمان، ایجاد محدودیت ­های صریح، اهمیت اساسی دارد. درمان دارویی در مداوا ی علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب، خشم یا افسردگی مورد استفاده قرار می­گیرد. اما چون این بیماران غالبا سوء مصرف کننده دارو بوده­اند، تجویز دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

کلید واژه ها

شخصیت ضد اجتماعی، پرخاشگری، افسردگی، انتظارات­ فرهنگی.

ارجاعات:

1.    فاتحی­زاده، مریم. امامی ،طاهره و نجاریان، بهمن. بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش­آموزان دختر. دماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 22. تهران: دانشگاه شاهد؛1386. ص 47

2. APA(American psychiatric association). Diagnostic and statistical manual of mental disorder. Washington : APA;2004.

3.       Cloninger C. R. Anti social personality disorder. Hoboken, NJ, Wiley Press;2005. pp.125-170

4.     Zimmerman M.  Diagnostic personality disorders: a review of issued and research methods. Arch; psychiat; 1994. pp 225-245.

5.       فاتحی­زاده مریم .امامی طاهره و نجاریان بهمن. همان. ص 48

6.   Bland .R & Newman H. lifetime prevalence of psychiatric disorder in Edmonton. Act a psychiatric. Scondin 77; 1998.pp.24-32.

7.  Valliant G .E. ego mechanisms of defense and personality psychopathology. J. abnorm. Psychol, 1994. pp.44-50

8.   Sadock B. J &  Sadock V. A. comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia. USA, 2000.

 

 نظر شما :