دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 1775
بازدید امروز : 659
کل بازدید : 4254825
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
بارگزاری صفحه : 0.33

ثانیه

تربیت بدنی

فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
آنتروپومتری روشی برای اندازه¬گیری قسمت¬های مختلف بدن است؛ که در علمی به نام انسان شناسی … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
ورزش هاي رزمی، از نیاز به مبارزه ظاهر می‌شوند؛ اما از مبارزه پیشی گرفته … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
فعالیت ورزشی، زیر مجموعه ای از فعالیت بدنی است … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
کلمه استقامت یعنی پایداری و در اصطلاح ورزشی، به مدت زمانی که فرد بتواند فعالیتی را با شدت معین اجرا کند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
سلامت جسمانی پلیس عبارت است از فقدان بیماری و نقض عضو وبرخورداری از آسایش کامل جسمی،روحی، اجتماعی و معنوی وتوانمندی‌های لازم برای انجام وظایف و مأموریت های سازمان … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
آزمون های آمادگی جسمانی و هنجارهای مرتبط با آن، بخشی جدایی ناپذیر از ورزش در ناجا بوده و برای ارزشیابی وضعیت تندرستی و آمادگی جسمانی، از کارکنان و داوطلبین استخدامی اخذ می- شود و هدف آن ، ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق برنامه ریزی مناسب می باشد … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
قدرتمندترین حالات ایستادن پلیس حالت هایی هستند که با تعادل اساسی بدن همراه بوده و به فرد اجازه دهند که در تمامی جهات از تحرک سریع برخوردار باشد ودر نزاع ها و درگیری ها تعادل پلیس را حفظ کند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
با وارد آوردن ضربات به نقاط حساس و حیاتی بدن به راحتی یک مأمور پلیس می تواند در درگیری های خیابانی موفق شود.این گونه ضربات که با دست یا پا وارد می شود در مبارزات و درگیری ها اهمیت زیادی دارند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
محدوده ای است که مهاجم، توانایی استفاده از ضربات دست و پا وگرفتن و پرتاب مأمور را دارد. در این حالت، فاصله او با مأمور حدوداً یک متر می باشد … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
فلسفه ورزش در پلیس ، ارتقای سطح سلامت، افزایش شادابی و نشاط، ارتقای توانمندی جسمانی و روانی کارکنان و کاهش هزینه های درمان می باشد … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
فنون پرتابی که به فنون گلاویزی نیز معروفند، فنونی هستند که هدف آنها زمین زدن، گیر انداختن، مهار کردن و حتی از کارانداختن حریف می باشد ؛ به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود … ادامه مطلب
گروه پشتیبانی
نقاطی حساس و آسیب پذیرند که در اثر ایراد فشار یا ضربه ، موجب ایجاد درد، بی حسی، بیهوشی و گاهی مرگ افراد می شوند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
مجموعه ای از ویژگی های ذاتی و اکتسابی که توانایی اجرای مأموریت های یک نیروی پلیس را تعیین می کند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
مجمو عه ای از فنون و ضربات برتر و تکنیک های کاربردی دفاعی است ، که ویژه نیروهای پلیس طراحی و تدوین شده است … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
به ورزش هایی گفته می شود که فراگیری آنها به پلیس در اولویت قرار گرفته و در راستای مأموریت های محوله و ارتقای نشاط و سلامت در نیروهای پلیس ، بکار گرفته می شوند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
به آن دسته ازحرکاتی گفته می شود که به نقاط و مفاصل حساس بدن، شامل مچ ها، آرنج ها، کتف ها، انگشتان یا ترکیبی از آنها، وارد می آیند و با وارد کردن فشار و ایجاد درد، باعث محدود کردن ظرفیت حرکتی فرد می شوند … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
فضا و محدوده ای می باشد که مأموران پلیس جهت اجرای مأموریت های خود از آنها استفاده می کنند که از یک متر و نزدیک تر شروع شده و تا 3 متری مهاجم را در بر می گیرد … ادامه مطلب
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه پشتیبانی
نیروزاهای ورزشی غیر مجاز عبارت است از، داروهاي مكمل يا نيروزاهايي كه مورد مصرف ورزشكاران براي افزايش آمادگي جسماني و قدرت بدني است و به صورت قرص، پودر و مايعات تزريقي و خوراكي موجود بوده که به دليل غير استاندارد بودن و آثار و عوارض منفي در بدن، مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان نیست … ادامه مطلب