You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آماد Supply   

  آماد، در فرهنگ لغت به معنای سررسیدها معرفی شده (1) و در علوم نظامی آن­را به علم طرح­ریزی و جابه جایی و نگهداری نیروها می­ دانند.( 2) آماد به کلیه اقدامات مرتبط با اقلام وتجهیزاتی است که برای تجهیز، نگهداری عملیات و فعالیت یک فرماندهی یا مدیریت لازم باشد، اتلاق می­ شود .(3) در فعالیت­های آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی همواره آماد از دو محور مورد توجه قرار می­ گیرد: 1- آماد فني، فعالیت پيش‌بيني، تهيه، واگذاري و حسابرسي كليه نيازهاي مختلف از نظر تجهيزات، دستگاه­ها و قطعات مورد نیاز است. 2- آماد همگاني که اقدامات عملیات اجرایی مربوط به اقلام آمادي است. همچنین فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه آماد مشترک (4) را به علم و فن طرح‌ریزی و اجرای عملیات آمادی توسط فرماندهِ مشترک نیروهای کشور تعریف نموده است.

  متن

  مدیریت آماد زیر گروه رشته علمی مدیریت بوده که وظایف حوزه مدیریت شامل: تحقیق وپژوهش، برنامه­ریزی، سازماندهی، هدایت ورهبری، به کارگیری منابع، هماهنگی، کنترل ونظارت، نوآوری وتغییر وتحول در امور مرتبط با آماد (یعنی: تهیه وخرید، ترابری و حمل ونقل، نگهداری در انبار، بسته بندی وتوزیع، تعمیر ونگهداری و کنترل اموال) را در بر می­گیرد  و پشتیبانی یگان ها از نظر تهیه کالا وتجهیزات مورد نیاز (عملیاتی،تعمیراتی وخدماتی) به وسیله سرویس­های مربوط وبدون وقفه در کلیه  وضعیت­ها (چه درزمان صلح وچه درزمان جنگ) با حداقل هزینه و بهترین کیفیت و در کوتاه­ترین مدت را "ماموریت آماد" گویند. اجرای روش آمادي، فعالیتی است كه از مرحله پيش­بيني و درخواست اقلام آمادي شروع  می­شود و با تحويل آن­ به مصرف­كنندگان خاتمه مي­يابد. (5) همچنین فرآيند بر آورد نيازمندي­هاي سازمان به اقلام مختلف و تعيين خط مشي‎ها، سياست‎ها، روش‎ها و اقدامات لازم براي استانداردسازي، برآورد، سفارش، تأمين، خريد، توزيع و تعيين تكليف آنها در  مسیر اهداف و مأموريت‎هاي سازمان را برنامه‎ريزي آمادي می­نامند .

  واحد‌هاي آمادي در نیروی انتظامی دارای وظیفه پيش‌بيني، درخواست، تامین، نگهداري و توزيع بوده و این وظایف را می ­توان در دو بخش: وظایف ستادی که شامل: تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها، خط مشي‌ها و دستورالعمل­ هاي آمادي، كنترل و نظارت بر امور آمادي واحد‌ها به منظور اجراي دقيق آيين‌نامه‌ها و خط مشي‌ها و دستورالعمل­ ها، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي و ارزيابي ميزان كارآيي يگان­هاي اجرايي آمادي و ارائه توصيه‌ها و راه­كارهاي مناسب، تعيين اقلام كنترل شده و نظارت بر توزيع آنها با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي فعلي و آينده سازمان است. 2- وظايف اجرايي که پس از دريافت يا تدوين مباني فعاليت‌هاي آمادي از قبيل استانداردهای مصرف، جداول سازمان و تجهيزات، استاندارد‌هاي فني و مشخصات اقلام و ضرايب منطقه‌اي در  چهار مرحله زیر انجام می­شود : الف) برآورد و پيش­بيني نيازمندي‌ها به اقلام و خدمات  که  در اين مرحله نيازمندي‌هاي  دوره برنامه‌ريزي آتي در سه ماهه دوم سال­جاري منتهي به شهريور بايد به گونه‌اي برآورد شود كه متصديان برنامه‌ و بودجه امكان بيابند كه در اواسط فصل پاييز آن را در بودجه پيشنهادي منظور کنند.) ب) تأمين نيازمندي‌ها  که بعد از مشخص شدن بودجه و اعتبارات و تصويب آن، نيازمندي‌هاي برآورد شده در مرحله اول تعديل شده و فهرست مجموع نيازمندي­ ها تعيين مي‌شود، سپس متناسب با روند اعتبارات واگذاري اين نيازمندي‌ها از طريق مبادي مربوط تهيه و تأمين می­ شوند. ج) نگهداري و ذخيره‌سازي که در اين مرحله بر اساس روش‌ جاري مربوط اقلام تدارك شده، دريافت، كنترل و انبار مي‌شود. د) توزيع و تحويل اقلام  که  پس از ذخيره‌سازي اقلام در انبارها و مخازن، توسط اداره كل آماد از طريق تهيه طرح تقسيم يا بر اساس روند اعلام نياز واحدها در سقف اعتبارات مصّوب ، توزيع و واگذاري اقلام انجام مي‌گيرد. (6)

  کلید واژه ­ها

  آماد، آماد فني، آماد همگاني، آماد مشترک، روش آمادي، برنامه‎ريزي آمادي، وظایف واحد‌هاي آمادي.

  ارجاعات

  1-     https://fa.wikpedia.org/wiki/  لجستیک

  2-     حداد عادل، غلامعلی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دفتر نهم،1390.

  3-     ودیعت، محمد رضا. مدیریت آماد و پشتیبانی.دانشگاه علوم انتظامی امین،1380.

  4-     joint logistics

  5-       پور ولی، بهروز و محمد رضا جلالي.سرپرستي واحدهاي آماد و پشتيباني. معاونت آموزش ناجا، 1391.

  6-     شوقی، محمود. مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی. جلد اول، معاونت آموزش ناجا،1391.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1-     فرجی، مرتضی. اصول، مبانی و کارکردهای آماد. مرکز مطالعات و پژوهش‌های پشتیبانی و مهندسی ناجا،1383.

  2-     همدانی، علی اصغر. استراتژی‌ها، خط‌مشی‌ها و ورودی‌های آمادی در ناجا. فصلنامۀ شمارۀ 2 معاونت آماد و پشتیبانی ناجا،1382.

نظر شما