You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مناقصه عمومی    tender public

  مناقصه (Bid, tender) کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است (معین، 1371). عمومی (communal, popular, public) در زبان فارسی به معنای منسوب به عموم، چیزی که شامل همه گردد، عام و کلی است (دهخدا، 1377). مناقصه عمومی، مورد معامله بین عموم داوطلبان به مسابقه گذارده می‌شود (عنبرستانی، 1378). مناقصه عمومی، مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد (ستاد کل نیروهای مسلح، 1386). مناقصه عمومی در نیروی انتظامی، خرید نیازمندی‌های ناجا از طریق درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار و ایجاد شرایط یکنواخت و مساوی و همچنین رقابت سالم برای تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات به نیروی انتظامی است.

  متن

  واحدهای خرید در نیروی انتظامی هنگام بررسی وضعیت بازار و اطلاع از تعداد بالای عرضه­کنندگان کالا یا خدمات و نیز هنگامی که خرید مورد نظر، ازنظر سقف اعتباری جزء معاملات بزرگ محسوب می‌شود و با بررسی اولیه احتمال می‌رود، تفاوت آشکار بین قیمت‌ها وجود داشته باشد، خرید را از طریق مناقصه عمومی به‌منظور بهره‌گیری از رقابت عرضه‌کنندگان مختلف  انجام می­دهند. واحدهای خرید با درج آگهی در نشریات و سایر رسانه‌ها از همه فروشندگان دعوت می‌کنند تا در زمان تعیین‌شده نسبت به ارائه پیشنهاد برابر شرایط درج‌شده در آگهی مناقصه عمومی اقدام نمایند. واحدهای خرید ناجا با ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه‌کنندگان مختلف، امکان حضور همه آنها را فراهم می‌آورند و درعین‌حال بیشترین استفاده از این شرایط را برای سازمان به ارمغان می­آورند.

  فراخوان مناقصه عمومی در نیروی انتظامی: بر اساس بند ب پاراگراف اول ماده 4 مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح، دعوت از مناقصه­گران را می‌توان به روش مناقصه عمومی انجام داد (ستاد کل نیروهای مسلح، 1386). در ماده 13 مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح ذکر شده است که مفاد فراخوان مناقصه عمومی، حداقل باید شامل این موارد باشد:

  ·        نام و نشانی مناقصه­گزار؛

  ·        نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات؛

  ·        نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛

  ·        محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها؛

  ·        مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی‌که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‌شود؛

  ·         اختیار مناقصه­گزار در رد هریک یا تمام پیشنهادها؛

  ·        پرداخت هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد به وسیله برنده مناقصه (حسب لزوم) ضروری است.

  فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه­گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استانی منتشر گردد. مناقصه­گزار می‌تواند علاوه بر روزنامه‌های کثیرالانتشار از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

  آگهی مناقصه عمومی باید دربردارنده داده‌های بسنده در مورد کالا یا خدمت مورد معامله و شرایط مربوط به صلاحیت شرکت‌کنندگان در مناقصه باشد. گاهی برای آنکه تنها عرضه‌کنندگانی در مناقصه شرکت کنند که صلاحیت فنی لازم را دارند و نسبت به مناقصه، جدی برخورد می‌کنند، لازم است که مبلغی به‌عنوان حق شرکت در مناقصه برای پیشنهاددهندگان تعیین گردد (مصلح شیرازی، 1382). در زمان بازگشایی پیشنهادهای واصل‌شده به گروه مناقصه، برای پیشنهاد دهنده‌ای که کمترین قیمت را داده است، معمولاً نوعی حق تقدم به‌عنوان برنده مناقصه ایجاد می‌شود. بر این اساس واحدهای خرید نیروی انتظامی، بایستی در شرایط مناقصه به‌صراحت قید نمایند که مناقصه‌گزار؛ حق رد و پذیرش یک یا تمامی پیشنهادها را دارد.

  در مناقصه‌های عمومی، قیمت یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری گروه مناقصه است. برای اینکه شرایط بررسی دقیق و مقایسه پیشنهادهای دریافت شده برای اعضای گروه مناقصه مهیا شود، نیاز است در آگهی مناقصه شرایطی همچون تعداد، مشخصات فنی و فیزیکی، بسته‌بندی، دفعات حمل، نحوه پرداخت‌ها، میزان ضمانت‌نامه حسن انجام کار و... به‌صراحت و شفاف قید گردد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که واحدهای خرید نیروی انتظامی باید به آن عمل کنند، بررسی توانایی و فن‌آوری مورداستفاده برنده مناقصه است.

  فرآیند برگزاری مناقصه عمومی در نیروی انتظامی: بر اساس مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح، فرآیند برگزاری مناقصه عمومی در معاملات بزرگ ناجا، به این صورت است: الف) تأمین منابع مالی؛ ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای) و دریافت مجوزهای لازم؛ ج) تهیه اسناد مناقصه؛ د) ارزیابی کیفی مناقصه­گران در صورت لزوم به تشخیص مناقصه­گزار؛ ه) فراخوان مناقصه عمومی؛ و) ارزیابی پیشنهادها؛ ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

  واژه‌های کلیدی: مناقصه عمومی، کالا، خدمت، آگهی مناقصه، عرضه‌کننده.

  ارجاعات

  1. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  2. ستاد کل نیروهای مسلح (27/3/1386) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

  3. عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیکی، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه.

  4. مصلح شیرازی (1382)، مدیریت سیستم‌های خرید و تدارکات صنعتی، شیراز: دانشگاه شیراز.

  5. معین، محمد (1371)، لغت‌نامه فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. آقاخانی، جعفر (1388)، مجموعه قوانین کاربردی نیروهای مسلح و ضابطین دادگستری، نشریات یاس نبی.

  2. شوقی، محمود (1393)، سیستم‌های تأمین و خرید داخلی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

نظر شما