You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • خودنمایی جنسی exhibitionism   

  یکی از بیماریهایی که در اثر عدم تعادل در استفاده از انگیزة جنسی به وجود میآید، خودنمایی است که شخص با نشان دادن قسمتی از بدن، میل جنسی خود را ارضا میکند. نشان دادن بدن از طریق ماهواره، مجلات و فیلمها، از جملة این موارد است (1).

  خودنمایی یا نمایشگری جنسی، در زمرة اختلالات جنسی است. اختلالات جنسی را می­توان به نوعی، یک ناتوانی جنسی در مقاربت جنسی موفق با شریک جنسی خود تعریف نمود. میل شدید نمایش آلت تناسلی به بیگانه یا کسی که انتظار چنین اقدامی را از جانب بیمار ندارد، «نمایشگری» اطلاق می­شود (2). این افراد، معمولاً در اماکن عمومی مثل کوچه، خیابان، پارک، سینما، کافه، رستوران، کنار دریا، استخر، اتوبوس، قطار، راه آهن و در برابر مدارس دخترانه یا اماکنی که در دید همسایگان و رهگذران است مثل حیاط منزل، باغ و اتاقی که از آنجا خیابان و یا خانه همسایه دیده می­ شود، دست به این عمل می­زنند؛ شاید بتوان گفت که صد در صد افراد مبتلا به این انحراف، مرد هستند.

  منحرفان خودنمایی جنسی، افرادی مطیع و آرام هستند. در روابط شخصی­شان احساس بی­کفایتی،حقارت و ناامنی می­کنند و غالباً در خانواده­های سختگیر و بدرفتار، پرورش می­یابند. عامل روان پویایی نمایشگری، اظهار مردانگی با نشان دادن آلت و مشاهدة واکنش قربانی (ترس، حیرت یا تنفر) است. این مردها به طور ناخودآگاه،احساس ناتوانی جنسی می­کنند. در برخی اوقات،خودنمایی جنسی، یکی از راه­های ابراز «خصومت» است.

  عورت نما، نیازی تکانشی و غیر قابل مقاومت، به نشان دادن آلت خود دارد. وی این کار را همراه اضطراب، افسردگی و شرمی که در نتیجه آن احساس می­کند، انجام می­دهد. به نظر می­رسد که اقدام به عورت­نمایی یا همان خودنمایی جنسی، اغلب با احساسات ترس و بی­قراری و برانگیختگی جنسی شروع می­شود. وقتی این احساسات، بر فرد چیره شد، در پی رهایی از آن بر می­آید (3).

  شخص مبتلا، میل عود کننده­ای برای نمایش اندام تناسلی خود به دیگر افراد دارد. اشخاصی که دچار این اختلال هستند غالباً در برخورد با جنس مخالف، ناپخته عمل می­کنند و در روابط بین فردی، با مشکل روبه رو می­شوند. بیش از نیمی از آنها با اینکه ازدواج می­کنند اما روابط جنسي رضایت بخشي ندارند. بسیاری از آنها نیز در مورد مردانگی خود تردید دارند یا می­­­­­ترسند.

  عورت نمایی از دیدگاه اسلامی، حرام و رفتار نابهنجار تلقی شده است. پیامبر(ص) با اشاره به حرمت این رفتار می­فرماید:" لا ینظر الله إلی کاشف عوره: خداوند، به کسی که عورت نمایی می کند، با نظر رحمت نگاه نمی کند." 

  از دیدگاه اسلام، نمایش عورت جز به همسر شرعی و قانونی، حرام است و قانون مجازات اسلامی، در رابطه با منع و جزای آن چنین بیان می­دارد:

  هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض و یا مزاحم اطفال و یا زنان شود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد (4) .

  کلیدواژه ها

   خودنمایی جنسی، قوه جاذبه، خفیف، رشد روانی.

  ارجاعات

  1-     ستوده، هدایت الله. آسیب شناسی اجتماعی: جامعه شناسی انحرافات.تهران: انتشارات آوای نور،1380

  2-    Baunach, Dawn Michelle. Exhibitionism in Sex and Society. Tarrytown, New York: Marshall Cavendish; 2010. p.220

  3-    Aggrawal, Anil. Forensic and Medico-legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices. Boca Raton: CRC Press; 2009.p.15.

  4-     ماده 619 قانون مجازات اسلامی

نظر شما