You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • شرایط احراز شغل       job Qualifications

  شرايط احراز، به معناي تعيين خصوصيات (دانش‌، مهارت‌ها و توانایی‌ها)، تجربيات و مهارت‌هايي است كه متصدي شغل بايد داشته باشد، تا بتواند شغل مورد نظر را به بهترین شکل به انجام برساند (1 و2).

  متن

  شرايط احراز شغل، از يك طرف راهنمايي براي كارمنديابي است و مشخص مي‌كند در جستجوي چه نوع كارمندي و با چه خصوصياتي باشيم و هم از طريق صفات و خصوصيات مهم ذکر شده در آن، مي‌توان به طراحي آزمون‌هاي انتخابي پرداخت (3).

    در شرايط احراز، ممكن است از دو نوع توانايي بالقوه و بالفعل، سخن گفته شود. توانايي بالقوه، شامل يك سري خصوصيات جسمي، رواني و شخصيتي است كه وجودشان در فرد به معناي فراهم بودن زمينه فراگيري فنون ضروري براي شغل است؛ كه با آموزش‌هاي ضمن خدمت، حاصل مي‌شود. استعدادهاي بالفعل، به صراحت در شرايط احراز ذكر مي‌گردد و افراد داوطلب حضور در سازمان، قبل از ورود بايد از اين ويژگي‌ها برخوردار باشند (4).

     تعدادي از متغیرهای شرايط احراز شغل، که معمولاً در همۀ مشاغل مشترك است، شامل: 1. ميزان و نوع تحصيلات؛ 2. تجربه؛ 3. دوره‌هاي تخصصي؛ 4. توان تصميم‌گيري؛ 5. خصوصيات روحي و رواني (شخصيتي)؛ 6. توانايي‌هاي جسمي و فيزيكي؛ 7. توانايي‌هاي ذهني؛ 8. شرايط سني و... است(4). در این مرحله، باید تلاش کرد که از اغراق‌آمیز بودن ویژگی‌های مورد نیاز مشاغل، خودداری شود؛ زیرا باعث ایجاد مشکل در جذب داوطلبان استخدام می­شود یا زمانی که کارکنان تازه استخدام شدند متوجه می­شوند که به رغم سطح بالای توقع سازمان، از آنها استفادۀ درستی به عمل نخواهد آمد لذا به بی‌هنجاری و عدم رضایتمندی زودرس در سازمان، مبتلا خواهند شد (5).

     زمانی که درپی به کارگیری متقاضیان به‌منظور خدمت در نیروی پلیس کشور اسلامی هستیم، باید به این نکته توجه کرد که جدا از توانایی‌های ذکر شده که افراد برای انجام مسئولیت‌های شغلی خود باید واجد آنها باشند، به منظور فعالیت به عنوان یک پلیس مکتبی مورد اعتماد جامعۀ اسلامی، ملزم به احراز صلاحیت‌های عمومی دیگری نیز هستند. داشتن این شرایط برای احراز تمامی مشاغل در پلیس جامعۀ اسلامی لازم و تعیین کننده است (6). بر همین اساس، خصوصیتی که ممکن است در یک سازمان یا یک نظام سیاسی به عنوان نقطۀ ضعف افراد شناخته شود، در جایی دیگر بی‌اهمیت بوده یا اینکه به عنوان یک خصیصۀ مثبت از آن یاد می‌شود.

  به همين منظور براساس ماده 16 قانون استخدام جديد ناجا، برخي از مهم‌ترين شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني ناجا به اين شرح است: الف) اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام؛ ب) التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه؛ ج) تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛ د) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروهك‌هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي؛ عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي؛ دارا بودن حداقل 17 سال و حداكثر 35 سال سن و... (7).

  روش‌های مختلفی برای تنظیم شرایط احراز شغل پیشنهاد شده است که از جملۀ آنها می‌توان به اظهارات صاحب نظران (روش قضاوتی) و روش تجزیه و تحلیل آماری اشاره کرد. در روش اظهارات صاحب نظران، از افرادی که در آن رشتۀ شغلی خاص دارای تخصص و تجربۀ زیادی هستند درخواست می‌شود تا ویژگی‌های لازم برای انجام موفقیت‌آمیز یک وظیفه را نام ببرند. در روش تجزیه و تحلیل آماری نیز با تحلیل عملکرد کارکنان فعلی و برقراری ارتباط آن با ویژگی‌های آن کارکنان، به ویژگی‌های لازم برای انجام وظیفه‌ای خاص دست می‌یابند (8).

  کلید واژه‌ها

  تجزیه و تحلیل شغل، شرایط احراز شغل، کارمندیابی، پلیس مکتبی.

  ارجاعات

  1-     سعادت، اسفندیار. مدیریت منابع انسانی. سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1386، ص44.

  2-     استوارت، گرگ ال؛  براون کنت جی. مدیریت منابع انسانی (پیوند استراتژی و عمل). ترجمۀ سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی، نشر مهکامه، 1389، ص 156.

  3-     یاوری، امیرحسین. مدیریت منابع انسانی. معاونت آموزش ناجا، 1391، ص 49.

  4-     سعادت، اسفندیار. مدیریت منابع انسانی. سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1386، ص 46.

  5-     سید جوادین، سید رضا. مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. نگاه دانش، 1384، ص 257.

  6-      یاوری، امیرحسین. مدیریت منابع انسانی. ص 50.

  7-     مجيدي، عبداله و همکاران. آشنايي با ساختار و مقررات استخدامي نيروي انتظامي. دانشگاه علوم انتظامي امين، 1386، صص 62-63.

  8-     سعادت، اسفندیار. مدیریت منابع انسانی. همان.

نظر شما