You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نگهداري و تعميرات Maintenance

  نگه دار، صفت است بهمعنای نگهدارنده و حافظ بیان شده و نگهداشتن که اسم مصدر  است  به معنای نگهداری کردن و حفظ کردن است. مفهوم واژۀ نگهداری را حفظ وضعیت بیان می-دارند.(1) کلمه تعمیر به معنای مرمت کردن است که جمع آن را تعمیرات repairs می­نامند (2) و کنایه به خرده کاری و دستکاری جزیی دارد .(3) نگهداری ، یک سلسله فعالیتهای مشخص برنامه ریزی شده و هدفمند است  که به منظور پیشگیری از بروز خرابی در تجهیزات و ماشین آلات انجام می­گیرد. تعمیرات، مجموعه فعالیت­هایی است که پس از بروز خرابی یا از کارافتادگی، انجام می شود تا مجدداً به حالت اولیه و آماده به­کاری برگردد. نگهداري و تعميرات، فعالیت هایی هستند که برای بازیابی ونگهداری تجهیزات و ماشین آلات درحد استاندارد و با هزینه قابل قبول، انجام میشوند.  (4) تعمیر و نگهداری در نیروی انتظامی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می گردد که  وضعیت حفظ کارایی و آماده بکاری تجهیزات را به منظور افزایش طول عمر آنان و انجام بموقع ماموریتها فراهم سازد .

  اهميت نگهداري و تعميرات را می توان در قدرت تحرک و آماده به کاری تجهیزات مورد استفاده نيروي انتظامي دید . فقط با اجراي روش‌هاي صحيح نگهداري و تعميرات است كه مي‌توان سطح آمادگي و حاضر به‌كار‌بودن وسايل حمل‌ونقل و تجهیزات در اختیار يك رده ستادی یا صفی را بالا برد. (5) اصلي‌ترين هدف نگهداري و تعميرات، بهينه‌كردن توانايي‌هاي تجهیزات و ماشين‌آلات به‌منظور رسيدن به حداكثر توليد و كاهش فرسايش و خرابي آنهاست که در این راه اهداف ديگري مانند : ايجاد بايگاني مدارك فني به‌عنوان بانك اطلاعاتي، بررسي و تحليل فني اقتصادي «نت» انجام شده ، ايجاد زمان توقف كمتر در مقابل توليد بيشتر كه در نتيجه قيمت تمام شدۀ محصول را كاهش مي‌دهد، كاهش هزينه‌هاي انرژي، تعميرات تكراري و متوالي و در نتيجه استفادۀ بهتر از قطعات يدكي و نيروي انساني ، جلوگيري از سرمايه‌گذاري سنگين، جايگزيني  در جهت  افزایش عمر مفيد ماشين‌آلات ، پايين‌آوردن هزينۀ توليد به دليل بالا‌بودن زمان كار ماشين‌آلات، كاهش تعميرات و توقف آنها، ايجاد نظم و ترتيب در تعميرات و استاندارد كردن كارهاي تعميراتي و زمان‌سنجي فعاليت‌هاي نگهداری و تعمیرات، تهيۀ دستورالعمل‌هاي ايمني و حفاظت فردي در اجراي  سامانه نت به‌منظور جلوگيري از خطرات احتمالي برنامه‌ريزي و كنترل درنگهداری و تعمیرات ، نیز مطرح است.

  چرخۀ نگهداري و تعميرات در نیروی انتظامی را میتوان  شامل  چهار بخش  زیر دانست :

  تهيه استانداردهاي نگهداری و تعمیرات (مانند : جلوگيري از بروز فرسايش ،  اندازه‌گيري ميزان فرسايش ،  بازگردانيدن تجهيزات به  وضعیت اوليه ،  روش‌هاي انجام فعاليت‌هاي نگهداری و تعمیرات،)؛  اجراي برنامه‌ها ( مراحل اجراي صحيح و کامل برنامه‌ها دارای مراحل : برنامه‌ريزي، اجرا ، بازرسي اجرا ، است )؛ کنترل نتايج حاصله ( برخي از شاخص‌هاي کنترل نتایج : قابليت دسترسي به ماشين‌آلات، نسبت کارآیی ماشين‌آلات، نسبت کيفيت توليد، قابليت اطمينان به ماشين‌آلات، قابليت تعميرپذيري ، نسبت تعميرات اضطراري )؛ اصلاح يا تکميل استانداردها (بر اساس نتايج حاصله از سه بخش قبل ، نسبت به اصلاح يا تکميل استانداردها ، اقدام خواهد شد ) (6)

  رده‌بندي  نگهداري و تعميرات به دو گروه کلی تقسیم بندی می-شود : رده بندی گروه اول ، برای اقلامی از قبيل موشک، هواپيما، شناور ، زرهي و توپخانه در سه رده ارائه شده است  که  شامل :  رده اول O ( نگهداری اولیه و سرویس کاری است ) ؛ رده دوم I ( تعمیرات جزیی و تعویض قطعات است ) ؛ رده سوم D ( تعمیرات اساسی و بازسازی انجام می ذیرد ) ، رده‌بندي گروه دوم  ، براي اقلام عمومي، خودرو، جنگ‌افزار در پنج رده بهکار برده میشود که  شامل : رده 1 ( سرويس نگهداری، تنظيم، نظافت و  شست‌وشو است که توسط متصدي هر دستگاه انجام مي‌شود )؛ رده 2 ( بازديد ، تنظيم‌ها و تعویض قطعات جزیی که توسط کوچک‌ ترين واحد تعمير و نگهداري انجام مي‌شود )؛ رده 3 ( تعمير جزیی مجموعه‌هاي ساده، تعويض مجموعه‌هاي پيچيده است )؛ رده 4 ( تعميرات اساسي کليۀ سامانه‌ها و مجموعه‌هاي دستگاه  است. اين رده دربرگيرندۀ کليۀ فعاليت‌هاي ردۀ پنج ، به استثناي باز و بسته کردن کردن کامل دستگاه است )؛  رده 5 ( انجام بازسازي و بازيابي کامل است ). انجام این فعالیت-های نگهداری و تعمیرات در جهت آماده به کاری و افزایش طول عمر دستگاهها انجام می شود .

  اداره کل نگهداري و تعميرات آماد و پشتيباني نیروی انتظامی به دنبال بهره گیری از روش‌هاي مؤثري براي کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآیی و ايمني کار و کنترل‌هاي مختلف به‌منظور آماده‌سازي وسايل است. بر این اساس با توجه به گستردگی و پراکندگی بالا در نیروی انتظامی و از طرف دیگر تنوع بسیار زیاد اقلام و همچنین  نبود  نیروی متخصص به میزان لازم، راهبرد آماد و پشتيباني نیروی انتظامی در حوزۀ نگهداری و تعمیرات استفاده از خدمات بخش خصوصي خواهد بود . به‌منظور آماده به‌كارنگه‌داشتن اقلام وتجهيزات موجود ردههای پشتیبانی شونده ، نیاز است نهايت بهره‌برداري را ازاين‌گونه نمايندگي‌های مجاز کارخانجات تولیدی در سطح کشور برده و از امكانات آنها ( به‌خصوص گارانتي و خدمات پس از فروش) استفاده کنند .

   

  کلید واژه ها

   

   نگهداری ، تعمیرات، چرخۀ نگهداري و تعميرات ، رده های نگهداري و تعميرات

  ارجاعات

  1-   آموزگار حبیب ا... فرهنگ فارسی به فارسی . انتشارات صفار، 1375.

  2- https://fa.wikpedia.org/wiki/لجستیک

  2-   سایت دانشنامه آزاد.

  3-   عمید ، حسن . فرهنگ لغت عمید . ویرایش فرهاد قربان زاده ، نشر اشجع، 1389.

  4-   آقايي، اصغر . نگهداری و تعمیرات نوین . دانشگاه علوم انتظامی امین، 1389.

  5-   فصلنامۀ آماد و پشتيباني ناجا . مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، 1385.

  6-   شوقی، محمود . مدیریت و عملیات آماد و پشتیبانی. دانشگاه علوم انتظامی امین، 1391.

  7-   عابدینی، رضا. دانش فنی نگهداری و تعمیرات خودرو. انتشارات شرکت ناجی نشر، 1390.

   

   

  منابع برای مطالعات بیشتر

  1-        آقائی، اصغر . مدیریت نگهداری و تعمیرات  وخودرویی. چاپ اول، تهران؛ انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1385.

  2-      Lindley R. Higgins, R. Keith Mobley, Ricky Smith, Maintenance Engineering Handbook, 6th edition, McGraw-Hill, 2002

  3-    R. Keith Mobley, AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE, 2nd edition, Elsevier Science,2002

نظر شما