You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  ثبت اموال      Entry Assets

   

  ثبت (1) فـرایند ذخیـره‏سازی اطلاعـات مربوط به رویدادهای یک شبکه همراه با ثبت جزییات آن برای روشن شدن جزییات فعالیت‌های یک سامانه است (2). ثبت، صفت نوشته و نوشته شده به معنای یادداشت کردن، نوشتن، برقرار و پابرجا کردن است. (3). اموال (4) در لغت نامه دهخدا به معنای املاک، کالا، ثروت و هر چیزی است که کسی مالک و دارا باشد. اموال جمع مال، هر چیز قابل تملک و دارای ارزش که به دوقسمت منقول و غیر منقول تقسیم می­شود (5) ثبت اموال، به عنوان یکی از فعالیت های عمده زیر­سیستم کنترل اموال موظف است تمام نقل و انتقال¬ها و تغییرات صورت پذیرفته براموال را از آغاز مرحله ورود به سازمان تا خروج آن به صورت مستند و مستدل به ثبت برساند و نگهداری کند. برای انجام این عمل بهترین روش این است که همواره اسناد را قبل از ثبت مورد رسیدگی و پس از ثبت مورد تطبیق قرار دهند.

  متن

  براساس ماده 106 قانون محاسبات عمومی کشور، مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه و مؤسسات دولتی بر عهدۀ خود سازمان استفاده کننده،است.(8)  از این ماده قانونی می­توان چنین نتیجه گرفت که هدف اصلی ثبت، حفظ و حراست از دارایی و اموال دولتی است که شامل وارد کردن اطلاعات مربوط به اموال در دفترها و سامانه­های رایانه ای می­شود و باید از طریق اسناد، مدارک و گزارش­ها انجام پذیرد.

  اصول ثبت اموال : اصل تفکیک مشخصات " دسته بندی اموال "، برای اینکه اموال از نظر هویتی و زیرگروه­ها از یکدیگر قابل شناسایی و تفکیک باشند، اطلاعات مربوط به هر یک، باید براساس نوع و مشخصات ویژه آنها تعیین شود. اصل واحد اندازه گیری، کلیه اموال باید برحسب واحد اندازه¬گیری معین در سیستم ثبت شود. اصل تداوم فعالیت، فعالیت ثبت اموال بستگی به تداوم فعالیت سازمان دارد، بنابراین تا انحلال قطعی یک سازمان، فعالیت ثبت اموال ادامه خواهد داشت.اصل اسناد مثبته، ثبت دفاتر و سامانه رایانه­ای و گزارش­های مربوط به اموال باید با حقایق موجود در اسناد و مدارک، مطابقت داشته باشد.اصل ثبات روش، قواعد و روش­های ثبت اموال باید در دوره­های مختلف به صورت یکنواخت باشد و از اعمال روش­ها و سلیقه­های شخصی پرهیز شود به ویژه در سازمان­های دولتی رعایت گردد.(7)

   فرآیند ثبت اموال عبارت از: دریافت اطلاعات و اسناد اموال، در نخستین گام، اطلاعات مربوط به گردش و تغییرات اموال در قالب اسناد مثبته دریافت می­شود. طبقه­بندی و ثبت اطلاعات اموال، پس از دریافت اطلاعات، اموال براساس دسته­ها و گروه های تعریف شده طبقه بندی شده و در دفاتر اموال یا در سامانه رایانه­ای ثبت می­شود. صدور شناسنامه اموال ویژه، برخی از اموال نظیر سلاح، خودرو، ماشین آلات، شناورها و غیره به منظور شناسایی و کنترل هر چه بیشتر نیاز به شناسایی اختصاصی دارند که فعالیت ثبت، صدور آن را برعهده دارد. ارائه گزارش­ها، گزارش­های مربوط به مستندات اموال، براساس اسناد مثبته تنظیم و در اختیار مقامات ذی صلاح قرار می­گیرد. (8)

  آمار و اطلاعات قابل ثبت و نگهداری در امور اموال شامل: اموال وارده، اموالی که وارد سازمان یا انبار سازمان می­شود و برای آنها قبض انبار صادر می­شود. اموال صادره، اموالی که برحسب حواله انبار صادره، از انبار خارج می­شود. اموال بازسازی شده، اموالی که به دلیل انجام تعمیرات اساسی، دوباره در چرخۀ استفاده و کاربری قرار می­گیرند. اموال تغییر کاربری داده شده، اموالی که به دلیل انجام تعمیرات اساسی، نوع استفاده و کاربری آنها دگرگون شده است. اموال جابه­جا شده، اموالی که در درون سازمان بین واحدها جابه­جا می­شوند؛ یعنی از واحدی به واحد دیگر نقل و انتقال می­یابند. حساب اموال راکد، اموالی که بنا به دلایلی مورد استفاده قرار نمی­گیرند. اموال اسقاطی، اموالی که به دلیل فرسودگی از شمول استفاده خارج و برای فروش یا بازیافت و ... انباشته می­شوند. اموال بلاتکلیف، اموال مسروقه، اموال گمشده، اموال خسارت دیده، اموال دارای پرونده معلق.اموال انتقالی، اموال واگذار شده یا امانت داده شده، به فروش رفته، است که در پرونده­های جداگانه ثبت و نگهداری می­شوند. روش ثبت اموال ، مبنای ثبت موجودی­های هر رده شامل اقلام موجود، در انبار و اموال در چرخه استفاده قسمت­هاست و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از فرم­های موجودی­گیری اموال، اقلام غیرمصرفی انبارها را شمارش و پس از اطمینان از صحت عملیات، آنها را در دفاتر ثبت می کنند و اموال موجود در چرخه استفاده را به وسیله فرم موجودی گیری اتاق فهرست برداری، تلخیص و ثبت می­کنند و همچنین اطلاعات حاصل از بررسی اولیه اسناد را به صورت روزانه در دفاتر ثبت می­کنند وجمع آوری و عملیات ثبت انجام می شود.

  کلید واژه­ها

   اموال منقول،ثبت اموال، اموال اسقاطی، اموال بلاتکلیف، اموال انتقالی

  ارجاعات

  1-down, record, register, registration  Entry

  2-حداد عادل،غلامعلی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390.

  3-قربان‌زاده، فرهاد. سرپرست تأليف و ويرايش فرهنگ لغات عميد. ناشراَشجَع، 1389

  4-belongings, Assets ,  effects

  5-عنبرستانی، محمود. فرهنگ عمومی لجستیکی. اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه،1378.

  6-جهانگیر، منصور. مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه دیوان محاسبات عمومی کشور. چاپ ششم، چاپ نیل،1389.

  7-شوقی، محمود. کنترل اموال در ناجا ، معاونت آموزش ناجا،1388.

  8-نصرت پناه، سیاوش. مدیریت و فرماندهی لجستیک. مؤسسه انتشارات جهان جام جم،1384.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 - امینی، سید کاظم. مدیریت اموال (علمی ، کاربردی ). انتشارات مدیریت، 1386.

  2 - شوقی، محمود. مدیریت شبکه کنترل اموال، دانشگاه علوم انتظامی امین،1393.

  3 میربافقی، حسن. مجموعه کامل قانون و مقررات مالی، انتشارات کیومرث،1386.

  4 - Sunil chopra and Peter Mendel, supply chain management: strategy, planning and operation, 3rd Ed. Prantice-Hall Inc.2007.

نظر شما