دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 4645
بازدید امروز : 7104
کل بازدید : 5139810
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
بارگزاری صفحه : 3.06

ثانیه

تحقیقات جنایی

تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
حقوق، عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند و افراد در انجام یا عدم انجام آن عمل، آزاد باشند (امامی، 1379: 134). متهم، به کسی گفته می شود که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نشده است (جعفری لنگرودی، 1374: 614). حقوق متهم، به معناي بهره‌مندي متهم از برخي امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌هاي قانوني و قضایي در جریان دادرسي است (ملک زاده، 1395: 68). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
: ادله، جمع دليل است و در لغت به معناي رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اتهام، در لغت، به معنای ناگوار شدن، ناموافق شمردن هواي شهري، رفتن به‌شتاب و … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
خسارت قابل پرداخت به اشخاص بازداشت شده ای که در طول دادرسی کیفری بی گناهی آنان ثابت می شود را «خسارت ایام بازداشت» … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اگر شاکی پس از وقوع جرم به موقع شکایت نکند، یا مامور موفق به کشف جرم نشود ، یا دادستان به موقع دستور تعقیب … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
به اختیار قانونی مقام قضایی برای به تاخیر انداختن تعقیب متهم، به مدت بیشینه دو ماه، تعویق تعقیب گفته می شود. در جرایم … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
به موجب قانون، تعقیب کیفری متهم را می توان با هدف مبارزه با آثار منفی زندان ، پس از موافقت دادستان یا قاضی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
بازداشت پلیسی، دو طرف دارد؛ مامور و شخص تحت نظر. شخص تحت نظر، به شهروندی گفته می شود که در ارتباط با … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اصطلاح کنترل اجتماعی، یا به تعبیر دیگر بازرسی یا نظارت اجتماعی، معمولا به طیفی از نهادهای اجتماعی که … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
از مهمترین برنامه های تعاملی در رابطه با پیشگیری از جرم در جوامع شهری بویژه با مشارکت پلیس برنامه‌ ی شهر های امن است که در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی اجرا شده است از شاخصه های برنامه شهرهای امن در رابطه با پلیس تمرکز زدایی از اقدامات سازمان دهی پلیس و در نتیجه افزایش توان جمعی پلیس و سایر نهادهای محلی و مشارکت شهروندان و نیز مشارکت قراردادی برای اقدام محلی است . … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
بزه‌دیده‌شناسی عبارت است از مطالعه و تحلیل همه جانبة ویژگی‌های بزه‌دیده، به معنی دانستن تمام آن چیزی که برای دانستن در مورد بزه‌دیده به خودی خود می‌تواند منجر به برداشت‌هایی در مورد انگیزة مجرم، ارتکاب جرم و تعیین رفتارهای مجرم شود (تروی، 1385 :‌51) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اجتماعی شدن فرایندی است که در آن اعضای جامعه به‌تدریج می‌آموزند که چگونه در جامعه زندگی کنند و با هنجارهای گروهی و اجتماعی همساز شوند و در فرایند باز اجتماعی شدن «ارزش‌ها و رفتارهای گذشته ترک می‌شوند و ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای جدید جایگزین آن‌ها می‌شود.»(عضدانلو، 1383: 219). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در لغت¬نامۀ دهخدا هم‌نشینی به معنای با کسی نشستن است و افتراق به معنای پریشانی، پراکندگی و از دیگران جدا شدن است (لعت¬نامه، ذیل هم‌نشینی). هم‌نشینی افتراقی نیز به معنای معاشرت و ارتباط با دیگرانی است که «حاملان هنجارهای کجروانه» هستند (سلیمی و کجروی، 1386: 400). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
"مجرم بالفطره از دیدگاه لومبروزو، اصطلاحی در مورد افرادی است که رای ارتکاب جرم متولد شده‌اند و میل ضد اجتماعی بودن آنان، ناشی از اثرات اجتناب‌ناپذیر تأثیرات ارثی است که نسل به نسل به آنان منتقل شده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جرم فعل یا ترک فعلی که نقض قانون تلقی می شود و سزاوار کیفر با مجازات حبس است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
شرمساری باز پذیرنده به معنای ایجاد حالت خجالت و ندامت در بزهکار است به‌گونه‌ای که از عمل خود اظهار پشیمانی کند و جامعه ضمن پذیرش، از وی در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه پشتیبانی نماید. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جامعه‌شناسانی که جرم را نتیجه مستقیم فقر و خشم طبقه پایین می‌دانند، نظریه‌پردازان فشار نامیده می‌شوند. در این نظریه سؤال اصلی این است که چرا مردم کج‌رفتاری می‌کنند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
هم‌نشینی و پیوند افتراقی به این معناست که افراد در مراودات و نشست‌هایشان با گروه رفقا، دوستان و الگوهای انتخابی خود با هم فرق دارند و همین تفاوت‌های افراد در مراوداتشان زمینه راست‌روی یا کج‌روی را فراهم می‌آورد. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
الیوت بی‌سازمانی اجتماعی را نظمی می‌داند که اعضای جامعه آن را شکسته‌اند و بدون حل باقی مانده است. فاریس بی‌سازمانی اجتماعی را اختلال در الگوها و سازوکارهای موجود در واکنش‌های افراد جامعه می‌داند. استارک پنج مؤلفه اصلی را بی‌سازمانی اجتماعی برمی‌شمرد که عبارتند از تراکم جمعیت در یک محله کوچک، فقر، استفاده چندگانه از محیط، تحرک اصطلاح بی‌سازمانی اجتماعی جغرافیایی و ناپایداری … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
فرآیند از نظر لغوی به معنیِ «پیش رفتن» است و پیشرفت گام به گام به‌سوی هدفی را می‌رساند و تغییر مرحله به مرحله به سمتِ یک هدف معین (فرهنگ روانشناسی). … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
منظور سازمان‌ها، مراجع رسمی و نهاد‌هایی است که در پیشگیری از جرم به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نقش دارند. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
پیشگیری اسلامی از جرم به معنای پیشگیری کردن از جرایم محتمل و قابل وقوع، با توجه و نظر به شریعت و دین مبین اسلام است. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
بزه‌دیده خاص شخصی است که بر اثر رفتاری که در قانون جرم تلقی شده و قابل مجازات است متحمل آسیب شود. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تشخیص ضعف‌ها، کاستی‌ها و یا تحلیل اوضاع پیرامونی را ـ که می‌تواند به بروز تهدید منجر شود ـ آسیب‌شناسی می‌گویند (چالوک، 1389: 16). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری کوتاه‌مدت به مجموعه راهکارهایی گفته می‌شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شود و هدف از آن اقدامات پیشگیرانه سریع و ضربتی در جهت کنترل و مهار جرائم است تا بستر و زمینه‌های برنامه‌ریزی فراهم گردد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است و هدف آن نظارت بر گروه‌های خاصی است که ترس از ارتکاب جرم از سوی آن‌ها می‌رود و در معرض مجرم شدن هستند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم‌زا، ناظر به سیاست‌هایی است (شامل سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی) که به‌صورت ساختار - فرآیند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می‌شوند (عباچی، 1383: 58). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه‌های ارتکاب جرم. این مسأله در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می‌گیرد … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
مفهوم پیشگیری از جرم، بر‌اساس تعاریف سازمان ملل، عبارت است از مجموعه اقدامات و راهبردهایی که به‌منظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و کاهش تأثیرات زیان‌بار آن بر افراد و جامعه ـ از جمله ترس از جرم ـ انجام می‌شود و بر عوامل ایجادکننده جرائم، تأثیر می‌گذارد (جوا جعفری و سیدزاده ثانی، 1391: 37). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
سیاست جنایی پیشگیری، شاخه‌ای از سیاست جنایی است که موضوع آن تعیین و پیشنهاد اقدام‌های غیر‌کیفری به‌منظور پیشگیری از بزهکاری در جامعه یا یک جمعیت محدود است (زرگری،1390). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
منظور از پیمایش جرم مجموعه آمارهای جنایی و روش‌های مکمل آن است که از آن‌ها با نام شیوه مطالعه و تحقیق در قلمرو جرم‌شناسی کلان یا تبهکاری یاد می‌شود (وروایی و فاطمی موحد، 1395: 16). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام‌هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. به‌این‌ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیرکیفری)، مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می‌گیرد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می‌شود. در این نوع پیشگیری تلاش و هدف بر آن است که با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرائم دیگر اجتناب شود. مهم‌ترین هدف در پیشگیری خاص جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در مجرمین است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری تعاملی و مشارکتی (چند‌نهادی) مجموعه‌ای از عقاید و روش‌ها، مبتنی بر این فرض که مدیریت مناسب، سبب بهبود و ارتقای راه‌حل‌ها برای طیف وسیعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی خواهد شد (محمدنسل،1391: 44). … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
پیشگیری‌ کنشی یا غیرکیفری یا پیشین، تدابیر یا اقدامات غیرسرکوبگرانه‌ای را در‌بر‌می‌گیرد که پیش از ارتکاب جرم و برای مبارزه با این پدیده اعمال می‌شود. این پیشگیری با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش‌جنایی به دنبال کاهش نرخ بزهکاری است. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پیشگیری کیفری یا واکنشی یا پسینی، ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از سازوکارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است (نیازپور، 1389: 63). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
منظور از پیشگیری بین‌المللی در این مقاله پیشگیری از جرم در سطح بین‌الملل است و آن رهنمودها، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ای است که در سطح بین‌المللی (بالاترین سطح) برای کلیه کشورهای جهان و گاهی برای کشورهای عضو تصویب، ابلاغ و اجرا می‌گردد. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
منظور از پیشگیری اصلاحی این است که اقداماتی صورت پذیرد تا هم افراد معمولی جامعه از گرایش به سمت بزهکاری منصرف شوند و هم کسانی که قبلاً به هر دلیل مرتکب جرم شده‌اند، اصلاح و دوباره گرفتار نشوند. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
نظریه یادگیری اجتماعی بر تأثیرات متقابل رفتار و محیط تأکید دارد و بر الگوهایی از رفتار متمرکز می-شود که فرد آن‌ها را برای کنار آمدن با محیط در خود پرورش می‌دهد. الگوهایی که از راه تجربه مستقیم، پاسخ‌های محیط به فرد یا مشاهده پاسخ‌های دیگران کسب می‌شود (معظمی، 1388: 79). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
محرومیت نسبی یعنی احساس افراد مبنی بر وجود اختلاف میان توقعات و خواسته¬ها که مردم خود را مستحق آن می‌دانند با شرایط زندگی است (گر،1970: 54). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
الگوی تضاد جامعه را مجموعه‌ای گردآمده از اجزایی متکثر، مستقل و برخوردار از دیدگاه‌ها و علایق و منافع متفاوت می‌داند که عنصر قدرت آن‌ها را با نظمی خاص در کنار هم قرار داده است و در آن، نقض هنجارهای صاحبان قدرت و نماد مقاومت و مبارزه‌طلبی سیاسی نوعی جرم به حساب می‌آید (سلیمی و داوری،1387: 63). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
برچسب‌زنی روندی است که در طی آن، جامعه عنوانی منحرفانه را به شخص اطلاق می¬کند. این عمل باعث می‌شود که فرد از گروه یا جامعه طرد شود، هویتی منفی در او نهادینه شود و انحراف در او تقویت گردد (معظمی، 1388: 188). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
فضای قابل دفاع به مکان‌های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی گفته می‌شود که برای ساکنان این امکان را فراهم می‌آورد تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت‌های جرم¬خیز، محافظت کنند (فتحی و ستاکه، 1387: 180). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
طرح‌ریزی پیشگیری از جرم یعنی اتخاذ تدابیری که در سایه آن‌ها تحقق پیشگیری از جرم ممکن گردد. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
رویکرد حل مسئله نخست با شناسایی جرم بالقوه و بالفعل آغاز می‌شود. این شناسایی بر اساس گردآوری اطلاعات مختلف در مورد آمار جرم، اطلاعات حوادث و جزییات ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد، بعد از آن تجزیه‌وتحلیل انجام و راهبرد مناسب اتخاذ و اجرا می¬شود و بالاخره ارزیابی صورت می‌پذیرد (محمدنسل،1389: 140) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در حوزه پیشگیری از جرم، فرصت به‌عنوان فراهم آمدن موقعیت و شرایط مناسب که منجر به تحقق عمل مجرمانه مجرمین گردد، معنا شده است. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
پیشگیری وضعی رویکردی پیشگیرانه است که صرفاً براساس کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم به¬وجود آمده است نه بر اساس بهبود اوضاع جامعه یا نهادهای آن (کلارک، 1992 به نقل از نیکوکار، 1394: 39). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جرم شناسي مجموعه علومی است که موضوع آنها مطالعه جرم و مجرم از نظر شخصی و اجتماعی است. شامل انسان شناسی جزایی، و روان شناسی جزایی و آمار جزایی است. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
ضابط لفظي عربي از ريشه ضبط به معني نگهداري کردن است، و به معناي فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چيزي، شحنه مي باشد. (1) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تمرد در لغت به معني گردنکشي کردن، سرپيچي کردن، نافرماني کردن است. (1) و در اصطلاح هرگونه حمله يا مقاومت که با اقدام عملي به طور تجري نسبت به ماموران دولت در حين اجراي وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود. (2) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه پليس نيمي فرانسوي و از واژه Poliza و نيمي آلماني از واژه Plitieia گرفته شده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
لغو در لغت به معناي سخن بيهوده، باطل، هر چيز بي فايده و آنچه به حساب و شماره نيايد، است. (1) اوامر جمع امر است و امر به معناي فرمان است. (2) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کودک به معناي انسانِ کم سِني است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معناي فرزند نباشد) نيز بيشتر به همين معنا به کار مي‌رود. در عربي، واژه‌هاي طفل و صغير مترادف کودک است. در نظام‌هاي حقوقي گوناگون، کودک با معيارهاي متفاوتي تعريف شده است. در اغلب نظام‌هاي جديدِ حقوقي، تعريف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمايز دوره کودکي از بزرگسالي است؛ ولي در فقه و حقوق اسلامي، پايان کودکي، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌اي از زندگي است که از يک‌سو، با پديدآمدن برخي دگرگوني‌هاي جسمي، از جمله شکوفايي غريزه جنسي، آمادگي توالد و تناسل به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، قواي عقلي، ادراکي و رواني رشد مي‌يابد. بالغ شدن، معيار ورود از دوره کودکي به بزرگسالي است و سن يکي از اَماره‌هاي بلوغ است. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کلمه قاچاق (1) به معناي « برده، ربوده، و آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.» (2) و فراري (3)، کاري بر خلاف قانون که مخفيانه انجام شود يا متاعي که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغت نامه اکسفورد نيز در تعريف قاچاق آمده است « بردن، فرستادن يا آوردن کالا يا انسان به طور مخفيانه و غير قانوني به داخل يا خارج کشور» (4) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کاري بر خلاف قانون که مخفيانه انجام شود يا متاعي که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغت نامه اکسفورد نيز در تعريف قاچاق آمده است: « بردن، فرستادن يا آوردن کالا يا انسان به طور مخفيانه و غير قانوني به داخل يا خارج کشور … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
بزه در لغت به معناي جرم و گناه است. مجرم را بزهکار گويند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
امر طلب فعل است از ديگري به شيوه استعلا (طلب برتري). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
نظریه‌ الگوی جرم یکی از سه نظریه فرصت جرم و بخش اصلی جرم‌شناسی محیطی است که بیان می‌کند الگوهای محلی جرم (شامل برخی رویدادهای جنایی) چگونه با محیط فیزیکی مؤثر بر ارتکاب جرم،‌ در موقعیت‌ها و زمان‌های خاص ارتباط دارند … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
کلمۀ مشارکت معادل اصطلاح participation انگلیسی است. این واژه از ریشه «part» به معنی قسمت، جزء و بخش گرفته شده است و به معنی سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن و مشارکت و انبازی است (1). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کلاه کسی را برداشتن، در اصطلاح به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را تصرف کردن و یا با قصد عدم پرداخت وجه، از دیگران قرض گرفتن است (1). کلاهبردار، آدم حقه باز و شیاد و مال مردم خور را می گویند. کسی که به انحاء مختلف، مال مردم را از ایشان بگیرد. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پول کثیف عبارت است از هر نوع پولی که از راه¬های نامشروع و غیرقانونی و فعالیت¬های مجرمانه به دست می¬آید … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
واحدهای پیشگیری از جرم پلیس، در نتیجة ترکیب امور پلیسی جامعه‌محور و امور پلیسی مسئله‌محور (1) ، به وجود آمدند و از اواخر دهة 1980، به بخش جدایی‌ناپذیری از پلیس، تبدیل شدند. سال‌های پایانی دهة 1970 و سال‌های آغازین دهة 1980، شاهد شکل‌گیری و توسعة امور پلیسی جامعه‌محور (2)، بودند. یکی از ویژگی‌های این نوع امور پلیسی، تمرکز فراوان بر پیشگیری از جرم است. در عین حال، محبوبیت این نوع امور پلیسی نیز، افزایش یافته؛ زیرا کارآمدی خوبی در پاسخ‌دهی به جرم - به‌ویژه جرائم دارای جنبة محلی - داشته است (3). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه نقاط جرم‌خیز بيانگر يک مکان يا محدودۀ جغرافيايي است که ميزان بزهکاري در آن بسيار بالاست. حدود اين مکان مي‌تواند بخشي از يک شهر، يک محله، چند خيابان مجاور هم و حتي ممکن است يک خانه يا يک مجتمع مسکوني باشد. برخي نيز در تعريف نقاط جرم‌خيز آن را معادل مکان‌هاي کوچک با تعداد جرم زياد قابل پيش‌بيني، حداقل در يک دوره زماني يک¬ساله دانسته‌اند (1). … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
ترس از دیدگاه روان¬شناختی شرایط ذهنی است که در پاسخ انطباقی (یا دفاعی) در زمان به وجود آمدن یک خطر، از قبل فعال می¬شود (1). ترسِ از جرم به معنای احتمال بزه دیده‌ شدن در برابر جرم بدون در نظر گرفتن خسارات مالی و ضرب و جرح‌های ناشی از آن است. (2). نقطۀ ترس به جایی گفته می¬شود که استفاده¬کنندگان از آن فضا به دلیل سه ویژگی متمایز محلی، میزان بالایی از ترس از جرم را گزارش می¬کنند: چشم‌انداز، پناهگاه، گریزگاه. هر یک از ویژگی¬های محلی تأثیرات گوناگونی بر بزهکار و بزه دیدۀ بالقوه دارد. بونی اس. فیشر (3) و جک ال. نسر (4) مناطقی با چشم‌انداز محدود، پناهگاه‌های بسیار برای بزهکار و گریزگاه‌های اندک برای بزه دیدۀ بالقوه را به‌عنوان نقطۀ ترس توصیف کرده¬اند (5). … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
نظريه هم¬زمانی (تقارن) فرصت مجرمانه، جرم را محصول تأثير عوامل بي‌واسطه‌اي می‌داند كه جمع‌شدن آنها در كنار يكديگر، موجب وقوع آن مي‌شود. به‌عبارت دیگر این نظریه‌، مانند نظریه‌ فعاليت روزانه، الگويی ‌دربارۀ عوامل مستقيم وقایع مجرمانه است که عامل‌های انساني که نقش‌هاي خاصي را در يک موقعيت خاص ايفا مي‌کنند، مورد توجه قرار مي‌دهد (1). … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
به معنای طراحی سریع و اجمالی از روی یک مدل است و … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به عملیات یا وسایل متقلبانه تعریف نموده اند. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
شاخه ای از جرمشناسی است که به تشریح و تبیین عمل مجرمانه … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام)، ایصال(1) و در اصطلاح حقوقی که دور از معنای لغوی آن نیست … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی و تشریفاتی است که در موارد عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، توسط مقام تعقیب صادر می شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی شروع به جرم از نظر لغوی از کلمه شروع به معنای آغاز کردن به کاری، ابتدا، آغاز و جرم به معنای گناه، خطا، بزه، نافرمانی، عصیان و در اصطلاح عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود وعائقی نرسد ناگزیرجرم به وقوع پیوندد. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی شخص حقیقی از دو بخش شخص و حقیقی تشکیل شده که شخص در اصطلاح لغوی به معنای سیاهی انسان که از دور دیده می شود، کالبد مردم، تن و بدن انسان، ذات جسم، عین، کس، کالبد مردم وجزء آن و تن او می باشد و حقیقی از ریشه حق به معنای شخص در معنی کلی می باشد و در اصطلاح به معنای یک تن از افراد انسانی، کس، فرد انسانی، وجود آدمی، یک نفر انسان، خود انسان، کسی که دارای حق و وظیفه است، شخصی که وجود دارد و فرضی و تخیلی نیست، شخصیت قانونی شامل مجموع حقوق، اختیارات، تواناییها و وظایف یک شخص، شخص حقیقی دارای حقوق و اختیارات فرد، دارای اهلیت احراز حق و تکلیف می باشد. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
برگردانیدن ، تقلب کردن. ساختن. || کردن. || قرار دادن. نهادن. وضع کردن. || زشتی را نیکو گردانیدن. || مبدل ساختن. دیگرگون کردن. از حالتی به حالت دیگر درآوردن … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی رای دادگاه در فرهنگ لغات فارسی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی دادیار از نظر لغوی کسی که یاری عدل می کند. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی دادگاه از نظر لغوی محل دادرسی، محکمه، محکمه عدالت، عدالت خانه … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی دادستان در لغت به معنای الف-آنکه اجرای عدالت کند؛ داور، قاضی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی جرایم علیه اشخاص در لغت به معنای جرایمی است که به جسم و جان و عرض افراد جامعه وارد گردد. مانند: قتل، ضرب، جرح، توهین، هتک ناموس، لوط، فریب دادن در ازدواج. … ادامه مطلب
گروه ماموریتی
واژه ی جرایم خلاف امنیت عمومی از نظر لغوی از جرم و امنیت اجتماعی تشکیل … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی پرونده در لغت به سند و نوشته اي راجع به يك موضوع و يا يك نفر را كه يك جا جمع آوري شده و غالباً خلاصه مطالب آن نوشته ها را براي آساني در پشت پوشه هاي آن مي نويسند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
واژه ی بازپرس در لغت به معنای پرسش کن، تحقیق نمای، پرسش کننده، سوال کننده، پرسش مکرر و سؤال مکرر و از نظر تخصصی به معنای قاضی صلح، قاضی تحقیق، کارمند شهربانی یا دادگستری که از متهم سوال می کند و توضیحات می گیرد. … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
امضا ترکیبی از خطوط زینتی ( آرایشی ) همراه با علایم، رموز، حروف یا کلمه است که هر شخص برای خودش انتخاب می¬کند، تا به-وسیله آن خودش را از دیگران متمایز کند و جزء تاییدی و تصویبی اسناد است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام)، ایصال … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می¬گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می¬شود. به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی¬کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می¬کنیم جرم تلقی می¬شود. از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
نظريه سبک زندگي در جرم‌شناسی بر اين فرض استوار است که احتمال بزه‌ديدگي افراد به‌واسطه وقوع جرم، بر اساس ميزان قرارگرفتن آن‌ها در موقعيت‌هاي پر خطر که مجرمان بالقوه در آن‌جا حضور دارند، متفاوت است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
وقوع جرم، در لغت به معنای انجام جرم و واقع شدن آن (1) و از لحاظ اصطلاحی نیز، به معنای تکوین و انجام گرفتن جرم است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در لغت و اصطلاح، به کسی که حکم به زیانش صادر شده است؛ محکوم علیه می گویند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
از حیث لغوی به بزهکار، گناه کار و کسی که مرتکب جرم شده است، مجرم می­گویند (1) از حیث اصطلاحی نیز واژه مجرم از معنای لغوی دور نمانده است (2) و مجرم یا بزهکار به کسی گفته می​شود که مرتکب جرم یا بزه می​شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پولشویی یا تطهیر پول به معنای قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی است. در ساده ­ترین تعریف، پول­شویی عبارت از تطهیر عواید حاصل از فعالیت مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیر قانونی آن است (1). به عبارت دیگر، پول­شويي فرايندي است كه طي آن شكل، مبدأ، مشخصات، نوع، افراد ذي نفع يا مقصد نهايي پول هاي آلوده تغيير مي­ كند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در مواردی دادرس براساس شاخص های تعیین شده در مواد قانون، مکلف به اعمال کیفیات مخففه می باشد، که آنراکیفیات مخففه قانونی گویند. این کیفیات که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده یا معاذیر قانونی نیز تعبیرمی شود، منحصر به جرایم و شرایط ویژه ای است که قانونگذار به منظورتأمین مصالح اجتماعی، تخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است، برای مثال در تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی انصراف ارادی از ارتکاب جرم از موارد کیفیات مخففه قانونی در مجازات است و دادرس در صورت به کارگیری این نوع از کیفیات، دیگر مجاز به استفاده از کیفیات مخففه قضایی نمی باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کالایی که مدت توقف قانونی آن ها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد کالای متروکه خوانده می شود. کالای متروکه را معمولاً گمرک، حراج و یا به فروشگاه های تعاونی و دولتی می فروشد و از محل آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متفرقه را برداشته و مابقی را به صاحب کالا مسترد می دارد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
کارآگاهان به صورت کلی بر حسب زمینه فعالیت خود، به دو گروه تقسیم می­ شوند: کارآگاهان پلیس دولتی و کاراگاهان خصوصی. در بخش دولتی، همه پلیس­ها، مشمول عنوان کارآگاه نمی­ شوند و فقط کسانی که در عملیات پنهانی پلیسی، پی­جویی پرونده­های جنایی، مبارزه با انواع سرقت و جرایم خاص ،کلاهبرداری ،جرائم رایانه­ای جنایی ،اقتصادی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در مطالعات جرم­ شناختی و جامعه­ شناختی كه به اجتماع هاي مختلف مثل محله­ ها، شهرها، روستاها، كشورها، گروه­هاي قومي، جنسي، نژادي و سني مختلف مي­ پردازند، معمولاً از شاخص"نرخ جرائم" استفاده مي ­شود كه اين مفهوم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت. نرخ جرم یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین و یا توسط تعداد جرائم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص، اندازه ­گیری … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یاتهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.3- هرکس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
كشف جرم عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن، براي حفظ آثار و دلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيز جمع­آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام مي­شود (2). کشف جرم، بر عهده ضابطين دادگستري است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1290، موادی از باب تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی را به قرار کفالت و شرایط و احکام آن اختصاص داده بود. با اصلاحات و الحاقاتی که در سال های 1311، 1323 و 1335 در این قانون صورت گرفت، تغییراتی در این مواد ایجاد شد.به عنوان مثال، در ماده 136 این قانون، فرض حضور متهم مطرح و مقرر شده بود که چنانچه متهم در مواعد مقرر در مرجع قضایی حاضر شود، مسئولیت کفیل منتفی می شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
يكي از ابتدايي­ترين حقوق انسان­ها، حق آزاديِ فردی مي­باشد. شايد بتوان گفت: بعد از حق حيات، آزادي از جمله مهم ترين جنبه­ هاي حقوق بشر است. لذا در كليه كشورها، حق آزادي اشخاص، در قانون اساسي با تضمين­هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است، که از جمله آنها آزاد کردن افراد بازداشت شده از طریق صدور قرار وثیقه می­ باشد. وثیقه یا قرار وثیقه، مبلغی مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی، نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در حقوق ایران، قتل به عمد و غیرعمد تقسیم می­شود.به این صورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته­ های فقهی، ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از: عمد، شبه عمد وخطای محض،که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور، بیان شده و ماده 295، موارد قتل غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
خارج ساختن روح انسان به طور عمدی و بدون مجوز قانونی و شرعی، قتل عمد نامیده شده است. قتل زمانی عمدی محسوب می­ شود که فاعل قصد دارد و عمل را به همان نحوی که قصد کرده، واقع سازد، خواه آن قصد اصلی باشد، یا نباشد و یا فرد غیرمعین باشد یا معین، خواه مباشر یا به تسبیب و یا هر دو رفتار بدون مجوز قانونی و عمدی و آگاهانه یک انسان باشد، به نحوی که منتهی بر مرگ انسان دیگر شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جرم قتل از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی و از زمره جرایم طبیعی و خشونت آمیز می باشد که علیه جسم و جان افراد صورت می گیرد. قتل، انسان را از بالاترین حق، یعنی حق حیات محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن، غیر قابل جبران است. قتل نفس همیشه جرم محسوب می­ شده و تنها به طور استثنایی در برخی از جوامع، بعضی از موارد آن، از مفهوم جرم بودن خارج می­ شدند؛ مانند کشتن دختران در بعضی از قبایل عهد جاهلیت توسط پدر … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان­های دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
عوامل موجهه ی جرم - دستور مقام قانونی و حکم قانون، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه - ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پیش بینی شدند. دستور مقام قانونی و حکم قانون ماده ی 42 و دفاع مشروع ماده ی 41 را به خود اختصاص دادند. قانون مجازات عمومی در مورد حالت ضرورت ساکت بود، لیکن از این اصطلاح در ماده ی 41 که می گوید: « هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد »، استفاده شده بود. رضایت مجنی علیه نیز در این قانون مطرح نشده بود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
از نظر جزایی ضرب عبارتست از هر گونه صدمه ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن انسان وارد می شود. بدون اینکه ضایعه عضوی ایجاد کند. ضرب معمولاً منجر به سرخی یا کبودی و یا سیاهی پوست بدن می شود و جرح به هر گونه صدمه وارد بر بدن انسان که توأم با ضایعات عضوی یا بافتی باشد گفته می شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اطلاعات الکترونیکی شامل داده­ ها و اطلاعاتی در ارتباط با جرم است که توسط تجهیزات الکترونیکی ذخیره­ سازی و یا جابجایی می­ شوند (1). صحنه جرم الکترونیکی– دیجیتالی (Electronic Scene) در دنیای غیرواقعی و فضای مجازی است که به صورت الکترونیکی– دیجیتالی، جرم در آن اتفاق می افتد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
شگرد شیوه خاصی در انجام دادن کارها است که باید با تدبیر وآگاهی بر جزئیات و ریزه کارها و تسلط همراه باشد (2). شگرد در تعریف عام روشی عملی است که در اثر تکرار و مرور زمان به صورت عادت در آمده است و افراد از این طریق در انجام کارهای خود موفقیت بیشتری حاصل می کنند (3). در تعریف خاص، شگرد عبارت است از روشی که مجرمین به طور عادی در ارتکاب جرم اعمال می کنند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
سرقت از باسابقه ترين جرائم در جوامع بشري است که در اجتماعات مختلف به شيوه هاي گوناگوني ديده شده است. در قانون مجازات اسلامي (ماده 197) سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني. در این تعریف چهار عنصر: ربودن، مال، دیگری و به طور پنهانی مشاهده می­ شوند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
پدیده زمین خواری، از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است (2). در قوانين ايران، از اصطلاح زمين­خواري تعريفي به‌عمل نيامده است و عنوان مجرمانه‌اي به اين نام، وجود ندارد. ولي مي‌توان گفت: عنصر مادي زمين­خواري،تحصيل زمين نامشروع، تصاحب زمين غير يا تصرف انواع اراضي، به ويژه املاك متعلق به دولت به مفهوم عام يا سازمان‌ها و نهادهاي عمومي، بدون حق و نيز تغيير كاربري آن به‌صورت غيرقانوني است، كه گاه با ارتكاب سلسله اعمال پيچيده و جاعلانه صورت مي‌گيرد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
رقم سياه جرم عبارت است از تفريق بزهكاري واقعي (تمام جرایمی که در یک زمان و مکان معین اتفاق می‌افتد) و بزه‌كاري ظاهري (جرایمی که توسط پلیس کشف و برای آنها پرونده تشکیل شده است) … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
رفتار (Behavior) یا سلوک یعنی کاری که یک موجود زنده می‌‌کند؛ یعنی کلیه اعمال موجود زنده از جمله پاسخ به محرک‌‌ها، چه حرکتی چه غده‌‌ای، از انواع رفتار به حساب می‌‌آید. رفتارمعمولاً پیچیده است و در موقعیت‌‌های واقعی به ندرت ساده است. حتی یک عمل به ظاهر ساده هم معمولاً از مجموعه‌‌ای ازرفتارهای کوچک تشکیل شده است. بررسی رفتارهای انسانی موضوع دانش روان شناسی است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
دیه به دو نوع اصلی و بدلی تقسیم می شود (2). نوع اصلی همان گونه که در فقه برای آن پیش بینی شده است برای شبه عمد یا خطای محض در نظر گرفته شده است (3) زیرا که در اصل قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی است و دیه جانشین آن. اما نوع بدلی به قصاصی بر می گردد که به هر علت هم چون رضایت، عدم تساوی در دین و جنسیت یا رابطه‌ی پدر، فرزندی (4)؛ به دیه تبدیل شده باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
دستگیری و سلب آزادی از افراد، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده می­ شود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با دستگیرشدگان باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، شروع رسيدگي در دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست مي­باشد.(3) دادخواست، در لغت به معني واخواهي کردن، عدالت طلبيدن از دادگاه مي­باشد. دادخواست، بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
خودسوزی، روشی خشن و بی­ رحمانه جهت پایان دادن به زندگی است که فرد با آتش زدن جسم خود، سعی در از بین بردن خویشتن و پایان دادن به زندگی خود دارد. خودسوزی از یک طرف ، روشی است که جنبه نمایشی دارد و باعث جلب توجه دیگران می ­شود و از سوی دیگر، حس ترحم آنها را تحریک می­ کند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
احراق، به معنای آتش زدن و سوزاندن است که عمدتاً به صورت فعل است؛ اگرچه ممکن است به صورت ترک فعل نیز واقع گردد. احراق از مصادیق تخریب است، با این تفاوت که کیفر آن سنگین­تر از تخریب است. حریق عمدی، به سوزاندن اموال دیگران به صورت عمدی و مغرضانه و یا سوزاندن اموال خود با اهداف غیر قانونی، اطلاق می­شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
با این همه، به بیان دقیق­تر و از نظر اصطلاحی، می­ توان سه تعبیر از حد را مفهوم ­سازی نمود. نخستین برداشت از واژه حد در متن­های شرعی، به این مناسبت که احکام، مرزهای رفتاری و باید و نبایدهای هنجاری را مشخص می­ کنند، به « حکم » تعبیر شده است (6). بر همین پایه، در قرآن کریم که در آن بیش از ده بار « حدود الله » در معنای « احکام الله » به کار رفته است، از این واژه برای بیان « امرها و نهی ­های » خداوند استفاده شده که این خود نشان دهنده آن است که معنای اصطلاحیِ حدود، بسیار گسترده تر از کاربرد آن در آموزه­ های فقهی است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش­های ارتکاب و مجازات مرتکب آن، بسنده شده است. حقوقدانان در تعریف جعل گفته­اند: جعل عبارت از قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر است، به قصد اضرار به غیر، به روش­های پیش­بینی شده در قانون … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در تعریف جرم مشهود بین حقوقدانان و اساتید حقوق جزا، اختلاف‌نظر وجود دارد و به این ترتیب، تعاریف متعدّد و گوناگونی از جرم مشهود به عمل آمده است. جرم مشهود این گونه تعریف شده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در میان اندیشمندان کیفری، نخستین فردی که قسمتی از اثر مکتوب خود را به پیش­گیری اختصاص داده، بکاریا است. او در فصل ماقبل آخر کتاب خود با عنوان «چگونه از وقوع جرایم پیش­گیری کنیم؟» می نویسد: «پیش­گیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است.» وی پیشنهاد می­ کند برای کاهش میزان جرایم، به جای کیفر بزه­کاران، با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم از میان برداشته شود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تاریخ جرم­ شناسی کاربردی با تاریخ جرم­ شناسی درآمیخته است. از اوان جرم­ شناسی، پایه­ گذاران آن لومبروزو، فری و گاروفالو، جرم ­شناسی را به مثابه علمی کاربردی می­ پنداشتند، زیرا در آثارشان انتقادهایی نسبت به نهادهای کیفری موجود در آن عصر و پیشنهادهایی مطرح شده بود. به تدریج در اواخر سده نوزدهم، شاخه دیگری از جرم­ شناسی کاربردی با عنوان جرم­ شناسی بالینی توسط گاروفالو، از روان­پزشکی الهام گرفته شد و وارد مطالعات علمی جرم و مجرم شد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
بررسی در اسناد تاریخی مربوط به حقوق کیفری، نشان می­ دهد در دوران خودیاری یا انتقام خصوصی، عموم جرایم، اقدام علیه منافع فردی و خانوادگی تلقی می­ شدند. این اقدامات، واجد جنبه عمومی نبودند و بیشتر عنوان تعدی و تجاوز داشتند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جرم یقه سفید، اساساً یک اصلاح جرم­ شناسی است که نخستین بار توسط ادوین ساترلند در سال 1939 به کار رفت. وی این اصطلاح را به عنوان جرم ارتکابی توسط شخصی قابل احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از وضعیت شغلی خود تعریف کرد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
طبق رویکردی که در قانون جرایم رایانه ای بکار رفته است، جرایم در فضای سایبر از دو منظر قابل تقسیم بندی هستند: جرایم علیه داده و سامانه ها؛ و جرایم مرتبط با محتوا … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تقلب هر اقدام یا حذف اقدام عمدی طراحی شده است که به منظور فریب دیگران صورت گیرد و باعث می شود قربانیان دچار زیان شده یا عاملان آن، منافعی را به دست آورند (2). تقلب از پديده هاي رايج و متداول در کسب و کار است و شامل اقدام عمدی یا فریبکارانه افراد در راستای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی می ­باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در کشور ایران برای نخستین بار و تحت تأثیر این روی­آوری همگانی، نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در مورد مجرمین جرایم جناح ه­ای پذیرفته شد و موارد قابل تعلیق در امور جنحه­ را قانون مصوب 1307 تعیین کرد؛ ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها، در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب رسید. این قانون مقررات تعلیق را به جرایم جنایی و نیز جزای نقدی تسری داده بود، بعلاوه نخستین قانونی بود که برای تعلیق مدت معینی قائل گشته بود(2) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شرعی گردیدن قوانین، این نهاد باز هم در خصوص برخی از جرایم (غالب جرایم تعزیری و بازدارنده) پذیرفته شد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تعزیر کلمه عربی از ریشه عزر ؛ به معنای تأدیب، نکوهش و ملامت کردن، یاری دادن، بزرگ داشتن و بزرگ کردن ؛ نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن، میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می‌کند (1) و نصّ برای آن حد معین نکرده است، خواه آن کیفر راجع به مواردی از بزه ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد. در چنین مواردی، رابطه جنسی به ندرت موضوع اصلی می باشد و در اکثر موارد، مسائل جنسی در خدمت نیازهای غیرجنسی درمی­ آیند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
تبعید در میان کشورهای اروپایی نخستین بار از انگلستان سرچشمه گرفته است (2). در سال 1619 بخشی از مواد قانون ولگردی که در زمان ملکه الیزابت تصویب شده بود، به صورت تلویحی کیفر تبعید را مجاز کرده بود (3). سابقه تبعید در ایران به دوره ایران باستان باز می گردد که از 550 سال قبل از میلاد مسیح شروع می شود و در سال 651 بعد از میلاد پایان می یابد (4). این کیفر در قوانین حمورابی نیز پیش بینی شده بود … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
در حقوق کامن لاو به صورت سنتی، تبانی برای ارتکاب جرم با تفسیر موسع قضات، جرم بود (1). سابقه ی جرم انگاری این بزه، به اوایل قرن چهاردهم میلادی می رسد(2). در حقوق انگلیس قبل از تصویب قانون حقوق جزای 1977 بزه تبانی مبتنی بر رویه قضایی بوده است. در سال1977با تصویب قانون حقوق جزا، جرم جدید تبانی در قانون موضوعه پیش بینی ش … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
بازسازی صحنه جرم از ترکیب مفاهیم بازسازی ، صحنه و جرم تشکیل شده است كه از جمله اصول اساسی براي تشكيل پرونده ­هاي جنايي است. بازسازی صحنه جرم عبارت از تعیین واکنش­های احاطه کننده ارتکاب جرم است. این بازسازی ممکن است با استفاده از اظهارات شاهد، اقرار متهم، اظهارات بزه دیده در حال حیات و یا بررسی و تفسیر شواهد فیزیکی صورت گیرد. بازسازی،آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم است و این مرحله کاملاً به شناسایی و منحصر به فرد کردن مدرک مربوط بستگی دارد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در ماده ی 129 توقیف موقت را به عنوان مهم ترین و شدیدترین قرار پیش بینی نمود. به موجب ماده ی 130 این قانون در جنایاتی که مجازات ترهیبی (بازدارنده) یا ترذیلی (خوارکننده) داشتند یا در مواردی که شغل و محل اقامت متهم معین نبود توقیف موقت متهم جایز بود. در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، این قرار به توقیف احتیاطی تغییر نام داد و موارد جواز صدور آن در ماده ی 130 مکرر احصاء گردید … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
اطلاعات جنایی عبارتست از جذب و جمع آوری، ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار به منظور شناسایی و تأمین ماهیت واقعی در رابطه موجود بین داده های جرم و سایر داده های بالقوه مرتبط با آن، به منظور کار پلیسی و قضایی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
از نظر حقوق جزا، اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
احضاریه، درلغت به معنای به حضورخواستن ، امربه حاضرشدن وحاضر کردن آمده است … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
احتکار، در لغت، بازداشت چیزی است برای آنکه پس از گران شدن قیمت آن، به فروش برسانند (1). گاهی احتکار، برای گران شدن قیمت نیست؛ بلکه می خواهند کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کنند و جامعه را دچار التهاب نمایند … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری ابتدا در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی منسوخ مطرح گردید و متعاقب آن ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که به موجب ماده 12 آن، مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو شد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
آتَش از ریشه تَش یا هیر می باشد و آن انرژی گرمایی و نور است که هنگام واکنش شیمیایی، آزاد می‌شود و حاصل سوختن یا احتراق یک شیء می‌باشد … ادامه مطلب
تحقیقات جنایی
گروه ماموریتی
امحاء عبارت است از خراشیدن یا تراشیدن و پاک کردن با پاک کن یا مواد شیمیایی و پوشاندن و سیاه کردن حروف یا کلمات یک سند توسط جوهر یا نوشته¬های دیگر به صورت هدفمند، به¬گونه ای که آن قسمت از سند قابل خواندن نباشد (1). … ادامه مطلب