You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  بودجه نگهداشت آمادی      retention budget supplys 

   

  بودجه (1) دارای ریشه فرانسوی است و به­معنای جمع و خرج، مجموع محل­های درآمد و هزینۀ یک بنگاه، صورت درآمد و هزینۀ دولت برای مدت معین است (2). بودجه در فرهنگ عربی با عنوان میزانیه ارائه شده است. بودجه، یک طرح مالی  است که در این طرح نیازهای پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی تعيین می­شود، در برابر نیازهای هزینه اقلام در آمد پیش بینی می­گردد. آخرین تعریف قانونی از بودجه در ایران، مربوط به تعریف ذکر شده در مادۀ 1 قانون محاسبات عمومی ( مصوب سال 1366 ) بودجه کل کشور، برنامۀ مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می­شود و حاوی پیش­بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه­ها برای دستیابی به سیاست­ها و اهداف قانونی است (3). نگهداشت (4) به معنای نگهداری و حفظ کردن است (5).  بودجه نگهداشت آمادی، پیش بینی و برآورد هزینه­های حفظ و آماده به­کاری منابع موجود (شامل : نیروی انسانی، اقلام، تجهیزات، اماکن و ابزارآلات) در سطح ناجا بر اساس سه شاخص مبنا، آمار و ضرایب عمومی و منطقه ای برای یک سال مالی است.

  متن

  نقش واهميت بودجه به عنوان يکي از ابزارهاي مهم وتاثير گذار درانجام ماموريت و رسيدن به اهداف سازمان، بسيار مهم است و اعتبارات نگهداشت نقش بسزايي درافزايش ميزان کارايي مأموريتي یگان­های ستادی و عملیاتی برعهده دارد. براي اجراي دقيق برنامه نگهداشت اقلام و تجهیزات بايد بودجه لازم در هر سال بر اساس قيمت تمام شده تجهیزات، لحاظ نرخ استهلاك، بودجه مورد استفاده در سال گذشته، پيش­بيني انجام تعميرات اساسي و تعويض اجزای سرمايه­اي و مصرفي برآورد و تأمين اعتبار شود. معمولاً از کارافتادگي تجهیزات مي­تواند پيامدهاي نامطلوب زيادي را به همراه داشته باشد (6).

  در تنظيم بودجه نگهداشت آمادی به ترتيب برنامه­ها براي فعاليت­های اجرايي هر برنامه مي­توان از سه روش استفاده کرد: روش اول بر مبناي عملكرد سال قبل و سال ما قبل (در اين روش عملكرد سال قبل و ما قبل آن مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي­گيرد و تغييراتي كه طي سال ناشي از مصوبات و تدابير جديد بوده، احصا می­شود و تاثير­گذاري آن در ماه­هاي عملكرد بودجه مورد بررسي می­شود و چنانچه كمتر از يك­سال بوده است مابه التفاوت ماه­هاي عمل نشده جداگانه محاسبه و به عملكرد همان سال اضافه مي­شود تا مبناي صحيحي براي سال قبل باشد. همچنين ممكن است بعضي مصوبات فقط براي همان سال لحاظ شده باشد و در سال هاي بعد قابليت اجرايي دیگر نداشته كه مد نظر قرار می گيرد . برای تجربه و تحليل صحيح عملكرد سال قبل و ما قبل، در نظر گرفتن مباني همچون : مصوبات جديد كه منجر به تغيير مباني و ضرايب خواهد شد و نرخ تورم سال آتي برای تهيه برآورد بودجه نگهداشت آمادی ضروری است .روش دوم بر مبناي آمار و ماخذ و مبناي بودجه. در تهيه برآورد بودجه به اين روش سه عامل :1- ماخذ و مبنا، که تهيه ماخذ و مبناي بودجه براساس وضعیت بازار و روند تورم، نوسان قيمت ها، هزينه¬های واقعي حفظ و آماده بکاری اقلام و تجهیزات مد نظر قرار می­گیرد. 2- آمار، يكي از عوامل مهم در تنظيم بودجه آمار منابع و تجهيزات است . 3- زمان، بايد توجه کرد  كه ماخذ و مبناي بودجه تهيه شده، براي چه كميتي از زمان در نظر گرفته شده که با حاصل ضرب این سه عامل بودجه نگهداشت تنظیم خواهد شد، دخيل است. روش سوم با تلفیق دو روش است. در سازمان¬های بزرگ با توجه به داشتن اقلام و تجهیزات زیاد و تغییرات بیش از حد انتظار قیمت­ها، از تلفیق دو روش استفاده می شود..

  پس از تهيه جدول كلان بودجه و برقراري موازنه از حيث آمار، اعتبارات، بودجه تفكيكي استاني براي كليه رده­ها براساس آمار مربوطه و ماخذ و مبنا براي مدت يك سال و به تفكيك موضوعات هزينه در قالب برنامه­ها، فصول هزينه و كدينگ هزينه تهيه مي­شود و به منظور حصول اطمينان در پايان، جمع بودجه تفكيكي رده­ها با جمع بودجه مصوب ابلاغي مورد مقايسه و قياس قرار مي­گيرد و در صورت وجود مغايرت، بررسي و اصلاح مي­گردد (7). به­طور کلی معيارهاي پيش­بيني و بر آورد در اقلام نگهداشت که در نیروی انتظامی مورد استفاده قرار می­گیرد، شامل : موجودي (موجودي مخازن ناجا، انبار رده‌ها و استانها)، مبنا ( آمار تعداد نيروي انساني اعم از كاركنان پايور و وظيفه )، نرم(ميزان مصرف و يا استفاده كالا در مدت زمان مشخص و نيز سهميه استحقاقي)، بودجه (اعتبارات در نظر گرفته شده در مدت زمان معين كه معمولاً به صورت سالانه تعيين مي­شود)، تدابير هیئت ریيسه ناجا (شامل برنامه‌ها، سياست‌ها و خط مشي‌هاي بودجه‌اي براساس قوانين و تعيين اولويت‌ها)، است (8و9).

  کلید واژه­ها

  مبنا، آمار آمادی، بودجه نگهداشت، موجودی.

  ارجاعات

  1-Budget,coffers,fund,war chest.

  2-عمید، حسن. فرهنگ عمید. چاپ پنجم، چاپخانه سپهر، تهران،1357.

  3-فرج وند، اسماعيل.فراگرد تنظيم تاكنترل بودجه.انتشارات گلباد، چاپ يازدهم، 1382.

  4-Reservation, retention.

  5-آموزگار، حبیب ا.... فرهنگ فارسی به فارسی. انتشارات صفار،1375.

  6-كيومرثي، فيروز . بودجه و بودجه­ريزي دولتي. نشر انتشارات، 1387.

  7- رشیدیان، جمشید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین،1390.

  8-عزیزي، غلامرضا. فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی. تهران، شهرآشوب، چاپ سوم،1385.

  9-شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی.جلد اول، معاونت آموزش ناجا، 1391.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 - فرج وند، اسفندیار. فرآگرد تنظیم تا کنترل بودجه.انتشارات فروزش،1383.

  2 - علوي طبري، سیدحسین. اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی. تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا ( س )، 1381.

   

نظر شما