You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  مدیریت زنجیره تامین      SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

  مدیریت Management مقام مدیر و امری را عالمانه اداره کردن است. زنجیره chain mark chain-work به معنای پیوند و حلقه­های به هم پیوسته  است و کلمۀ تامین دارای معنی ایمن ساختن و اطمینان دادن است ( 1). ولی در حوزۀ بازرگانی آن­را تهیه کردن یا تامین کننده provider , purveyor , supplier می­امند. زنجيرۀ تامين در يك تعريف ساده  شامل تمام فعاليت­هاي مورد نياز براي ارائه يك محصول يا خدمت به مشتري نهايي است. به عبارت دیگر زنجيرۀ تامين، بر تمام فعاليت­هاي مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحلۀ ماده خام تا تحويل به مصرف كننده نهايي و نيز جريان­هاي اطلاعاتي مرتبط با آنها را در بر می­گیرد. بر این اساس، مديريت زنجيرۀ تامين شامل بر يكپارچه سازي فعاليت­هاي زنجيرۀ تامين و نيز جريان­هاي اطلاعاتي مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط زنجيره، براي دستيابي به مزيت رقابتي قابل اتكا و مستدام است (2). در حالت كلى زنجيرۀ تأمين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاى مواد، اطلاعات و مالى به يكديگر مربوط مى‌شوند.

  متن

  در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندي­هاي توليد، مديران صنايع درك كردند كه مواد و خدمات دريافتي از تامين كنندگان مختلف، تأثير بسزايي در افزايش توانمندي­هاي سازمان به منظور برخورد با نيازمندي­هاي مشتريان دارد كه اين امر به نوبۀ خود، تاثيرمضاعفي در تمركز سازمان بر پايگاه­هاي تامين و  راهبرد منبع يابي تامین کنندگان برجاي نهاد (3).  مديريت زنجيرۀ تامين دارای پنج عملكرد است: 1- ساختار شركاى زنجيرۀ تامين: یعنی آنکه در دورۀ طولانى، كيفيت محصولات براى ادامه رقابت، بايد توسعه و بهبود بيابد. 2- پياده سازى ارتباطات مشاركتى : اين عملكرد ارتباطات زنجيرۀ تامين را به مشاركت با عوامل خارج از موسسۀ گسترش مى‌دهد. 3- طراحى زنجيره تامين براى سود دهى راهبردی: مديريت زنجيرۀ تامين، مشاركت مؤثر عوامل خارج از مؤسسه را ايجاب مى‌كند. 4- اطلاعات مديريت زنجيرۀ تامين : اين بخش نقش فناوری  را در اصلاح زنجيرۀ  تامين نشان مى دهد.  5- كاهش هزينۀ زنجيره تامين: شاخص اصلى بهبود در زنجيرۀ تامين، كاهش هزينه است.

  در مديريت زنجيرۀ تامين سه فرآيند عمدۀ زیر به منظور افزایش بهره وری برقرار است: 1- مديريت اطلاعات:  مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب ميان شركا باعث تأثيرات فزاينده‌اى در سرعت، دقت و كيفيت شده و در بخش‌هاى مختلف فعالیت-ها كه عبارت ازانتقال، جابه¬جايى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستيكى براى يكپارچه سازى فرآيندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغييرات سفارش، زمان‌بندى توليد، برنامه هاى لجستيك و عمليات انباردارى است، تاثيرگذار خواهد بود. 2- مديريت لجستيك: اين بخش كليه فعاليت‌هاى فيزيكى زنجیرۀ نامین را از مرحلۀ تهيه ماده خام تا محصول نهايى در بر می-گیرد. 3- مديريت روابط: مديريت روابط، تأثير شگرفى بر همۀ زمينه‌هاى زنجيرۀ تأمين و همچنين سطح عملكرد آن دارد (4).

  مدیریت زنجیرۀ تأمین در پلیس، فرآیند یکپارچه سازی فعالیت­ها از مرحلۀ برآورد کالاهای تخصصی و عمومی، تا زمان خروج از جریان چرخه کالا را گویند. این مراحل به ترتیب زیر است: 1- برآورد کالای تخصصی و عمومی: برآورد به جنبه­های کمّی، محاسباتی و تخمینی با هدف ایجاد وضعیت مطلوب­تر و اقتصادی­تر برای تأمین و تدارک، اشاره می­کند (5). نیازبه کالای تخصصی توسط پلیس­های تخصصی اعلام می­شود و نیازبه کالای پشتیبانی عمومی توسط ادارات کل تخصصی معاونت آماد و پشتیبانی انجام می­پذیرد. 2- تأمین کالا: این فعالیت توسط مرکز خرید با مشارکت ادارات کل تخصصی آماد و پشتیبانی و کارشناسان فنی پلیس های تخصصی انجام می­گیرد(6). 3- انتقال کالا:  انتقال از انبار تأمین کنندگان کالا به دو صورت  ارسال مستقیم به رده­های بهره بردار و ارسال به مراکز نگهداری آماد و پشتیبانی، انجام می­پذیرد. 4- ذخیره سازی کالا: مراکز نگهداری کالا در ناجا شامل مراکز نگهداری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، پلیس­های تخصصی، استان­ها و رده­های مستقل است (7). 5- توزیع کالا: توزیع ، توسط ادارات کل تخصصی معاونت آماد و پشتیبانی بر اساس ضابطه­ها و مأخذ­ه­های تصویب شده ، انجام می­پذیرد.  6- نگهداری و تعمیرات کالا: نگهداری و تعمیرات، مانند سرویس­کاری، تعویض قطعات جزیی، تعمیر قطعات و تعویض قطعات سنگین، توسط رده­های بهره بردار، انجام می­شود و بازسازی کامل درمرکز تعمیرات و بازسازی آماد و پشتیبانی انجام می­پذیرد. 7- سامانۀ اطلاعات کالا: آماد و پشتیبانی دارای یک سامانۀ جامع است که تمامی حوزه­های تخصصی در این سامانه تعریف عملیاتی شده­اند. 8- تعیین تکلیف کالا: این فعالیت برای کالاهای  بدون استفاده خدمتی و مازاد انجام می­شود (8).

  کلید واژه ها

   زنجیره تامین ، تامین کنندگان آبادی ، عملکرد مدیریت زنجیره تامین ، یکپارچه سازی فعالیت ها ، آماد و پشتیبانی

  ارجاعات

  1-        https://fa.wikpedia.org/wiki/لجستیک

  2-    جميز ب،‌ آيرس. راهنماي مديريت زنجيره تأمين. ترجمه ابراهيم تيموري و اشكان حافظ‌الكتب، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1387.

  3-     همان.

  4-   تيموري، ابراهيم و مهدی احمدي. مديريت زنجيره تأمين.انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1388.

  5-    Kenneth Lysons, purchasing and supply chain management, prentice Hall, 2001

  6-     شوقی، محمود. مدیریت تهیه و خرید. دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1386.

  7-     هارتموت استدلر ، کریستوف کیلگر. مدیریت زنجیرۀ تأمین. ترجمۀ نسرین عسگری و رضا زنجیرانی فراهانی، انتشارات ترمه، 1382.

  8-    غضنفري، مهدي و مهدي فتح‌اله، نگرش جامع بر مديريت زنجيره تأمين. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1385.

  منابع برای مطالعات بیشتر

  1 - دونالد واترز. لجستيك جهان و برنامه‌ريزي توزيع. ترجمۀ مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيكي،‌ انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)، 1384.

  2 - هارتموت، اشتدلر. كريستوف، كيلگر.‌ مديريت زنجيره تأمين. ترجمه نسرين عسگري و رضا زنجيراني فراهاني، 1385.

  3 - تيموري، ابراهيم. ارائه مدلهايي براي سيستم مديريت زنجيره عرضه. پايان نامه دكتراي مهندسي صنايع ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1378.

   

   

نظر شما