You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آموزش پلیس police education     

  منظور از آموزش پلیس، فعالیتی است که در خدمت پرورش و کارآموزی افسران پلیس قرار دارد (1).

  آموزش به فعالیت­هایی گفته می­ شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگاران یا معلم طرح ­ریزی می ­شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل، جریان می ­یابد (2).

  آموزش تجربه­ ای است مبتنی بر یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت می­ گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار، بهبود بخشد. به طور مرسوم می­ گویند: آموزش می­ تواند به معنای به وجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش­ هایشان در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران وسرپرست هاي خود باشد (3).

  از نظر وت استون (1993) (4)، يک سازمان پليس ممکن است افراد و کارکنان خود را دربارة نحوة کار با سلاح­ های گرم تربيت کند و آنها را مطابق قوانين آموزش دهد. یا افراد را در نحوه تعقيب سوژه های مورد نظر با سرعت بسيار بالا، تربيت كند و آنها را در جهت اينکه چه موقع نسبت به تعقيب سريع موردی اقدام نمايند، آموزش دهند (5).

  افسران پليس می توانند به طور گسترده دربارة روش صحيح کاربرد سلاح و تيراندازی مطالعه نمايند، اما آنچه مهم است دريافت راهنمايي از سوی کارشناسان و تمرين عملی در ميدان­ ها و سالن­ های تيراندازی است (6).

  آموزش پلیس در ایران با هدف تربیت افسران مجرب به منظور حفظ امنیت داخلی کشور انجام می ­گیرد. دوره­ های آموزش افسران پلیس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم انتظامی امین انجام می­ گیرد. مواد درسی مورد آموزش در سه دسته مهارتی، عملی و نظری تقسیم می­ شود. مجموعة سازمانی پلیس، باید دقیقاً آن مأموریتی را كه برایش مشخص شده است، انجام دهد و این امر ارتباط مستقیم با نوع آموزش‌ها و دوره‌های تخصصی آن مجموعه خواهد داشت.آموزش‌ها كاملاً بر انجام صحیح وظایف و مأموريت ها تمرکز می‌كنند و بعد از این مرحله، آموزش دیدگان بایستی آنچه را كه آموخته ­اند، در عمل پیاده نمایند.

  آموزش‌ها كه به مرور پیچیده تر، علمی‌تر وتخصصی‌تر می­گردد، افراد را به مدارج و جایگاه‌های بالاتر سازمانی سوق می‌دهد. نتیجة بارز و قطعی این امر، باید نوعی استقلال صنفی در تصمیم‌گیری سازمانی باشد. مثلاً در رسمی شدن، یك افسر ارشد می‌تواند به نوع احترام یا لباس و... یك افسر جزء اعتراض كند یا آن را جور دیگر بخواهد، اما نمی‌تواند بر خلاف نوع آموزش‌های آن افسر، به او فرمان یا دستور نظامی دهد، زیرا مورد اخیر، به محتوا و ماهیت یك مأموریت، شغل یا وظیفه ارتباط پیدا می‌كند.

  علاوه بر این، نوع آموزش‌ها بر تفكیك و عدم تداخل کارها تأثیر تام می‌گذارد. ممكن است سازمان‌های نظامی در ابتدا کارکردهای نظامی، انتظامی وامنیتی را با هم انجام دهند، اما به تدریج و با توجه به نوع آموزش‌ها دیگر نمی‌توانند کارکردهای سه گانه را با هم انجام دهند. ممكن است یك فرماندة پلیس بتواند به راحتی یك شورش یا درگیری خیابانی را مهار كند، اما نتواند یك عملیات سادة نظامی انجام دهد و ممكن است یك فرماندة ارشد نظامی نتواند یك مجموعة كوچك انتظامی مانند كلانتری را اداره نماید.

  کلیدواژه ­ها

   آموزش پلیس، پرورش، کارآموزی، تربیت افسران.

  ارجاعات

  1. بنت، وين وكارن ام هس. آموزش وتربيت کارکنان پليس. ترجمة اکبر استرکی و مجيد رضايی راد. فصلنامه دانش انتظامی.شماره 1، 2 و 3، 1380
  2. سیف، علی اکبر. روان شناسی پرورشی.تهران: آگاه، 1379.
  3. موريس، جورج. مديريت بر مبناي هدف و نتيجه.ترجمة سيد مهدي الواني و فريده معتمدي. مركز آموزش مديريت دولتی، 1372.
  4. whet stone
  5. ساعی، علی. نظم اجتماعی.تهران: جهاد دانشگاهی، 1375.
  6. معين، مصطفی. ضرورت رويکرد علمی به مقوله های نظم وامنيت. فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3، 1380

نظر شما