You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نرم‌افزار انبارداری و کنترل موجودی      Warehouse software and inventory control

  نرم‌افزار، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه­ی راهنما و مانند آن‌ها که آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیوتر بتوان به کار برد (معین، 1371). واژه نرم‌افزار در عربی به معنای برامج است (دهخدا، 1377). انبارداری، به دریافت و صدور کالا و اجناس (داخل و خارج از سازمان) و نگهداری آن‌ها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن است، گفته می­شود. این کار باید همراه با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی موردنیاز و با کمترین هزینه‌های نگهداری موجودی‌ها در انبار و رساندن اجناس و کالای موردنیاز واحدها یا متقاضیان در کمترین و زودترین زمان ممکن انجام گیرد (علیمی،۱۳۸۰). کنترل موجودی، جریانی است که تدارک و ارسال اقلام موجود سازمان را با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، به بخش‌هایی از عملیات که به آن‌ها نیاز دارند، ضمانت می‌کند (کاظمی، 1385). نرم‌افزار انبارداری و کنترل موجودی آماد و پشتیبانی ناجا دارای سه قسمت عمده، اطـلاعات سامانه انبار، مدیـریت سامانه، سامانه نگهداری است.

  متن:

  معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1380 اقدامات جامعی را به‌منظور طراحی و تدوین سامانه نرم‌افزاری انبار انجام داد که پیوسته در جهت به‌روزرسانی و ارتقای آن تلاش می‌کند.

  فعالیت‌های عملکردی نرم‌افزار انبارداری و کنترل موجودی آماد و پشتیبانی ناجا:

  1-    اطـلاعات سامانه انبار، الف) اطلاعات پایه سامانه: در این بخش از سامانه انبار، اطلاعات مورد نیاز سایر قسمت‌های مدیریتی و فرماندهی رده‌های مختلف آماد و پشتیبانی مرکز، استان، شهرستان، پلیس‌های تخصصی و رده‌های مستقل به شرح: تعریف کشورها، گروه کالا، اطلاعات، معرفی و کدینگ کالا، شرایط تحویل، انواع تجهیزات، انواع بسته‌بندی، واحدهای اندازه‌گیری، جستجوی کالا، تهیه، نگهداری و همواره برابر آخرین تغییرات به‌روز می‌شود؛ ب) اطلاعات پایه انبار: اطلاعات پایه انبار در سه بخش: تعیین انواع چیدمان، تعریف انبار و مکان‌های نگهداری تعریف می‌گردد؛ ج) اطلاعات پایه مشترک / عمومی: اطلاعات پایه مشترک / عمومی، تعریف دامنه‌های کاربردی عمومی و تعریف دامنه‌های کاربردی انبار است.

  2-    مدیـریت سامانه، الف) مدیریت واحدهای سازمانی: مدیریت واحدهای سازمانی مربوط به تعریف تقسیمات کشوری، تعریف واحدهای سازمانی، تخصیص کارکنان به واحدهای سازمانی، معرفی کارکنان و دوره‌های آموزشی است؛ ب) بررسی سطوح دسترسی و تأیید اسناد: در این بخش موضوعاتی همچون: انواع مسئولیت، انتصاب مسئولیت، تعیین سطوح دسترسی و تأیید اسناد، معرفی سرویس دهنده‌ها، تعیین کلمه عبور مطرح می­شود؛ ج) مدیریت عملیات پلمپ: این بخش شاملِ پلمپ انبار، فک پلمپ انبار، اصلاحیه فک پلمپ انبار، فک اضطراری پلمپ است؛ د) مدیریت عملیات نقل‌وانتقال کالا: در این بخش، کلیه اسناد نقل‌وانتقال کالا که شاملِ اسناد تسلیحات، اسناد خودرو و اسناد سایر اقلام است، مدیریت می­شود. این بخش، اساس تهیه گزارش‌های مدیریتی و کنترل موجودی است؛ ه) مدیریت و برنامه‌ریزی کنترل موجودی­: کنترل موجودی نقش زیادی در نگهداری، تأمین و توزیع اقلام سازمانی دارد که شاملِ برنامه‌ریزی موجودی، کنترل موجودی انبار، کنترل موجودی کالا است؛ و) مدیریت و برنامه‌ریزی انبارگردانی: ساختار این بخش عبارت است از: معرفی برنامه و کمیته‌های انبارگردانی، شمارش موجودی انبار، بررسی مغایرت‌های سفارشی.

  3-    سامانه نگهداری، الف) نگهداری هنگام مصرف: بخش‌های آن عبارت است از: معرفی محورها و ریزمحورهای بازدید، بازدید ریزمحور و ثبت عیوب آن، تشکیل گروه بازدید محورها؛ ب) نگهداری هنگام ذخیره‌سازی: نگهداری هنگام ذخیره‌سازی به موضوعاتی مانندِ معرفی وضعیت نگهداری، معرفی برنامه نگهداری، تخصیص اقدام کنندگان برنامه نگهداری، اجرای برنامه نگهداری، تعیین انواع چیدمان می­پردازد (شوقی، 1385).

  نرم‌افزارهای انبارداری و کنترل موجودی زیادی در بازار وجود دارد که سازمان‌ها با توجه به ویژگی‌های سازمانی خود مانندِ ساختار سازمانی، حجم کالاهای سازمانی مورد استفاده، گستردگی جغرافیایی، پراکندگی مراکز نگهداری کالا، پراکندگی واحدهای تحت امر خود و میزان اهمیت و حساسیت کالاها، نسبت به انتخاب نرم‌افزار مورد نیاز اقدام می­کنند. سازمان­ها، نرم‌افزار انتخاب شده را با مشارکت کارشناسان سازمانی، بومی‌سازی خواهند کرد.

  واژه‌های کلیدی:

  نرم‌افزار، انبارداری، کنترل موجودی، آماد و پشتیبانی.

  ارجاعات:

  1 معین، محمد (1371)، لغت‌نامه فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  2 - دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  3 علیمی، حسینعلی (1386)، مدیریت انبار و عملیات مرتبط، تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سوم.

  4- کاظمی، بابک (1385)، انبارداری و مدیریت انبارها، نشر پشوتن.

  5 - شوقی، محمود و رضا دارابی (1391)، انبارداری سلاح و مهمات، تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 - فاطمی قمی، سید محمدتقی (1387)، برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی، مرکز نشر دانش امروز، چاپ هفتم.

  2 - حسنعلی پور، طهمورث و مجید اسماعیل‌پور (1385)، مدیریت خرید و انبارداری، مؤسسه­ی انتشارات یادواره کتاب.

   

نظر شما