You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جنون مقاربت intercourse lunacy      

   

  زن و مردی که دارای فعالیت بیش از حد جنسی بوده و با استفاده از مواد مخدر همه ی امور زندگی خود را در اطراف این فعالیت ها متمرکز می نمایند. بنابراین جنون مقاربت تمایل سیریناپذیر جنسی است که موجب اختلال در وضع شغلی خانوادگی و اجتماعی مبتلایان به آن می شود(1) .

  مصرف MDMA از اواسط دهۀ 1990 افزایش قابل ملاحظه یافته است. طبق گزارش سازمان ملل ، مصرف این قرص در خلال بیست سال گذشته در سراسر جهان 70درصد افزایش داشته است. این ماده که زمانی در کلوبهای رقص به عنوان داروی بغل کردن واحساس لذت به مصرف می رسید، باعث افزایش شدید میل جنسی در انسان می گردد.

  این ماده علاوه بر تحریک شیمیایی، نیاز به خوردن، آشامیدن وخواب را سرکوب میکند. همین امر سبب می-شود مصرف کنندگان بتوانند در کلوبهای شبانه یا پارتیهای دوسه روزه دوام بیاورند(2). هشدار وزارت بهداشت و درمان نسبت به افزایش مصرف روانگردان‌ها و تأثیر آن بر افزایش جنون جنسی در حالی است که بر اساس پژوهش صورت‌گرفته در دانشگاه علوم انتظامی (به سفارش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست‌جمهوری)، مصرف این مواد بعضاً با آگاهی و به‌دلیل افزایش قوای جنسی در افراد صورت می‌گیرد. به‌طوری‌که محققان در این پژوهش آورده‌اند: افزایش قوای جنسی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی؛ تبلیغات مسموم در جامعه دلالت بر این موضوع دارد که مصرف مواد صنعتی سبب افزایش قوای جنسی خواهد شد. در حالی که نتایج بررسی‌های صورت‌پذیرفته، حکایت از آن دارد که در درازمدت هم زمان با وابستگی روانی به مواد صنعتی، میل جنسی در مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند و سبب تضعیف قوای جنسی خواهد شد(3).

  بسیاری از آسیب شناسان  به ارائه مفهومی جدید ‌از جنون جنسی در جامعه پرداخته و می‌گویند: جنون جنسی به رفتارهای جنسی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب های منطقی و قانونی و شرعی بدون کنترل، که همراه با خشونت و زورگویی و گستاخی است انجام می‌شود.

  فرد در این حالت به خاطر انباشت غریزۀ جنسی و عدم مهار آن تحت تأثیر عواملی نظیر مصرف روان گردان ها یا مناظر و عوامل محیطی تحریک کننده قرار گرفته  و از آنجا که مهارت کنترل هیجانهای رفتاریاش را ندارد، تلاش می‌کند تا با روش های حیوانی غریزه خود را تخلیه کند، بنابراین دست به خشونت جنسی می‌زند.

  کنترل مراکز آموزشی و دیگر محل‌های تجمع جوانان و پاکسازی این اماکن از وجود عوامل توزیع و دست‌اندرکار فروش مواد روانگردان و اطمینان از پاک بودن این اماکن، تقویت پلیس و آموزش نیروهای مجرب، تصویب قوانین بازدارنده از جرایمی نظیر خرید و فروش مواد روانگردان ودیگر مواد مخدر، پشتیبانی قضایی مورد نیاز برای تشدید برخورد با سوداگران مرگ، کنترل مرزها و مبادی ورودی مواد روانگردان،‌ تصویب قوانین مورد نیاز برای تشدید برخورد با عوامل دست‌اندرکار توزیع مواد روانگردان و فروشندگان جزء و کل اقدامات فرهنگی کارشناسی شده، راه‌اندازی مراکز مشاوره ویژه و روشنگری و اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما درباره ناهنجاری‌های موجود در اجتماع از جمله موضوع مواد روانگردان و عوارض و خسارات ناشی از آن، از جمله راهکارهایی هستند که بی‌توجهی به آنها صدمات مادی و معنوی جبرا‌ن‌ناپذیری بر پیکره اجتماع وارد خواهد کرد(4). عدهای از آسیب شناسان علت اصلی جنون جنسی را علل روانی دانسته و معتقدند که مبتلایان به این انحراف از نظر جسمانی و فیزیولوژیک طبیعی هستند. بنابراین عواملی همچون جبران ناکامیهای گذشته، عدم سرگرمی، دوری از مشکلات لاینحل،خود نمایی و ابراز کارایی جنسی را علل اصلی جنون مقاربت می-دانند؛ اما از تأثیر مواد مخدر روانگردان نباید غافل شد(5).

  جنون مقاربت در زنان امر نادری است.گاهی به علت پرکاری غدد سورنال که هورمون مردانه ترشح میکند یا پرکاری تیروئید یا ضربۀ مغزی و ورمهای آن حادث میشود. خارش زج در اثر صفر این عضو در زنان یائسه نیز گاهی سبب شدت میل جنسی پیرزنان می شود . در مردان صرع یا اسکیزوفرنی ممکن است علت جنون مقاربت باشد. گاهی در پیر مردان به علت تومورهای بیضه این انحراف به وجود میآید. همچنین در ضربه های مغزی و ورمهای آن ضعف قوای عقلی وسواس بیماری روانی و فلج عمومی جنون مقاربت دیده میشود(6) .

  جنون مقاربت یا جنون نزدیکی یا ارضاناپذیری جنسی را در مرد و زن که امری عارضی است. «هایپر سکشوآلبتی» مینامند. اما جنون مقاربت در مردان «ساتیریازیس» و در زنان «نمفومانی» نامیده می شود. نمفومانی از کلمهی نمف اقتباس شده است. نمفها زنان جوان بودند که در ییلاق ها و جنگل ها به سر میبردند آنها را روح مزارع و طبیعت می دانستند و معرف حاصلخیزی و لطف و زیبایی این مکانها.

  اصطلاح زنان مقاربت جنسی هیچگاه از عمل جنسی ارضا نمیشوند همچنین قادر به تسلط خویشتن نبوده و شوهران خود را از پا در میآورند .به عبارت دیگر مرد به طور طبیعی یارای بر آوردن نیازهای جنسی این گونه زنان را ندارند. مردان مقاربت جنسی نیز به هیچ وجه از عمل نزدیکی سیر نمیشوند این گونه مردان زنان خود را از زندگی سیر میکنند. دربرخی موارد همسر فرد مبتلا به مقاربت جنسی برای خلاصی از دست او فرد بیمار جنسی را به قتل میرساند(7).

  کلید واژه ها

  فعالیت جنسی، جنون مقاربت، انحراف جنسی، مواد روانگردان.

  ارجاعات

   

  1-شریفی خضارتی، امیر انحراف جنسی. تهران:ریحان،1378،ص128.

  2-عرفان، حسن. عفت در اندیشه، گفتار و رفتار. دو ماهنامۀ-حدیث زندگی، ش6، 1387، ص23.

  3-انصاری،مسعود.روانشناسی جرائم وانحرافات جنسی.تهران:اشراقی،1376،ص79.

  4-کوراهی مقدم، کیانوش.ضمانت اجرای کیفری فعل حرام. پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379، ص77.

  5- کمالی، احمد.جرم شناسی.تهران: نشر ژوبین،  1389،ص33.

  6- نوربها، رضا.جنون جنسی.تهران: نشر دادآفرین، 1386، ص47.

  7- www.tebyan.netمقاله جنون جنسی در کمین جوانان.

نظر شما