You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • هرج و مرج طلبی     Anarchism

  هرج و مرج‌طلبی مجموعه نظرهای ثابتی را از یک جهان‌بینی ویژه بیان نمی‌کند، بلکه یک فلسفه‌ی سیال و متغیر را پیشنهاد می‌کند (1). هرج و مرج‌طلبی غالباً به منزله‌ی فلسفه‌ی سیاسی تعریف می‌شود که حکومت را؛ نامطلوب، غیرضروری، یا زیان‌بار تلقی می‌کند (2).

  واژهي آنارشیسم ریشه در زبان یونانی دارد و تركیبی از (archos) به معنی سرور، سر، رئیس و حكومت و پیشوند (an) برای منفی كردن است. پس می‌توان سروریستیزی یا حكومتستیزی را معادلهای مناسبی برای این واژه دانست و از لحاظ لغوی آنارشی به معنی «بیحکومتی» است(3). آنارشیسم در اصطلاح، جنبش‌ و نظریه‌ای سیاسی است كه عقیده دارد مرجعیت و قدرت سیاسی در هر شكلی نالازم و ناپسند است؛ لذا خواهان برافتادن هرگونه دولت و جایگزین انجمن‌های آزاد و گروههای داوطلب بهجای آن است؛ زیرا مسلك آنارشیسم حكومت را تنها، موجب مصیبت‌ها و بدبختی‌های اجتماعی مردم می‌داند(4). آنارشیسم، ایدئولوژی سیاسی است با این اعتقاد بنیادی كه دولت باید برافتد و جامعه با شیوه‌ای داوطلبانه، بیتوسل به زور و قدرتی سركوبگر سازمان یابد؛ چرا که آنها اعتقاد دارند دولت شیطانی است، زیرا بهعنوان منبعی از اقتدار قهری، اجباری و مطلق و نفیکنندهی اصول آزادی و برابری و نیز استقلال شخصی نامحدود است که در کانون تفکر آنارشیستی قرار دارد. از اینرو، دولت و نهادهای حکومتی و قانون همگی فاسد و فسادکننده هستند (3).

   در حالی که برخی استدلال می‌کنند که ضد حکومت بودن محور اصلی این تعریف است، با این همه هرج و مرج‌طلبی را نباید صرفاً بر این مبنا تعریف کرد (5). به این دلیل، در عوض می‌گویند هرج و مرج‌طلبی مستلزم ضدیت با صاحبان قدرت یا سازمان سلسله مراتبی، از جمله ضدیت با سیستم حاکم، ولی نه محدود به آن، است. به طرفداران هرج و مرج‌طلبی، هرج و مرج‌طلب گفته می‌شود که طرفدار جوامع بدون حکومت با روابط آزاد و فاقد سلسله مراتب هستند (6). یک جامعه از اعضای خود انتظار دارد برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی از ارزش‌ها و هنجارها پیروی كنند امّا همواره عده‌ای هستند که این ارزش‌ها را زیر پا گذارده و هرج و مرج در جامعه ایجاد می‌کنند. پلیس به عنوان ضابط قوه قضائیه و مسئول برقراری امنیت و نظم؛ بر جامعه و اعضای آن نظارت می‌کند تا از هر گونه هرج و مرج‌ که مخل امنیت جامعه است جلوگیری نماید.

  به منظور جلوگیری از اغتشاشات و برخورد قاطعانه با آنها، یگان ویژه ناجا، وظایف تخصصی بر عهده دارد. یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی(یگوپ ناجا)، از منحصربفردترین یگان‌های عملیاتی پلیس ایران می‌باشد. کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی، مشارکت در عملیات‌های ویژه (گروگانگیری، بمب گذاری، طرح‌های پاکسازی و...)، اعزام نیرو و امداد رسانی به دیگر واحدهای پلیس کشور از جمله وظایف عمده یگان ویژه ناجا می‌باشد. از جمله واحدهای این یگان می‌توان به واحد مردان یگان ویژه، واحد زنان یگان ویژه، واحد اسواران(اسب سواران)، واحد چتربازی، واحد رهایی گروگان، واحد سپکا (سگ‌های پلیس کارآگاهان ایران)، واحد دریایی و واحد خلع سلاح نام برد. هنگام بروز اغتشاش در جامعه، یگان کنترل بلوا مدیریت می­یابد نسبت به اعاده نظم و قانون اقدام نماید. اقدام اساسی این ماموریت عبارت از تفرقه جمعیت، شناسایی و دستگیری محرکین و رهبران بلواگر، جلوگیری از تجمع مجدد بلواکنندگان می­باشد. بدین منظور نیروی کنترل کننده از تاکتیک­ها و روش­های گوناگون با توجه به موقعیت و شرایط مختلف استفاده کرده و زمینه مناسب را برای برقراری امنیت و نظم را به وجود می­آورند. بدیهی است فرمانده یگان با توجه به شرایط موجود در صورت بکارگیری روش بهتر تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

  کلیدواژه‌ها:

   هرج و مرج‌طلبی، ضدیت با سازمان سلسله مراتبی

  ارجاعات

  1. Skirda, Alexander. Facing the Enemy: A History of Anarchist Organization from Proudhon to May 1968. AK Press ;2002.pp.14-18
  2. Slevin, Carl." Anarchism." The Concise Oxford Dictionary of Politics. Ed. Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford University Press;2003.p.46

  3.       هیوود اندرو. مفاهیم کلیدی در علم سیاست. ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛1385، ص 75.

  4.       بیات عبدالرسول. فرهنگ واژه‌ها. قم: مؤسسهي اندیشه و فرهنگ دینی؛1381، ص 98.

  1. Ward, Colin. "Anarchism as a Theory of Organization". Archived from the original on 25 March 2010.pp.14-20
  2. Sylvan, Richard. "Anarchism". In Goodwin, Robert E. and Pettit. A Companion to Contemporary Political Philosophy. Philip. Blackwell Publishing;1995.p.12

   

نظر شما