You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: افسران سوئدی در ژاندارمری

  معرف:

  معادل انگلیسی:Swedish Officers In Gendarmery  

  تعریف:

  در پی در خواست دولت ایران از کشور سوئد مبنی بر اعزام مستشار به این کشور، دولت سوئد درسال 1286ه.ش 3 نفر را به شرح زیر انتخاب و برای حضور در ایران معرفی کرد:

  1-     سروان هارولد اوسیان یارلمارسن1؛

  2-     ستوان یکم هوگواوسکار شلد براند2؛

  3-     ستوان یکم کارل ژاکوب کارلسن پترسن3.

   این افراد در23مرداد 1290ه.ش وارد ایران شدند و از میان آنان یالمارسن فرمانده ژاندارمری شد. یکی از نخستین کارهای یالمارسن وهمکارانش تشکیل قسمت های اداری ژاندارمری بود. تاسیس دانشکده افسری وآموزشگاه گروهبانی ازدیگر اقدامات یالمارسن بود.

  متن:

  در پی در خواست دولت ایران از کشور سوئد مبنی بر اعزام مستشار به این کشور، از میان 70 افسر سوئدی که داوطلب خدمت در ایران شده بودند، دولت سوئد 3 نفر را به شرح زیر انتخاب و در 25 خرداد 1286ه.ش به وزارت خارجه فرانسه (حافظ منافع سوئد) معرفی کرد:

  1- سروان هارولد اوسیان یالمارسن:

  افسر پیاده، متولد 1868م که درسال 1889م به درجه ستوان دومی ، درسال 1895م به درجه ستوان یکمی و در سال 1905م به درجه سروانی نائل شده بود.

  2- ستوان یکم هوگواوسکار شلد براند:

  افسر پیاده گارد سلطنتی سوار ، متولد 1877 م که در سال1900م ستوان دوم و درسال 1903م ستوان یکم و دانش آموخته دانشگاه عالی جنگ شده بود.

  3- ستوان یکم کارل ژاکوب کارلسن پترسن:

  افسر توپخانه ، متولد 1883م که در سال 1903م ستوان دوم و در سال 1906م ستوان یکم شده بود.

  این افسران پس از آن که قراردادهای خود را در پاریس با سفیر ایران امضا کردند، عازم ایران شدند و در 23 مرداد1290ه.ش به تهران رسیدند .آنان 3 روز بعد خود را به کاردار فرانسه که دولت متبوع او حمایت افسران سوئدی را تقبل کرده بود، معرفی کردند و سپس به وسیله کاردار فرانسه به سفرای روسیه و انگلیس نیز معرفی شدند.

   در ایران، به افسران مزبور 2 درجه بالاتر اعطا شد و به این ترتیب ، یالمارسن با درجه سرهنگی و شلد براند و پترسن با درجه سرگردی به خدمت ژاندارمری ایران در آمدند و ساختمان شمس العماره به عنوان دفتر مرکزی ژاندامری تعیین شد.

   ورود این افسران به ایران ، مقارن روزهایی بود که شوستر در حال تشکیل ژاندارمری خزانه بود. در این موقع (شهریور و مهر 1290 ه.ش) این اندیشه برای دولت ایران پدید آمده بود که تشکیل یک ارتش منظم در ایران برای مقابله با خارجی­ها ضرورت ندارد ؛ زیرا این نیرو هر قدر هم قوی باشد، در برابر قوای خارجی نمی­تواند مقاومت بکند ؛ بنابراین ، تصمیم گرفته شد برای حفظ امنیت کشور دو نیروی ژاندارمری تأسیس شود . این فکر بیشتر به وسیله یپرم­خان رییس نظمیه تقویت می­شد .او می­خواست ژاندارم پلیس، نقش ژاندارمری اول را زیر نظر خودش و برای تامین امنیت داخلی ایفا کند و افسران سوئدی هم مربیان این تشکیلات باشند و ژاندارمری دوم ، برای امور مالیه و خزانه­داری و تحت رهبری شوستر باشد.

   جورج بارکلی1 سفیر انگلیس درایران که تشکیل نیروی اول به فرماندهی یپرم را موافق مصالح دولت متبوع خود نمی­یافت ، در نامه ای که به دولت انگلیس نوشت ، زمینه را برای مخالفت با تشکیل دو ژاندارمری آماده کرد.

  اما دولت صمصام السلطنه در 10 شهریور1290ه.ش هنگام معرفی کابینه دوم خود  به مجلس ، ایجاد یک قوه منظم کافی برای استقرار نظم و امنیت مملکت و همین طور تشکیل قوه ژاندارمری تحت نظر صاحب­ منصبان سوئدی را پیشنهاد کرد.

    بنابراین ، اندکی بعد از ورود یالمارسن ، دولت ایران درصدد استخدام چند تن دیگر از افسران سوئدی بر آمد و لایحه آن در روز27 شهریور 1290 ه.ش  به مجلس پیشنهاد و در همان روز تصویب شد. به موجب این قانون ، قرار شد یک افسر اداری و مالی و 6 افسر صفی با حقوق معین استخدام شوند.

   پس از جلب موافقت دولت های روسیه و انگلیس برای اعزام مستشار، کشور سوئد با در خواست ایران موافقت کرد. سرانجام ، این عده در آبان 1290 ه.ش به تهران وارد شدند. اسامی این افسران به شرح زیر بود:

  1- سروان گلیمستد[1]: متولد 1871م که درسال 1893م وارد خدمت نظام شده و در سال 1908م به درجه سروانی رسیده بود؛

  2- سروان فولکه[2]: متولد 1879م که در سال  1911م  به اخذ درجه سروانی نائل شده بود؛

  3- سروان براندل[3]: متولد 1880م و اخذ درجه ستوانی در سال 1906م؛

  4- ستوان سیورت[4]: افسر سوار، متولد 1875م؛

  5- ستوان بورل[5]: افسر پیاده ، متولد 1882م و اخذ درجه ستوانی در سال  1907م؛

  6- ستوان لونهوپت[6]: افسر سوار، متولد 1877م که در سال 1903م به درجه ستوانی رسیده بود؛

  7- ستوان نیکلن[7]: افسر مالی متولد 1878م.

  20 روز بعد از تصویب لایحه پیش گفته، لایحه دیگری مبنی بر استخدام 20 افسر دیگر ازکشورسوئد به مجلس تقدیم شد که آن نیز در 17 مهر1290ه.ش به تصویب رسید و بدین گونه مبانی اساسی تشکیل ژاندارمری دولتی گذارده شد.

  در آستانه شروع جنگ جهانی، ژاندارمری دولتی دارای 34 افسر سوئدی و 6 فوج به شرح زیر بود:

  * ستاد ژاندارمری در تهران

  ژنرال یالمارسن؛[8]

  سرگرد نورن براندل؛

  سرگرد کنراد هیل (دامپزشک)؛[9]

  سروان اریک فریک.[10]

  * مدرسه افسری در تهران ، دارای 40 شاگرد.

  *مدرسه درجه­داری در تهران ، دارای 150 شاگرد و 150 اسب برای تعلیم سوارکاری با این افسران:

  سرگرد مندل بورل؛[11]

   

  سروان نیستروم؛[12]

  سروان  ژان سونسون.[13]

  فوج اول در یوسف آباد :

  استعداد این فوج ( تیپ) بالغ بر 1400 ژاندارم و 450 اسب بود. این فوج محافظت راه­های اطراف تهران تا دماوند، شمیران، رباط­کریم و تا نیمی از راه قزوین را به عهده داشت و فرمانده آن سرگرد رسیورت[14] بود.

  فوج دوم در باغشاه :

  استعداد این فوج 1450ژاندارم و 500 اسب بود. مأموریت آن، حفاظت راه­های قم- پسنگان، قم سلطان آباد، تهران ایوانکی و فرماندهی آن با سرگرد شولد براند[15] بود.

  فوج سوم در شیراز:

  این فوج شامل 2622 نفر ژاندارم و درجه­دار و 845 اسب، یک گروه مسلسل، یک آتشبار توپخانه صحرایی و 2 مدرسه ژاندارم بود. مأموریت این فوج عبارت بود از حفظ امنیت و نظم راه شیراز تا بوشهر و از شیراز تا ایزد خواست. فرماندهی این فوج را سرگرد آلان­ اوگلا[16] به عهده داشت.

  فوج چهارم در کرمان:

  فوج کرمان در سال 1331 ه.ق تشکیل شد و دارای 200 ژاندارم و درجه­دار و 2 گروه مسلسل بود و حفاظت و امنیت راه کرمان به بندرعباس را به عهده داشت و فرمانده آن سرگرد گلیمستد[17] بود.

  فوج پنجم در قزوین:

  این فوج با 700 ژاندارم و درجه دار و 250 اسب ، مأموریت حفاظت نیمی از جاده تهران- قزوین و قزوین- منجیل و منجیل زنجان را به عهده داشت و فرمانده آن سرگرد کارلبرگ[18] بود.

  فوج ششم در اصفهان:

  این فوج با 500 ژاندارم و 250 اسب  به فرماندهی سرگرد فولکه مأمور امنیت راه پسنگان- ایزد خواست بود.

  علاوه بر این فوج ها ، فوج دیگری را هم با استعداد 650 نفر و300 سوار و 2 مسلسل و 2 توپ صحرایی و 4 توپ کوهستانی باید افزود که چند ماه بعد به نام فوج هفتم تشکیل شد (قائم مقامی ، 1355 :184 140) .

   به طورکلی ، با اقدامات انجام شده توسط سوئدی ها، ایران صاحب اولین سازمان منظم تامینی شدکه از لحاظ نظم تشکیلاتی قابل مقایسه باسازمان تامینی سابق نبود (طهماسبی ، 1381 :55 54 ).

  واژه های کلیدی:

  هارولد اوسیان یارلمارسن ، هوگواوسکار شلد براند ، کارل ژاکوب کارلسن پترسن ، صمصام السلطنه ، ژاندارمری خزانه ، یپرم خان .

  ارجاعات:

  -رنجبر،سیف الله (1386). نیروی انتظامی وجنگ .تهران: انتشارات اسلامی .

  -قائم­مقامی ، جهانگیر (1355). تاریخ ژاندارمری ایران از قدیمی­ترین ایام تا عصر حاضر. تهران: وزارت اطلاعات و جهانگردی .

  -طهماسبی،ساسان (1381). نقش ژاندارمری در تحولات سیاسی کشور از زمان تشکیل تا انحلال .پایان نامه دانشجویی،دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس .

  منبع بیشتر:

  -افسر، پرویز(1332). تاریخ ژاندارمری ایران. تهران: چاپخانه قم .

   

   

   

   

     [1] -Glimstedt

  [2]-follke

  [3] -brandell

  [4] -S.V.Siefvert

  [5] -Mendel Borell

  [6]-lonhoppet

  [7]-nickolen

  [8] -H.Hjalmarso

  [9] -Konrad Hill

  [10] -Erik Frick

  [11] -Mendel Borell

  [12] -P. Nystrom

  [13] -Jean Sonesson

  [14] -S.V.Siefvert

  [15] -Oscar von Skjoldebrand

  [16] -Allan Uggl

  [17] -Glimstedt

  [18] -Erik Karlberg

   

نظر شما