You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آسیب شناسی روانی psycopatology

  آسیب ­شناسی روانی، علمی است که به تحقیق در مورد انسان و تمامی آسیب ­هایی که از لحاظ روحی و روانی او را تهدید می­ کند، می ­پردازد (1). این علم در حوزة روان­شناسی مطرح است.

  آسیب ­شناسی روانی، علمی است که در آن کوشش می ­شود با به ­کار گرفتن اصول اساسی روان شناسی، علل رفتار نابهنجار شناخته شده، بررسی شود(2).

  آسیب ­شناسی روانی، رفتار، احساس­ها و هیجان­ های افراد را از نظر برخورد با محیط و جامعه مورد بحث قرار می­ دهد. همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد با آنها را بررسی می­کند. احساس متفاوت بودن، طیف وسیعی را دربر می­گیرد که از هذیان­ها (افکار نادرست و آزار دهنده)، توهم ها(ادراک­ های غلط یا بدون محرک)، تا نگرانی ­ها و رفتارهای ابهام آمیز که تأثیر مهمی بر زندگی روزانه شخص ندارند، ولی بهتر است وجود نداشته باشد، در نوسان است. بخش عمدة رفتارهایی که در آسیب­شناسی روانی بررسی می­شود، به شکست ­ها و ناشایستگی­ های فرد مربوط است. این شکست­ها عمدتاً عبارت اند از شکست فرد در سازگاری با محیط.(3)

  دلایل بیماری­ های روانی یا رفتار نابهنجار متعدد هستند، به طوری که می­توان در بروز بیماری­ها، عوامل روان شناختی نظیر تنش ها، محرومیت­ ها، تعارضات و شیوه های تربیتی، عوامل زیستی و وراثت و محیطی یا ترکیب این عوامل با همدیگر را، دخیل دانست (4).

  انجمن ملی بیماری­های روانی(5) بیماری روانی را به عنوان اختلالاتی که عمدتاً می ­تواند تفکر، احساسات، خلق، توانایی ارتباط با دیگران و ظرفیت کنار آمدن با خواسته ­های زندگی را آشفته سازد، تعریف می­ کند (6).

  امروزه دو نظام عمده تقریباً مشابه از طبقه­بندی اختلالات روانی وجود دارد، که عبارت اند از:

  1)راهنمایی تشخیص و آماری اختلالات روانی( DSM ) (7) انجمن روان پزشکی آمریکا؛

  2) طبقه­بندی بین المللی بیماری­ها (ICD) (8) سازمان جهانی بهداشت.

  این طبقه ­بندی­ها در فواصل زمانی مشخص مورد تجدید قرارگرفته ­اند، به طوری که تاکنون چندین ویرایشDSM به چاپ رسیده است (9).

  کلیدواژه ­ها

   آسیب­ شناسی روانی، رفتار نابهنجار، بیمار روانی، اختلالات.

  ارجاعات

  1. روز نهان، دیوید ال و مارتین. ای. پی. سلیگمن. آسیب­ شناسی روانی. ترجمة یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران، 1382.ص56.
  2. آزاد، حسین. آسیب شناسی روانی. تهران : انتشارات جیحون، 1378، ص12.
  3. هما،. ص 11
  4. سوری، احمد و جهانشیر توکلی زاده و نصرالله انصاری نژاد. بهداشت روان در سازمان پلیس. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،1390.ص311.

  5- National association for the mentally

  6- Tompson. Marriel. mental illness. Greenwood publishing group; 2007

  7- Diagnostic and statistical Manual of Disorder

  8- international classification of diseases

  9- sadock. B. J. kapland,j. H:sadock v. A: Kapland Sadocks synopsis of psychiatry.lippincoot Williams and Wihkins company; 2007

   

   

نظر شما