You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

   

   

  عنوان: مجرمان خشن

  معرف:

  1-    معادل انگلیسی: Rough criminals

  2-   تعریف:

  جرائم خشونت آمیز به رفتارهای پرخاشگرانه ای اطلاق میشود که در قوانین جزایی دارای مجازات میباشند. از تعریف فوق چنین بر می آید که یکی از مهم ترین شروط تحقق جرائم خشونت آمیز، پرخاشگرانه بودن رفتار ارتکابی است. به همین منظور ارائه تعریفی دقیق از واژه پرخاشگری ضروری است . ( حسینی و مصطفی پور، 145: 1396)

  پرخاشگری عبارتست از ایجاد ناراحتی های روانشناختی و یا وارد کردن صدمات جسمانی به دیگری که با قصد قبلی همراه است.( دادستان، 1386 : 167) 

  مجرمان خشن به افرادی گفته می شود که به دلیل اعمال مجرمانه علیه افراد دیگر دستگیر و بازداشت می شوند. اینگونه اعمال شامل مواردی نظیر: تعرض به حریم افراد، صدمات جسمی ، جراحت و ضرب و جرح ، آدم کشی ،  گروگان گیری ،دزدی مسلحانه و تمام تعرض های جنسی می باشد . این گروه افراد از نظر شخصیتی ، آسیب شناسی رفتاری با سایر مجرمان متفاوت و یک گروه همگن را تشکیل نمی دهند( سوری  1395، ص:170)

  متن:

  در سطح جهانی سالیانه بیش از 5/1 میلیون نفر مورد خشونت قرار می گیرند که تلفات آن بیش از 5 درصد به دلیل اقدام به خودکشی، 35 درصد به علت قتل و بیش از 12درصد در نتیجه جنگ یا اشکال دیگر خشونت است. ( پاینه و ورمیلینگ[1] ،2009 )

  ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺧﺸــﻦ[2] ﻋﻤﺪﺗﺎ "ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﺪﯼ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭ، ﻗﺪﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ، ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮتخلیه خشم ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ، ﻣﺮﮒ، ﺁﺳﻴﺐ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ، ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﮔﻴﺮﯼ،  ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﺴــﻠﺤﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺷــﺪﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.( موذن، میرهاشمی ومعنوی پور، 1394).

  امروزه پرخاشگری با اشکال جدید به ویژه خشونت خانگی ، قتل های سریالی  و غیره مورد توجه بسیاری از جرم شناسان و روانشناسان قرار گرفته زیرا دارای آثار و تبعات روانی اجتماعی فراوانی هستند . در بروز پرخاشگری و جرایم خشن دلایل مختلفی و از آن جمله عوامل محیطی و اجتماعی و شخصیتی دخالت دارند ،شناسایی افراد پرخاشگر و مجرمین خشن به منظور پیشگیری از بروز خشونت ،قتل و سایر جرایم خشن حائز اهمیت بوده و می تواند زمینه ی ارتقاء سطح امنیت و احساس امنیت را در جامعه فراهم نماید.

  از یک دیدگاه  جرایم خشن به سه دسته شامل جرایم علیه اشخاص عادی (نظیرجرایم ضرب و جرح ، تجاوز به عنف ،قتل عمد و ... )، خشونت عیله اموال ودارایی دیگران(خشم از این که دیگران حقوق او را پایمال کرده اند و تلاش برای جبرالن آن از طریق جرایم سرقت، جعل اسناد و ...) و خشونت علیه نظم عمومی ( مثل جرائم افساد فی الارض یا  محاربه و...) تقسیم میشوند.( شیخ الاسلامی ومحمود سلطانی ، 1395).

  در خصوص جرائم خشونت آمیز ، در کنار توجه به مولفه پرخاشگری[3] باید با استفاده از آمار جنایی پی برد که چه اشخاصی نسبت به سایر افراد مرتکب چنین جرائمی میشوند. امروزه در جرم شناسی برای تشخیص ویژگی های مرتکبین یک جرم خاص ، از عناصر جرم[4] استفاده میگردد. عناصر جرم متعدد میباشند که مهمترین آنها عبارتند از : جنسیت[5] ، سن[6] ، طبقه اجتماعی[7] و نژاد[8]. یکی از اهدافی که در خصوص الگوهای جرم مطرح است ، دستیابی به یک « تصویرنگاری جنایی» است. تصویر نگاری جنایی از ترکیب الگوهای  مختلف جرم  و کشف ارتباط آنها با یکدیگر به دست میآید. به عبارت دیگر دستیابی به یک تصویر روشن از افرادی که بیشترین احتمال ارتکاب یک جرم را دارا میباشند بر اساس بررسی این عناصر و ویژگی ها صورت می گیرد. برای نمونه با استفاده از آمار جنایی رسمی ، تصویر نگاری جرمی مثل « سرقت مقرون به آزار » به عنوان یک جرم خشونت آمیز به شکل زیر قابل ترسیم است:


   

  از جدول فوق استنباط میشود که بیشترین افرادی که در مظان ارتکاب سرقت مقرون به آزار هستند ، « مردان نوجوان سیاه پوست فقیر » میباشند. بی تردید این تصویر نگاری جنایی کمک شایانی را به مقامات نهادهای عدالت کیفری و نیروی انتظامی میکند تا با کمترین امکانات ، بیشترین بازدهی را برای کنترل جرایم به دست آورند. ( حسینی و مصطفی پور ، 1396).

  ویژگی های شخصیتی مجرمان خشن:

  بعضی از محققان از جمله ريچارد[9]  و همکاران ( ١٩٩٢ )، رسلر[10]  و همکاران ( ١٩٩٨ ) و نريمانی ( ١٣٨٣ ) بر اين اعتقادند که مجرمين به ويژه در جرايم خشن از نابهنجاری های روانی رنج می برند. ( موذن، میرهاشمی ومعنوی پور ، 1394)   این مطالعات نشان میدهد که بیشتر  جرایم خشونت آمیز ، توسط  کسانی  اتفاق می افتد که از لحاظ روانی بیمارند . برای مثال تجاوز جنسی به کودکان ویا قتل آنان ویا تجاوزات وحشیانه ومثله کردن افراد، بیشتر دلالت بر بیماری روانی مجرم دارد . پذیرش ارتباط بین جرم و اختلال روانی بر این  فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه ارزشی قائل نیستند، رفتار آنها قابل پیش بینی  نیست، آنها نمی توانند رفتار خود را کنترل کنند یعنی خود کنترلی آنها ضعیف است و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند ، پس بالقوه خطرناک می باشند .

  لذا مطابق این پژوهشها  بیماری روانی با جرم همبسته است . به عبارت  دیگر بیماران روانی واز آن جمله پسیکوتیک ها[11](افرادی که بینش خود را از دست داده اند و رابطه شان با دنیای واقعی قطع شده است در نتیجه دچار توهم و هذیان هستند) اغلب دست به جرایم مختلف در جامعه می زنند. دلیل واضح این امر از هم پاشیدگی شخصیت، توهم، هذیان و یا بریدگی از واقعیت است که بیمار به آن دچار شده  است. لذا اگر بیماران روانی رفتارهای خشن و خطرناک داشته باشند باید با نظارت روانپزشکان ومتخصصان امور جنایی در مراکز ویژه با ضریب امنیتی بالا نگهداری شوند. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی زمانی که تشخیص دادگاه مبتنی بر جنون باشد می بایست بیمار مجرم تا رفع جنون در محل های مناسب نگهداری شود .( سوری ، 1395)

  مجرمان خشن دارای آسیب های روانی و رفتاری هستند ، ناهنجاریهای جدی شخصیتی که موجب فقدان عذاب وجدان و احساس گناه و همدردی در آنها می شود ، در این گروه دارای فراوانی بالایی است. بطوریکه بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا بر روی مجرمین زندانی حدود5 تا 35 درصد افراد بازداشت شده ، دارای آسیب روانی هستند . علاوه بر آن باید گفت مجرمان خشنی که دارای آسیب روانی هستند نسبت به سایر مجرمین ، خشونت بیشتری انجام می دهند . لذا آسیب روانی یک پیش بینی کننده قوی برای رفتار های مجرمان خشن در میان انواع مجرمین است . بطوریکه 4 الی 8 بار بیشتر مستعد تکرار جرایم خشن هستند و آسیب های روانی نظیر افسردگی ، نشانه ها و علائم پسیکوتیک سوء مصرف مواد و ناهنجاریهای شخصیتی در این گروه شایع تر است(وار و دیگران[12] ،2010). علاوه بر آن ، مجرمان خشن دارای تحریفات شناختی و قضاوت نادرست اخلاقی می باشند . یکی از اختلالات روانی که رابطه نزدیکی با جرایم خشن دارد اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که ویژگی های  این افراد حاکی از فقدان احساس گناه ، همدردی و اضطراب در ارتکاب جرایم است . افراد ضد اجتماعی مسئولیت پذیر نبوده و فقدان همدلی و خود کنترلی آنان موجب می شود تا به سادگی جرایم را انجام دهند .

  اختلال شخصیتی ضد اجتماعی در میان جمعیت مجرمان بسیار شایع است و کسانی که دارای این اختلال هستند، آمادگی قابل توجهی از جهت شخصیت، شیوه زندگی و انگیزه برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند.متخصصان سلامت روانی بر این نکته توافق دارند که قاتلان زنجیره ای آزارگر افرادی جامعه ستیز بوده که احساس ندامت در آنها وجود ندارد و تنها به لذات شخصی خود در زندگی اهمیت می دهد و از این رو امکان همدردی با رنجهای قربانیان خود را ندارند.(برنت، 1385: 468 )

  نتايج تحقيقات انجام شده در انگلستان در سال ٢٠٠٤ نشان داد ٤٥ درصد کل افراد محکوم به مجازات حبس و و بيش از چهار پنجم محکومان به حبس های بلند مدت به مجرمان جرائم خشونت بار و جرائم جنسی ، مربوط بوده است.( کمشال[13] و مگویر[14] ، 2001 )

  مطالعات دپارتمان  روانشناسي دانشگاه همپ شیر[15] نشان می دهد که مردان مبتلا به اختلالات روانی احتمال 2/2 برابر بیشترازمردان بدون اختلال  مرتکب جرم و جنایت وچهار برابر بیشتر مرتکب جرایم خشونت آمیز می شوند .همچنین زنان مبتلا به اختلالات روانی بیشتر از زنان بدون اختلال مرتکب جرم می شوند (بارتلز[16] ،2013)  مطالعات دیگری به نقل از همین منبع نشان می دهد افرادپسیکوتیک پنج درصد کل جرایم خشونت آمیز را مرتکب می شوند . مطالعات داخلي نيز حاكي از آن است كه سلامت روان مجرمان اولاٌ نسبت به گروه عادي پايين تر بوده ( احمدي و كوناني، 1389) و ثانياٌ در جرايم مختلف سطح سلامت روان با توجه به نوع جرم متفاوت است بطوريكه پايين ترين ميزان سلامت روان مربوط به مجرمان داراي رابطه نامشروع ، استفاده جنسي، مصرف مواد مخدر و الكل است. ( رضوي و ديگران،1390)

  عوامل تاثیر گذار درتمایل افراد به خشونت و جرم:

  برخی از پژوشگران و محققين کشور در تحقيقات خود موارد زیر را عوامل اصلی خشونت دانسته اند: نحوه برخورد والدین با نیازهای فرزندان ،نوع دلبستگی کودک به مادر،مشکلات عصبی رشدی در دوران کودکی وجودالگوهای نامناسب تربیتی، تاثیر رفتار پرخاشگرانه، تشویق از طریق مشاهده رفتار پرخاشگرانه (یادگیری مشاهده ای) ، تنبیه والدین و مربیان ، بی سازمانی اجتماعی ، عامل اقتصادی ، عامل پس افتادگی فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی ، شهر نشینی ، تراکم و افزایش جمعیت ، حوادث غیر منتظره از قبیل جنگ و زلزله ،  وسایل ارتباط جمعی ،  ضعف بنیه اخلاقی و اعتقادی  (بهرامی و بنی اسد ،1392) ، ویژگی های شخصیتی و اجتماعی مجرم ، اعم از ویژگی های جسمانی ، ویژگی های روانی مثل خشم و ، حسد ، نگرانی ، ترس و ...، وعوامل  محیطی معینی که او را احاطه کرده است  .( شیخ الاسلامی ومحمود سلطانی ، 1395)

   از یک دیدگاه ، عوامل جرم زا دو نوع اند، داخلي و خارجي. در بين عوامل داخلي، مي توان به عوامل فردي مانند جنس، سن، وضعيت فيزيكي و ژنتيكي و عوامل رواني مانند حساسيت، ترس،كم هوشي، پرخاشگري، حقارت و مشكلات رواني اشاره كرد. همچنين عوامل جر م زاي خارجي شامل عوامل محيطي مانند اوضاع جغرافيايي، سرما، گرما، رطوبت، ارتفاع و عوامل اجتماعي مانند فقر، ثروت، خانواده، فرهنگ، مهاجرت، جمعيت، اشتغال و بيكاري و وسايل ارتباط جمعي است ( كلدي، 1381 : 58)

  کلید واژه ها:

  مجرمان خشن، خشونت ، مجرم خشن، جرائم خشونت بار

  منابع:

  - احمدي ، حبيب و كوناني، سلمان.(1389). اوصاف و ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان پرهيزكار تعلي حقوق . 2. (7). 115-99

  برنت،ای تروی.(2009). ترسیم شخصیت جنایی مجرم.(ترجمه: اکبر استرکی،1389).تهران :کارآگاه.-

  -  بهرامی ، مهدی . بنی اسد ، زیبا ،(1392)،بررسی دلایل نظری جرایم خشن ،http//www.journals.police.ir                    

  - حسینی ، سیدمحمد ، مصطفی پور ، مسعود، (1396) جرم شناسی عصب ؛ رویکردی نوین در تحلیل جرائم خشونت آمیز اطفال و نوجوانان ، فصلنامه پژوهش کیفری 5 (19)

  - دادستان ،پریرخ. (1386).روانشناسی جنایی ، چاپ چهارم ، تهران : سمت

  -- رضوي ، عبد الحميد، نظيري، قاسم و قنبري، رحمان.(1390). بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان . نشريه مهندسي فرهنگي . 6(12)، 58- 57.

  سوری، احمد،(1395).روانشناسی جرم و شخصیت شناسی مجرم ، تهران: دانشگاه علوم انتظامی .-

  -شیخ الاسلامی، عباس . محمد سلطانی، طاهره.(1395). آسیب شناسی جرایم خشن وخطرناک و راهکارهای پیشگیری از آن در حوزه های قضایی حومه شرق تهران ، فصلنامه قضاوت ، 86(95).

  -كلدي، عليرضا. (1381)انحراف، جرم و پيشگيري، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 2(3).

  -گنجی،مهدی.(1392).آسیب شناسی روانی(جلد1و2).تهران:ساوالان.

   -گنجی،مهدی.(1393).هند بوک تشخیص افتراقی اختلالات روانی.تهران:ساوالان

  -موذن، رضا . میر هاشمی ، مالک و معنوی پور.(1394) تاثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیر خشن در افزایش جرم ونقش مدیریت در کنترل آن، کارآگاه، دوره دوم9(33) .

  - Bartels ,Steve . (2013.) mental disorders  The university of New Hampshire . NAMI .NH.

  -Kemshal, H. and Maguire, M. (2001). Public Protection Partnership and Risk Penalty:The Multi-Agency Risk Management of Sexual and Violent Offenders.Punishment and Society: The international Journal of Penology, 5(2):273-64

  -payne , Darrell and wermeling , linda .(2009) domestic violence and the female victim jornal multi cultural , gender and minority studies .VOL 3.

  -Ware,Jayson.ciplucha,cherice and Matsuo , D. (2010) . the violent offenderstherapeutic programme [VOTP] rationale effectiveness. Australian journal of correctional staff development.

   

  منابع برای مطالعه بیشتر:

  - سيگل، لاری جی.( 2007) جرم شناسی، (ترجمه: ياشار سيف الهی، ١٣٨٦).تهران: کارآگاه

  -داگلاس، وايت( 2005 )، جرم و جرم شناسی. (ترجمه: علی سليمی و همکاران،1385). پژوهشکده حوزه و

  دانشگاه.

  -عرب نژاد ، فاطمه،.(1390) دلایل ارتکاب جرایم خشن توسط جوانان زندانی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 43

  -کی نیا , مهدی. (1386).روانشناسی جنایی . تهران : رشد.

  - محمودي، غفار علي و ديگران.(1393) . بررسي ميزان وجود جنون آني در افراد مدعي ، در هنگام ارتكاب جرايم كيفري در پروند هاي ارجاعي به كميسيون روانپزشكي قانوني استانهاي لرستان و ايلام طي سالهاي 89- 1385. مجله علمي پزشكي قانوني 19(4)،357-351

  -میرجعفری، سید اصغر ، بیابانی ، غلامحسین(1387) درآمدی برخشونت و جرائم خشونت بار، نشریه کارآگاه، دوره دوم، شماره 2،  بهار 87

   

  - Novaco, R. W. (1997) Remediating anger and aggression with violent

  offenders. Legal and Criminological Psychology, 2, 77-88.  [1] -payne and wermeling

  [2] Violent Crimes

  [3]Violence

  [4] Crime Factors

  [5] Gender

  [6] Age

  [7] Social place

  [8] Breed

  [9]-  Richard

  [10]- Ressler

  [11] Psychotic

  [12] - Ware et al

  [13] -kemshal

  [14]- Maguire

  [15] - Hampshire

  [16] Bartels

   

نظر شما