You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مناقصۀ محدود    Limited tender

  مناقصه به معنی کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است (معین، 1371). محدود یعنی دارای حدومرز و واژگان مترادف آن شاملِ بسته، تحدیدشده، متناهی، محصور، اندک، کم و کوتاه است (خداپرستی، 1376). در مناقصۀ محدود، مناقصه­گذار تعدادی از داوطلبان را انتخاب می‌کند و با ارسال دعوت‌نامه، مناقصه را بین آنان برگزار می‌کند. در این نوع معامله معمولاً قبلاً فهرست واجدین شرایط تهیه و بر آن اساس عمل می­شود (عنبرستانی، 1378). مناقصۀ محدود در نیروی انتظامی، مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت فرمانده ناجا یا نمایندۀ قانونی او (اشخاصی که از طرف وی دارای مجوز ماده 53 قانون محاسبات عمومی هستند)، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان این نوع مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه­گران صلاحیت‌دار انجام می‌شود.

  متن

  در مناقصۀ محدود، خریدار با ارسال دعوت‌نامه برای تعدادی از فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات از آن‌ها درخواست پیشنهاد قیمت و شرایط می‌کند و در نهایت از بین آن‌ها عرضه‌کنندۀ مناسب را انتخاب می‌کند.

  علل برگزاری مناقصۀ محدود: از جمله علل برگزاری مناقصۀ محدود می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1) تخصصی بودن کالا یا خدمت مورد نظر و لزوم حضور عرضه‌کنندگان با صلاحیت فنی در مناقصه است؛ 2) محدود بودن تعداد عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات و عدم نیاز به فراخوان عمومی است؛ 3) محدودیت زمان خریدار و لزوم تسریع در کالا یا دریافت خدمات است (موسوی، 1385).

  علل برگزاری مناقصۀ محدود در نیروی انتظامی: بر اساس بند (ب) بند دوم مادۀ 4 مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح، دعوت از مناقصه¬گران را می‌توان به روش مناقصۀ محدود نیز انجام داد (ستاد کل نیروهای مسلح، 1386). نیروی انتظامی جهت برگزاری مناقصۀ محدود موظف است برابر قانون مقررات برگزاری مناقصات در نیروی انتظامی مصوب سال 1386 که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، عمل کند. تذکر این نکته لازم است که کلیۀ الزامات، فرآیندهای تأمین اعتبار، تعیین شرایط و مشخصات کالا یا خدمت، تهیه اسناد و مدارک مناقصه، تعیین ضوابط شرکت در مناقصه و قوانین و مقررات برگزاری مناقصه عمومی، باید در مناقصۀ محدود نیز انجام پذیرد.

  نحوه برگزاری مناقصۀ محدود در نیروی انتظامی: برای برگزاری مناقصۀ محدود نیاز است که فهرستی از تأمین‌کنندگان (مناقصه¬گران) صلاحیت‌دار تهیه شود. این فهرست که برای مدت محدودی از سوی گروه فنی ناجا، تهیه می­شود و قابلیت بهره‌برداری دارد، بر این اساس تهیه می‌شود که

  فرمانده نیروی انتظامی سه نفر عضو که دارای تخصص و تجربۀ کافی باشند را انتخاب می‌کند و این اعضاء نسبت به تهیۀ فهرست عرضه‌کنندگان دارای صلاحیت فنی هستند، اقدام می‌کنند.

  نیروی انتظامی می‌تواند از فهرست عرضه‌کنندگان دارای صلاحیت فنی که از سوی دیگر نیروهای مسلح و یا دستگاه‌های دولتی مورد تأیید هستند نیز استفاده کند.

  فهرست تهیه‌شده واجدین صلاحیت برای دو سال اعتبار خواهد داشت و پس از سپری شدن این مدت باید گروه سه نفری مجدداً فهرستی تهیه کند.

  شرایط ارزیابی کیفی مناقصه­گران (عرضه‌کنندگان دارای صلاحیت فنی): سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه دارد با همکاری دستگاه‌های اجرائی، آئین‌نامۀ اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه­گران را که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه­گران باشد، تهیه و پس از تصویب دولت به دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ کند. بر اساس مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح، در ارزیابی کیفی مناقصه­گران (عرضه‌کنندگان دارای صلاحیت فنی)، موارد زیر باید لحاظ شود: 1) تضمین کیفیت خدمات و محصولات؛ 2) داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر؛ 3) حسن سابقه؛ 4) داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم؛ 5) توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

  مراحل ارزیابی کیفی مناقصه¬گران (عرضه‌کنندگان دارای صلاحیت فنی): بر اساس مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح به این شرح است: 1) تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها؛ 2) تهیه اسناد ارزیابی؛ 3) دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان؛ 4) ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه¬گران و رتبه‌بندی آن‌ها؛ 5) اعلام اسامی مناقصه­گران صلاحیت‌دار به کارفرما و امتیازات و رتبة آن‌ها (تهیه فهرست کوتاه)؛ 6) مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه­گران.

  در مناقصۀ محدود به‌جز آگهی مناقصه، بقیه موارد مناقصۀ عمومی باید رعایت شود. با کمی تأمل می‌توان دریافت که قانون­گذار با توجه به دو نکته، مناقصۀ محدود را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است؛ اول آنکه در مناقصۀ عمومی تمامی عرضه‌کنندگان می‌توانند بدون اینکه صلاحیت فنی و سابقۀ فعالیت آن‌ها قبلاً بررسی شده باشد، پیشنهاد قیمت بدهند. در برخی از مناقصه‌های عمومی نیروی انتظامی مشاهده می‌شود که برنده مناقصه به علت عدم توانایی قادر به انجام تعهدات خود نیست و ناجا را متحمل زیان‌های مالی و مأموریتی سنگینی (به دلیل از دست دادن فرصت زمانی) می­کند. دوم اینکه؛ با توجه به مأموریت‌های ناجا که نیاز است در هر لحظه با آمادگی کامل نسبت به ایجاد نظم و امنیت در داخل کشور اقدام کند، انجام مناقصۀ محدود می‌تواند به نیروی انتظامی کمک کند تا زمان کمتری را صرف دریافت پیشنهاد از عرضه‌کنندگان کند. در این صورت واحدهای پشتیبانی‌کننده در سطح ناجا قادر خواهند بود تا نسبت به تدارک مناسب و به‌موقع واحدهای پشتیبانی شونده، اقدام کنند.

  واژه‌های کلیدی:

   مناقصۀ محدود، خریدار، عرضه‌کنندگان، ناجا، ارزیابی کیفی.

  ارجاعات

  1. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامۀ فارس

  2. ستاد کل نیروهای مسلح (27/3/1386) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

  3. عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیکی، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه.

  4. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر.

  5. موسوی، نجم الدین (1385)، سیستم‌های خرید و انبارداری، انتشارات ترمه.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. شوقی، محمود (1391)، مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (جلد اول)، معاونت آموزش ناجا.

  2. شیخ ودودی، ابوحمزه (1389)، قانون محاسبات عمومی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

نظر شما