You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اراذل و اوباش

  اراذل و اوباش، مركب از دو كلمه است كه در فرهنگ عميد بدين صورت تعريف شده است:

  اراذل: افراد فرومايه و پست؛ جمع اراذل كه خود به معناي پست­تر و فرومايه ­تر و زبون­تر آمده است.

  اوباش: اوباش جمع بويش((ب يا ت))جماعتي از مردم در هم آميخته(از هرگونه جماعتي) و همچنين افراد پست، فرومايه، بي سر و پا، ولگرد، عاصي و بي ­تربيت تعريف شده است.

  اراذل و اوباش، افرادی هستند که عمدتاً سابقهدار هستند و با تشكیل باند و گروه یا شخصاً در اماكن و معابر، باعث اخلال در نظم میشوند و با شرارت، زورگویی، قمهكشی و آزار مردم، مرتكب جرم میشوند كه وجود این افراد باعث سلب آسایش و امنیت از مردم میشود و پلیس وظیفه دارد با این افراد برخورد كند (1).

  اوباشگري به عنوان يک مسئله اجتماعي، از آشکارترين جلوه­ هاي خشونت در سطح جامعه است که در دهة 1960 و به طور خاص در رقابت­ هاي فوتبال انگلستان، مورد توجه محققان علوم اجتماعي قرار گرفت(2). از ابتداي به وجود آمدن پديده اوباشگري تا به امروز، هرگز تعريف واحد و ساده­اي از آن نزد محققان علوم اجتماعي وجود نداشته است؛ به خصوص اينکه، رسانه ­هاي گروهي برچسب اوباشگر را به تصادمات و درگيري­هاي مختلفي ربط مي­ دهند.(3)

  اهمیت پدیدة اوباشگری و تأثیر نامطلوب آن بر امنیت شهروندان، موجب گردیده است پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، بخشی از توان خود را به مطالعه و بررسی دربارة این پدیده معطوف نماید و طی سال­های اخیر، طرح‌هایی را در راستای «شناسایی» و «دستگیری» افرادی که با اعمال خود، شرارت و ناامنی را در سطح شهرها افزایش می‌دهند به مرحلة اجرا درآورد. امری که نهایتاً به حذف و اعدام برخی از چهره‌های اصلی شرارت در تهران و شهرستان‌ها منجر گردید و تا حدودی توانسته است از شدت ناامنی‌های حاصل از این پدیده بکاهد.(3)

  معمولاً در میان اراذل و اوباش، انجام برخی اعمال رایج است که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

  ·- صرف مشروبات الکلی و تردد مستانه در معابر عمومی؛

  ·- حمل سلاح‌های سرد و بعضاً گرم و استفاده از آن در نزاع‌هایی که غالباً خود عامل آن هستند؛

  ·- ایجاد مزاحمت برای بانوان و دختران به ویژه در محل‌های پرتردد، پارک‌ها و... ؛

  ·- انجام سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های دسته جمعی؛

  ·- باج‌گیری و زورگیری از کسبه و مردم در معابر، خیابان‌ها و محله ها؛

  ·- بهره برداری از برخی تجمعات و حضور آشوبگرانه توأم با تخریب و نیز درگیری با مأموران حکومتی(نیروی انتظامی، بسیج و...) ؛

  ·- فروش مشروبات الکلی؛

  ·- اخاذی؛

  ·- تجاوز و سرقت به عنف؛

  ·- تعرض به نوامیس به عنف و اکراه؛

  ·- ایجاد رعب و وحشت؛

  ·- یارگیری و نوچه پروری؛

  ·- ناامنی و اخلال در نظم عمومی؛

  ·- قدرت نمایی با قمه و شمشیر(4).

  مستندات حقوقی و قانونی:(مبارزه با اراذل و اوباش)

  * ماده 617 قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحة دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (5)

  * ماده 618 قانون مجازات اسلامی: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (6)

  * ماده 619 قانون مجازات اسلامی: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (7)

  * ماده 608 قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. (8)

  اما منظور ما از اراذل و اوباش در اين بررسي با توجه به مفاهيم مشروحه در بالا كساني هستند كه به ارتكاب اعمالي مانند: ايجاد ضرب و جرح؛ لا ابالي گري؛ اخاذي؛ قمه و چاقو كشي؛ شرابخوري و ولگردي كه به طور انفرادي و گروهي به نحوي امنيت اجتماعي و آرامش عمومي را به صورت مكرر مختل كرده و از ميزان و درجه شرارت بالايي برخوردار باشند، اقدام كرده باشند كه منظور از مكرر انجام اعمال فوق حداقل سه بار است كه از طريق مراجع انتظاميدستگير شده باشند (2).

  کلیدواژه ­ها

   اراذل و اوباش، اخلال در نظم، شرارت، زورگویی، چاقوکشی.

  ارجاعات

  1-   رحیمی، رسول. بررسی عوامل اجتماعی و امنیتی مؤثر بر احساس امنیت شهروندان منطقه 17(با تأکید بر طرح­های چهارگانة ارتقاي امنیت اجتماعی). تهران: دانشگاه علوم انتظامی،1387، ص 158

  2-      Macomb, David. Sports in World History (Themes in World History). Rout ledge; 2004.p. 25.

  3-      Siegel, Larry J.; Welsh, Brandon. Juvenile Delinquency: The Core (4th Ed). Belmont, CA: Wadsworth;2011.p.40 

  4-      رحیمی رسول. همان. ص 159

  5-      ماده 617 قانون مجازات اسلامی

  6-      ماده 618 قانون مجازات اسلامی

  7-      ماده 619 قانون مجازات اسلامی

  8-      ماده 608 قانون مجازات اسلامی

   

   

نظر شما