You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  اختفاء آمادی      Concealment Supplys

   

  اختفاء (concealment, furtiveness, stealth) به معنای ناپدیدگی، نهفتن، پنهان شدن، ناپدیدی، ناپیدا شدن و نامرئی شدن است (رازی، 1389). اختفا، فن و هنری است که با استفاده از وسایل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات را از دیده‌بانی، تجسس و عکس‌برداری دشمن کاهش می ­دهد، مخفی می­ کند و حفاظت می ­نماید (نیکزاد، 1390). به‌عبارت‌دیگر اختفاء، حفاظت از نیروها، تجهیزات و تأسیسات در برابر دید دشمن و استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین، مانند استفاده از برگ‌ها، تپه‌ها و... است.

  به کلیه اقداماتی که در حوزه پشتیبانی و به منظور جلوگیری از دید دشمن از اماکن، تأسیسات، اقلام و تجهیزات آمادی انجام می‌پذیرد و آگاهی دشمن را از انجام فعالیت‌های خاص، غیر ممکن یا مشکل می­کند، اختفاء آمادی گویند. به‌عبارت‌دیگر منظور از اختفاء یا پنهان‌کاری آمادی، اقداماتی است که مانعِ قرار گرفتن مراکز تجمع و استقرار موقت نیروها، اماکن آمادی، انبارها، مخازن، پارکینگ‌ها، خطوط و تجهیزات پشتیبانی دردید مستقیم دشمن گردد.

  متن

  دشمن همواره به دنبال شناسایی، کشف و نقطه‌گذاری نقاط حیاتی و حساس و مهم و اطلاع از فعالیت‌های مرتبط است تا در زمان مناسب با هدف‌گیری دقیق، مراکز، تأسیسات و تجهیزات را منهدم و با وارد آوردن تلفات به نیروی انسانی، فعالیت‌ها را مختل کند (موحدی نیا و همکاران، 1386). برای جلوگیری از دستیابی دشمن به اهدافش، پنهان‌کاری کامل و همچنین ایجاد تأسیسات در اعماق زمین یا در دل کوه‌ها به‌عنوان بهترین و مؤثرترین راه حل مطرح است. شاید در موارد زیادی این اقدام، غیر عملی یا مشکل باشد و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ولی همواره با انجام اقدامات خاص، دستیابی دشمن به هدف را می‌توان غیر ممکن و یا مشکل نمود (شوقی، 1393).

  اختفاء (پنهان‌کاری) آمادی در نیروی انتظامی: در نیروی انتظامی، معاونت آماد و پشتیبانی برای ایجاد مانع در خصوص عدم یا کاهش دید دشمن از اماکن، تأسیسات، اقلام و تجهیزات آمادی اقداماتی انجام خواهد داد که مهم­ترین آنها عبارت است از:

  ·         استفاده مناسب از عوارض زمین: مکان‌یابی و سپس اسکان باید در محل‌هایی صورت گیرد که به سهولت قابل شناسایی نباشد؛

  ·         غیر مهم جلوه دادن: باید با ساخت ساختمان‌های اداری، مسکونی، خدماتی و درخت‌کاری در اطراف اماکن آمادی به‌ویژه آمادگاه‌های سلاح و مهمات، آنها را مانند یک مکان معمولی جلوه داد؛

  ·         جداسازی فعالیت‌ها: باید اماکن، تأسیسات، اقلام و تجهیزات آمادی را که به علت نوع فعالیت نمی‌توان آنها را به‌طور کلی دگرگون کرد، به شکلی منطقی از هم جدا کرد به نحوی که تأثیر زیادی بر نوع فعالیت‌ها نداشته باشد؛

  ·         حذف از روی نقشه‌های معمولی: باید اماکن آمادی که مسئولیت پشتیبانی ناجا را به عهده دارند از روی نقشه‌های عمومی، رسانه‌ای و خدماتی حذف کرد؛

  ·         عدم نمایش در رسانه‌ها: نباید نمای خارجی و محیط اطراف و جاده‌های منتهی به اماکن آمادی را در رسانه‌های عمومی و خصوصی نمایش داد؛

  ·         عدم درج در جراید: با توجه به برگزاری مناقصه ­ها و مزایده‌ها در اماکن آمادی، باید به‌گونه‌ای اقدام گردد که نمایانگر وقوع فعالیت مهمی در محدوده زمانی و در موقعیت جغرافیایی خاصی نباشد؛

  ·         استفاده از عمق زمین و کوه‌ها: آمادگاه‌هایی در عمق زمین و یا دل کوه‌ها ایجاد شود تا ضمن پنهان کردن اقلام و تجهیزات آمادی نسبت به ایجاد استحکام و استواری این اماکن در مقابله با راکت، بمب و موشک نیز اطمینان حاصل شود.


  واژه‌های کلیدی: اختفاء، اماکن، تأسیسات، اقلام و تجهیزات آمادی، آمادگاه.

  ارجاعات

  1. رازی، فریده (1389)، فرهنگ واژه‌های فارسی سره، تهران: انتشارات مرکز.

  2. شوقی، محمود (1393)، پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  3. موحدی نیا، جعفر و همکاران (1386)، مجموعه دروس دوره‌های کوتاه‌مدت پدافند غیرعامل، جلد اول و دوم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده صنعتی پدافند غیرعامل، ویرایش دوم.

  4. نیکزاد، فرهاد (1390)، پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. اشتری فر، مجید (1387)، ایمن‌سازی و کاهش آسیب ­پذیری زیر ساخت‌ها، خبرگزاری فارس.

  2. قبولیان، حسن (1388)، پدافند غیرعامل، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

   

   

نظر شما