You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برآورد تجهیزات (estimate Equipment)

  برآورد (assessment, estimate)

  دیده، تخمین، تقویم و اظهار نظر (فرهنگ هوشیار، 1371). در واقع، برآورد، نوعی پیش‌بینی است که بیشتر به جنبه‌های کمّی، محاسباتی و تخمینی اشاره می‌کند و مفهوم برآورد، اغلب به معنای تخمین‌ها، حدس‌ها و تقریب‌های کمّی است (Brown. R. G، 1963).

  تجهیزات (, fitment, materiel Equipment)

  تجهیز، ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار و کارزار است. و واژگان مترادف و متضاد آن، شامل: اسباب، ساز و برگ، عدّت، لوازم، یراق و اسلحه می‌باشد (علی اکبر دهخدا، 1377). در فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (علوم مهندسی) به مجموعۀ وسایل و امکاناتی که در یک فرآیند به کار رود، تجهیزات گویند (غلامعلی حدّاد عادل، 1390).

  برآورد تجهیزات، مجموعه فعالیت‌های تعیین نیازهای تجهیزات خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری، تسلیحاتی و حمل ونقل طبق جدول سازمان تجهیزات که به عنوان سهمیه تجهیزاتی سازمان یا به یک یگان تعلق می‌گیرد، خواهد بود.

  متن

  تجهیزات، جزو اقلام کم مصرف به شمار می‌آید. این اقلام در ابتدای امر به صورت عمده برآورد و انبار می‌شوند و نیاز به تجدید آماد روزانه ندارند. این اقلام در مقطعی خاص همانند آغاز ورود نیروها یا شروع عملیات، برآورد و توزیع می‌شود و معمولاً نیاز به تجدید آماد ندارد، مگر در مواقع خسارت‌های شدید و با هدف جایگزینی. معیارها و ملاک عمل در برآورد تجهیزات آمادی ناجا، شامل:

  1.       موجودی (موجودی مخازن ناجا، انبارهای استان‌ها و رده‌های مستقل)

  2.       جدول سازمان تجهیزات (جدول سازمان نفرات و تجهیزات با ساختارها و جایگاه شغلی کارکنان و همچنین ساختار‌های مأموریتی، آموزشی، ستادی)

  3.       نیازمندی (بر اساس جدول سازمان، نخست تجهیزات و موجودی رده‌ها، تعیین و محاسبه می‌شود و سپس از جدول سازمان تجهیزات کسر می‌شود و در شمار نیازمندی‌ها می‌آید)

  4.        بودجه (اعتبارات در نظر گرفته شده برای زمانی معیّن که معمولاً به صورت سالانه و یا بحرانی تعیین می‌شود)

  5.       الزامات (برنامه‌ها، سیاست‌ها و تدابیر بودجه‌ای که بر اساس قوانین و تعیین اولویت‌ها است) می‌باشد (محمد رضا ودیعت، 1385).

  در تعیین برآورد تجهیزات آمادی، عواملی مهم تأثیرگذار است که باید در هنگام برآورد به آن توجه شود. این عوامل عبارتند از: 1. افزایش یا کاهش حجم عملیات (حجم عملیات آینده نسبت به حجم عملیات زمان حال و گذشته) 2. کاهش امکانات و تجهیزات آمادی (به طور طبیعی، در اثر عملیات مختلف، هر ساله مقداری از تجهیزات سازمانی به فرسودگی، بروز حوادث و ضایعات، فروش یا مزایده و غیره... دچار و از آمار سازمان خارج می‌شود)

   برای انجام برآورد تجهیزات سازمانی، به چهار مؤلفه نیازمندیم که عبارتند از: 1. تجزیه و تحلیل وضع موجود تجهیزات و پیش‌بینی آیندة آن 2. تعیین هدف‌ها و خطی مشی‌های تجهیزاتی 3. برنامه ریزی تجهیزاتی 4. برنامه ریزی نحوه کنترل و ارزیابی برآورد‌ها (محمود شوقی، 1391).

  در حوزة آماد و پشتیبانی تجهیزات عمدتاً شامل چهار گروه می‌شود:

  1.       تجهیزات خدمات پشتیبانی (الف. اقلام سرمایه‌ای زیست و خواب که عبارت از انواع تخت خواب‌ و چادرهای گروهی فلزی است. ب. اقلام سرمایه‌ای طبخ غذا که عبارت از یخچال فریزر و یخ‌ساز، اجاق‌، چرخ‌گوشت‌، کباب‌پز، خلال‌کن برقی و پوست‌کن‌ و تجهیزات گرم‌کنندة غذا است. ج. اقلام عمدة پشتیبانی عمومی‌ آمادی که عبارتند از دستگاه‌های پخت نان، خمیرگیر، چونه‌گیر، سردخانه‌های پیش‌ساخته، آشپزخانه‌های صحرایی، سرویس‌های بهداشتی و حمّام صحرایی و نیز دستگاه‌های خشک‌شویی).

  2.        تجهیزات تعمیر و نگهداری (الف. اقلام سرمایه‌ای تعمیراتی که عبارتند از: ابزار آلات تعمیرگاهی، دستگاه آپارات، دستگاه بالانس خودرو، دستگاه دیاگ، تجهیزات تعویض روغن و... ب. اقلام سرمایه‌ای نگهداری کالا که عبارتند از: تجهیزات ذخیره‌سازی کالا، تجهیزات جابه‌جایی کالا در انبارها و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مراکز نگهداری).

  3.       تجهیزات تسلیحاتی (الف. انواع سلاح که عبارتند از: سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین. ب. تجهیزات حفاظتی و ایمنی فردی که عبارتند از: جلیقة ضدّ گلوله، دستبند و... ج. تجهیزات کنترل اغتشاشات که عبارتند از: لباس ضد ضربه، سپر، کلاه، باطوم و...)

  4.       تجهیزات حمل و نقل (الف. انواع وسایل ترابری که عبارتند از: انواع خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین، و نیز انواع موتورسیکلت. ب. انواع وسایل پرنده که عبارتند از: پرندة بال ثابت و متحرک. ج. انواع شناور که عبارتند از: شناورهای سبک و نیمه سنگین.)

  وظیفة برآورد اقلامی ‌و اعتباری و تأمین و توزیع این تجهیزات در سطح نیروی انتظامی بر عهدة معاونت آماد و پشتیبانی است. برآورد سطح و میزان نیازمندی به این اقلام و تجهیزات، از اهمیّت خاصی در تدارک سریع و به موقع آن‌ دارد و باید به گونه‌ای انجام شود که پس از انجام برآورد و تأمین و توزیع آن بین رده‌ها، به فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمانی آن رده، هیچگونه خللی وارد نگردد.

  روش جاری برآورد تجهیزات آمادی در ناجا به ترتیب ذیل است:

  1.      اخذ نیازمندی‌‌ها (در طول سال، کلیۀ استان‌‌ها و رده‌ها بر اساس عمر قانونی اقلام مزبور و جدول سازمان تجهیزات، درخواست خود را به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اعلام می‌کنند).

  2.      جمع‌بندی نیازمندی‌‌ها (اداره کل آماد معاونت آماد و پشتیبانی، نیازمندی‌ها را جمع‌‌بندی و نسبت به تنظیم برآورد ریالی آن، اقدام می‌كند. جدول برآورد شده را جهت تصويب اعتبار در نظر گرفته شده، به معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا ارسال می‌کند).

  3.      تعیین میزان اعتبار (در پایان سه ماهة سوم سال، برای تعیین نیازمندی سال آینده و مصوّبات کمیسیون تلفیق بودجة ناجا، میزان اعتبار مصوّب شده به معاونت آماد و پشتیبانی ابلاغ می‌شود)

  4.      تعدیل برآورد‌ها (معاونت آماد و پشتیبانی پس از دريافت میزان اعتبار مصوّب‌، با انجام جلسات کارشناسی، برآورد نیازمندی‌ها را تا سقف اعتبار مصوب ابلاغی، تعديل و نسبت به تأمین و توزیع آن اقدام می‌کند).

   

  کلید واژه ها: برآورد، تجهیزات، اقلام کم مصرف، جدول سازمان تجهیزات، نیازمندی

   ارجاعات

  1.        هوشيار (1371) فرهنگ انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي

  2.        دهخدا، علی اکبر (1377) لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم

  3.        حداد عادل، غلامعلی (1390) فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  4.        ودیعت، محمد رضا (1385) مدیریت آماد و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی‌امین

  5.        شوقی، محمود (1391) مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (جلد اول)، معاونت آموزش ناجا

  6- Brown, R,G, Smoothing, forecasting and Prediction, Englewood clifs N.1:Prentice-Hall.Inc. 1963

           ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1.       دونالد جی و همکاران (1389) مدیریت لجستیک / زنجیره تامین، مترجمین علی فرقانی و همکاران، جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف

نظر شما