You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •                          

  انحراف های جنسی      paraphilia

  انحراف های جنسی شامل گروهی از اختلالات است که در آن جاذبه جنسی به اشیاء نامعلوم و فعالیت های جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند (1).

  نابهنجاری جنسی یا پارافیلیا، یک واژه زیست پزشکی برای تعریف برانگیختگی جنسی به صورت نابهنجار توسط اشیا، اشخاص و موقعیت‌ها می‌باشد. یک پارافیلی، دارای انحرافات جنسی همراه با حس لذت نسبت به موقعیت‌های غیرمعمول و افراطی است. واژه پارافیلی برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ و توسط ویلهم استکل روان شناس اتریشی به کار گرفته شد. اختلالات پارافیلی به وسیله تکانه‌ها، خیالپردازی‌ها یا اعمال جنسی‌ که غیرمعمول، انحرافی یا غریب هستند، مشخص می‌گردد. پارافیلی در مردان شایع‌تر از زنان است (2).

   از انحراف جنسی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. به عنوان مثال در تعریفی،انحراف جنسی به معنی کسب لذت یا ارضای جنسی از راه­های ناسازگارانه و غیر عادی قلمداد شده است. اما مشکل این تعریف آن است که آنچه در یک زمان و مکان "انحراف"تلقی می­شود، ممکن است در زمان و مکانی دیگر عادی و بهنجار در نظر گرفته شود (3).

   برای تعریف جامع ومانعی از انحراف جنسی، ضابطه­ای دقیق وجهانی در دست نیست. جامعه شناسان، چنانچه لذت یا ارضای جنسی، مورد قبول و تأیید جامعه نباشد،آن را انحراف می­دانند. زیست­شناسان در روابط جنسی، فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هرگونه آمیزش جنسی که در راه نیل به آن نباشد، از نظر آنان انحراف محسوب خواهد شد. علمای علم اخلاق به هرنوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد، و بلافاصله به فرد ندامت دست دهد، انحراف جنسی می­گویند (4).

  از دیدگاه فروید، انحرافات جنسی به معنای آن است که تمایل جنسی به گونه ای ارضا شود که از اصل تولید مثل خارج باشد. با توجه به این دیدگاه، چنانچه ارضای نیاز جنسی به تولید مثل منجر نشود، انحراف جنسی نخواهد بود. انجمن روان پزشکی آمریکا نیز ویِِِِژگی نابهنجاری جنسی را وجود امیال، خیال پردازی­ها، یا رفتارهای جنسی برگشت کننده و شدید دانسته است که با اشیا، فعالیت­ها یا موقعیت­های غیر عادی رابطه دارند و به پریشانی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه­های مهم دیگر می­انجامد (5).

   انجمن روان پزشکی آمریکا با پیروی از فروید، نابهنجاری جنسی را  در موارد زیر منحصر ساخته است: عورت­نمایی، یادگار پرستی، مالش دوستی، بچه بازی، آزار خواهی جنسی، آزارگری جنسی، یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، تماشاگری جنسی و نابهنجاری جنسی که به گونه­ای دیگر مشخص نشده است، یا انحرافات جنسی نامعین (6).

   لازم به ذکر است که در سال 1973 انجمن روان پزشکی آمریکا، همجنس­گرایی را به عنوان یک طبقه تشخیصی کنار گذاشت و در سال 1980 همجنس­گرایی از DSM حذف شد و نیز در دهمین تجدید نظر طبقه ­بندی آماری و بین­ المللی بیماری­ ها و مشکلات بهداشتی وابسته آمده است: گرایش جنسی به تنهایی یک اختلال محسوب نمی شود. امروزه همجنس گرایی کم و بیش به طور مرتب به عنوان نوعی تمایل جنسی انسان روی می­دهد و یک اختلال بیمار گونه نیست. به قول دیوید هوکینز : به نظر نمی­رسد مسئله اصلی وجود همجنس گرایی باشد، بلکه مسئله اصلی ابراز آن است (7).

  بر اساس DSM IV انحرافات جنسی را می­توان به شرح زیر طبقه­بندی کرد:

  1- شیء گرایی- یادگارخواهی ( Fetishism)

  در این نوع از انحراف جنسی کانون میل جنسی معطوف به اشیائی است که ارتباط نزدیکی با تن آدمی دارد مانند لباس زیر زنانه، جوراب، کفش و ... .

  2- پوشیدن لباس جنس مخالف ( Trans Vestic Fetishism)

  ملبس شدن خیالی یا واقعی به لباس زنانه به منظور تحریک یا وسیله کمکی برای استمناء یا آمیزش را گویند.

  1- بچه گرایی جنسی ( Pedophilia)

  به میل شدید جنسی یا تحریک جنسی عود کننده در ارتباط با اطفال زیر 13 سال که حداقل 6 ماه دوام داشته باشد اطلاق می شود. فرد مهاجم باید دست کم 16 ساله و لااقل 5 سال بزرگ تر از کودک باشد (8).

  2- زنا با محارم ( In cost)

  یک طبقه فرعی از بچه گرایی است و تمام شکل های تماس جنسی را در بر می گیرد به نظر می رسد که بین برادر و خواهر رواج بیشتری دارد و پس از آن  شکل رابطه پدر دختر  بیشتر دیده می شود.

  3- تماشای بدن یا اعمال جنسی گرایی چشم چرانی ( Voyeorism)

  اشتغال ذهنی تکراری یا خیالات یا اعمال مربوط به جستجو یا دید زدن کسانی که برهنه هستند و یا در حال تعویض لباس یا فعالیت جنسی می باشند. افراد مبتلا به این اختلال معمولاً جوان، مجرد، سلطه پذیر و از مواجهه جنسی مستقیم تر با دیگران هراسناک هستند.

  4- آلت نمایی ( Exhibitiinism)

  یک رجحان بازگشت پذیر شخص برای کسب ارضای جنسی از طریق نمایش آلت جنسی خود با بیگانگانی که از این کار دچار ترس و وحشت می شوند. در بیشتر موارد در این گونه افراد تمایلی به وارد کردن ضربه روانی و یا شرمسار کردن مشاهده گر وجود دارد. (9)

  5- سادیسم ( Sexval Sadism)

  شخص از طریق ابراز غریزه پرخاشگرانه کسب لذت می کند. در این اختلال، تخیلات برانگیزاننده جنسی و امیال و اضطرار مرتبط با آن منجر به اعمال پرخاشگرانه ای در حین عمل جنسی می شود که در آن رنج روحی یا جسمانی قربانی را در بر دارد.

  6- مازوخیزم ( Sexval Masochism)

  اشتغال ذهنی تکراری و ارضای  امیال جنسی به همراه  تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن یا هر نوع رنج تحمیلی از مشخصات این اختلال است.

  7- مالش گرایی ( Frotteorism)

  به مالیدن آلت مردان به سرین یا بدن یک زن از روی لباس کامل به منظور کسب لذت جنسی گفته می شود (9).

  8- انحرافات جنسی نامشخص مانند:

  مدفوع گرایی ( Coprophilia)، تنقیه گرایی ( Klisma philia)، مرده گرایی ( necro philia)، حیوان گرایی ( Zoo philia) و هرزه گرایی تلفنی ( Telephon scatogia) (11).

   جامعه­شناسان برای فهم علل انحراف، به عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل دهندة رفتار انسان توجه دارند و در تبیین­ های خود بر ساخت اجتماعی و الگوهای کنش متقابل فرد و دیگر اعضای جامعه تکیه کرده و به مواردی  از قبیل جامعه ­پذیری ناقص، یادگیری فرایند انحراف، ناسازگاری­های فرهنگی و ساختار اجتماعی اشاره می­کنند (12).

   فروید نیز در تبیین این رفتارها، اعتقاد داشت که رفتارهای پارافیلیک، ناشی از انحراف از هویت جنسی است. از دیدگاه وی، چنانچه در جریان رشد کودک، والدین در خانواده حضور کافی و به موقع نداشته باشند (مرگ، طلاق و غیره)، فرایند همانندسازی با مشکل و اختلال مواجه می­شود و همین موضوع، جریان یادگیری رفتارهای کودک را با مشکل مواجه می­سازد.

      واژه های کلیدی:

      انحراف جنسی، همانندسازی، ساختار اجتماعی، نیاز جنسی، رفتار پارافیلیک.

     ارجاعات:

  1.  Stekel, Wilhelm. Sexual Aberrations :The Phenomenon of Fetishism in Relation to Sex, translated from the 1922 original German edition by S. Parker. Live right Publishing; 1930.

  2.   براهنی، محمد نقی و همکاران.واژه نامه روانشناسی.چاپ چهارم،تهران: انتشارات فرهنگ معاصر ؛1372.

  3.   حسین خانی، هادی. هفت روش پيشگيري از انحرافات جنسي. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،1387.

  4.   ستوده، هدایت الله. میرزایی بهشته و پازند افسانه. انحرافات جنسی و جرم.تهران:مرکز تحقیقات زن و خانواده؛1376

  Julian A .On the Backs of working prostitutes: Feminist Theory and prostitution policy". Crime and Delinquency,1994.pp.83-104.

  5.   کجباف، محمد باقر. روان شناسی رفتار جنسی. تهران:نشر روان؛1381.

  6.  Kaplan & Shaddock's. pocket handbook of clinical psychiatry, 4th ed; 2007.

  7.  Finkelhor, D., & Araji, S. Explanations of Pedophilia: A Four Factor Model. Journal of Sex Research, 22 (2),1986.p.186.

  8.  ریچارد پی.هالجین و کراس ویتبورن سوزان.آسیب شناسی روانی.ترجمه یحیی سید محمدی،جلد دوم، تهران: انتشارات نشر روان؛1384. صص 20-19.

  9.  اوحدی، بهنام. تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان. اصفهان:
  انتشارات صادق هدایت؛ 1383 .

  10.   سادوک، بنیامین  و کاپلان هارولد. روانپزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری،تهران: انتشارات شهرآب؛ 1382.

  11.    صدیق سروستانی، رحمت الله. آسیب شناسی اجتماعی. تهران: آن؛1383.

  12.    بهروان، حسین و بیانی فرهاد. عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت اختلال هویت جنسی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛1390. صص 45-19.

   

   

   

   

نظر شما