دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 2985
بازدید امروز : 555
کل بازدید : 4254721
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
بارگزاری صفحه : 0.45

ثانیه

اعلام

اعلام
گروه پشتیبانی
رمان، یکی از مهم¬ترین قالب¬های ادبی در دنیای امروز و یک روایت منثور است. با وجود عمر نسبتاً کم این گونه ی ادبی، در تاریخ … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
دردوره سرپرستی احمدقوام (نخست وزیر) برژاندارمری ،سرتیپ مهدی معتضدی از تاریخ30بهمن سال 1324ه.ش تا 22 اردیبهشت 1325 به سمت کفیل ژاندارمری کل کشور انجام وظیفه نمود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ غلامعلی¬خان¬زندبعداز سرتیپ عزیزالله ضرغامی از تاریخ 11 مرداد تا 4 دی 1315ه.ش به فرماندهی تشکیلات امنیه منصوب شد.بعدازاو سرلشکر عبدالمجید فیروز دراین سمت گمارده شد(1). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ علی توفیقی بعداز سپهبد احمد امیراحمدی از تاریخ 15 تیر 1305ه.ش تا 29 مهرماه 1305 ه.ش که سمت معاونت تشکیلات امنیه کل را داشت به کفالت امنیه کل منصوب شد.بعدازاو مجددا سپهبد احمدامیراحمدی به این سمت گمارده شد(1). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در سال 1300 ه.ش پس از اعلام سردار سپه مبنی بر ادغام نیروهای ژاندارم و قزاق و تشکیل ارتش متحدالشکل ، ژاندارم¬ها از این اقدام راضی نبودند و رقابت شدیدی بر سر این مسئله به وجود آمد که سرانجام منجر به شورشی موسوم به شورش ابوالقاسم لاهوتی شد. سرانجام، این شورش سرکوب و ابوالقاسم لاهوتی به شوروی گریخت؛ ولی تعدادی از شورشیان که همراه او رفته بودند، بعد از مدتی به ایران بازگشتند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، ژاندارمری جمهوری اسلامی در مناطق غرب و جنوب کشور قدرتمندانه … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سال ها بعد از تشکیل زاندارمری در ایران، روس ها به علت حضور در خراسان ، با تشکیل ژاندارمری دراین منطقه مخالفت می کردند؛ تا این که سرانجام فوج(تیپ) ژاندارمری خراسان از آغاز سال 1300ه.ش به طور رسمی تشکیل شد. اهمیت ژاندارمری خراسان ، به دلیل تشکیلات منسجم وگسترده این نیرو در استان و وجود کلنل محمدتقی پسیان در فرماندهی آن بود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
مدرسه کادت در سال1294 ه.ش برای تربیت افسران و درجه¬داران ژاندارمری، توسط افسران سوئدی شاغل در ژاندارمری تشکیل شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ساختار و تشکیلات ژاندارمری در دوره های مختلف ، براساس نیازها ، وظایف و ماموریت های محوله ، وضعیت متفاوتی داشت . هرچند در ساختار کلی این سازمان تغییرات اساسی رخ نمی داد، ولی گاهی بر حسب نیاز، ادغام صورت گرفته یا قسمت های جدید ایجاد می شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
دانشکده تکمیلی امنیه در سال 1319ه.ش برای تکمیل معلومات افسران امنیه دائر شد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
مدرسه وکیلی در سال 1303 ه.ش، درزمان فرماندهی سرلشکر نقدی برژاندارمری، برای تربیت درجه داران این سازمان تأسیس شد. دوره های این مدرسه تاسال 1318 ه.ش اجرا شد. مدت تحصیل دراین مدرسه یک سال بود . بیشتر درجه دارانی که این دوره را طی کردند، در آینده وارد مدرسه صاحب منصبان شدند وبه درجه افسری رسیدند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
وجود اسکادران¬های سوار ، گروهان¬های مسلسل و آتشبارهای توپخانه درژاندارمری، از عواملی بود که ضرورت به خدمت گرفتن دامپزشکان متخصص برای حفظ و نگهداری اسب¬ها و دواب بارکش را در این سازمان ایجاب می¬کرد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
درسال 1309 ه.ش، تامین کادرافسری امنیه، به اداره کل امنیه مملکتی واگذار شد ؛ بنابراین، ازمهرماه همان سال مدارس صاحب-منصبی ژاندارمری برای تربیت صاحب¬منصب برای تصدی مشاغل مهم ژاندارمری تاسیس شد. داوطلبان واجد شرایط، پس از گذراندن دوره مدرسه، به درجه نایب دومی مفتخر می¬شدند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ساختار ژاندارمری کشور درقالب ناحیه، هنگ،گردان رزمی ،گروهان وپاسگاه ، تا پیروزی انقلاب اسلامی شامل 15 ناحیه، مرکب از 46 هنگ، 259 گروهان و 2096 پاسگاه بود(قائم مقامی،1355: 384). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
حضور مستشاران نظامی وانتظامی خارجی درایران، از اواسط حکومت ناصرالدین شاه به طور چشمگیری افزایش یافت. از سال 1321ه.ش، مستشارانی از کشور آمریکا برای خدمت در ژاندارمری کل کشور دعوت واستخدام شدند(علی 326بابایی،1380: ). یکی از افسران اعزامی ارتش آمریکا به ایران، سرهنگ شوارتسکپف بود که از تاریخ دهم آذرماه 1322 ه.ش تاسال 1327 ه.ش به ریاست ژاندارمری کل کشور منصوب شد. هیات مستشاری آمریکا، 33 سال درایران حضور داشتند که آخرین هیات آنها درژاندارمری، درسال 1354ه.ش ایران راترک کردند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
انتصاب سرگرد ادوال فرمانده فوج (تیپ)ژاندارمری بروجرد به ریاست ژاندارمری دولتی( 1295 تا1297ه.ش) ،ازنظر نحوه اقدامات ونقشی که ژاندارمری تحت رهبری اودرایران ایفاکرد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
انگلیسی¬ها ازتمام زدوبندها وتحرکاتی که برای تاسیس و به راه افتادن ژاندارمری به کارمی بردند، در پی آن بودند که قوه منظم وکارآمدی درمقابل نیروی قزاق روس ها تشکیل شود،تا کشتی نجاتی برای آنها دراوضاع توفانی آن روزهای ایران باشد و سکان این کشتی را هم خود به دست داشته باشند(بابایی،1382: 123-120). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
روس ها همواره دو پروژه را در ایران دنبال می کردند؛ یکی توسعه قزاقخانه برای تامین امنیت شمال ایران ودیگری گسترش قلمرو مسئولیت ژاندارمری تا مناطق شمال … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
فکر تأسیس یک واحد ژاندارمری در فارس، ابتدا در دولت سپهدار تنکابنی شکل گرفت؛ اما این امر به علت عدم تامین اعتبار و حمایت های لازم انجام نشد؛ تا این سرانجام درفروردین 1290ه.ش سازمان ژاندارمری فارس به فرماندهی ژنرال مالتا که سال ها در خدمت وزارت جنگ بود، تاسیس شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در دوران زندیه، به علت گسترش تجارت باکشورهای خارجی ، در طول راه¬های تجاری ، شهرها و دهات ، نظم و امنیت خوبی مستقر بود. در این دوره، کلانتر و محتسب، وظیفه تامین امنیت درداخل شهرها وراه ها را بر عهده داشتند (مجله پلیس انقلاب،1368: 31). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
امور انتظامی وراهداری در دوره افشار، باتوجه به متن فرمان میرشبی هرات انجام می شد که توسط نادرشاه افشار صادرشده بود. دردوران افشار، به سبب کوتاه بودن مدت زمامداری ، پادشاهان این سلسله در مقایسه با دوره های گذشته، فرصت کافی برای توجه به مسئله راه وراهداری را نداشتند(علیئی،1375: 93-92). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در دوره قاجار، حفظ وامنیت راه¬ها در هر ناحیه و منطقه، اغلب بر عهده حکام و متنفذان محلی بوده است … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
تاسیس چاپار وچاپارخانه (پست)مربوط به دوره چنگیزخان است .اوبه سبب توسعه امپراطوری خود دستورداده بوددرمسیرراه های اصلی وبزرگ که به مرکز امپراتوری اومنتهی می شد ،چاپارخانه هایی درفواصل معین ساخته شود. بعداز چنگیز خان، درزمان غازان خان راه های بازرگانی وکاروان رو امن ومنظم بود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در عصر صفویه، امنیت راه¬ها اهمیت زیادی داشت و مسئله راهداری مورد توجه خاص حاکمان بود. برای تامین راه ها وآسایش کاروانیان، درکنارجاده ها واطراف پل ها، راهدارخانه و کاروانسرا بنیاد گذاره شد. در این دوره یکی ازسرداران بزرگ، به سرپرستی نگهبانان راه ها انتخاب می شد و امورانتظامی راه ها بر عهده او بود(علیئی،1375: 91). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در زمان ایلخانیان، راهداری وحفاظت راه ها مبتنی برقوانین یاسای چنگیزی بود. وظایف راهداری، حفظ راه¬ها و حمایت کاروانیان و مسافران بود . راهداران با نام تتغاولی وقراسوران معروف بودند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در زمان ساسانیان، وظایف راهداری بر عهده مرزبانان و استانداران بودکه قوای منظمی دراختیار داشتند ؛ به عبارت دیگر، برقراری امنیت و نظم درراه ها به وسیله ارتش صورت می¬گرفت. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
راه¬های ارتباطی کشور در دوره هخامنشی، برحسب نظر مورخان، بسیار خوب و امن بود و پادشاهان هخامنشی برای حفظ ارتباط در کشور ، به امنیت راه¬های مواصلاتی اهمیت فراوان می¬دادند. در زمان داریوش ، به همراه حکمران هر استان، یک فرد نظامی به نام "کاروانس" تعیین می شد که حفظ امنیت شهرها وراه ها برعهده او بود. درسال های آخردوره هخامنشی، پادگان ها علاوه بر مسئولیت امنیت کشور ، امنیت راه ها را هم برعهده داشتند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
اشکانیان که با نام امپراطوری پارت ها هم شناخته می شوند ، در نقاط مختلف کشور پادگان هایی داشته¬اند تا امنیت راه¬ها را برای عبور کاروان¬ها حفظ کنند. عوارض راه ها، بخش عمده درآمد آنها را تشکیل می داد. بخشی از عوارض های دریافتی ، صرف نگهداری همان راه ها و قسمتی ازآن به خزانه دولت واریز می شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم از تاریخ 18/4/1384 بعداز سرتیپ محمدباقرقالیباف به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 18/12/1393 در این سمت خدمت کرد. بعد از او سرتیپ پاسدارحسین اشتری به این سمت منصوب شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ پاسدارمحمدباقر قالیباف ازتاریخ 7/4/1379 بعداز سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 18/4/1384 در این سمت خدمت کرد. بعداز ایشان سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم به این سمت گمارده شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان ازتاریخ 27 بهمن 1375 ه.ش بعداز سرتیپ پاسداررضاسیف اللهی به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 7/4/1379در این سمت خدمت کرد. بعدازایشان سرتیپ پاسدارمحمد باقر قالیباف فرماندهی نیروی انتظامی را به عهده گرفت. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ پاسداررضا سیف¬اللهی از تاریخ 2/7/ 1371 بعد از سرتیپ محمدسهرابی به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد. او تا تاریخ 27/11/1375در این سمت مشغول به فعالیت بود. بعداز ایشان، سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
شیخ محمدخیابانی از روحانیون ، وکلا وآزادی خواهان معروف آذربایجان درعهد مشروطیت بود .او دردوره دوم مجلس به وکالت مجلس انتخاب شد. خیابانی درتاریخ 17/1/1299 دراعتراض به انعقاد قرارداد1919.م قیام کرد و پس از آن تصمیم گرفت سازمانی به نام ژاندارمری آذربایجان را تحت امر خودش ایجاد کند. وی اقدام به تشکیل یک باطالیان ژاندارم کرد که لباس آنان تقریباً شبیه لباس کارکنان ژاندارمری دولتی بود ؛ از این رو، به ژاندارمری خیابانی معروف ¬شد. شیخ محمدخیابانی چون حاضربه متابعت از حکومت مرکزی نبود، در درگیری با قوای دولتی به شهادت رسید. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ارتشبد غلامعلی اویسی بعد از سپهبد مظفر مالک از 29 شهریور 1344ه.ش تا 5 آبان 1351ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را بر عهده داشت (قائم مقامی،1355 :355 ). وی درسال 1351 فرمانده نیروی زمینی ارتش شد . ارتشبد اویسی درجریان پیروزی انقلاب اسلامی فرماندارنظامی تهران بود وکشتار 17 شهریور 1357 به دستور و فرماندهی وی اتفاق افتاد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ارتشبد عباس قره¬باغی ، بعد از سپهبد فریدون فرخ¬نیا، در تاریخ 12 اردیبهشت1353 ه.ش به سمت فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد و تا 6 شهریور 1357ه.ش در این سمت باقی ماند . بعد از او سپهبد احمدعلی محققی فرمانده ژاندارمری شد (فردوست،1374: 609). ارتشبد عباس قره باغی درکابینه های جعفرشریف امامی از تاریخ 5/6/ 1357تا 10/10/ 1357 به ترتیب در کابینه های جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری وزیرکشوربود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد مظفر مالک، بعداز سرلشکر سیدصادق عزیزی، از تاریخ 21 اسفند 1339 تا 28 شهریور 1344ه.ش فرمانده ژاندارمری کل کشور شد و در همان سمت به درجه سپهبدی ارتقا یافت. بعداز او سپهبد غلامعلی اویسی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 354). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد سید صادق امیر عزیزی، بعداز سرلشکر علیقلی گلپیرا، از تاریخ 18 شهریور 1337ه.ش تا 21 اسفند 1339ه.ش فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت . بعد از او سرلشکر مظفرمالک به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 354). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ محمود امینی، بعد ازسرلشکر محمدعلی علوی مقدم، در 13 اردیبهشت سال 1332ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور برگزیده شد و تا 28 مرداد سال 1332ه.ش در این سمت باقی ماند. بعداز او سرلشکر علیقلی گلپیرا به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 353). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد احمد وثوق ،بعداز سرلشکر مهدیقلی علوی مقدم، از تاریخ 12 آذر 1330ه.ش تا 1 مرداد 1331ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را به عهده داشت . بعداز او سرلشکر محمدعلی علوی مقدم به این سمت گمارده شد(1). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر علیقلی گلپیرا ، بعداز سرلشکر محمدصادق کوپال، از تاریخ 15 تیر 1329ه.ش تا 23 فروردین 1330ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را عهده دار بود. بعد از او سرلشکر مهدیقلی علوی مقدم فرمانده ژاندارمری کل کشور شد. سرلشکر علیقلی گلپیرا دوباره بعد از سرتیپ محمود امینی از تاریخ 28 مرداد 1332ه.ش تا 8 شهریور 1337ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را به عهده گرفت و بعد از او سرلشکر صادق عزیزی دراین سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 353-352). … ادامه مطلب
اعلام
گروه پشتیبانی
احمد قوام دردوره چهارم نخست وزیری (7 بهمن 1324تاآذرماه 1326ه.ش ) ، بعداز سرتیپ محمودخسروپناه، از تاریخ 27 بهمن 1324ه.ش تا 26 اسفند 1325ه.ش هنگامی که کشور توسط روس ها اشغال شده بود ، برای احاطه کامل برامورمملکت، عهده¬دار امور ژاندارمری شد. بعد ازاو دوباره سرتیپ محمود خسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 317). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ حسینقلی سطوتی، بعداز سرتیپ فرج الله آق اولی، از تاریخ 10 آذر 1322ه.ش تا 13 خرداد 1323ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد. بعد از او سرتیپ محمودخسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 351). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ فضل¬الله آق¬اولی از تاریخ 22 مرداد 1289 تا اسفند 1292 ه.ش معاون ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری بود. او یکی از اعضای ایرانی کمیسیون 14 نفره مشترک نظامی قرارداد 1919 م با افسران انگلیسی اعزامی به تهران بود.آق اولی ازانعقاداین قرارداد ناراضی بود؛ از این رو، درتاریخ1/1/1299ه.ش درحالی که لباس ژاندارمری برتن داشت ، پس از نوشتن یادداشتی درمورد امضای قرارداد وخطرات اجرایی آن، درمنزلش خودکشی کرد. متن: … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد فرج¬اله آق¬اولی، بعدازسرتیپ فضل الله زاهدی، از تاریخ 26 آذر 1320ه.ش تا 9 آذر 1322ه.ش به فرماندهی امنیه کل کشور منصوب شد . بعد از او سرتیپ سطوتی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 351. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر عبدالمجید فیروز (ناصرالدوله)، بعدازسرهنگ غلامعلی خان زند، از تاریخ 5 دی 1315ه.ش تا 29 آذر 1316ه.ش به ریاست اداره امنیه کل کشور منصوب شد. بعد از او سرهنگ محمودخسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 350). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکرعزیزالله¬خان ضرغامی، بعداز سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه، از 25 فروردین¬ سال 1309 ه.ش به فرماندهی تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد و تا یازدهم مرداد1313ه.ش در این سمت باقی ماند .بعداز او ، سرهنگ غلام علی خان زند این مسئولیت را به عهده گرفت(قائم مقامی،1355: 349). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ماندار نظامی تهران منصوب کرد. او در 16 آذر 1320ه.ش وزیر کشور کابینه فروغی شد و پس از آن در کابینه قوام¬السلطنه در 18 مرداد 1سپهبداحمد امیراحمدی، بعد از سرلشکرعلی نقدی، از تاریخ 20 فروردین 1304ه.ش تا 14تیر1305ه.ش عهده دار فرماندهی امنیه مملکتی شد. او دوباره بعدازسرتیپ علی توفیقی از تاریخ 30 مهر 1305ه.ش تا 12 اردیبهشت 1308ه.ش به این سمت منصوب شد . بعدازامیر احمدی، سرتیپ فضل الله زاهدی به این سمت گمارده شد (قائم مقام ، 347:1355). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر علی نقدی از اول فروردین سال 1301ه.ش تا 19 فروردین 1304ه.ش فرماندهی تشکیلات امنیه کل مملکتی را به عهده داشت. او بعد از کودتای1299ه.ش توسط رضاخان و اتحاد شکل قشون ، اولین فرمانده کل امنیه شد. پس از وی سرلشکر احمدامیراحمدی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی ، 1355 : 344). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرهنگ تاگه فردریک گلروپ ازافسران سوئدی شاغل درامنیه بودکه درتاریخ 16اردیبهشت 1296ه.ش پس از استعفای سرهنگ لوندبرگ از فرماندهی امنیه ، به سمت فرماندهی امنیه گمارده شد وتا تاریخ 15فروردین 1300ه.ش دراین سمت باقی ماند. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرهنگ نیستروم ، از افسران سوئدی در ژاندارمری است که درسال 1289ه.ش بعداز رفتن ژنرال یالمارسن ازایران ،کفالت ژاندارمری دولتی را به عهده گرفت. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرهنگ ادوال سوئدی ازسال 1288تا1290ه.ش فرماندهی فوج ژاندارمری بروجرد را به عهده داشت (قائم مقامی ، 1355: 196-195).او در سال1295ه.ش به فرماندهی ژاندارمری دولتی منصوب شد ودر سال1297 ه.ش به کشورش بازگشت (افسر،1332: 72-71). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرتیپ محمد سهرابی که از تاریخ 20/11/1363 فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت ،در تاریخ 12/1/1370 به عنوان اولین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد و تا تاریخ 2/6/1371 در این سمت خدمت کرد. بعدازاو سرتیپ رضا سیف اللهی به این سمت منصوب شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
نخستین گروه سه نفره افسران سوئدی که درتاریخ 23 مرداد1290 ه.ش به ایران آمدند، قبل از هر چیز به تشکیل مدارسی توجه کردند که افسران و درجه¬داران مورد نیاز برای تشکیل ژاندارمری، در آن جا آموزش لازم را دیده و برای خدمت در یگان¬های ژاندارمری آماده شوند؛ بدین¬گونه، دو مدرسه به نام¬های "مدرسه کاندیدا افیسیه" برای افسران (که اولین آموزشگاه پلیس محسوب می شود) و مدرسه¬ای برای درجه¬داران تشکیل شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر محمدعلی علوی¬مقدم، بعداز سرلشکر احمد وثوق، از تاریخ30/5/1331 تا13/2/1332 فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت. پس از ایشان سرتیپ محمود امینی این سمت رابه عهده گرفت(قائم مقامی،1355: 353). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد مهدیقلی علوی¬مقدم، پس از سرتیپ علیقلی گلپیرا از تاریخ 23/1/1330تا 12/9/1330 فرماندهی ژاندارمری را به عهده گرفت . بعداز او این مسئولیت به سرلشکر احمد وثوق واگذار شد ( قائم مقامی ، 1355 :353). سپهبد علوی¬مقدم از شهریور 1332 تا شهریور 1339ه.ش رئیس شهربانی کل کشور بود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر محمد صادق کوپال مجدی بعداز سرتیپ محمود خسرو پناه از 26 دی ماه 1326ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد و تا تاریخ14تیر 1329ه.ش در این سمت بود. بعداز او سرتیپ علیقلی گلپیرا این مسئولیت ر ا به عهده گرفت. محمد صادق کوپال در سال های 1308 و1331 ه.ش نیز به سمت ریاست شهربانی کل منصوب شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد فضل‌الله زاهدی دردور اول بعداز سرلشکر احمدامیراحمدی از 17 اردیبهشت 1308ه.ش به ریاست تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد وتا 28 خرداد 1308ه.ش این مسئولیت را به عهده داشت … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر محمود خسروپناه ملقب به "عظام السلطان" که سوابق ممتد خدمتی در ژاندارمری سوئدی و تشکیلات امنیه مملکتی داشت، بعد از سرتیپ عبدالمجید فیروز از 29آذر 1316ه.ش تا 11آبان ماه 1318ه.ش در سمت کفیل اداره امنیه خدمت کرد . … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهبد مرتضی¬خان یزدان¬پناه، یکی از صاحب منصبان قزاقخانه بود. او در 29 خرداد سال1308 ه.ش در حالی که اداره بازرسی نظام را به عهده داشت، با حفظ سمت به ریاست تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد و تا 24 فروردین 1309 ه.ش در این سمت باقی ماند. بعداز او سرتیپ عزیزالله ضرغامی به این سمت گمارده شد. (قائم مقامی،1355: 348). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرلشکر عبدالله¬خان طهماسبی با عنوان حاکم نظامی تهران، از مهم¬ترین عوامل سقوط قاجاریه ، فرمانده لشکر شمال غرب (تبریز) و نخستین وزیر جنگ رضاخان بود. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
رضاخان میر پنج که در شمار نیروهای قزاق بود، در سال 1296ه.ش به درجه سرهنگی رسید. او در اواخر سال 1299ه.ش، با درجه سرتیپی به ریاست آتریاد تهران منصوب شد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
امیر لشکر حسین¬آقاخان خزاعی با قوایی مختلط، مرکب از عده ای قزاق و تعدادی ژاندارم، به عزم توقیف کلنل محمد تقی¬خان پسیان از تهران به طرف مشهد عزیمت کرد، اما چون این ستون نمی¬توانست در برابر نیروی منظم ومسلح کلنل محمدتقی خان مقاومت کند ، به اجبار مدتی در شاهرود متوقف شد . امیر لشکرحسین آقاخان ، پس از کشته شدن محمدتقی خان پسیان، در مهرماه 1300 وارد مشهد شد و پس از تشکیل قشون متحدالشکل در همین سال فرمانده لشکر شرق شد. او پس از مدتی از این سمت بر کنار و عضو شورای قشونی شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سرهنگ محمدتقي¬خان پسيان درتاریخ11/6/1299، درزمان دولت مشيرالدوله ، به فرماندهی ژاندارمري خراسان منصوب شد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در تاریخ 25 خرداد 1290 ه.ش، سروان هارالد اوسیان یالمارسن سوئدی بنا به در خواست ایران وارد این کشور شد و پس از آنکه به درجه سرهنگی ارتقا یافت ، مسئول تشکیل ژاندارمری دولتی شد. او در نیمه اول اسفند 1293 ه.ش بدون رضایت و کسب موافقت دولت ایران، این کشور را ترک کرد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
مورگان شوستر آمریکایی و همکاران او در 7 اردیبهشت 1290 ه.ش برای سروسامان دادن به وضع آشفته مالیه وارد ایران شدند . شوستر با سمت خزانه دارکل، امورمالی ایران را تحت نظرگرفت و برای وصول مالیات های عقب افتاده، ژاندارمری خزانه را تشکیل داد، تااینکه با اولتیماتوم دولت روس در تاریخ 28 آذر 1290 ه.ش به خدمتش خاتمه داده شد وژاندارمری خزانه نیز در دی ماه همان سال منحل شد(قائک مقامی،1355: 121-109). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در پی در خواست دولت ایران از کشور سوئد مبنی بر اعزام مستشار به این کشور، دولت سوئد درسال 1286ه.ش 3 نفر را به شرح زیر انتخاب و برای حضور در ایران معرفی کرد: … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
پس از ورود مورگان شوستر به ایران درتاریخ 17 اردیبهشت 1290 ه.ش وانتصاب اوبه سمت خزانه دارکل ، به استناد ماده 4 قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران، مصوب 23 خرداد1290ه.ش به وی اجازه داده شد در صورت نیاز تشکیلاتی را برای اداره کردن مالیات ایجاد کند؛ بنابر این،درتاریخ 25 خرداد1290 ه.ش نیرویی منظم و متحدالشکل به نام ژاندارمری خزانه تشکیل شدکه درتاریخ 18 دی 1290 ه.ش درژاندارمری دولتی ادغام گردید. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سپهدار تنکابنی بعدازاعلام مشروطه درسال 1285ه.ش ، سه دوره نخست وزیر ایران شد.در دوره اول نخست وزیری وی (8مهرماه 1288ه.ش تاتیرماه 1289ه.ش) ، سفرای روس و انگلیس از بدی و نا امنی وضع راه¬ها شکایت و اعتراض ¬کردند. دولت ایران به منظور رفع این اعتراضات مصمم شد نیرویی به نام ژاندارمری فارس تشکیل دهد.سرانجام ژاندارمری فارس در سال1290ه.ش به ریاست ژنرال مالتا ایتالیایی تشکیل شد که مدت¬ها پیش در خدمت دولت ایران بود. … ادامه مطلب
اعلام
گروه پشتیبانی
قراسوران ، اصطلاحی ترکی است که به مأموران امنیت داخلی و محافظان راه¬ها اطلاق می¬شد. این تشکیلات را ناصرالدین شاه قاجار ، پس از بازگشت از سفر اروپا ، بازسازی وراه اندازی کرد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در 8 آذر 288 در کابینه سپهدار تنکابنی تشکیل امنیه منظمی برای حفظ امنیت راه ها پیش¬بینی گردید ؛ بدین ترتیب ، سازمان نوینی به نام "امنیه دولتی" به ریاست سردار بهادر بختیاری به وجود آمد. امنیه دولتی تا سال 1290 دائر بود و پس از آن به علت فقر مالی و تهی بودن خزانه دولت منحل شد. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ژاندارمري، کلمه ای فرانسوی(Gendarmery ) است و به طور عام به نوعی نیروی نظامی یا شبه نظامی گفته می شود که مسئول حفظ امنيت خارج از شهرها و راه¬هاي بازرگاني، جلوگيري از بي‌نظمي‌ها و اغتشاش‌ها و مقابله با اشرار و راهزنان است. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
رییس بازرسی پلیس و رییس ژاندارمری … ادامه مطلب
اعلام
گروه پشتیبانی
محمد بسیجه معروف به بیجه متهم اصلی جنایات پاکدشت بود. وی کارگر کوره‌پزخانه‌ای در همان منطقه بود که به تجاوز و قتل بیش از ۱۷ کودک و ۳ بزرگسال اعتراف کرد. … ادامه مطلب
اعلام
گروه پشتیبانی
علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل (زاده ۱۲۷۲ خورشیدی - مرگ ۱۳۱۳ خورشیدی) اولین قاتل زنجیرهای ایران به حساب میآید … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در سال 1257 ش. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا ضمن خریداری مقداری اسلحه ومهمات، از پادشاه اتریش خواست تا تعدادی صاحب منصب و معلم نظامی برای تربیت قشون ایران گسیل کند. کنت دومونت فورت که درایران معروف به لقبش کنت است در میان همین افسران تازه وارد بود. … ادامه مطلب