You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تجاوز جنسی rape  

  تجاوز در لغت نامه دهخدا به مفهوم تعدی و بیرون شدن از حد و حق و عدل است.

  تجاوز جنسی، نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد. در چنین مواردی، رابطۀ جنسی به ندرت موضوع اصلی  است و در اکثر موارد، مسائل جنسی در خدمت نیازهای غیرجنسی درمی ­آیند(1).

  تجاوز جنسی، به سرعت در سراسر جهان رشد یافته است؛ اما به سبب بدنامی مرتبط با آن و عدم گزارش و پنهان سازی از سوی قربانیان، به ظاهر پدیده­ای نادر تلقی می­گردد. شخص متجاوز می­تواند مهندس، قهرمان ورزشی، دکتر، مددکار اجتماعی،یک مدیر عامل یا از طبقه پایین اجتماع و حتی بی سواد و بی­خانمان باشد.هر کسی میتواند قربانی باشد؛ از کودکان و بالغان مذکر گرفته تا سالمندان؛ اما زن بودن، جوان بودن، بیوه بودن، بیقید بودن و داشتن رفتاری اغواگرانه و نمایشی، احتمال وقوع این امر را افزایش میدهد.(2)

  تجاوز جنسی، آثار فوق العاده بدی بر روی قربانی می‌گذارد، به نحوی که فرد دچار افسردگی می‌شود و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد. فردی که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است، به شدت احساس سرخوردگی می‌کند(3) و از اینکه به بازی گرفته شده است، پریشان می‌شود و موجب می‌شود که برای همیشه قید خانواده را زده و در اجتماع رها شود و به راه­های نادرست کشیده شود یا اینکه دست به اعمالی چون خودکشی بزند.

  انواع تجاوز

  الف) بر حسب تعداد متجاوزان:

  - تجاوز فردی

  گاهی متجاوز به تنهایی اقدام به تجاوز می­کند.  معمولاً این نوع تجاوز به دلیل هوس­رانی فرد انجام می­شود و فرد متجاوز، اغلب قربانی را می­شناسد و با او سابقه آشنایی دارد و معمولاً فردی کوچک تر از خود را برای تجاوز انتخاب می­کند.

  - تجاوز گروهی

  در موارد زیادی، متجاوزان در قالب باند و گروه، قربانی را ربوده و سپس به صورت دسته جمعی او را مورد تعرض قرار می­دهند(4).

  ب) بر حسب شدت اعمال خشونت

  تجاوز بر حسب شدت اعمال خشونت به سه نوع زیرتقسیم می­شود:

  - تجاوز با قدرت

  بیش از 50 درصد از تجاوزات شامل تجاوز به همراه قدرت می شود. در این تجاوز، زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده و فرد متجاوز، معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم داشته است و پس از دستگیری نیز به همین موضوع اعتراف می­کند.

  - تجاوز با خشم

  تجاوز با خشم از لحاظ شیوع، مقام دوم را در بین انواع تجاوز دارد. در این نوع تجاوز، متجاوز، تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری جنسی قرار می­دهد. هدف روانی متجاوز، سرافکندگی و تحقیر قربانی بوده و انگیزه وی، خشم و نیاز به انتقام است.

  - تجاوز با دگرآزاری

  در تجاوز دگرآزاری، متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع، می تواند منجر به مرگ قربانی شود. (5).

  پیامدهای تجاوز جنسی

  همواره موضوع تجاوز جنسی تبعاتی برای سلامت جسم و روان قربانی در پی دارد و یک تجربۀ تکان دهنده است  که تأثیر ویرانگری بر سلامت روحی و روانی قربانی به­جای می­گذارد. (6).

   طبیعی است که این حوادث میتواند بر زندگی و روابط زناشویی قربانی تأثیر بگذارد. زنانی که تجاوز جنسی را تجربه کردهاند، این احتمال برایشان وجود دارد که در آینده به درد مزمن لگن خاصره، درد شکم، نشانگان دفع تحریکپذیر و بدکاری جنسی دچار شوند. خاطره تجاوزی که با آسیب جسمی همراه است، میتواند به بروز انواع بیماریها در زنان منجر شود. به علاوه، قربانیانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند، با خطر ابتلا به بیماریهای مقاربتی، از جمله ایدز مواجه میشوند. تقریباً همه زنان قربانی، تا حدی به اختلال هیجانی یا روانی دچار میشوند؛ حتی اگر ابتدا به آن واکنش نشان ندهند، یا احساسات خود را انکار کنند و بکوشند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند. در برخی موارد نیز آنها به خشم، ترس، احساس عدم امنیت، افسردگی، بیخوابی، کابوس، بیزاری از آمیزش جنسی و احساس بیحرمتی و فقدان کنترل نفس دچار میشوند(7).

  کلیدواژه ­ها

   تجاوز جنسی، برقراری رابطۀ جنسی، متجاوزگر، قربانی جنسی.

  ارجاعات

  1.      اوحدی، بهنام. تمایلات و رفتارهای جنسی انسان. تهران: نشر ﻣﺆلف،1380، ص 308

  1. Abbey, A. Zawacki & T. Buck, P. O. Clinton, A.M. McAuslan, P. Alcohol and Sexual Assault, Alcohol Research & Health; 2001.p.15
  2. Cantor, Kaufman. Straus, M.A. Response of Victims and the Police to Assaults on Wives. New Brunswick: Transaction Publishers;1990.p.145

  4.      رمضان نرگسی

  5.      اوحدی، بهنام. همان، ص 316

  6.      آبروش، هیرو. سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني. فصلنامۀ حقوق پزشکی،1390، ص 3

  1. Becket. An Assessment of Sex Offenders. In Morrison, T, Errooga. M, Becket Sexual Offending against Children.Routledge, London;1994.p.32

   

   

   

   

نظر شما