You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  دوره عمر مهمات      course  Life Munitions 

  دوره (1) مدت زمان معین، گردش، گردش گرد چیزی، یک‌دور گردیدن، یک‌بار گردیدن و چرخه است (2). عمر (3) دوره حیات ، شماره سال زندگی و مدت زنده بودن است (4). مهمات ( 5 ) واژه­ای کلی و عمومی و متداول برای کلیه گلوله­ها، خمپاره­ها، موشک­ها، مین­ها و انواع مواد منفجره مورد استفاده در نیروهای مسلح است (6). دوره عمر مهمات، بازۀ زمانی است که از تولید مهمات تا هنگام مصرف آن توسط یگان-های ماموریتی، عملیاتی و آموزشی را گویند .   

  متن

  عمر محصولات که مهمات را نیز شامل می­شود، در واقع شامل موارد زیر است : عمر مفید کالا: مدت زمان قابل استفاده کالا ست که کارخانه­های سازنده تعیین می­نمایند که از زمان تولید کالا آغاز می­شود. عمر قانونی کالا که در سازمان­ها از طریق واحد کنترل اموال (با اخذ نظر کارشناسی واحدهای مربوط) تعیین و به منظور استفاده اثر بخش­تر، در سطح سازمان به اجرا در می آید. عمر انقلابی کالا  استفاده بهینه کالاهای در اختیار، به منظور افزایش مدت استفاده از کالا با رعایت صرفه و صلاح سازمان ، تعریف می گردد ) خواهد بود .

  تدارک مهمات در نیروی انتظامی شامل مراحلی : پیش بینی و برآورد تامین برابر استانداردها ، حمل و نقل از محل تولید به آمادگاه مرکزی آماد و پشتیبانی ناجا، ذخیره سازی مبتنی بر اصول نگهداری مهمات از نظر سازش مهمات و چیدمان آن، توزیع در سطح یگان­های ماموریتی، عملیاتی و آموزشی براساس سهمیه­های تعیین شده ، مصرف توسط یگان ها برابر دستورالعمل های ابلاغی، تعیین تکلیف مهمات مصرف نشده که تاریح انقضاء آنان فر رسیده و موجب خطر و بروز حوادث خواهند شد ، می باشد. به منظور استفاده بهینه از مهمات تدارک شده معاونت آماد و پشتیبانی از طریق رده ستادی خود ( اداره کل آماد ) و رده صغی خود ( مرکز تسلیحات ) اقدام به برنامه­ریزی زمان و نحوه مصرف مهمات در یگان­ها نموده و با بهره­گیری از روش چرخه مهمات ذخیره شده و مصرف بموقع (توسط واحدهای آموزشی و عملیاتی ) قبل از رسیدن به اتمام عمر مفید آن­ها، شرایط استفاده بهینه مهمات­های موجود را در سطح ناجا مهیا می­سازد .

   عمر مهمات را می­توان به دوره­های زیر تعریف کرد : 1 دوره عمرعملیاتی / عمر مفید، به بازه عمر مهمات از هنگام تولید تا انقضای آن گویند. به طوری که در طول این دوره ضریب اطمینان مصرف مهمات بدون تغییر محسوس، مطابق استاندارد اولیه باقی بماند. البته بعد یا کمی قبل از پایان عمر عملیاتی، برای قابل مصرف کردن مجدد مهمات یا انجام عملیات بازسازی، مدرنیزه کردن یا اخذ نتایج مثبت از آزمایشات که مشخص­کنندۀ حفظ ضریب اطمینان اولیه است، عمر مجددی به مهمات می­توان داد تا بهره­مندی بیشتر از آن حاصل شود. 2 عمر آمادی، بازه­ای از عمر مهمات که در این اقلام در سامانه پشتیبانی طی می­کنند و طی آن انجام فعالیت­های آمادی نظیر تولید، حمل و نقل، ذخیره­سازی و جابه­جایی مطابق با شرایط عادی صورت می­پذیرد. در حقیقت این عمر به عملکرد مناسب مهمات حساس نبوده و تنها با امکان انجام فعالیت­های آمادی بدون مخاطرات ناشی از فرسودگی بیش از حد مهمات، سرو کار دارد. توضیح اینکه با ورود مهمات به شرایط مخاطره آمیز این عمر به پایان می­رسد . مطابق این تعاریف نقطه شروع عمر عملیاتی و عمر آمادی مهمات یک سال و از هنگام تولید محصول در کارخانه آغاز می­شود و زمانی که عمر عملیاتی مهمات به پایان رسید ( مثلا بعد از 10 سال ) تا مدتی ( مثلا 10 سال بعد ) که امکان برخی اقدامات آمادی همچون جمع­آوری، جابه­جایی و نگهداری بدون مخاطرات ناشی از فرسودگی مهمات میسر است، عمر آمادی مهمات ادامه می­یابد. 3 عمر بحرانی، بازه­ای از مهمات که با پایان عمر آمادی آغاز و تا پایان عمر نهایی مهمات ادامه می­یابد. با توجه به تعریف عمر آمادی، عمر بحرانی عمری است که مهمات با توجه به فرسودگی بیش از حد وارد وضعیت بحرانی شده و انجام فرآیندهای آمادی بر روی آن با  مخاطرات جدی مانند انفجار ناخواسته همراه است (7 ).

  کلید واژه­ها

   عمر مفید کالا، عمر قانونی کالا، عمر انقلابی کالا، دوره عمرعملیاتی، عمر آمادی ، عمر بحرانی

  ارجاعات

  1-circle, circuit, course, edition, epoch, era, heat, round, interlude, period,

  2-عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. چاپ 23 ، انتشارات امیر کبیر، 1381.

  3-Life

  4-آموزگار، حبیب ا... فرهنگ فارسی دانش. انتشارات صفار، 1375.

  5-Ammunition , Munitions

  6-عنبرستانی، محمود. فرهنگ عمومی لجستیکی. اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه، 1378.

  7- نجمی، محمدرضا  و حسن صراف جوشقانی. تحلیل دوره عمر مهمات وطرح ایده استراتژی­های عمر سازمانی. سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، 1394.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 - جوشقاني، حسن؛ احمد بيطرف و هادي دميرچي. بهسازي چرخه عمر سازماني مهمات در طي پروفايل محيطي.فصلنامه علمی ترویجی مديريت زنجيره تامين، 1390.

  2 - ميرا، ابو القاسم و ساناز كريمي. بررسي انتخاب استراتژي­هاي قيمت­گذاري بر مبناي منحني عمر كالا. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره3شماره9،1390.


نظر شما