You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: هارالد اوسیان یالمارسن

  معرف:

  معادل انگلیسی:Jeneral Harald Ossian Hialmarson

  تعریف:

  در تاریخ 25 خرداد 1290 ه.ش، سروان هارالد اوسیان یالمارسن سوئدی بنا به در خواست ایران وارد  این کشور شد و پس از آنکه به درجه سرهنگی ارتقا یافت ، مسئول تشکیل ژاندارمری دولتی شد. او در نیمه اول اسفند 1293 ه.ش بدون رضایت و کسب موافقت دولت ایران، این کشور را ترک کرد.

  متن:

  پس از موافقت دولت­های روس و انگلیس که درآن زمان براوضاع ایران تسلط داشتند سروان هارولد اوسیان یالمارسن [1]سوئدی به همراه 2 افسر دیگر در   25 خرداد 1290ه.ش وارد ایران شدند. یالمارسن در ایران به درجه سرهنگی ارتقا یافت و مسئول تشکیل ژاندارمری دولتی شد.

  یالمارسن ، پس از مطالعات مقدماتی و آشنایی نسبی با  اوضاع ایران توانست مقدمات تشکیل ژاندارمری را از قبیل تنظیم سازمان، تهیه آئین­نامه­ها و طرح و بودجه فراهم کند. ولی مانع اصلی برای تشکیل ژاندارمری نبودن افراد آشنا به وظایف و مقررات نظامی و نداشتن افسرانی برای فرماندهی و اداره افراد بود. برای رفع این مشکل ، لازم بود مدارسی برای تعلیم افسران و درجه­داران دایر شود ؛ بنابراین ،  نخست مواد دروس و برنامه­های آموزشی با همکاری افسران سوئدی و چند نفر از ایرانیان تهیه شد و سپس در تاریخ 11 مهر 1290ه.ش  یک مدرسه  افسری با 30 نفر شاگرد و یک مدرسه درجه­داری (مدرسه کادت) با 66 نفر داوطلب در 22 بهمن 1290 ه.ش زیر نظر ماژور[2] فولکه[3] تشکیل شد. اولین گروه محصلان این مدارس 6 ماه بعد ، در اواسط اردیبهشت 1291 ه.ش فارغ التحصیل شدند.

   سرانجام ،  با افسرانی که از ژاندارمری خزانه و وزارت جنگ به ژاندارمری دولتی پیوستند و افسران و درجه­دارانی که از مدارس جدید فارغ­التحصیل شده بودند ، ژاندارمری دولتی در اردیبهشت 1290 ه.ش  افتتاح شد. بر جمع این عده ، چند نفر از افسرانی را که تحصیلات نظامی خود را در مدارس اروپا و عثمانی انجام داده بودند، باید افزود. این گروه افسران پیشقدمان تشکیل ژاندارمری دولتی بوده­اند، چون پس از آنان، ژاندارمری فارس تشکیل شد . نخستین ستون ژاندارمری فارس روز 11 اسفند 1291ه.ش به سرپرستی ماژورپترسن  سوئدی ازتهران عازم فارس شد و  آن جا در اختیار ماژور سیورت[4] قرار گرفت.

  بعد از این موفقیت، دومین ستون به فرماندهی ماژور اوگلا[5]که اونیز از افسران سوئدی بود ، از تهران عازم جنوب شد. کلنل یالمارسن در دی ماه 1292 ه . ش به درجه سرتیپی دولت ایران ارتقا یافت . او از 14 فروردین 1293 به مرخصی 6 ماهه به سوئد رفت و ماژورکلینبرگ[6] سرپرستی ژاندارمری را در غیاب وی به عهده گرفت.

    انگلیسی­ها که موافق یالمارسن نبودند ، ازعدم حضور او سوء استفاده کرده و در صدد ناراضی کردن افسران سوئدی برآمدند. آنها در پرداخت قرضه تعیین شده به ایران تعلل کردند و باعث شدند مواجب و حقوق افسران سوئدی عقب بیفتد .  این وضع موجب شد که افسران سوئدی به دولت ایران اعلام کنند به سبب عقب افتادن مواجبشان دیگر نمی­توانند به خدمت خود ادامه دهند.

   انگلیسی­ها اگرچه سازمان ژاندارمری را برای منافع خود مفید تشخیص داده بودند، اما آنان افسران سوئدی را مخالف مصالح خود می­دانستند؛ بنابراین، انگلیسی ها پس از همراه کردن روس­ها با خود در صدد برآمدند تا ضمن حفظ ژاندارمری ، افسران سوئدی شیراز را اخراج کنند و سرپرستی و ریاست ژاندارمری فارس را به کلنل مریل[7] آمریکایی بسپارند که از خدمتگزاران صمیمی آنان بود.

   ژنرال یالمارسن در 1293 ه.ش از سفر 6 ماهه خود بازگشت . او مأموریت داشت در صورتی که اوضاع بیشتر به وخامت بکشد، افسران سوئدی را به کشورشان بازگرداند ؛ این در حالی بود که یالمارسن می­خواست از خدمت دولت ایران استعفا داده و برای تشکیل ژاندارمری  به چین برود .

   سرانجام به علت نارضایتی  دولت سوئد، یالمارسن از ادامه خدمت امتنا ورزید و با عده­ای از افسران سوئدی که عبارت بودند از کلنل(سرهنگ) گلیمستد[8]، کلنل فولکه[9]، ماژور(سرگرد) کلینگبرگ[10]، ماژور آندن[11]، ماژور مولر[12]، ماژور کارلبرگ،[13] ماژور لیخنل[14]، ماژور هیل[15] در نیمه اول اسفند 1293 ه.ش بدون رضایت و کسب موافقت دولت ایران، این کشور را ترک کرد.

  واژه های کلیدی:

  هارالد اوسیان یالمارسن، ژاندارمری خزانه، ژاندارمری دولتی، ژاندارمری فارس.

  ارجاع:

  -قائم­مقامی، جهانگیر( 1355). تاریخ ژاندارمری ایران از قدیمی­ترین ایام تا عصر حاضر. تهران: وزارت اطلاعات و جهانگردی.

  منابع بیشتر:

  - افسر، پرویز(1332). تاریخ ژاندارمری ایران. تهران: چاپخانه قم.

  - بابائی، غلامرضا(1382) . تاریخ ارتش ایران از هخامنشی تا عصر پهلوی. تهران: انتشارات آشتیان.  [1] - Jeneral Harald Ossian Hialmarson

  -سرگرد[2]

  [3]-follke

  [4] - S.V.Siefvert

  [5] - Allan Uggla

  [6] - major cleanberg

  [7] -merill

  [8]-clonell glemisted

  [9] -major follke

  [10] - major cleanberg

  [11]- major anden

  [12] - major moller

  [13] - major karllberg

  [14] - major likhnell

  [15] - major hill

   

نظر شما