You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی      Passive Defens support   Supply

  پدافند غیرعامل ، مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایدار ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود (1). آمار و سوابق جنگهاي گذشته نشان مي دهد پدافند عامل در حال حاضر به تنهايي قادر به مقابله با سلاح هاي  پیشرفته و مخرب آفندي برای جلوگيري از آثار ويرانگر آنها بر مراکز مهم، حساس و حياتي و نيروي انساني نيستند، لذا به کارگيري اصول و معيارهاي پدافند غيرعامل ميتواند به تکميل زنجيره دفاعي کمکي مؤثر و قابل توجه کند (2). براین اساس میتوان گفت پدافند غیر عامل، جلوگیری از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات و انسانها است .

  نگاه اصلی پداغند غیر عامل به مراکز ثقل کشور است که  اکثر آنها در شهرها و حریم آن قرار دارد و از آنجاییکه نیروی انتظامی وظیفه برقراری نظم و امنیت شهرها را عهده دار است، کاملاً  آشکار است که نیروی انتظامی در پدافند غیر عامل نقش اساسی و مؤثری خواهد داشت. با توجه به اینکه آمادگی و انجام مطلوب فعالیت ردههای نیروی انتظامی، وابسته به تدارک بموقع و متناسب با نیاز واقعی آنان است، سامانه آماد و پشتیبانی به عنوان ستون فقرات تمامی عملیاتهای امدادی و کمک رسانی در زمان وقوع حملات و بحرانها باید توانایی قابلیت پاسخگویی به ردهها را در وضعیت  خاص داشته باشد و به صورت یکپارچه و منعطف عمل کند.در بحث پدافند غیر عامل میتوان هدف اصلی آماد و پشتیبانی را، ایجاد شرایط بقا، تداوم و پایداری مأموریتهای اساسی آمادی با رعایت اصول پدافند غیرعامل در ردههای ناجا بیان  کرد که دارای اهداف فرعی شامل: تعیین اقدامات راهبردی و جهت گیریهای کلان حوزۀ پدافند غیرعامل آماد و پشتیبانی ناجا؛ کاهش هزینه خسارات در وضعیت آفندی دشمن به تأسیسات زیربنایی و تجهیزات و اماکن آمادی؛ شناخت و ایجاد قابلیت به کارگیری دوگانۀ امکانات، ابزارآلات و تجهیزات آمادی برای استفاده در شرایط عادی و بحران؛ ایجاد زمینۀ سازمانی انگیزههای پژوهشی در کارکنان ردههای آماد و پشتیبانی در موضوع پدافند غیرعامل؛ ارتقای کیفیت آموزش کلیه کارکنان و مدیران در اجرای امور پدافند غیرعامل از جمله تهیه، تدوین، چاپ و توزیع دانستنی-های عمومی برای کلیه کارکنان ناجا؛ استمرار در آموزش با تدوین سرفصلهای آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل و آشنایی کارکنان با فناوریها و دستاوردهای نظری و عملی نوین پدافند غیرعامل؛ انعطاف پذیر  کردن سازمان و روشهای موجود در رده-های آماد و پشتیبانی میباشد. به کاربستن روشهای خاص پدافند غیرعامل در هر منطقه و موقعیت برای حفظ و ارتقای آمادگی در نیروها برای آماد و پشتیبانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (3).

  آماد و پشتیبانی ناجا با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل برای اجرای اصول بنیادین آمادی از جمله تدارک، تأمین، ذخیره سازی مطلوب، تحرک، آمادرسانی و تداوم خدمات؛ در صدد ایجاد بقا، استمرار و پایداری در انجام عملیات پشتیبانی رده های ناجاست. بر این اساس آماد و پشتیبانی باتوجه به وظایف و مأموریتهای سازمانی در بحث پدافند غیرعامل، باید اقدامات خود را مبتنی بر اصول: اصل ارائه اقلام اساسی راهبردی در  وضعیت بحران ، اصل پراکندگی (با رعایت پراکندگی آمادگاه های عمومی، سلاح و مهمات ردهها)، اصل انعطاف پذیری، اصل ایمن سازی و استحکام، اصل فرهنگ سازی،اصل نگرش سیستمی و دفاعی سازی، اصل افزایش هزینه به دشمن و کاهش خسارت به خودی ، اصل حفاظت اطلاعات ، اصل ارتقای آستانه تحمل تدوین کند. البته این اصول باید مبتنی بر اصول عمومی آماد و پشتیبانی باشد  که در کلیه فعالیتهای این حوزه به مورد اجرا گذاشته میشود(4). توصیه میشود مدیران حوزۀ  مرکزی و معاونان آماد و پشتیبانی استانها و دیگر ردههای ناجا دربارۀ پدافند غیرعامل به منظور ایجاد قابلیت و توانمندی در انجام بموقع و مطلوب مأموریتهای خود، به این نکات توجه کنند : شناخت تهدیدات؛ شناخت قابلیتهای موجود سازمانی و کشور(5) ؛ حفظ و حراست از اماکن و تجهیزات؛ آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و ادوات (6)؛ پیش بینی اوضاع آینده؛ برنامه ریزی دقیق و مناسب؛ هوشیاری و مراقبت از نیروی انسانی در جهت آموزش کارکنان و انجام مانورهای آمادگی؛ کاهش تأثیرگذاری عملیات روانی دشمن و خنثی سازی آن؛ ارتقای اعتماد به نفس کارکنان؛  انجام تدابیر لازم برای کاهش آسیب-های زیرساختی؛ استحکام و مقاوم سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم؛ ارتقای سطح مقاومت کارکنان در مقابل تهدیدات و بحران-ها (7).

  کلید واژه ها

  پدافند غیر عامل ، آمادو پشتیبانی ، اقدامات غیرمسلحانه ، اصول پدافند غیر عامل

  ارجاعات

  1-   شورای تشخیص مصلحت نظام ( 1380 ).

  2-   لیتکوهی، ساناز . الزامات پدافند غیرعامل در طراحی پناهگاهها. همایش علمی پژوهشی شهرسازي و معماري دفاعی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1390.

  3-     سند راهبردی معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی در حوزه پدافند غیر عامل ( 1391 ).

  4- شوقی، محمود. پدافند غیر عامل در آماد و پشتیبانی. دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393.

  5-  موحدينیا، جعفر. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

  6-   سازمان پدافند غير عامل ، (1386  ) مباني و مستندات پدافند غير عامل

  7-   جلالي غلامرضا ، (1391 ) چهار گفتار در باب پدافند غير عامل


  منابع برای مطالعه بیشتر

  1-    آبرومند، جمال. شبیه سازی و تحلیل دینامیکی سیستم لجستیک. به راهنمایی دکتر معینی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع، 1380

  2-   باقری داود، نصرا....  پدافند غیرعامل. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، 1382

  3-    برنامه پنج ساله پنجم معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

  4-  لارس نایلن، نقش پلیس در مدیریت جامع حوادث غیرمترقبه. ترجمه قاسم قنبری، فصلنامه آماد و پشتیبانی ناجا، شماره 3، زمستان 1381

   

نظر شما