دانشنامه پلیسجمهوری اسلامی ایران

مرکز دانشنامه نگاری پلیس

اهداف مرکز دانشنامه نگاری پلیس

ایجاد امکان دریافت نظرهای اصلاحی مستند به منابع علمی معتبر و به روزرسانی دانش جمع آوری شده؛
تسهیل دستیابی محققان به دانش پلیسی روز؛
استفاده از دانش و تجربیات پژوهشگران و متخصصان علوم پلیسی؛
گردآوری، مستندسازی و ارائه علوم پلیسی به منظور بهره برداری مخاطبان در حوزه های تخصصی پلیسی و ارتقای حوزه علوم پلیسی در کشور؛
ایجاد پایگاه علمی تخصصی در حوزه علوم پلیسی به منظور مستند و متمرکز نمودن دانش آشکار و ضمنی موجود در سازمان و ایجاد بابی برای تربیت نیروی انسانی متخصص؛
امکان ارائه علوم پلیسی به زبان های مختلف، مسیری برای مرجعیت علمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان
62300
بازدید این صفحه
1973
بازدید امروز
9539212
کل بازدید