You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  پشتیبانی      support  

  حسن عمید پشتیبانی را (1)  یاری و حمایت کردن است (2). در لغت نامه دهخدا پشتیبانی به یاری،  یارمندی، حمایت، مدد، مظاهرت و کمک معنی شده است. همچنین فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه پشتیبانی را به حمایت یک نیرو از نیرویی دیگر براساس خط‌مشی دریافتی تعریف کرده است (3). پشتیبانی، به هرنوع فعالیتی از طرف یک یگان که موجبات تسهیل مأموریت یگان­های دیگر را فراهم سازد، گویند (4). در نهایت تعریف پشتیبانی را حمايت كردن عمليات سازمان وتداوم بخشيدن براي بقاي سازمان ازجنبه‌هاي مختلف می­توان بیان داشت.

  متن

  سازمان‌ها، براي تحقق اهداف، انجام عمليات و بقاي خود بايد از جنبه‌هاي مختلف، مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند. اين پشتيباني مربوط به عناصر اساسي مورد نياز سازمان يعني منابع انساني و مالي، سرمايه‌اي، اطلاعات فيزيكي (ساختمان، فضاي كار، تأسيسات، تجهيزات، مواد و اقلام) است و براي تأمين، تدارك و انجام هر يك از اين امور حوزه‌هاي مختلف پشتيباني در سازمان‌ها به‌وجود آمده است (5).وظايف پشتيباني، جزو امور «ستادي» سازمان محسوب مي‌شود، بدين معني كه هدف آن حمايت و كمك به سازمان براي انجام اهداف و مأموريت‌هاي اصلي است؛ لذا به خودي خود هدف به‌شمار نمي‌رود؛ مثلاً وظايف پشتيباني نيروي انتظامي عبارت است از اجراي اموري كه هدف از تشكيل نيروي انتظامي انجام آن نبوده؛ ولي به‌محض اينكه اين نيرو پا به عرصۀ حيات خود گذاشته، به‌منظور انجام وظايف و حركت سازماني خود، بايد اين فعاليت‌ها صورت پذيرد تا اين نيرو قادر به ادامه فعاليت و كار خود باشد  (6).

  فعاليت‌هاي پشتيباني در هر سازماني و با هر نوع ماهيتي، معني و مفهوم مخصوص به خود را دارد؛ به‌همين دليل در سازمان‌هاي غيرانتظامي، علوم و فنون پشتيباني نفوذ، كاربرد و توسعۀ فراواني پيدا كرده است. كاربرد پشتيباني در نیروی انتظامي تفاوت‌هاي زيادي با پشتيباني در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی دارد. از جملة اين تفاوت‌ها این است: 1 توجه کلیدی به موضوع كمترين هزينه در فعاليت‌هاي پشتيباني است كه در سازمان‌هاي بازرگاني و صنعتي به‌ خاطر وجود رقابت، سوددهي و كارآيي سازمان، بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ درحالي‌كه در نيروی انتظامي به‌دليل اهميت اهداف امنیتی و عملياتي، بر اثربخشي پشتيباني تأکید بیشتری مي‌شود. در نتيجه، رعايت اصل كمترين هزينه در فعاليت‌هاي پشتيباني نیروی انتظامي در اولويت‌هاي بعدي‌ قرار مي‌گيرد ؛ 2- ذخيره‌سازي مواد و اقلام در سازمان‌هاي بازرگاني و صنعتي، بر اساس فاصله‌هاي زماني و مكاني درخواست تا دريافت و وضعيت عرضه و تقاضا در بازار شكل مي‌گيرد؛ در حالي كه در نيروی انتظامي، ذخيره ‌سازي منابع مادي علاوه ‌بر موارد مزبور بر اساس تهديدات احتمالي و قطع ارتباط و پراكندگي جغرافيايي معني پيدا مي‌كند. در نتيجه حجم اقلام و فعاليت‌هاي پشتيباني در نيروی انتظامي با هيچ سازمان غيرنظامي در كشور قابل مقايسه نيست. اين مطلب بدان معني است كه بخش قابل توجهي از بودجه و منابع يك كشور در اختيار پشتيباني نيروهاي نظامي- انتظامي آن كشور است.

  در گذشته، فعاليت‌هاي پشتیبانی در واحدهاي نظامي و انتظامي محدود به عملياتي ساده و غيرمتمركز بود كه شامل اموري از قبيل تدارك و نگهداري افراد و ابواب جمعي يك واحد رزمي مي‌شد. در آن زمان، امكانات مورد نياز بيشتر از طريق منابع محلي خودي تأمين مي‌شد ؛ اما امروزه، توجه به تمركز در پشتیبانی نيروی انتظامي، به‌ خاطر حجم بالاي كاربرد و تنوع اقلام ، پشتيباني یگان­ها با توجه به گستردگي و پراكندگي جغرافيايي ، تهديدات ، منابع پشتيباني محدود، پيچيدگي و پيشرفت فن آوری­های نوین، بسیار حائز اهمیت است .

  ظرافت، حساسيت و پيچيدگي فعاليت‌هاي پشتيباني چنان است كه نيازمند توانايي ديگري به نام هنر پشتيباني در فرماندهان و مديران ذي‌ربط بوده و با تكيه بر جنبه‌هايي از هنر فرماندهي و مديريت، توانايي منحصر‌به‌فردي را براي مجريان امور پشتيباني ايجاد مي‌كند. طرح‌ريزي، هدايت، اجرا و كنترل فعاليت‌هاي پشتيباني در سازمان‌هاي نظامي- انتظامي موجب اجراي منطقي عمليات پشتيباني به اين معني است كه فعاليت‌هاي پشتيباني با حداكثر توان‌ و دقت و حداقل هزينه براي رده‌هاي مورد نظر انجام پذيرد. پشتيباني با مأموريت‌هاي معين و به‌كارگيري عوامل و منابع مشخص، طي فرآيند و روش‌هاي از پيش تعيين‌شده، نيازمندي‌ یگان­های انتظامی را بر اساس نیاز واقعی تأمين و تدارک مي¬کند.

  کلید واژه­ها

  پشتیبانی، فعالیت پشتیبانی، وظایف پشتیبانی، پشتیبانی در سازمان غیر انتظامی.

  ارجاعات

  1-backing, championship, countenance, furtherance, relief, supporting

  1 - قربان‌زاده، فرهاد. سرپرست تأليف و ويرايش فرهنگ لغات عميد. ناشراَشجَعف1389.

  2 - حداد عادل،غلامعلی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی.دفتر نهم،1390.

  3 عنبرستانی، محمود. فرهنگ عمومی لجستیکی.اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه،1378.

  4 -  نصرت‌پناه،سیاوش. مدیریت و فرماندهی لجستیک. مؤسسۀ انتشاراتی جهان جام‌جم،1384.

  5 - شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی. جلد اول، معاونت آموزش ناجا، 1391.

  6 - https://fa.wikpedia.org/wiki/لجستیک

   

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 موسوی، نجم‌الدین. سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع. انتشارات ترمه،1385.

  2 - Kenneth Lysons , Purchasing and Supply chain Management , prentice Hall , 2001

   

   

   

نظر شما