You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  حوزه های پشتیبانی      Area of support

  حوزه (1 ) درفرهنگ لغت عمید به معنای ناحیه، محدوده و قلمرو بیان شده است (2).حوزه، یک یا چند مجموعه است که در رابطه با انجام وظایف مربوط دارای اهداف مشترک هستند (3). فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه پشتیبانی (4) را به حمایت یک نیرو از نیرویی دیگر براساس خط‌مشی دریافتی تعریف  کرده است (5). حوزه های پشتيباني، تشکیل دهنده واحدهایی در سازمان هستند که وظیفه انجام ماموریت اصلی را ندارند . بلکه در جهت حمایت از رده های مأموریتی سازمان به منظور بقا و تدوام عملیات تاکتیکی عمل می-کنند.

  متن

  سازمان­ها، براي تحقق اهداف و انجام عمليات، مأموريت‌ها و همچنين تداوم و بقاي خود، بايد از جنبه‌هاي مختلف، مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند. پشتيباني در سازمان، حول عناصر اساسي (منابع انساني و منابع مالي، سرمايه‌اي، اطلاعات فيزيكي " ساختمان، فضاي كار، تأسيسات، تجهيزات، مواد و اقلام " ) مورد نياز سازمان انجام می­پذیرد و براي تأمين، تدارك و اجرای این عناصر، حوزه‌هاي مختلف پشتيباني در سازمان ها به­وجود آمده است. هدف حوزه­های پشتيباني، حمايت و كمك به سازمان براي انجام اهداف و مأموريت‌هاي اصلي است و لذا به خودي خود هدف به شمار نمي‌روند. همچنین هدف از تشكيل نيروي انتظامي، انجام وظايف حوزه­های پشتیبانی نبوده ولي به محض آغاز به فعالیت ناجا در راستای انجام مأموریت­های مصوب سازماني خود، لزوماً بايدحوزه­های پشتیبانی به وظايف خود عمل کنند تا نيروی انتظامی قادر به ادامه فعاليت و كار خود باشد (6). براین اساس حوزه‌هاي مختلف پشتيباني كه به­صورت حوزه‌هاي تخصصي مديريت درآمده و در سازمان¬هاي مختلف به اشكال متنوعي سازماندهي شده‌اند را می­توان در نیروی انتظامی این ­گونه بیان داشت : 1- حوزه‌ پشتيباني پرسنلي و اداري : اين حوزه، تمامي اقدامات را در زمينه امور اداري و نيروي انساني انجام مي‌دهد. اين حوزه، عمليات مربوط به بررسي، برآورد، برنامه‌ريزي، جذب، گزينش، به-كارگماري، رشد و آموزش، حفظ و نگهداري نيروي انساني (حقوق و دستمزد، خدمات نیروی انسانی، بيمه و بازنشستگي و مانند آن) را بر عهده دارد. مجموعه اين عمليات، رشته علمي و تخصصي «مديريت منابع انساني» را به­وجود آورده است و اغلب سازمان­ها، واحدي كه اين وظايف را برعهده دارد تشكيل داده‌اند. لازم به يادآوري است كه در سازمان­هاي بزرگي نظير نیروی انتظامي، وظايف مربوط به تربیت و آموزش نيروي انساني، به لحاظ اهميت در واحد جداگانه و مستقل سازماندهي شده است. وظایفی که حوزه‌ پشتيباني پرسنلي و اداري باید انجام دهد، شامل: برآورد نيازمندي­هاي لجستيكي نيروي انساني، تغذيه مناسب نيروي انساني، ايجاد فضاي كار مناسب، محيط ايمن و بهداشتي براي نيروي انساني. طراحي و ايجاد محيط و وضعیت مناسب براي اسكان، همراه با خدمات رفاهي مطلوب و نقل و انتقال نيروي انسانی است. 2 - حوزه‌ پشتيباني مالي: اين حوزه، امور مربوط به برآورد و برنامه‌ريزي مالي (بودجه‌بندي)، جذب و تأمين اعتبارات و منابع مالي، تخصيص اعتبارات، انجام تبادلات مالي، ثبت و حسابداري فعل و انفعالات مالي را سازماندهي، هماهنگ و به مرحله اجرا در مي‌آورد. و در جهت انجام این وظيفه در نیروی انتظامی ، واحدهاي امور مالي ، ذیحسابی و طرح و برنامه و بودجه سازماندهی شده اند. و رشته علمي ـ تخصصي «مديريت مالي» به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز اين حوزه، در دانشگاه علوم انتظامی امین طراحي و عملیاتی شده است . 3 - حوزه‌ پشتيباني لجستیکی : سازمان­ها براي اجراي عمليات، انجام مأموريت‌ها و حفظ و نگهداري خود (در يك وضعيت مطلوب و متعادل) بايد از نظر اقلام، تأسيسات و وسايل و ماشين‌آلات (منابع فيزيكي) تجهيز و پشتيباني شوند، يعني منابع فيزيكي مورد نياز سازمان بايد نیاز سنجی، برآورد، تأمين، ذخيره‌سازي، حمل و نقل، نگهداري، تعمير، توزيع و در دسترس مصرف‌كنندگان قرار گيرند. حوزه پشتيباني لجستيكي، ضمن انجام این عمليات، مجموعه‌اي از خدمات پشتيباني را كه با وظايف مذكور مرتبط نيستند نيز ممكن است انجام دهد (نظير خدمات فني و مهندسي، امور تغذيه، بهداشت و بهداري، مخابرات، ايمني و حفاظت فيزيكي، سرجمع‌داري و كنترل اموال و مانند آن). اين وظايف در سازمان­هاي نظامي ـ انتظامي تحت عنوان «آماد و پشتيباني» و در سازمان­هاي غيرنظامي تحت عنوان «تداركات و كارپردازي» يا عناوين مشابه ديگر، سازماندهي شده‌اند. اخيراً رشته‌هاي علمي ـ كاربردي مديريت لجستيك، آماد، انبارداري و نگهداري، تعميرات، كنترل اموال و مانند آن به منظور تربيت‌ نيروي انساني مورد نياز اين حوزه طراحي و به مرحله‌ي اجرا درآمده‌اند.وظایفی که حوزه‌ پشتيباني لجستیکی برای پشتیبانی از عملیات باید انجام دهد، شامل: بر آورد نيازمندي­ هاي لجستيكي عمليات، تأمين مواد و اقلام مصرفي و غيرمصرفي مورد نياز براي انجام عمليات، تهيه و تأمين تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز براي انجام عمليات، نگهداري و ذخيرهسازي اقلام مورد نياز، حمل و نقل اقلام از نقطه مبدأ به نقطه مقصد و توزيع اقلام براساس نياز واقعي رده‌هاي عملياتي است. 4 - حوزه‌ پشتيباني اطلاعاتي: سازمان­ها براي بقا و انجام عمليات مورد نياز، ضمن اينكه بايد از نظر اقلام و منابع فيزيكي تجهيز شوند، از نظر اطلاعات نيز بايد تغذيه و پشتيباني شوند. اين اطلاعات، امكانات لازم را براي برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و توسعه فراهم مي‌سازند. حوزه‌ پشتيباني اطلاعاتي بايد اطلاعات مورد نياز مديريت و ساير حوزه‌هاي مورد اشاره را توليد، جمع‌آوري، طبقه‌بندي، تلخيص و تجزيه و تحليل كند و برحسب اهداف مورد نياز، در اختيار مديران و كارشناسان مربوط قرار دهد (7).

  کلید واژه ها

  حوزۀ پشتیبانی، حوزه‌ پشتيباني پرسنلي و اداري، حوزه‌ پشتيباني مالي، حوزه‌ پشتيباني لجستیکی، حوزه‌ پشتيباني اطلاعاتي.

  ارجاعات

  1-            ambit , Area , Zone, district, domain, front

  2- قربان‌زاده، فرهاد. سرپرست تأليف و ويرايش فرهنگ لغات عميد. ناشراَشجَع، 1389.

  3- عنبرستانی، محمود. فرهنگ عمومی لجستیکی.اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه، 1378.

  4- relief, supporting . support 

  5- حداد عادل، غلامعلی.فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1390.

  6-شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی. جلد اول، معاونت آموزش ناجا، 1391.

  7- نصرت‌پناه، سیاوش. مدیریت و فرماندهی لجستیک. مؤسسۀ انتشاراتی جهان جام‌جم،1384.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 - عيسايي، حسين. مديريت لجستيك. انتشارات دانشگاه جامع امام حسين (ع)، 1390.

  2 همدانی، علی اصغر .استراتژی‌ها، خط‌مشی‌ها و ورودی‌های آمادی در ناجا. فصلنامۀ شمارۀ 2 معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، 1382.

   

نظر شما