دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 121370
بازدید امروز : 91
کل بازدید : 4847381
بازدیدکنندگان آنلاين : 7
بارگزاری صفحه : 1.00

ثانیه

امور انتظامی

ایست بازرسی           Stop  and  Search

 به توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس به منظور بازرسی و تفتیش، اطلاق می- شود (1).

ایست و بازرسی به این معنی است که پلیس برای برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم ها، کشف جرم، کنترل محدوده استحفاظی از نظر قاچاق و دستگیری مجرمین و مظنون ها در مکان و زمان های خاصی، وسایل نقلیه عبوری را متوقف کرده، و بازرسی و تفتیش به عمل آورد.

 ایست و بازرسی به دو نوع کلی شامل ثابت (درازمدت) و موقت (کوتاه مدت) تقسیم می شود. برای کنترل مناطق طبقه­ بندی شده (حساس، حیاتی، مهم)، سرحدات مرزی و گلوگاه ها با ارجحیت بالاتر امنیتی و راهبردی، از ایست و بازرسی ثابت استفاده می- کنند. در این نوع ایست و بازرسی، تیم­ های ایست و بازرسی به صورت شبانه روز در محل مستقر بوده و کنترل وسایل نقلیه و افراد را عهده ­دار می ­باشند (2). انتخاب محل برای تحقق اهداف ایست و بازرسی و هوشیاری در واکنش به تحرکات مجرم ­ها، در این نوع ایست و بازرسی مهم است.

 ایست و بازرسی موقت برای انجام اقدام­های ضربتی و در شرایط خاصی انجام می- گیرد و مدت زمان آن بر خلاف نوع اول، بسیار کوتاه می باشد. هدف این نوع ایست و بازرسی، پیشگیری ضربتی و واکنشی از جرم ها یا دستگیری تبهکاران و تعقیب آنها می ­باشد (3).

 به صورت کلی، مهم ترین اهداف ایست و بازرسی عبارتند از:

1) برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از جرم ­ها در یک منطقه؛(4)

2) ایجاد اطمینان و آرامش روحی(5) در جامعه برای مهار بزهکاری؛

3) نمایش قدرت (6) و ایجاد رعب و وحشت در بین متخلفین؛

4) کشف جرم­ها (7) و جلوگیری از قاچاق کالا، مواد مخدر و اسلحه؛

5) شناسایی و دستگیری مجرمین؛

6) جلوگیری از تحرک ها و فعالیت­های باندهای تبهکاری سازمان یافته (8).

واژه های کلیدی:

 ایست و بازرسی، پیشگیری از جرم، شناسایی، مناطق حساس، تحرکات سازمان یافته.

ارجاعات:

1)      گل محمدی خامنه، علی. پیشگیری از جرایم. تهران: موسسه انتشاراتی جهان جام جم؛1387. ص 43.

2)      2)  Ekblom, p. Towards a Discipline of crime prevention: a systematic approach to its nature, range and Conception. Bennett(Ed), crime prevention: The cordwood Papers. Cambridge: crop wood;1996.p.102

3)      گل محمدی خامنه، علی. همان. ص 45.

4)      4) Hughes, Gordon. Understanding Crime prevention: Social Control, risk and late modernity; 2000.pp.110-115.

5)      هزار جریبی، جعفر. تبیین راهبردهای نوین جامعه محوری پلیس بر اساس نظریه جامعه شناسی احساس. فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره دوم؛1388. صص189-169.

6)      6) Nye, Joseph, S. Soft power: the means to success in world politics. Book Discussion Carnegie council of Ethics and International affair; 2004. P.73.

7)      7) Davis, M. Ecology of Fear. Picador: London;2002.p.96

8)      8) Bound Michel .urban Social Theory. Oxford university press; 2004. p.85.

 

نظر شما :