You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  فرهنگ سازمانی پلیس       police organizational cultures

  فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن، که اعضای سازمان پلیس، در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیدۀ درست، به اعضای تازه‌وارد سازمان، آموزش داده می‌شود (1). 

  متن

  فرهنگ سازماني، از جمله مهم‌ترين عناصر هر سازمان است؛ كه با انديشه، احساس و عمل اعضاء، عجين شده و هر گفتار، پندار و رفتاري از آن، رنگ مي‌پذيرد و جهت مي‌گيرد (2). بررسي مطالعات انجام شده در زمينه فرهنگ سازماني، نشان می‌دهد كه مفهوم فرهنگ سازماني، از علوم پايه اجتماعي، عمدتاً مردم شناسي و جامعه شناسي و همچنين از روان شناسي، گرفته شده است (3).

  در ابتدای آغاز به کار سازمان، شاخصه‌های فرهنگی، بسیار متأثر از مفروضات بنیانگذاران سازمان می‌باشند. به عبارتی دیگر، در آغاز پیدایش سازمان، آنچه برای مدیران سازمان، هنجار ایده‌آل تلقی می‌شوند؛ به عنوان ارزش‌های کاری و فرهنگی قلمداد می‌شوند و جزئی ازایدئولوژی سازمان را تشکیل می‌دهند. با این حال، عواملی که بر فرهنگ سازمان‌ها تأثیرگذار هستند، شامل؛ تاریخ و مالکیت، اندازه، فناوری، اهداف و مقاصد، محیط کاری سازمان، مذهب، آموزش و پرورش و خانواده و اقوام می‌باشد (4).

  اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز در گرو برخورداری از فرهنگ سازمانی پویا، سازنده و کمال‌گرا است. از این روی، برای نیل به بالاترین درجه عزت و اقتدار ملی، احراز شناخت نسبت به جوهره فرهنگ سازمانی این نیرو و چگونگی ارتقاء آن، امری الزامی است. بر این اساس، با نگاهی به اسناد بالادستی، می‌توان گفت: ویژگی‌های فرهنگی در سندچشم‌انداز سازمان ناجا شامل؛ اقتدار ظاهری و معنوی، شایستگی و بایستگی سازمان در قبال جامعه و حکومت، هویت اسلامی کارکنان و سازمان، التزام عملی به شاخص‌های مطلوب عملکردی در ارائه خدمات، اقتدار منطقه‌ای و بین المللی و ولایت‌مداری است (5). براساس مطالعات انجام شده، ویژگی‌های مردم‌داری، ارزش‌های اخلاقی و حمیّت و تعلق سازمانی، به عنوان ویژگی‌هایی که بیشترین تأکید فرماندهان پلیس در کشور ما بر روی آنها قرار دارد، شناخته می‌شوند (6).

  در فرهنگ سازماني پليس، داوطلبان و افسران تازه وارد، پس از چند صباحي با ملاحظه شرايط ساختاري سازمان، در مي‌يابند كه بايد تمامي سعي و تلاش خود را نه براي تغييردادن فرهنگ سازماني، بلكه تغييردادن اخلاق و باورهاي قبلي خود، به كار بگيرند. گلدشتاین (Goldstein) بر اين باور است كه مأموران قديمي پليس، كه سال‌هاي زيادي را در اين سازمان خدمت كرده‌اند؛ معمولاً در مقابل هر تغييري، مقاومت نشان مي‌دهند (7).

  با توجه به اهمیت اجرای مناسب وظایف از سوی کارکنان نیروی انتظامی و تأثیرات آن در حوزۀ نظم و امنیت کشور و همچنین تأثیر عملکرد صحیح سازمان‌های انتظامی در تأمین امنیت حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سازمان‌های دیگر، کارکنان این سازمان باید توجه داشته باشند که ملزم به رعایت چه الگوهای رفتاری و ارزشی هستند. مهم‌ترین این ارزش‌ها، که کارکنان سازمان پلیس باید به آنها پایبند باشند، شامل؛ حمیت و تعلق سازمانی، ارزش‌های اخلاقی، تعهد و وجدان کاری، یادگیرندگی، ایثارگری و مجاهدت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، صداقت و راستگویی، احترام و عزّت به دیگران و پیروی از قوانین هستند (8).

  واژه‌های کلیدی:

   فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های مجازی، اینترنت و اینترانت، نرم‌افزار، سخت‌افزار.

  ارجاعات:

  1-     فرهی بوزنجانی، برزو؛ زارع اشکذری، جلال‌الدین. فرهنگ سازمانی و پلیس. تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا؛ 1391، ص 31.

  2-     عبدالرحمانی، رضا. درآمدی بر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم؛ 1386، ص 31.

  3-     حسینیان، شهامت؛ جعفری، محمد؛ بهرامی نکو، محمد. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارآگاهان پلیس آگاهی فاتب. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم، سال سوم؛ 1389، ص 36.

  4-     Hall, Edward T. and Mildred Reed Hall. (1990). "Understanding cultural Differences". Maine: international Press, Inc. p 64.

  5-     فرهی بوزنجانی، برزو؛ زارع اشکذری، جلال‌الدین (1391)، فرهنگ سازمانی و پلیس، همان، ص 33 و 404.

  6-      فرهی بوزنجانی، برزو. گزارش پژوهش: بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح (وضع موجود)، مرکز تحقیقات استراتژیک ستاد کل نیروهای مسلح؛ 1383.

  7-     عبدالرحمانی، رضا. درآمدی بر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم؛ 1386.

  8-     فرهی بوزنجانی، برزو؛ زارع اشکذری، جلال‌الدین (1391)، فرهنگ سازمانی و پلیس، همان. ص 33 و 539.

   

نظر شما