You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ذخیره‌سازی سوخت در بحران      Fuel storage in crisis

  ذخیره یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع، آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به معنی اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است (آموزگار، 1375). سوخت آنچه بسوزانند از قبیل هیزم، زغال، نفت، بنزین، گاز و مانند آنها برای ایجاد حرارت یا نیرو، مادۀ سوختنی، (قربان‌زاده، 1389). بحران، حادثه واقعه و یا جریانی است که اتفاق می افتد و سیستم را از کارکرد منظم خویش باز می‌دارد؛ یعنی حرکت منظم سازمان، مجموعه، شهر یا سایر مجموعه‌ها را از کار می‌اندازد، یا فلج می‌کند و یا باعث تأخیر در روند اجرای فعالیت‌ها، مأموریت‌ها و اهداف سیستم می‌شود (چالوک، 1391). ذخیره‌سازی سوخت در بحران، به منظور بقاء و تداوم مأموریت‌های نیروی انتظامی در شرایط بحران انجام می‌شود.

  متن

  در ذخیره‌سازی سوخت‌ها رعایت اصول استتار و پراکندگی با استفاده از امکانات محیطی و جغرافیایی مهم است. ذخیره‌سازی سوخت متناسب با نیاز در مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شود. نیاز است که آماد و پشتیبانی برای شرایط بحران، ذخیره‌سازی سوخت انجام دهد.

  ملاحظات ذخیره‌سازی سوخت نیروی انتظامی در بحران: ذخیره‌سازی انواع سوخت‌های به میزان مورد نیاز حداقل برای مدت زمان 10 روز، رعایت اصول ایمنی در ذخیره‌سازی سوخت‌ها، نحوۀ نگهداری آن به گونه‌ای باشد که سوخت مورد اشتعال قرار نگیرد، سوخت‌های ذخیره شده در طولانی مدت تبخیر نگردند، ظروف نگهداری سوخت به گونه‌ای باشد که حمل و نقل به راحتی و به¬وسیلۀ یک تا دو نفر صورت پذیرد و امکان تخلیه از ظرف به راحتی مهیا باشد (نیکزاد، 1390).

  انواع سوخت‌های مورد مصرف در نیروی انتظامی: 1) بنزین (مانند سوخت وسایل نقلیه سیک و برخی نیمه سنگین‌ها، موتور برق‌های بنزین سوز، بالگردهای ثابت و سیار)؛ 2) گازوئیل (مانند سوخت وسایل نقلیه سنگین و برخی نیمه سنگین‌ها، موتور برق‌های گازوئیل سوز، وسایل گرمایشی)؛ 3) نفت (مانند سوخت طبخ غذا، برخی وسایل گرمایشی).

  ذخیره‌سازی سوخت صائن: در ذخیره‌سازی سوخت، بهره گیری از صائن (واژۀ عربی و به معنی صیانت کننده) که آلیاژی از آلومینیوم دارد که به صورت لانه زنبوری بوده و درون مخازن سوخت تعبیه می‌شود، شرایط ذخیره‌سازی ایمن را مهیا می‌سازد. ساز و کار و عملکرد آن به صورتی است که مخزن سوخت را به هزاران مخزن بسیار کوچک تبدیل می­کند و با توزیع یکسان حرارت از تجمع و افزایش ناگهانی فشار و ایجاد انفجار در مخزن سوخت، جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه با تقسیم مخزن سوخت به هزاران مخزن کوچک، فضای آزاد برای تجمع بخار سوخت را از بین می­برد و باعث کند شدن سرعت واکنش سوخت می‌شود. این کالا به سبب جنس و ساختار خاص خود از تمرکز بار الکترونیکی در مخزن و خطرات مربوط به آن و همچنین از تکان خوردن و ریختن سوخت در زمان حمل ونقل جلوگیری می‌کند و درصد ناچیزی از فضای ذخیره‌سازی را اشغال می‌کند (کارگر قجرآبی، 1393).

  نکات اساسی ذخیره‌سازی بنزین در نیروی انتظامی:

  1. میزان حجم ذخیره‌سازی (میزان سوخت ذخیره‌شده متناسب با نوع مأموریت، حوزۀ استحفاظی، موقعیت جغرافیایی، تعداد وسایل نقلیه، گرمایشی، موتور برق و وسایل گرمایشی در اختیار هر یک از رده‌ها، طبق معیار مصرف تعیین‌شده از سوی معاونت آماد و پشتیبانی باید انجام شود)؛

  2. دورۀ چرخش و مصرف سوخت ذخیره‌شده (دورۀ چرخش و مصرف بنزین به‌صورت سالیانه است و باید موجودی مخازن پس از یکسال مصرف و بلافاصله شارژ مجدد صورت پذیرد. برای شارژ، مخزن 220 لیتری به‌صورت ایستاده و با خودروی مناسب «وانت» به جایگاه سوخت‌گیری انتقال و با نازل پمپ‌بنزین اقدام به سوخت‌گیری گردد) (رمضانی، 1390)؛

  3. اولویت‌بندی مأموریتی در ذخیره‌سازی بنزین (با عنایت به مأموریت ذاتی ناجا در زمینه ایجاد نظم و امنیت داخلی و مرزها، ذخیره‌سازی بنزین با اولویت یکم در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها خواهد بود)؛

  4. حجم ذخیره‌سازی بنزین (به ازای هر خودرو سازمانی، روزانه 20 لیتر برای مدت حداقل سه روز باید انجام پذیرد) برای مصرف در شرایط بحران است.

  واژه‌های کلیدی:

   ذخیره‌سازی، سوخت، بحران، بنزین، گازوئیل، نفت.

  ارجاعات

  1. آموزگار حبیب الله (1375)، فرهنگ فارسی به فارسی، انتشارات صفار.

  2. چالوک، غلامرضا (1391)، کلینی نوید، انتشارات تات.

  3. رمضانی، حسین (1390)، شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

  4. قربان‌زاده، فرهاد (1389)، سرپرست تألیف و ویرایش فرهنگ لغات عمید، ناشر اَشجَع.

  5. کارگر قجرآبی، مهدی (1393)، روش‌های ذخیره‌سازی جیره غذایی، آب و سوخت در شرایط بحران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

  6. نیکزاد، فرهاد (1390)، پدافند غیرعامل در آماد پشتیبانی، دانشگاه امام حسین (ع).

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. ایزدپناه، حسن (1388)، آسیب‌شناسی آماد رسانی به پلیس در بحران‌های شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع).

  2. سادات، سید محمد (1383)، «مدیریت بحران‌های طبیعی (زلزله) و لجستیک»، فصلنامه فرآماد، شماره‌های 22 و 23.

نظر شما