دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 2594
بازدید امروز : 418
کل بازدید : 4254584
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
بارگزاری صفحه : 0.89

ثانیه

تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
منبع (fount, source, wellspring) یعنی اصل، منشأ و مأخذ (قربان‌زاده، 1389). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سفارش (order, recommendation) یعنی دستور دادن، دستور برای انجام کاری یا نگهداری از چیزی (معین، 1371: ذیل سفارش) … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
نگهداری در لغت به‌معنای نگاه داشتن، محافظت و حفظ کردن است. مفهوم واژة نگهداری را حفظ وضعیت و شرایط بیان کرده‌اند (آموزگار، 1375). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برنامه‌ریزی، پیش‌بینی عملیات برای رسیدن به اهداف معین و جزئی با توجه به امکانات و محدودیت‌های ترسیم‌شده در برنامه‌ریزی جامع است (الوانی و دانایی‌فرد، 1391). به‌عبارت‌دیگر، برنامه‌ریزی، بررسی و تعیین چگونگی رسیدن به اهداف است و شامل تعیین خط‌مشی‌ها، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد مدرکی است دربرگیرندة قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آن‌ها، به‌منظور استفادة عمومی مکرر که سازمان شناخته‌شده‌ای آن را تصویب کرده باشد. استاندارد باید بر نتایج متقن علوم، فنون و تجربیات مبتنی و برای ارتقای منافع مطلوب باشد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مزایده (Auction, sale, High tender) در لغت به معنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، آن چیز به وی فروخته شود (عمید، 1381). مزایده، اقدام‌های لازم برای فروش جنس با حداکثر قیمت ممکن به‌طور کتبی … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مراحل، واژه¬ای عربی و جمع مرحله است و واژگان مترادف آن، شامل مرحله‌ها، منزل‌ها، وهله‌ها و فازها است (خداپرستی، 1376). خریدهای دولتی، خریدهایی است که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که دارای ردیف بودجه هستند بر اساس قوانین و مقررات مالی و اعتباری تعیین‌شده در قانون، انجام می‌دهند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مدیریت (management, managing, supervision) در فرهنگ فارسی معین به معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن، مقام مدیر و امری را عالمانه اداره کردن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مأمور (commissioner, officer, agents) یعنی آن کسی که برای انجام کاری معیّن و منصوب می‌شود، امر شده و فرمان داده شده … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کنترل (control) در زبان فارسی به معنی جستجو و تفتیش است (قربان زاده، 1389) و واژگان مترادف آن، شامل بازدید، بازرسی، تفتیش، وارسی، نظارت و مهار است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سازگاری (adaptation, compatibility, harmony) سازش، توافق، هماهنگی، قناعت است و واژگان مترادف آن، شاملِ تحمل، سازش، مؤالفت، مماشات، موافقت، توافق، تناسب، سازواری، همآوازی، هماهنگی، همخوانی، همنوایی است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تخفیف (allowance, cut, discounts, mitigation, rebate) در زبان فارسی به معنی سبک کردن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، مختصر کردن کلمه با ساکن کردن و حذف تشدید یا کم کردن یکی از حروف است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برآورد (assessment, estimate, estimation) شکل دادن و انجام دادن یک اظهارنظر و قضاوت جدی برای تعیین ارزش، اندازه، وزن، درجه، وسعت کمیت و... است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اطلاعات در لغت به معنی اطلاع، اخبار و معلومات و دانستنی‌ها است (مدخل اطلاعات، لغت‌نامه دهخدا) و واژگان مترادفش عبارتند از … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
راهبرد، این واژه در فرهنگ زبان فارسی به‌جای واژة استراتژی به‌کار می‌رود. ریشة واژة استراتژی یونانی است و آن را استراتژیا، به‌معنای فرماندهی و رهبری معنا کرده‌اند. معنای سادة استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به‌منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دست‌یابی به هدف. در لغت و فرهنگ عرب به راهبرد، توجیه و الإستراتیجیة می‌گویند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
دفتر به معنای نامه‌های فراهم آورده است و نیز تعدادی از صحف و نامه‌ها که جمع شده باشد؛ مانند دفاتر حساب (مدخل دفتر، لغت‌نامه دهخدا). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برآورد، تخمین زدن و تعیین ارزش چیزی به‌طور تقریبی است. واژگان مترادفش عبارتند از ارزیابی، برانداز، تخمین، سنجش، تقویم، ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری، تخمین زدن و تقویم کردن است. در فرهنگ آکسفورد، برآورد به‌معنای اظهار نظر تقریبی دربارة تعداد، ارزش و قیمت است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اصول جمع اصل و در لغت به معنای ریشه‌ها، اساس‌ها و بیخ و بن‌ها است (مدخل اصول، لغت‌نامه) و واژگان مترادف آن عبارت است از کلیات، مبادی و بنیادها (خداپرستی، 1376). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ذی‌حساب در لغت به معنای بازرس، بازرسِ دارایی، صاحب حساب و نمایندة وزارت دارایی در یک مؤسسة دولتی است (معین، 1371). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
دریافت به‌معنای گرفتن، گرفتن پول یا چیز دیگر از کسی است و واژگان مترادف آن عبارتند از به‌دست آوردن، گرفتن، وصول، اخذ، ادراک، استنباط، تلقی، درک، شهود و فهم. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
بزه‌دیده‌شناسی عبارت است از مطالعه و تحلیل همه جانبة ویژگی‌های بزه‌دیده، به معنی دانستن تمام آن چیزی که برای دانستن در مورد بزه‌دیده به خودی خود می‌تواند منجر به برداشت‌هایی در مورد انگیزة مجرم، ارتکاب جرم و تعیین رفتارهای مجرم شود (تروی، 1385 :‌51) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برآورد یعنی چیزی که پیش از انجام کاری مقرر شود و به‌معنای دید، تخمین، انگاره و تعیین قیمت است (دهخدا، 1377). اوراق هم جمع ورق است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
قلمرو در لغت یعنی حوزۀ عمل، زمینه و ناحیۀ قلمرو مأمور (معین، 1371). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
قرارداد یعنی دارای پایداری، منصوب و مقرر و برقرار، تعیین‌شده، قول، شرط، پیمان و قرارنامه (دهخدا، 1377). قرارداد، متن توافق‌های … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
قانون جمع قوانین و به معنی رسم، آیین، روش دستورها، مقررات و احکامی است که از طرف دولت و مجلس برای برقراری نظم و اداره کردن امور جامعه وضع شود؛ مانند قانون اساسی که پایه و اساس همۀ قانون‌های مملکت و حکومت است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
فرآیند در لغت به معنی مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی و مداوم، جریان عمل، مرحله، دورۀ عمل، طرز عمل، تهیه کردن و مراحلی را طی کردن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
شرکت یعنی شریک شدن، شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایة خود سهم دارد، هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری، نهادی قانونی با فعالیت‌های مخصوص بازرگانی (قربان‌زاده، 1389). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
در شهریورماه 1386 پیش‌نویس نهایی سند ملی توسعه استانداردسازی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شد و در بهمن‌ماه همان سال به تصویب کمیته راهبردی دفتر برنامه‌ریزی و فناوری رسید (دفتر برنامه‌ریزی و فناوری، 1386). فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تدوین استاندارد و مؤسسات ملی استاندارد با تسهیل توسعه و نشر فناوری‌های جدیدی که اقتصاد جهانی را هدایت می‌کنند، تمامی ساکنان جهان را در بهبود زندگی یاری می‌رسانند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حسابرس شخصی است که بر حسب مورد و بر اساس درخواست صاحب یا عالی‌ترین مقام اجرایی یک سازمان طبق اصول و معیارهای پذیرفته‌شده حسابداری و حسابرسی، رسیدگی لازم را انجام دهد و نتیجه‌گیری و اظهارنظر کند (عنبرستانی، 1378). حسابرسی در لغت به معنی محاسبة عملیات مالی و بررسی و نظارت بر در اختیار گیرندگان و کاربران اموال و نظارت بر وظایف مدیران اجرایی اقتصادی است (صمدانی، 1384). عملیات حسابرسی با بررسی و تحلیل دقیق اسناد مالی و اموال به وسیلة فردی مستقل انجام می‌پذیرد (مختار، 1387). حسابرس علاوه بر داشتن دانش و تجربة عملی حسابرسی، باید ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، امور را بازبینی و قضاوت کند. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تحویل یعنی برگردانیدن، انتقال دادن، جابه‌جا کردن، از جایی به‌جای دیگر نقل کردن، منقلب شدن و سپردن چیزی به کسی … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تجزیه‌وتحلیل در فارسی به معنی موشکافی و واکاوی است (رازی، 1389). تجزیه‌وتحلیل اموال، عبارت است از بررسی و استخراج آمار و اطلاعات کالاهای ثبت‌شده در سامانۀ کنترل اموال به‌منظور شناسایی مغایرت‌ها و تعیین علت آن. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برچسب کاغذی است که روی اجناس و کالاها می‌چسبانند و در آن نوع جنس و قیمت کالا را تعیین می‌کنند. واژگان مترادف آن شاملِ اتیکت چسباندن، اتیکت، متمم سند یا نوشته، تکه باریک، لقب و اصطلاح است (قربان زاده، 1389). برچسب، ورقه‌ای است که مشخصات اقلام روی آن نوشته و بر روی آن‌ها چسبانده می‌شود (عنبرستانی، 1378). برچسب اموال، اتیکتی از جنس کاغذ، پلی‌استر، آلومینیوم و... است که به منظور شناسایی اموال، بر روی آن‌ها نصب می‌شود. معمولاً سازمان‌ها در برچسب اموال، از اعداد چندرقمی که معرف و بیانگر واحد مرکزی / واحد اجرایی / واحد استفاده‌کننده اموال باشد، استفاده می‌کنند. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
جا (lieu, locale, locality, location, locus) و محل هر قسمتی از فضا یا سطح است که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد (معین، 1371) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تخلیه (discharge, disembarkation, exhaustion, pullout) خالی کردن، تهی ساختن، رها کردن و واگذاشتن است. واژگان مترادف آن شامل تهی ساختن، خالی کردن، تهی‌سازی، تهی، خالی، اخراج، پاکسازی و خالی‌سازی است (خداپرستی، 1376). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تجهیزات (equipment, fitment, paraphernalia): تجهیز، ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ و وسایل کار و کارزار (دهخدا، 1373). تجهیزات در علوم مهندسی مجموعۀ وسایل و امکاناتی است که در فرایندی به کار رود (حداد عادل، 1390). واژگان مترادف آن اسباب، ساز و برگ، عدت، لوازم و یراق است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
نگهداری اسم مصدر از مصدر نگه‌داشتن و به معنی نگهداری کردن و حفظ کردن است. مفهوم واژۀ نگهداری را حفظ وضعیت و شرایط گفته-اند (آموزگار، 1375). مصرف در لغت به معنی مصارف، جای خرج کردن و به کار بردن و محل هزینه کردن است (دهخدا، 1377). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مناقصه به معنی کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مقررات یعنی هر آن¬چه ضمانت اجرایی داشته باشد. امور و قواعدی که باید مراعات شوند (معین، 1371) و واژگان مترادف آن شاملِ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط تصویب‌نامه و قوانین است (خداپرستی، 1376). کنترل اموال در نیروی انتظامی، مجموعه فعالیت‌هایی است که اموال و تجهیزات سازمان را از آغاز تملک یا تصرف تا پایان تملک آن‌ها و در طول چرخۀ عمر کالا، مورد کنترل و حسابرسی قرار می‌دهد. این کنترل‌ها به‌صورت دوره‌ای و موردی انجام می‌شود و شاملِ کنترل‌های فیزیکی، عینی، مقداری، هویتی، اسنادی و بررسی استهلاک اموال است (دوانی، 1382). مقررات کنترل اموال، آیین‌نامه‌های اجرایی است که به‌منظور مدیریت کردن مطلوب اموال در اختیار، از سوی واحد کنترل اموال برابر قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی تدوین و اجرا می‌شود. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سیستم در لغت به معنی اسلوب، قاعده، ترتیب، طریقه، نوع، سبک، شیوه و روش نظام‌مند است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ذخیره یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع، آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به معنی اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است (آموزگار، 1375). سوخت آنچه بسوزانند از قبیل هیزم، زغال، نفت، بنزین، گاز و مانند آنها برای ایجاد حرارت یا نیرو، مادۀ سوختنی، … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
ذخیره یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع، آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به معنی اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است (آموزگار، 1375). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
چیدمان یعنی مرتب و منظم کردن (حداد عادل، 1390) و واژگان مترادف آن شاملِ چینش و آرایه‌گری است (خداپرستی، 1376). اقلام جمع قلم و … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
پیش‌فاکتور، این واژه در فرهنگ فارسی به معنی برگه‌ای است که نشان می‌دهد فروشنده آمادگی فروش کالایی را به بهای اعلام‌شده دارد … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
پایداری در فرهنگ لغت یعنی مقاومت، استقامت، ایستادگی، پافشاری و دوام (دهخدا، 1377). روابط جمع رابطه و به معنی پیوندها و پیوستگی‌ها است. پایداری روابط، به میزان ثبات و دوام روابط خریدار و تأمین‌کننده و این¬که طرفین در یک روابط کاری فعال و بلندمدت مشغول هستند، مربوط است (lai, 2005). تأمین‌کننده عبارت است از مؤسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که تولیدکننده کالا و خدمات هستند و یا اینکه با عنوان نماینده تولیدکننده، اقدام به فروش محصولات آنان می‌کنند. پایداری روابط با تأمین‌کنندگان، مجموعه اقدامات سازمان خریدار و تأمین‌کننده به‌منظور ایجاد شرایط اعتماد، تعهد و رضایت است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
بررسی در لغت به معنی رسیدگی، وارسی، مطالعه و تحقیق است (عمید، 1381) و واژگان مترادف آن، شاملِ بازدید، بازبینی، تتبع، تجسس، تحقیق، تعمق، تفحص، جستجو، رسیدگی، کاوش، مطالعه، ملاحظه، نظارت و وارسی است (خداپرستی، 1376). اولیه در لغت یعنی نخستین و پیشین. اموال جمع مال و به معنی دارایی است (آموزگار، 1375). بررسی اولیۀ اموال، فعالیتی است که در هنگام ورود کالا به سازمان برای مطابقت کالاهای دریافتی با مشخصات کالاهای درخواست شده، انجام می¬شود. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد ملی (National Standard) را مؤسسه استاندارد هر کشور با توجه به وضعیت خاص همان کشور از لحاظ اوضاع اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی تهیه می‌کند (یگانه، 1379). استانداردهای ملی پس از بررسی و مشورت متخصصان و کارشناسان فنی صنایع و بازرگانی … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد به معنای نمونه، قاعده، میزان و مقیاس است (عنبرستانی، 1378). … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید. مؤسسه استاندارد از اعضای سازمان بین‌المللی استاندارد است و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفت‌های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می‌نماید و هم شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور را موردتوجه قرار می‌دهد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
در برخی از مواقع کارخانه‌ها، شرکت‌ها و تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن، استانداردهایی را موسوم به استاندارد شرکتی یا جامعه‌ای تدوین می‌کنند تا در امور مربوط مورد استفاده قرار گیرد (رستمخانی، 1385) . رعایت این استانداردها برای کلیه اعضا لازم الاجرا است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد کارخانه‌ای (Factory Standard) حاصل و شامل اتفاق نظرات بخش‌های مختلف یک کارخانه تولیدی در زمینه طراحی، تولید، کنترل و سایر عملکردها است. این‌گونه استانداردها از جانب کارخانه‌ها و به‌منظور استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. در تدوین استاندارد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد بین‌المللی مدرکی است که با توافق نظر و تصویب گروه‌های مرتبط در تمامی کشورهای عضو برای دست‌یابی به نظم بهینه در زمینه‌ای معین و با اهدافی نظیر ارتقای منافع جامعه بر مبنای نتایج تثبیت‌شده علمی، فناوری و تجربی تهیه می‌شود … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
بازرسی (inspection, search) در فارسی به معنای کار و عمل بازرسی و تفتیش است و با واژگانی نظیر بررسی، پژوهش، تحقیق، رسیدگی، تفتیش، سرکشی و نظارت مترادف است (معین، 1371). بازرسی کالا به فعالیت‌های اندازه‌گیری، بررسی، آزمایش کردن و … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
جیره (allowance, Ration, portion) هم معنای سهم، آذوقه، توشه، خوراک، مستمری و مقرری است (خداپرستی، 1376). جیره اضطراری نیز برای دورانی که عملیات انجام می‌گیرد و امکان آماده سازی غذا وجود ندارد طراحی شده است. از خصوصیات این نوع جیره‌هایی غذایی قابلیت ماندگاری بالا، وزن کم و سهولت مصرف است (شرکت طاها، 1389). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
خرید غیرتمرکزی، خریدی است که در آن مسئولیت خرید نیازمندی‌ها به رده‌های مختلف سازمان واگذار می‌شود. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کد (cipher, code) علایم اختیاری به‌منظور اختصار، شناسه و رمز است … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سازمان‌های مرجع استاندارد، سازمان‌هایی هستند که استانداردهای ویژگی‌های فنی و عملکردی تعیین‌شده از سوی آنان در دیگر کشورها نیز قابل پذیرش است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مرکز استاندارد دفاعی ایران تنها مرجع تدوین‌کننده استانداردهای ملی - دفاعی ایران است که در سال 1373 طرح تشکیل آن به‌منظور استانداردسازی مصنوعات نظامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مذاکره در زبان فارسی یعنی با کسی در امری گفتگو کردن … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
لجستیک شاملِ کلیه فعالیت‌هایی است که مربوط به امور برآورد، تأمین، توزیع، ترابری، کنترل اموال، تعمیرات، نگهداری، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کیفیت در لغت یعنی خصوصیت، وجود، تعریف و چگونگی (دهخدا، 1377) و در اصطلاح یعنی شایستگی جهت استفاده بخصوص و میزانی است که یک محصول انتظارات مصرف‌کننده خود را برآورده می‌سازد. کیفیت کالا، شامل صفات و … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تنوع در لغت به معنی گونه¬گونه شدن، جور به جور شدن، نوع نوع شدن، قسم قسم شدن و گوناگون بودن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
قرارداد به معنی قول، شرط، پیمان و قرارنامه است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
طبقات، جمع طبقه و به معنی مراتب، درجات، پایه‌ها، گروه‌ها و جماعات است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حق، در لغت به معنای راست، درست، سهم، مال، عدالت و راستی است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مناقصه (Bid, tender) کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مرکز (capital, center, midpoint) در لغت به معنی محل اصلی و فراوانی چیزی است و واژگان مترادف آن شاملِ پایگاه، جایگاه، قرارگاه، محور و کانون است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اموال، جمع کلمة مال است به معنی دارایی و همچنین آنچه در مالکیت شخص است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تجهیزات (equipment, fitment, paraphernalia) جمع تجهیز و به معنی سازوبرگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار و کارزار، عدت، لوازم و یراق است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اموال در لغت، جمع مال و به معنی دارایی است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
هزینه (cost, expenditure, expense, outgo, outlay) خرج، آنچه در ازای رسیدن به مطلوبی تحمل می‌شود یا از دست می‌رود، مقابلِ دخل و درآمد است و واژگان مترادف آن خرج، خرجی، مخارج، صرف، مصرف، انفاق، نفقه و خزانه است (عنبرستانی، 1378). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
نقطه (point, speck, spot) محل، جا، مرکز، نکته، جمع نقاط است و واژگان مترادف آن عبارتند از نشانه، جا، محل، مکان، ناحیه، کانون، مرکز و نکته (معین، 1371). تجدید (renewal, revival) نو‌کردن، از‌سر‌گرفتن، نوسازی، ازسرگیری، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مواد (subject matter) جمع ماده، هر نوع ماده خامی که برای تهیه چیزی به کار می‌رود (قربان زاده، 1389). مواد منفجره، نوعی از … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
لو، ظرف هرچه باشد (دهخدا، 1377). مهمّات (Ammunition, Munitions) آلات و ادوات جنگ، مواد منفجره‌‌ای که برای استفاده در جنگ‌افزار کاربرد دارد. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
شبکه (channel, network, nexus, plexus, reticulation) چند مؤسسه یا دستگاه وابسته به هم که در یک رشته کار می‌کنند. کانال، تور، گروه، پنجره مشبک واژگان آن است (حسن عمید، 1389). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
چیدمان (Warehouse) مرتب و منظم کردن (حداد عادل، 1390) و واژگان مترادف آن، شامل چینش و آرایه‌گری است (خداپرستی، 1376). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سازمان (machinery, organ, organism, organization) تشکیلات، ساختار، مجموعة هدف‌مندی که پیرو یک نظام است (دهخدا، 1373). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مهمّات (Ammunition, Munitions) واژه‌ای کلی و عمومی و متداول برای کلیه گلوله‌ها، خمپاره‌ها، موشک‌ها، مین‌ها و انواع مواد منفجره مورد استفاده در نیروهای مسلح است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
جابه‌جایی (locomotion, move, handling) انتقال، حمل و نقل است و واژگان مترادف آن شامل انتقال، نقل مکان، حمل، سفر و کوچ است. مهمّات (Ammunition, Munitions) واژه‌ای کلی و عمومی و متداول برای کلیه گلوله‌ها، خمپاره‌ها، موشک‌ها، مین‌ها و انواع مواد منفجره مورداستفاده در نیروهای مسلح است (عنبرستانی، 1378). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ریشه واژه استاندارد، از کلمه انگلیسی (Stand) گرفته شده که در زبان فرانسه و آلمانی به آن نُرم (Norme) می‌گویند. امروزه از واژه استاندارد در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شود؛ به‌طور مثال در مکالمات روزمره به کاربردن عباراتی نظیر لوازم استاندارد، رفتار استاندارد و امثال آن بسیار رایج است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
نگهداری، مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که به‌وضوح در جهت حفاظت و نگهداری ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و دارایی‌های فیزیکی در حد استاندارد با قیمت مناسب و به‌منظور بالا رفتن عمر مفید و اجتناب از نارسایی ناگهانی آنها، انجام می‌گیرد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
رده (layer, level) در لغت به معنای هر چیز که در یک راسته باشد، صف، قطار و دسته است (معین، 1371) و واژگان مترادف آن شاملِ رسته، طبقه، کِلاس و گروه است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ذخیره (standby, stockpile, store) یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به مفهوم اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است و واژگان مترادف آن شاملِ اندوخته، پسافت، پس‌انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، رزرو، پس‌انداز و ذخایر است (آموزگار، 1375). احتیاط (caution, cautiousness, circumspection, discretion, … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ذخیره (standby, stockpile, store) یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به مفهوم اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تعمیر (mend, mending, repair, reparation) آباد کردن، مرمت کردن خرابی، قابل‌استفاده کردن و طول عمر تجهیزات و ساختمان است (عمید، 1381). تعمیر، عبارت است از انجام فعالیت به‌منظور تشخیص عیب یک قطعه و یا مجموعه، رفع عیب، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برنامه‌ریزی (Schedule, planning, programming) پیش‌بینی عملیات برای رسیدن به اهداف معین و جزئی با توجه به امکانات و محدودیت‌های ترسیم‌شده در برنامه‌ریزی جامع است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
آیین‌نامه (bylaw, statute, statute book) دستورهایی است که برای اجرای قانون یا انجام دادن کارهای اداری نوشته شود یا موادی است که در شرح و تفسیر یا دستور اجرای مرامنامه یا اساسنامه‌ای نوشته شده باشد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استعلام (inquiry, query, question) به معنای آگاهی خواستن و پرسش کردن است و واژگان مترادف آن، شاملِ استخبار، استفسار، پرسش، پرسیدن، خبر جویی و سؤال است (معین، 1371) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استتار (camouflage) به معنای در پرده شدن، در پرده پنهان گردیدن و پوشیده گردیدن است (دهخدا، 1377). استتار در علوم نظامی … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اختفاء (concealment, furtiveness, stealth) به معنای ناپدیدگی، نهفتن، پنهان شدن، ناپدیدی، ناپیدا شدن و نامرئی شدن است (رازی، 1389). اختفا، فن و هنری است که با استفاده از وسایل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ریشه‌های اصلی اصطلاح برون‌سپاری از کلمات بیرون (اشاره به بیرون از سازمان) و منبع‌یابی تشکیل شده است. این اصطلاح، اغلب به‌عنوان مترادفی برای تصمیم منبع‌یابی بیرونی به‌کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید ادغام، تجزیه فعالیت‌ها یا برون‌سپاری رایج شده است … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
استاندارد (standard) مترادف با پرچم و علم است که مفاهیمی از قبیل قاعده، قانون، معیار، شاخص و نظم را شامل می‌شود (یگانه، 1384). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد (standard) مترادف با پرچم و علم است و مفاهیمی از قبیل قاعده، قانون، معیار، شاخص و نظم را شامل می‌شود (یگانه، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
بسته‌بندی (Packging) در لغت به معنای بستن اشياي متفرقه در يك لفاف يا در يك صندوق است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
اقلام (thing, aqlam, items, painting, units) اسم عربی و جمع قلم است. معنی آن را در لغت‌نامه‌ها، نمونه‌ها و انواع بیان داشته‌اند (قربان زاده، 1389). … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
جیره: مقدار محدود و معین از مواد غذایی که روزانه یا هفتگی یا ماهیانه یا سالانه به کسی دهند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ایمنی (protective, safe ness, safety, security) مصونیت، ایمن بودن، امن و امان، سلامت، حمایت، کامرانی و سعادت … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
چرخه: زنجیره، مجموع فرآیندهای مرتبط با هم فاصله زمانی‌ای که در طی آن یک حادثه یا پدیدة منظم رخ می‌دهد، سیکل (معین، 1371). واژگان مترادف آن تناوب، دور، سیر، سیکل، چرخ، گردونه، کلافِ نخ (خداپرستی، 1376) عمر: زندگانی، حیات، زیست، زندگی، مدت حیات و زندگانی (لغت‌نامه دهخدا، 1373). کالا: متاع، مال‌التجاره و مال. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کنترل به مفهوم حفظ، حراست و هدایت است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کیفیت به معنای حالت، چگونگی کسی یا چیزی و میزان مرغوب بودن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
وظایف (duty, obligation, office) جمع وظیفه. آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً در عهده¬ی کسی باشد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
شیوه (fashion, method, mode, practice) راه و روش، طریقه، حالت، وضع و گونه است که واژگان مترادف آن شامل: اسلوب، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
پیش‌بینی (prediction, prevision, forecasting , prognostication) احتیاط، عاقبت‌‌اندیشی، مآل‌‌اندیشی، حزم، غیب‌گویی، دور‌انديشي، عاقبت‌بيني، دانايي و دريافتن و گفتن حوادث قبل از وقوع آن‌‌‌ها و پیش‌گویی است (حسن عمید، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
دیده، تخمین، تقویم و اظهار نظر (فرهنگ هوشیار، 1371). در واقع، برآورد، نوعی پیش‌بینی است که بیشتر به جنبه‌های کمّی، محاسباتی و تخمینی اشاره می‌کند و مفهوم برآورد، اغلب به معنای تخمین‌ها، حدس‌ها و تقریب‌های کمّی … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
نرم‌افزار، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه¬ی راهنما و مانند آن‌ها که آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیوتر بتوان به کار برد (معین، 1371). واژه نرم‌افزار در عربی به معنای برامج است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
معاملات (Bargain, Dealing, transaction, truck) جمع معامله و به معنی داد و ستد، نظام¬نامه، قانون ویژه، قانون فرعی و … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
قانون (Law, Statute) به کلیه قواعد اجرایی که به¬وسیله قانون¬گذار یا یک مقام صاحب اختیار، یا رسم و عادت یک اجتماع و یا سایر گروه‌ها، وضع شده باشد، قانون گویند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
طرح (draft, form, idea, layout, pattern, plan) مطرح کردن، پیشنهاد کردن، ارائه کردن، پی‌ریزی کردن، بنا نهادن، نقشه چیزی یا کاری را کشیدن و برای کاری برنامه‌ریزی کردن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
به هر سامانه‌ای که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد، رادیو شناسه گفته می‌شود … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حمل‌ونقل transit, transport, transportation (سایت دانشنامه آزاد) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
آماد Supply در فرهنگ لغت به معنای سررسیدها معرفی شده است (سایت دانشنامه آزاد) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
انبارداری، به دریافت و صدور کالا و اجناس (داخل و خارج از سازمان) و نگهداری آن‌ها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن است، گفته می¬شود. این کار باید همراه با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی موردنیاز و با کمترین هزینه‌های نگهداری موجودی‌ها در انبار و رساندن اجناس و کالای موردنیاز واحدها یا متقاضیان در کمترین و زودترین زمان ممکن … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
در فرهنگ لغت عمید، کلمه اقلام (items, units) به‌عنوان اسم عربی و جمع قلم و در معنای نمونه‌ها و انواع ذکر شده است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
در فرهنگ لغت عمید، کلمه اقلام (items, units) به‌عنوان اسم عربی و جمع قلم و در معنای نمونه‌ها و انواع ذکر شده است (قربان … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حمل و نقل (1) حركت و تغيير مكان انسان، وسايل و تجهيزات از نقطه¬اي به نقطه ديگر (2) حمل و نقل (transport ) از کلمات trans به معنای از یک سو به سوی دیگر و portare به معنی حمل کردن ریشه گرفته است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
بودجه (1) ریشه فرانسوی دارد و به¬معنای جمع و خرج، مجموع محل¬های درآمد و هزینۀ یک بنگاه، صورت درآمد و هزینۀ دولت برای مدت معین است.(2) بودجه در فرهنگ عربی به¬عنوان میزانیه ارائه شده است. بودجه، یک طرح مالی است. در این طرح نیازهای پولی دولت به طور کامل برای … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
معادل فارسی بارکد، رمزینه است و به معنای مجموعه ای از اعداد و خطوط با پهناهای مختلف است که روی محصولی ثبت شود، این مجموعه نشان¬دهندة اطلاعاتی دربارة موجودی کالا در انبار و نوع کالا و اطلاعات دیگر است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سامانه (1) که اسم فرانسوی آن systéme است به مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر است که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف و آن : جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سازماندهی (1) واژگان مترادف آن: تنسیق، تنظیم، ساماندهی، نظم است. (2) سازماندهی را فرایندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود. (3) سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی و کارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت (4) سازماندهي، به-وجود آوردن تشكيلاتي است كه وظايف و مأموريت¬هاي سازمان بايد از طريق آن به مورد اجرا گذارده شود كه شامل تقسيم كار و وظايف، تعيين اختيارات، مسئوليت‌ها و روابط است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
لجستیک شامل کلیه فعالیت¬هایی است که مربوط به امور برآورد، تامین، توزیع، ترابری، کنترل اموال، تعمیرات، نگهداری، تخلیه، بستری کردن، … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برچسب (1) در لغت نامه دهخدا به¬معنای کاغذی است که روی اجناس چسبانند تا معرف جنس و قیمت آنها باشد و مترادف و متضاد آن: اتیکت، انگ و نسبت نارواست. برچسب یا اتیکت، دو رشته نوار آویخته پشت کلاه اسقف، متمم سند یا نوشته، مواد الحاقی به وصیت یا نوشته است. ( 2 ) … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
کنترل در لغت به معناي نگاه كننده است، و در اصطلاح به شخصي مي¬گويند كه عمل يا اعمال نماينده شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرار داده، صحت و سقم آن عمل يا اعمال را با مقياس معيني كه مشخص است مي¬سنجد و براي اين كار اختيار قانوني دارد … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
آمادگاه (1) اداره یا محلی که آنچه برای ارتش لازم است از خواربار و پوشاک در آنجا آماده و فراهم می¬کنند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
آماد، در فرهنگ لغت به معنای سررسیدها معرفی شده (1) و در علوم نظامی آن¬را به علم طرح¬ریزی و جابه جایی و نگهداری نیروها می¬دانند.( 2) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
فرآیند(1) مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین، مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی ومداوم و جریان عمل است. … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
سیستم (1) که اسم فرانسوی آن systéme است و مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر است که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف: جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حوزه (1 ) درفرهنگ لغت عمید به معنای ناحیه، محدوده و قلمرو بیان شده است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ترابری (1) حمل و نقل، جابه¬جایی کالا و انسان، جابه¬جایی کالا، نفرات و امکانات از نقطه¬ای به نقطه دیگر با وسایل حمل و نقل (2) بحران؛ (3) … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ثبت (1) فـرایند ذخیـره‏سازی اطلاعـات مربوط به رویدادهای یک شبکه همراه با ثبت جزییات آن برای روشن شدن جزییات فعالیت‌های یک سامانه … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
جیره (1) هم معنای سهم، آذوقه، توشه، خوراک، مستمری، مقرری است و استحقاق (2) هم معنای سزاواری، شایستگی و لیاقت است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
فرآیند (1) مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین، مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی ومداوم، جریان عمل است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سیستم (1) که اسم فرانسوی آن systéme است و به مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف آن : جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
حسن عمید پشتیبانی را (1) یاری و حمایت کردن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
بودجه (1) دارای ریشه فرانسوی است و به¬معنای جمع و خرج، مجموع محل¬های درآمد و هزینۀ یک بنگاه، صورت درآمد و هزینۀ دولت برای مدت معین است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
سازمان (1) یعنی تشکیلات، ساختار، مجموعة هدف مندی که پیرو یک نظام است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
پیگیری (1) به معنای تعقیب، دنبال کردن و مترادف با پی¬جویی، تعاقب، تعقیب، ردجویی، ردگیری و سراغ است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
زاغه (1) سوراخی که در کوه، تپه یا بیابان برای استراحت چهارپایان آماده کنند، کنایه از: چهاردیواری محقر و تنگ برای زندگی فقرا … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
دوره (1) مدت زمان معین، گردش، گردش گرد چیزی، یک‌دور گردیدن، یک‌بار گردیدن و چرخه است.( … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برنامه (1) پیش¬بینی عملیات در جهت رسیدن به هدف¬ها (2) و در فرهنگ لغت عمید، برنامه را مجموعه‌ای از کارهایی با طرح مشخص که در زمان خاصی انجام می‌شود و دستور کار بیان شده است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مدیریت (1) در فرهنگ فارسی معین به¬معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن آمده است، در لغت نامه دهخدا آن را مدیر بودن و مدیری تعریف کرده¬اند. واژه خرید (2) اسم مصدر و ماضی خریدن است که واژگان مترادف و متضاد آن ابتیاع، بیع، خریداری، معامله، شرا، فروش است. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
لجستیک یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات یا هر نوع منابع دیگری مانند انرژی یا انسان‌ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی است و در سازمان‌های نظامی هنر و علم به دست آوردن تولید ، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و مقدار مناسب است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
برنامه¬ریزی (1) عمل یا فرآیند یافتن و منظم کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا رشته¬ای از کارهاست (2) برنامه¬ریزی، بررسی و تعیین چگونگی رسیدن به اهداف و شامل : تعیین خط مشی¬ها، استانداردها، منابع و برنامه زمانی اجرای آن بوده و معملا دوره¬های زمانی مختلفی دارد. … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
مدیریت Management مقام مدیر و امری را عالمانه اداره کردن است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ذخیره store، stockpile , standby اسم است به معنای اندوخته و پس انداز که به صورت جمع آن را … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
استاندارد standard به معنای قیاس و نمونه بیشتر بیان می¬شود و در عربی به آن معیار گویند و کلمۀ اقلام thing aqlam … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
توریع distribution مصدر است و به معنای بخش کردن و پراکنده کردن مطرح است … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
پدافند غیرعامل ، مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
فروش به معنای حاصل عمل فروختن و به عنوان صفت فاعلی با معنی فروشنده است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کنترل control به مفهوم حفظ ، حراست و هدایت است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
نگه دار، صفت است بهمعنای نگهدارنده و حافظ بیان شده … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
ریشۀ واژۀ استاندارد، از کلمه انگلیسی Stand گرفته شده که در زبان فرانسه و آلمانی به آن نُرم (Norme) می گویند … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
کلمه خرید buy , purchase یک اسم مصدر و به معنای حاصل عمل خرید است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
یکنواخت steady / unform در فارسی به معنای یک رنگ ، یک جور و یکسان است … ادامه مطلب
تاسیسات و تجهیزات
گروه پشتیبانی
تعیین appointment, fixing, ascertainment مصدر است به معنای معین کردن که کنایه از انتخاب کردن دارد … ادامه مطلب