You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تعیین تکلیف اقلام منقول       Assignment Appoint

   

  تعیین appointment, fixing, ascertainment مصدر است به معنای معین کردن که کنایه از انتخاب کردن دارد و کلمه تکلیف assignment , task به معنای دید که جمع آن را تکالیف با معنی «دیده شوید» آورده اند.  کلمه اموال belongings effects ، جمع مال و دارایی است. واژۀ  منقول یک صفت مفعولی به معنای نقل شده و روایت شده (1) که مفهوم آن، مالی است که بتوان آن را جابه جا کرد و کلمۀ منقول movable, narrated به معنای قابل جابه جایی است.تعيين تكليف، به مجموعه اقدام‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت اقلام بدون استفادۀ خدمتی موجود در نیروی انتظامی را از نظر نحوۀ  استفادۀ خدمتي (واگذاري، تغيير و تبديل، فروش يا انهدام) در سطح کلیه رده ها تعيين می‌کند. (2)

  تعیین تکلیف در آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی را می توان این گونه بیان داشت: فرایند تصمیم گیری برای اقلام بدون استفادۀ خدمتی شامل: اقلام بازیافتی، اسقاطی،  فسادپذیر، خارج از سازمان ، مازاد بر سازمان، غنیمتی، به جا مانده خودی و ضایعات پادگانی، که  به روش یکی از گزینه های معاوضه ، واگذاری ، دفن ، انهدام ، فروش ، تبدیل به احسن یا برگشت به  سامانه است.

  به منظور انجام تعیین تکلیف در نیروی انتظامی ابتدا رده ها برای جمع آوری اقلام  بدون استفادۀ خدمتی اقدام  می کند و برگزاری كميسيون فني متشكل از كارشناسان فني و عملياتي را تشکیل می دهند كه بعد از شناسايي و ثبت کامل اقلام در رده‌، آمار و اطلاعات را  به معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی  ارسال می کنند،  سپس تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف  را درخواست می دهند.

  براین اساس اعضاي كميسيون به ردۀ  مربوطه اعزام می شوند و پس از بازديد ميداني، برای تعيين وضعيت اقلام ارائه شده از نظر معاوضه ، واگذاری، دفن، انهدام، فروش، تبدیل به احسن یا برگشت به سامانه، اقدام می‌کنند. اعضای كميسيون فني استان ها و رده های مستقل شامل : معاون آماد و پشتيباني (رییس كميسيون )، مسئول نگهداری و تعمیرات ( دبير كميسيون )، نمايندۀ بازرسي، نمايندۀ حفاظت و اطلاعات، مسئول كنترل اموال و كارشناسان خبرۀ مرتبط با نوع كالا  هستند و اعضای کمیسیون تعيين تكليف نیروی انتظامی شامل : معاون آماد و پشتیبانی ناجا يا نمايندۀ تام‌الاختيار (ریيس کمیسیون ) ، نمايندۀ تام‌الاختيار معاونت عمليات، نمايندۀ تام‌الاختيار بازرسي كل، نمايندۀ تام‌الاختيار حفاظت اطلاعات ، نمايندۀ تام‌الاختيار معاونت طرح و برنامه و بودجه ، نمايندۀ اداره كل نگهداری و تعمیرات آماد و پشتيباني ( دبير کمیسیون ) و كارشناسان رده‌هاي تخصصي مرتبط با نوع اقلام  هستند. (3 )

   نیروی انتظامی در موضوع تعیین تکلیف به دنبال اهدافی شامل : ایجاد وحدت رویه در خصوص جمع‌آوری، تخلیه، خروج از خدمت و تعیین تکلیف اقلام بدون استفادۀ خدمتی ؛ تمرکز عملیات تعیین تکلیف (بازیافت، فروش، معاوضه، انهدام، واگذاری) در ناجا (4) ؛ تقویت بودجه ناجا برای جایگزینی اقلام ؛ تسریع در عملیات تعیین تکلیف اقلام در ناجا ؛ پاک‌سازی و تخلیۀ انبارها، پارک‌های موتوری و اماکن و محوطه‌های اشغال‌شده به‌وسیلۀ اقلام مازاد، خارج از رده، فرسوده و استفادۀ بهینه از این اماکن و رهاسازی عوامل نگهداری‌کنندۀ آن اقلام ؛ شفاف‌کردن وضعیت حسابداری، کنترل اموال و کسر بموقع اقلام مازاد، خارج از رده و فرسوده از آمار موجودی یگان‌ها ست.

  موضوع تعیین تکلیف اقلام در نیروی انتظامی برابر دستورالعمل تعیین تکلیف و فروش اقلام خارج از ردۀ خدمتی، صادر شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، سازماندهی شده است. در این دستورالعمل شرایط انجام تعيين تكليف و خروج اقلام از رده خدمتي را در صورت وجود دلایل زیر دانسته است :

  استهلاك شديد به‌دلیل كثرت بهره‌برداري؛ مستعمل‌شدن درجريان فعاليت‌هاي جاري با توجه به جداول اقلام سازمان؛ اسقاط‌شدن به دلیل وقوع حادثه،  وضعیت نامطلوب بهره‌برداري (اعم از محيطي و مكاني) يا توجيه نکردن كاركنان در نحوۀ بهره‌برداري از اقلام؛ پايين‌بودن سطح فناوري اقلام مورد استفاده؛ تحميل هزينه‌هاي سنگين نگهداري و تعميراتي و بازدهي كم اقلام؛ توانايي نداشتن در بهره‌برداري سازمان ازكالا به دليل عدم دسترسي به دانش فني يا وجود موانع سياسي در دستيابي به آن؛ عدم صرفه اقتصادي در بهره‌برداري به دلیل عدم پشتيباني فني، تأمين قطعات يدكي و ابزار تخصصي مورد نياز؛ امكانات و تجهيزات مازادي كه با توجه به برآوردهاي صورت گرفته بر اساس مأموريت‌ها، طرح‌ها و ضرورت‌هاي پيش‌آمده، تأمين شده‌اند، ولي با اتمام، لغوشدن يا محدودشدن آن مأموريت‌ها يا طرح‌ها، مازاد بر نياز تشخيص داده شده است.

  وظایف تعیین تکلیف اقلام در آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی شامل موارد زیر است:

  تهیه، تنظیم و پیشنهاد نحوۀ اقدام دربارۀ اقلام بازیافتی و فروش اقلام از لحاظ نگهداری، تبدیل به احسن، فروش یا امحاء؛  تهیۀ دستورالعمل‌های تعیین تکلیف در خصوص مزایده و مناقصه در سازمان بر مبنای قوانین و مقررات موجود؛  تهیۀ دستورالعمل‌های لازم جهت تعیین تکلیف اقلام و دستورالعمل‌های اجرایی به مراجع ذی‌ربط؛ دریافت، جمع‌آوری، تلخیص، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینۀ اقلام بازیافتی، مازاد، خارج از رده و اسقاطی؛ کنترل و نظارت بر عملکرد تعیین تکلیف و دستورالعمل‌های ابلاغی؛ تعیین تکلیف اقلام بازیافتی و مازاد، اسقاطی و خارج از رده در حوزۀ اختیارات ابلاغی - برآورد، جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاعات مورد نیاز. (5)

  در نیروی انتظامی، اقلام بدون استفادۀ خدمتی جزو یکی از مشکلات سازمان به حساب می¬آید. تعیین تکلیف اقلام بدون استفادۀ خدمتی را از ُبعد های زیر می توان مهم داشت : 1-  ُبعد اقتصادی : یکی از عوامل مهم و ضروری ترغیب سازمان¬ها در امر تعیین تکلیف اقلام بلا استفاده ، ُبعد اقتصادی آن است.) 2-  ُبعد زیست محیطی و بهداشتی : برخی از انواع مواد زاید می¬توانند ضمن تخریب محیط زیست اماکن ، بیماری برای کارکنان را بیمار کنند. 3-   ُبعد فرهنگی اجتماعی : جمع آوری اقلام بدون استفاده باعث بالا بردن احساس مسئولیت و روحیۀ صرفه جویی در کارکنان شده و در نهایت سبب اصلاح الگوهای استفاده از اقلام می شود. تشویق و ترغیب کارکنان به استفاده صحیح از امکانات سازمان منجر به تثبیت رفتارهای صحیح می گردد ) می توان ، مورد توجه قرار داد . (6)

  کلید واژه ها

   تعیین، تکلیف، اقلام ، منقول ، تعیین تکلیف اقلام بلااستفاده خدمتی ، کمیسیون تعیین تکلیف ، کمیته فنی

  ارجاعات

  1 – آموزگار،  حبیب ا... . فرهنگ فارسی به فارسی دانش . انتشارات صفار، 1375.

  2 – شوقی ، محمود. آماد و پشتیبانی ( جلد اول ). ویژه درجه داران بدو خدمت پیمانی ، معاونت آموزش ناجا، 1388.

  3 - دستورالعمل تعیین تکلیف اقلام بلا استفاده خدمتی در ناجا ( سال 1390 )

  4 – فرجی، مرتضی . صول،مبانی وکارکردهای آمادی . مرکز مطالعات وپژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا، 1384.

  5 - شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی.  جلد اول، معاونت آموزش ناجا، 1391.ا

  6 - شوقی ، محمود. پشتیبانی آمادی در عملیات انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی امین،1385.

  7 - کاظمی فرد، عباس  و علیرضا وطن خواه . مد یریت بر فراینده  مقررات اجرایی مزایده اقلام بلا استفاده .  مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی ناجا،1390.

  منابع بیشتر

  1 - نصرت پناه ،  سیاوش ( 1384 ) مدیریت و فرماندهی لجستیک .  مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم

  2 – دهقانی، نعمت ا...، ( 1386 ) پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته آماد و پشتیبانی ، دانشگاه علوم انتظامی

  3 - http://commercial.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111012121411&LnkIdn=28779

  4 - http://www.modir.ir/Articles/

نظر شما