You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • فرآیند برگزاری مزایده     Auction process

  فرآیند در لغت به معنی مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی و مداوم، جریان عمل، مرحله، دورۀ عمل، طرز عمل، تهیه کردن و مراحلی را طی کردن است (آموزگار، 1375). برگزاری برگزار شدن یا برگزار کردن است و واژگان مترادف آن، شاملِ انجام، اجرا، ادا و به جاآوری است (معین، 1371). مزایده یعنی اقدام‌های لازم برای فروش جنس با حداکثر قیمت ممکن به‌طور کتبی (عنبرستانی، 1378). مزایده، یکی از روش‌های فروش کالا و خدمات است که در ماده 80 و 81 قانون محاسبات عمومی کشور پیش‌بینی شده است. روش اجرای مزایده در دستگاه‌های دولتی در قالب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ انجام می‌پذیرد (شوقی، 1386). فرآیند برگزاری مزایده در نیروی انتظامی، در مرکز فروش معاونت آماد و پشتیبانی ناجا برابر قوانین و مقررات جاری برای انجام فعالیت فروش اقلام بی­استفاده، تهیه و تصویب می‌شود و جهت اجرا به‌صورت تمرکزی در مرکز و غیرتمرکزی در استان‌های انتظامی زیر نظر مرکز فروش آماد و پشتیبانی ناجا به­کار گیری می‌شود.

  متن

  با توجه به اینکه مزایده در نیروی انتظامی با حضور نماینده فرمانده ناجا و به‌صورت غیر تمرکزی در استان‌های کشور نیز انجام می¬شود، نیاز است دارای فرآیند برگزاری یکسان باشد (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، 1391).

  فرآیند برگزاری مزایده در نیروی انتظامی: فرآیند برگزاری مزایده در مرکز فروش معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به‌عنوان متولی اصلی فروش اقلام مازاد، دارای شش مرحله بدین شکل است:

  مرحلۀ اول: تهیه، تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات برگزاری مزایده. با توجه به اهمیت عدم مغایرت اجرای مزایده‌های ناجا با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشوری و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات برگزاری مزایده در مرکز فروش معاونت آماد و پشتیبانی امری ضروری است. این قوانین و مقررات به‌صورت درون‌سازمانی در قالب دستورالعمل و روش جاری برگزاری مزایده در مرکز و استان‌های انتظامی تدوین و به کلیه رده‌ها در سطح ناجا ابلاغ می‌شود.

  مرحلۀ دوم: دریافت اقلام بلااستفاده خدمتی از رده‌ها. در این مرحله تمامی واحدهایی که در مرکز حضور دارند اعم از ستاد ناجا، پلیس‌های تخصصی و رده‌های مستقل، باید اقلام مازاد خود را به مرکز فروش معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تحویل دهند. در استان‌های انتظامی نیز کلیه شهرستان‌ها و دیگر رده‌های مستقل و پلیس‌های تخصصی که دارای واحد در حوزه سرزمینی استان هستند باید اقلام مازاد خود را به واحد فروش معاونت آماد و پشتیبانی آن استان تحویل دهند.

  مرکز فروش معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و همچنین معاونت آماد و پشتیبانی استان‌ها، به‌منظور دریافت اقلام بلااستفاده خدمتی از رده‌ها باید دو اقدام زیر را انجام دهند: الف) دریافت اقلام که شاملِ بازدید و مطابقت وضع موجود اقلام طبق مقررات، تعیین محل بارانداز، تعیین محل انبار کردن اقلام قابل‌فروش است؛ ب) تنظیم و ارسال فهرست موجودی: پس از دریافت و تنظیم صورت‌جلسه ورود اقلام و ثبت در سیستم موجودی، فهرستی از موجودی مخازن تهیه می¬شود و جهت تعیین تکلیف اسنادی و نحوه فروش به اداره فروش در مرکز ارسال می‌شود. فهرست تنظیمی به­خصوص فهرست ارسالی از استان‌ها، به دلیل دوری مسافت مخازن آن‌ها با مرکز، باید با دقت و ذکر کامل اطلاعات تهیه و ارسال شود.

  مرحلۀ سوم: نگهداری و آماده‌سازی اقلام برای مزایده. در این مرحله امور مربوط به نگهداری، حفاظت و آماده‌سازی اقلام دریافت شده از رده جهت فروش انجام می‌شود که شامل فعالیت­های زیر است: الف) چیدمان و آماده‌سازی مناسب اقلام، طبق فهرست فروش در محل‌های تعیین‌شده و مرتب کردن وضعیت ظاهری آن‌ها جهت بازدید شرکت‌کنندگان در مزایده؛ ب) رعایت نکات ایمنی و حفاظتی بر اساس نوع اقلام جهت جلوگیری از کاهش ارزش آن‌ها؛ ج) نصب برچسب و مشخصات بر روی اقلام؛ د) امحاء آثار و علائم انتظامی؛ ه) استعلام و تعیین اصالت در خصوص خودروها از شرکت‌های خودرویی، معاونت آگاهی و راهور ناجا.

  مرحلۀ چهارم: برگزاری مزایده. در این مرحله امور مربوط به نحوه برگزاری مزایده بدین شرح انجام می‌پذیرد: الف) بررسی و ارزیابی فهرست اقلام آمادۀ برگزاری مزایده با لحاظ رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌ها؛ ب) اخذ مجوز برگزاری مزایده از معاون آماد و پشتیبانی ناجا به‌عنوان رئیس دستگاه مزایده گذار؛ ج) تعیین روش برگزاری مزایده به‌صورت یکی از روش‌های مزایدۀ کوچک، مزایدۀ متوسط و مزایدۀ بزرگ با توجه به سقف ارزش ریالی مورد مزایده؛ د) انجام فعالیت‌های ستادی و اجرایی در خصوص برگزاری مزایده‌های بزرگ که شامل این فعالیت‌ها است: 1) تهیه پیش‌نویس و تعیین شرایط برگزاری مزایده، میزان سپرده و شرایط خریداران؛ 2) اخذ تصویب شرایط برگزاری مزایده و چاپ آگهی؛ 3) گرفتن عکس (از خودروها و موتورسیکلت‌ها و اقلام)؛ 4) دعوت مسئول برگزار کنندۀ مزایده از کارشناسان رسمی دادگستری و سازمانی جهت بازدید از اقلام مزایده‌ای و دریافت نظریه و قیمت کارشناسی از آن‌ها در پاکت لاک و مهرشده؛ 5) پلمپ صندوق اخذ پیشنهاد قیمت از سوی خریداران، در حضور عوامل بازرسی و حفاظت و اطلاعات قبل از شروع مزایده؛ 6) ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای بازدید شرکت‌کنندگان در مزایده؛ 7) در اختیار قرار دادن برگۀ شرایط مزایده به خریداران، ثبت مشخصات آنان و اخذ پاکت‌های لاک و مهرشده پیشنهاد قیمت در قبال ارائه رسید به آن‌ها؛ 8) تهیه و ارائه نامه رسمی به اعضای گروه مزایده جهت شرکت در گروه مزایده.

  مرحلۀ پنجم: برگزاری مجمع مزایده در مزایده های بزرگ. صندوق پیشنهادهای دریافت شده در روز برگزاری مزایده و در حضور اعضای گروه (نمایندۀ فرماندهی ناجا، نمایندۀ معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و نمایندۀ ذی‌حسابی ناجا) و ناظرین حاضر در مجمع مزایده (نمایندگان بازرسی، حفاظت و عقیدتی)، بازگشایی می‌شود و سپس این فعالیت‌ها انجام می‌پذیرد: الف) پاکت‌های داخل صندوق پیشنهادهای دریافت شده، شمارش و در صورت‌جلسه ثبت می­شود؛ ب) نمایندۀ ذی‌حسابی ناجا پاکت‌ها را از نظر طریق سپردۀ شرکت در مزایده، پیشنهاد دهندگان با پیشنهاد داده‌شده برای اقلام پیشنهادی بررسی می‌کند. چنانچه میزان سپردۀ شخصی کمتر از تعداد اقلام پیشنهادی باشد، آن پیشنهاد حذف می‌شودۀ ج) برگزارکننده مزایدۀ پیشنهادهای تأییدشده را قرائت می­کند و سپس مشخصات اقلام به همراه قیمت پیشنهادی بر روی پاکت پیشنهاد دهنده و برگه‌های پیشنهادی ثبت خواهد شد. کاربر رایانه حاضر در گروه این مشخصات را در رایانه ثبت می­کند؛ د) بر اساس برنامۀ نرم‌افزاری برگزاری مزایده ناجا، فهرست پیشنهاد دهندگان به‌صورت رتبه‌بندی (نفر اول و دوم) مشخص و تعیین می­شود؛ ه) فهرست برندگان با ذکر اطلاعات دقیق تهیه می‌شود؛ و) در خاتمه صورت‌جلسه مجمع مزایده تکمیل و به امضاء و تأیید نمایندگان مجاز شرکت‌کننده در مجمع می‌رسد.

  مرحلۀ ششم: واگذاری اقلام به فروش رفته به برندگان. این مرحله فعالیت‌هایی زیر را شامل می‌شود: الف) اخذ مبلغ ارزش معامله از برندگان مزایده و انجام عملیات حسابداری؛ ب) استرداد سپرده شرکت در مزایده به پیشنهاد دهندگان؛ ج) پس از تأیید فیش واریزی در دایرۀ حسابداری، حواله تحویل موضوع مزایده به برندگان صادر می‌شود؛ د) اخذ تأییدیه از ذی‌حسابی ناجا در خصوص مبالغ واریزشده به‌حساب ناجا؛ ه) تحویل موضوع مزایده برابر حواله ترخیص؛ طی صورت‌جلسه‌ای که به تأیید خریدار و مسئول آماد خواهد رسید؛ و) اعلام اقلام به فروش رفته به اداره کنترل اموال معاونت آماد و پشتیبانی ناجا جهت کسر از آمار اموال ناجا.

  در استان‌های انتظامی نیز این فرآیند برای برگزاری مزایده به‌جز مرحلۀ اول اجرا می¬شود.

  واژه‌های کلیدی:

   مزایده، اقلام مازاد، مراحل مزایده.

  ارجاعات

  1. آموزگار، حبیب الله (1375)، فرهنگ فارسی به فارسی دانش، انتشارات صفار.

  2. شوقی، محمود (1386)، مدیریت تهیه و خرید، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  3. عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیکی، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه.

  4. معاونت آماد و پشتیبانی ناجا (1391)، دستورالعمل فروش اقلام بلااستفاده خدمتی در ناجا.

  5. معین، محمد (1371) فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. کاظمی فرد، عباس و علیرضا وطن‌خواه (1390)، شرحی بر فرآیند و مقررات اجرای مزایده اقلام بلااستفاده، مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی ناجا.

  2. وطن­خواه، علیرضا (1390)، بررسی میزان اثربخشی سیستم فروش خودروهای خارج از رده در مرکز فروش ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

نظر شما