You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان : پایوران

  معرف :

  1-    معادل انگلیسی : personnels

  2- تعریف : به کارکنانی اطلاق می شود که در یک سازمان عضویت دارند(زاهدی،الوانی،فقیهی ،1390: 286). در تعریف دیگر، پایوران به تمام افرادی گفته می شود که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند(سعادت،1391: 1).    برابر ماده ده قانون استخدامی ناجا(1384)،کارکنان پایور به کسانی اطلاق می شود که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند. لازم به ذکر است که در نیروهای مسلح از جمله ناجا، به کارکنانی که به استخدام رسمی و دائم (30سال) سازمان در می آیند، پایور گفته می شود (قانون استخدامی ناجا،1384: 3).

  متن:

   

  موفقیت هر سازمان، به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، مواد خام و منابع مادی وانسانی آن سازمان  بستگی  دارد ؛ این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای هدف های سازمان به کار گیرند؛ از این رو، گفته می شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به هدف های مشخص است. در یک دسته بندی ساده، منابع انسانی سازمان به دو دسته عمده مدیران و غیر مدیران تقسیم می شوند. مدیران، هدایت گری دیگران را به عهده دارند و غیر مدیران هم کسانی هستند که اغلب به انجام وظایف خود، تحت نظارت مدیران می پردازند(سیدجوادین،1393: 4).

  سازمان ها برای تامین نیروهای مورد نیاز خود ، به کارمندیابی نیاز دارند . برای این کار لازم است ابتدا میزان مشاغل خالی سازمان در حال و آینده شناسایی شده و سپس مهارت ها و تعداد افراد مورد نیاز به همراه زمان به کارگیری آنها مشخص شود. در ادامه، باید از طریق درج آگهی در رسانه ها و مراجعه به موسسات کاریابی و مراکز آموزشی ، داوطلبان شایسته استخدام  شناسایی شوند(رضاییان،1382: 395-394) .

  بررسی مواد چهرم تا بیست و دوم قانون استخدام ناجا نشان می دهد که استخدام در نیروی انتظامی به معنی پذیرفتن فرد واجد شرایط برای انجام خدمت در یکی از مشاغل انتظامی،    کارمندی و مشترک در یکی از رسته های 18گانه است.کارکنان نیروی انتظامی ، افرادی هستند که برابر شرایط و مقرات مندرج در قانون استخدام ناجا  یا قانون خدمت وظیفه عمومی، به خدمت پذیرفته می شوند . برابر ماده نه قانون استخدام ناجا این افراد عبارت اند از:     الف)کارکنان پایور ؛       ب) کارکنان پیمانی ؛       ج) کارکنان وظیفه.

  برابر ماده ده این قانون، کارکنان پایور ، به کسانی اطلاق می شود که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند و عبارت اند از: الف) پایور انتظامی؛   ب) پایور کارمند؛  ج) پایور محصل.

  برابر ماده یازده این قانون ، پایوران انتظامی، کارکنانی هستند که پس از طی آموزش های لازم به یکی از درجات پیش بینی شده نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده می کنند.

  برابر ماده دوازده قانون فوق، پایوران کارمند، کارکنانی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی یا مهارت     تجربی و تخصصی استخدام شده  و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامی، به یکی از رتبه های پیش بینی شده، نائل می شوند.

  پایوران محصل هم برابر ماده سیزده قانون استخدام ناجا، کارکنانی هستند که به منظور خدمت  استخدام شده و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل سازمانی، در یکی از مراکز آموزشی ناجا  یا سایر موسسات آموزشی مشغول تحصیل می شوند.

  شرایط عمومی استخدام کارکنان ناجا اعم از پایور و پیمانی برابر ماده شانزده قانون پیش گفته به شرح زیر است :

  1-                 اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام؛

  2-                 التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه؛                     

  3-                 تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

  4-                 عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي و معارض با نظام جمهوري اسلامي    ايران؛

  5-                 عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي در زمان استخدام؛

  6-                  عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتی؛

  7-                 نداشتن سوء پيشينه كيفری؛

  8-                 عدم اعتياد به مواد مخدر؛

  9-                 داشتن شرایط تحصیلی  یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر؛

  10-             داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر (قانون استخدامی ناجا،1384 : 3-4).

  برابر مقررات استخدامی ناجا، استخدام کارکنان پایور انتظامی فقط  با دارا بودن مدارک  تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره های راهنمایی، متوسطه،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر(فوق دکتری تنها در رشته های پزشکی) انجام می شود.کارمندان پایور نیز به دو صورت می توانند استخدام شوند :

  الف) براساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا و بالاتر؛

  ب) براساس مهارت عملی با حداقل مدرک نهضت سواد آموزی (برای مشاغل خدماتی نظیر فضای سبز و امور تاسیسات).

  علاوه براین، سازمان ناجا می تواند در صورت نیاز،  کارکنان وظیفه  را در حین خدمت ضرورت و احتیاط و کارکنان پیمانی را در طول مدت قرارداد ، با دارا بودن شرایط لازم به عنوان پایور استخدام کند. لازم به ذکر است که این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان از اولویت برخوردارند.

  نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز، تعدادی از زنان را با حفظ موازین شرعی به صورت پایور انتظامی یا کارمند در مشاغل مورد نیاز ، استخدام کند. این سازمان همچنین مجاز است به منظور تامین استاد و تکمیل اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی خود،کارکنان مورد نیاز را بر اساس مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت دائم(پایور) استخدام و به مشاغل آموزشی و پژوهشی منصوب کند.کارکنان پایور ناجا در صورت داشتن شرایط لازم ، می توانند به عضویت هیات علمی دربیایند و از مزایای آن برخوردار شوند.

  قابل ذکر است که در خصوص استخدام نیرو در ناجا ، جداول سازمانی باید به نحوی تنظیم شود که کمینه 70درصد آن را کارکنان پایور و 30درصد باقیمانده را به ترتیب ، کارکنان پیمانی و وظیفه به خود اختصاص دهند (قانون استخدام ناجا،1384: 6-3).

        واژه های كليدي :

  پایور، استخدام،کارمندیابی، پایور انتظامی، پایور کارمند.

    ارجاعات :

  -رضاییان،علی(1382). مبانی سازمان و مدیریت . چاپ پنجم . تهران: سمت.

  - زاهدی، شمس السادات؛ الوانی، سیدمهدی و ابوالحسن فقیهی(1390). فرهنگ جامع مدیریت. چاپ پنجم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  - سعادت، اسفندیار(1391). مدیریت منابع انسانی. چاپ شانزدهم. تهران: سمت.

  - سیدجوادین، سیدرضا(1393). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. چاپ هشتم. تهران: نگاه دانش.

  - قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(1384). انتشارات قوه قضاییه. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. چاپ دوم.

  معرفي منابع برای مطالعه بیشتر:

  - قانون استخدام کشوری(1345). کمسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی و سنا.  شماره پرونده: 1269/    121. شماره انتشار6226.

  - میرسپاسی،ناصر(1375). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. چاپ پانزدهم. انتشارات شروین.

   

   

   

   

نظر شما