You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جنایات شهوانی

  رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون که برانگیزاننده اصلی و مؤلفه مهم در آن تمایلات جنسی فرد است، که حالت انحرافی به خود گرفته و فرد برای اطفاي امیال جنسی خود، اقدام به آن می­کند(1).

  یکی از کثیر الوقوع­ترین نوع جرائم، جرائم جنسی است که ریشة آن را می­توان در اختلالات شخصیتی جنسی متجاوز جستجو نمود. به­طور کلی، جرائم جنسی از نظر نوع ارتکاب آن به سه دستة عمده تقسیم می­شوند که عبارت اند از:

  1- جرائم جنسی خطرناک؛

  2- جرائم جنسی ایذایی؛

  3- جرائم جنسی با رضایت طرفین. (2)

  جرائم جنسی خطرناک

  به این دلیل از اصطلاح خطرناک در این نوع جرائم استفاده شده است که کلیه جرائم جنسی، تهدید جانی مهمی علیه افراد جامعه ایجاد نمی­کنند. جرائم جنسی خطرناک، به­ خاطر اینکه بیشترین ضربات روحی و روانی و در برخی مواقع توأم با جراحات جسمانی به قربانی وارد می­کنند(3)، باید در كمترين فرصت ممکن پیگیری شده و رسیدگی به آنها در اولویّت قرار داده شود.

  مهم ترین جرائم جنسی خطرناک شامل تجاوز به عنف، تجاوز به کودکان، جرائم مربوطه به همجنس­بازی و زنای با محارم است (4).

  جرائم جنس ایذایی

  اعمالی مثل چشم چرانی و عریان نمایی در این طبقه از جرائم جنسی جای دارند. معمولاً چنین اقداماتی، خطر چندانی برای افراد دیگر به غیر از خود شخص به همراه ندارد و ممکن است یک فرد چشم چران یا عریان­نما، به دام پدر، شوهر یا نامزد خشمگین قربانی خود افتاده و توسط آنها مجازات گردد. غالبـاً تعداد بسیار کمی از این­گونه افراد، اقدام به وارد کردن صدمات بدنی به اشخاص دیگر می­نمایند.(5)

  جرائم جنسی که با رضایت طرفین انجام می­گیرد

  جرائمی از قبیل زنای محصنه، فاحشگی و همچنین زنا و فعالیت­های همجنس­گرایانه در این طبقه از جرائم جنسی قرار دارند.

  پیامدهای روانی جنایات شهوانی برای قربانیان

  عکس العمل­های روانی قربانیان جنایات شهوانی، متفاوت است. برای اکثر افراد، ضربات روحی وارده بسیار بدتر از جراحات و زخم­های جسمانی است . قربانیان این جرایم غالباً دچار تأثر و افسردگی، شوک واضطراب می­شوند که ممکن است یک ساعت یا حتی چندین ماه به طول انجامیده و دوام داشته باشد. قربانی در این گونه مواقع، احساس اضطراب و نگرانی بیش از حدی نموده و چنین می پندارد که دیگر از جمع انسان­ها خارج شده و شکافی بین او و جامعة بشری به وجود آمده است. بنابراین مأموران پلیس در حین انجام تحقیق در خصوص این گونه جرایم، باید در مقابل حالات روانی قربانی بسیار حساس باشند. عدم حساسیت در این باره، دو نتیجة ناگوار به دنبال خواهد داشت:

  اول: از یک نظر ویژه ممکن است از توانایی یا رضایت قربانی به همکاری در تحقیقات بکاهد.

  دوم: ممکن است تأثیرات روانی بعدی خطرناکی را سبب گردد. برخی از مراحل مصاحبه برای قربانی کمی پرزحمت و سخت، ولی در عوض برای مأمور تحقیق بسیار مؤثر و کاری خواهد بود.

  سیاست جنایی اسلام در جنایات شهوانی

  سیاست جنایی اسلام در برخورد با جنایات شهوانی در ُبعد وضع مجازات، تابعی است ارزش ها و بنیان هایی که در این جرایم مورد هجوم قرار گرفته یا از بین رفته اند. جرایم جنسی، نسل و نسب، حیثیت و عفت عمومی را نشانه می رود و پایه های نهاد خانواده را به شدت متزلزل می­کند و بحران سقوط معنویت و فزونی جرایم گوناگون را برای جامعه به همراه دارد. از این رو سیاست جنایی اسلام در نظريه و تشریع، با شدت هر چه تمام تر با آن برخورد کرده، مجازات های سنگینی برای آن مقرر کرده است. این مجازات ها عبارت اند از:

  • رجم؛
  • اعدام؛
  • شلاق(6).

   

  کلیدواژه­ها

  جنایات شهوانی، كودك آزاري جنسي، امیال جنسی، خلاف قانون.


  ارجاعات

  1- کاپلان، هارولد و بنیامین سادوک. خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت الله پورافکاری.تهران: انتشارات شهراب، 1379.

  2- سوانسون، چارلز، نيل سي چاملين و لئونارد تري تو. تحقیقات جنایی. ترجمة مهدي نجابتي و همکاران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی،1381

  3- Gruber, J. E. how women handle sexual harassment: a literature review. Sociology and social research;2008.pp.3-9

  4- بهروان، حسین و فرهاد بیانی. "عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت اختلال هویت جنسی." مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛1390. صص 45-19

  5- Kaplan & Shaddock's. pocket handbook of clinical psychiatry, 4th ed; 2007

  6- محمدی جورکویه، علی." سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی." فصلنامة حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره 24، 1389، صص 121-87

نظر شما