You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

   

   

  سازمان وظایف آماد و پشتیبانی        Logestic and Support task organization

   

  سازمان (1) یعنی تشکیلات، ساختار، مجموعة هدف مندی که پیرو یک نظام است (2). گروهی از افراد که با هدف یا علاقه‌مندی خاصی گرد هم می‌آیند و روابط و ساختار مشخصی را به وجود می‌آورند (3) وظایف؛ (4) آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً در عهده کسی باشد، تکلیف، وظیفه­ها، وظیفه­داران و ارباب استحقاق تعریف می­شود. آماد و پشتیبانی (5) در نيروی انتظامي شامل :  برآورد، تامین، ذخيره‌سازي، توزيع، ترابري، نگهداری و تعمیرات، کنترل اموال و تعیین تکلیف اقلام بدون استفاده خدمتی است (6). سازمان وظایف آماد و پشتیبانی، الگوي نظم ‌يافته از روابط بين افراد و گروه‌ها و فعاليت‌هاي آماد و پشتیبانی است كه به­طور عقلانی به وجود آمده و در جهت تحقق هدف‌هاي پشتيباني برقرار شده است. به‌عبارت ديگر، مجموعه‌اي است از افراد و گروه‌ها، تجهيزات و قواعد كه براساس روابط سلسله‌ مراتبي و تقسيم كار مشخص، برای تحقق هدف‌هاي آماد و پشتیبانی فعاليت مي‌کند.

  متن

  سازمان رسمي، تقسيم وظايف و اختيارات مقامات و كاركنان و روابط بين آنها برحسب مقررات و قواعد مصوّب است که در سازمان رسمي مواردی همچون: اختيارات و قدرت سازماني هر جايگاه، نوع مشاغل كاركنان و محل سازماني آنها، سلسه ارتباطات رسمي بين افراد و كيفيت آن، وظايف و حدود اختيارات هر يك از مشاغل، باید روشن و مشخص باشد. كاركنان هر سازماني، صرفاً متأثر از سازمان رسمي و در چهار چوب آن عمل نميكنند و به محض اينكه سازمان رسمي ايجاد شد، موجبات پدید آمدن سازمان غير رسمي را نيز در خود فراهم ميكند. سازمان غير رسمي در نتيجه تماسها، ارتباطات، برخوردها و تبادلات عاطفي كاركنان و شرايط محيطي در سازمان رسمي شكل ميگيرد (7).

  از آنجایی­که سازمان وظایف بر اساس رسالت، هدف و ماموریت در بدو تاسیس سازمان­ها تدوین می­شود و در ادامه فعالیت با توجه به افزایش یا کاهش در ماموریت­ها و مهم­تر از آن، الزامات سازمانی (توانایی ، محدودیت ، منابع و .. ) دچار تغییراتی می گردد. سازمان وظایف آماد و پشتيباني نیروی انتظامی از زمان تاسیس تاکنون تغییراتی به شرح زیر داشته است :

  سازمان و وظایف آماد و پشتيباني بعد از ادغام، پس از تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي در 27 تيرماه 1369 سازمان و وظایف آماد و پشتيباني در دو یگان عمده با عناوین "معاونت لجستیک" با مأموريت جمع‌آوري اطلاعات، طرح‌ريزي، برآورد، صدور دستورهای پشتيباني، بررسي و پژوهش در مورد بهبود سامانه پشتيباني نيروي انتظامي در مقياس جامع و كلي و برنامه‌ريزي و هماهنگ‌كردن فعاليت‌ها در جهت تأمين و واگذاري امكانات و وسايل و تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي از طريق رده‌هاي مختلف و نظارت بر نحوۀ تأمين و توزيع آن در واحدهاي تابعه؛ و "فرماندهی لجستیک" با مأموريت پشتيباني عمومي و كلي از تمامی امور آمادي، تعمير و نگهداري، ترابري و حمل‌و‌نقل، مهندسي، مخابرات و بهداري براي ناجا در مواردي كه ‌بايد به‌صورت متمركز و از طريق اين فرماندهي صورت پذيرد. در ساختار سازمانی ناجا سازماندهي شد و در تاريخ 12/1/70 به تصويب مقام معظم رهبري رسيد و نيروي انتظامي با سازمان، مأموريت و وظايف تصویب ‌شده‌ شروع به فعالیت كرد .

  سازمان و وظایف آماد و پشتيباني ناجا سال 84 -81 ، براین اساس این دو رده سازمانی صف و ستاد تحت عناوین معاونت آماد و پشتيباني ناجا و فرماندهي آماد و پشتيباني ناجا كه مستقيماً زير نظر هيئت رئيسۀ ناجا با شرح وظايف مشخص تصویب شد و رده­های مهندسی، مخابرات و بهداری نیز به صورت مستقل زیر نظر هیت رییسه ناجا قرار گرفتند.

  سازمان و وظایف آماد و پشتيباني ناجا سال 88-85 (بر اساس نگرش ناجا مبنی بر کوچک‌سازی سازمان، پس از بررسی اولیه در اواخر سال 1384، مصوب شد معاونت و فرماندهی آماد و پشتيباني ناجا با هم ادغام  شوند و تحت عنوان معاونت آماد و پشتيباني ناجا با ماموریت تهيه و تدوين و اجراي سياست‌ها، خط‌مشي‌ها، برنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به امور آماد و پشتيباني ناجا و هدايت، كنترل و نظارت بر اجراي آنها برابر ضوابط ابلاغي، تصویب و عملیاتی شد. سازمان و وظایف آماد و پشتيباني (سري ج ) سال1390، این آخرین تغییراتی است که عمدتا در آماد و پشتيباني ردهای استان­ها و رده­های مستقل ناجا انجام پذیرفته است و ماموریت کلی معاونت آماد و پشتیبانی شامل: تهيه و تدوين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها، برنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آماد و پشتيباني ناجا و اجراي عمليات پشتيباني عمومي و متمرکز کلية رده‌هاي ناجا در زمينه‌هاي تأمین، نگهداري، تعميرات، بازسازي و ترابري اقلام، تجهيزات، تسليحات و مهمات و انجام امور فروش برابر ضوابط و مقررات ابلاغي است (8).

  رده‌هاي آماد و پشتيباني در سطح ناجا عبارت است از : معاونت آماد و پشتيباني ناجا متولي اجراي عمليات صف و ستاد در سطح ناجا ، معاونت آماد و پشتيباني استان متولي اجراي عمليات صف و ستاد در سطح استان، معاونت آماد و پشتيباني شهرستان متولي اجراي عمليات صف و ستاد در سطح شهرستان، معاونت آماد و پشتيباني رده‌هاي مستقل و هم‌تراز آنها (مانند مراکز آموزش، دانشگاه علوم انتظامي، هوا ناجا، يگان‌ويژه  و ... ) متولي اجراي عمليات صف و ستاد در رده‌هاي مستقل سطح ناجا، معاونت آماد و پشتيباني پليس‌هاي تخصصي متولي اجراي عمليات صف و ستاد در پليس‌هاي ‌تخصصي در سطح ناجا ، دواير اداري پشتيباني يا عناصر آماد و پشتيباني و در بعضي موارد مشاغلي که چند طبقه دارند و يکي از وظايف آنها امور پشتيباني است ، در رده‌هاي کوچک‌تر (نظير معاونت های ستادی، کلانتري، پاسگاه و ... ) فقط عمليات صف را به‌ صورت محدود در يگان مربوط انجام مي‌دهند (9).

   

  کلید واژه ها

  سازمان رسمي، سازمان غیر رسمي، رسالت، هدف، ماموریت، معاونت لجستیک، فرماندهی لجستیک، رده‌هاي آماد و پشتيباني.

  ارجاعات

  1-machinery, organ, organism, organization, setup, system

  2- دهخدا، علی اکبر. فرهنگ لغت نامه دهخدا. چاپخانه دانشگاه تهران، 1373.

  3-حداد عادل، غلامعلی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1390.

  4-bonds, business, charge, duty, office, salary, task

  5- Logestic and Support

  6-ودیعت، محمدرضا. مدیریت آماد و پشتیبانی. نشر دانشگاه علوم انتظامی، معاونت آموزش، 1384.

  7-نصرت‌پناه ، سیاوش . مدیریت و فرماندهی لجستیک.  مؤسسۀ انتشاراتی جهان جام‌جم، 1384.

  8-شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی. جلد اول، معاونت آموزش ناجا،1391.

  9-رشیدیان، جمشید. وظایف و مأموریت‌های آماد و پشتيباني. معاونت آموزش ناجا، 1392.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 دیوید بی ، داگلاس ام ، لامبرت ، جیمز آر ، استاک ، لیزام ام ، الرام. اصول مدیریت لجستیک.مترجم محمد نجفی آبکنار ، مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی، 1391.

  2 - رضائیان، علی. مبانی سازمان و مدیریت.  انتشارات سمت، 1386.  

   

       

نظر شما