You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جنون جنسی

  افراد مبتلا به جنون جنسی، معتقدندکه یک نفر که معمولاً موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به این بیماران دارد، عاشق آنها شده و خواهان آنهاست و این در حالی است که طرف مقابل این بیماران، یا اصلاً از موضوع بی­خبر­است، یا به هیچ عنوان علاقه­ای به فرد بیمار ندارد. بیماران مبتلا به جنون جنسی، اکثراً زن هستند. ولی مردها نیز ممکن است دچار شوند (1).

  جنون جنسی یا" داءالعشق" (2) جزء اختلالات روانی و از انواع اختلالات هذیانی است. این بیماری، بیشتر در زنانی دیده میشود که واجد خصوصیاتی چون غیرجذاب، شاغل در کارهای سطح پایین، یک زندگی توأم با عُزلت و تنهایی و تجرد هستند. آنها عشاق پنهانی خود را از میان کسانی انتخاب می­کنند که تفاوت­های چشم- گیری با آنها دارند. هرگونه انکار عشق از طرف مقابل، هر چند بسیار واضح باشد، از جانب بیمار به عنوان تأییدی پنهانی بر وجود عشق، تعبیر می­شود.گاهی اوقات، خشم و انزجار ناشی از فقدان واکنش به تمام شکل­های ارتباط عاشقانه، آن قدر زیاد می­شود که فرد معشوقه مورد عشق را در معرض خطر قرار می­دهد و درگیری­های مکرر قانونی نیز در این زمینه به وجود می­آید.

  افراد موسوم به "تعقیب­گر مزاحم" که دائماً عشاق خیالی خود را تعقیب می­کنند، اکثراً دچار هذیان هستند. تعقیب گران مزاحم، اکثراً مرد هستند. البته در زنان هم دیده می­شود.

  این بیماری سیری مزمن و عود کننده دارد. درمان شامل دارو درمانی توسط روان پزشک همراه با جداکردن بیمار از موضوع مورد عشق است(3) (4).

  کلیدواژه­ ها

   جنون جنسی، اختلالات هزیانی، انزجار، ارتباط عاشقانه.

  ارجاعات

  1-erotomania

  2-kolor ambo syndrome

  3- کاپلان، هارولد و بنیامین سادوک. خلاصة روان پزشکی. ترجمة نصرت الله پورافکاری. جلد دوم، تهران: انتشارات شهراب، 1379.

  4- http://www.parsianforum.com/showthread.php/22622-/page4

   

   

نظر شما