You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برآورد وسایل اداری     Office equipment Estimated

  برآورد (assessment, estimate, estimation) شکل دادن و انجام دادن یک اظهارنظر و قضاوت جدی برای تعیین ارزش، اندازه، وزن، درجه، وسعت کمیت و... است (رستمی، 1386) وسایل (fitment, paraphernalia, thing) جمع وسیله، و واژگان مترادف آن، شاملِ ابزار، ادوات، اسباب، جهاز، سامان، لوازم و وسایط است (معین، 1371: ذیل وسایل). اداری (administrative, clerical) منسوب به اداره، وابسته به اداره است (خداپرستی، 1376). برآورد وسایل اداری، این نوع برآورد برای تعیین وسایلی مانند میز، صندلی، کمد و... که مورد استفاده در بخش‌های اداری است، انجام می‌پذیرد.

  متن

  وسایل اداری که معاونت آماد و پشتیبانی ناجا برآورد، تأمین و توزیع می‌کند، عبارت است از: انواع میزها، انواع صندلی و مبل‌ها، انواع کمدهای بایگانی و جا لباسی، گاوصندوق، کاغذ خردکن، دستگاه‌های کپی و تکثیر (خدابخشی، 1391). برای برآورد وسایل اداری نیاز است که معاونت آماد و پشتیبانی به موجودی مخازن آماد و پشتیبانی ناجا، وضعیت مانده قراردادها، زمان تأمین سفارش از مرحله قرارداد تا تحویل، اعتبارات تصویب‌شده در شورای تلفیق بودجه ناجا و تدابیر هیئت‌رئیسه ناجا، توجه کند (نصرت پناه، 1384).

  اقدامات معاونت آماد و پشتیبانی قبل از برآورد وسایل اداری: معاونت آماد و پشتیبانی برای دقت و نظم بیشتر در برآوردها، باید قبل از برآورد وسایل اداری اقداماتی را انجام دهد که شامل موارد زیر می­شود:

  1.تهیۀ جداول سازمانی تجهیزات همۀ رده‌های ناجا از طریق معاونت طرح و برنامه‌وبودجه ناجا؛

  2.اخذ طرح‌های توسعه سازمانی و نیز تدابیر هیئت‌رئیسه ناجا در خصوص درصد مجاز تأمین وسایل اداری رده‌ها بر اساس جداول سازمان تجهیزات؛

  3.جمع‌آوری دقیق آمار موجودی وسایل اداری رده‌های ناجا؛

  4.بررسی و تعیین آمار وسایل اداری که به دلایل مختلف خارج از رده و یا فرسوده خواهند شد؛

  5.بررسی وسایل اداری که فرسوده بوده و با انجام تعمیر و بازسازی به صورت اقلام قابل استفاده در خواهند آمد؛

  6.تعیین کسری وسایل اداری تمام رده‌های ناجا با توجه به جداول سازمانی و تدابیر ابلاغی؛

  7.تعیین ارزش تقریبی وسایل اداری مورد نیاز به‌منظور برآورد اعتبارات؛

  8.بررسی و تعیین وسایل اداری مازاد بر مصرف رده‌های ناجا و واگذاری آنها به رده‌های نیازمند دیگر (شوقی، 1393).

  انواع برآورد وسایل اداری در نیروی انتظامی

  1. برآورد برای تجهیز واحدهای تازه احداث شده: معمولاً بر اساس مصوبات هیئت‌رئیسه نیروی انتظامی با توجه به تغییرات جغرافیایی کشور مانند تبدیل یک شهر به شهرستان و یا تبدیل یک استان به دو استان و مانند اینها، ساختمان‌ها و نیروی انسانی مجموعه‌ها افزایش می‌یابد و طبق افزایش صورت پذیرفته نیاز است وسایل اداری مورد نیاز نیز برآورد و تأمین شود. جهت تجهیز وسایل اداری این واحدهای تازه تأسیس، پس از ابلاغ مصوبات، معاونت آماد و پشتیبانی ناجا برآورد مقداری وسایل اداری مورد نیاز را انجام می‌دهد و سپس آن را تبدیل به برآورد اعتباری می‌کند و به معاونت طرح و برنامه‌وبودجه ناجا اعلام می‌کند تا از اعتبارات طرح توسعه ناجا، اعتبار برآورد شده برای تأمین وسایل اداری برآورد شده در اختیار آماد و پشتیبانی قرار گیرد.

  2. برآورد جهت رفع کمبودها یا جایگزین کردن وسایل اداری از رده خارج شده: استان‌های انتظامی و رده‌های ناجا در طول سال کمبودهای وسایل اداری و فهرست وسایل اداری از رده خارج شده خود را به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اعلام می‌کنند. این معاونت در قالب پشتیبانی عمومی نسبت به برآورد وسایل اداری همۀ رده‌های ناجا (بر اساس سهمیۀ تعیین‌شده در جدول تجهیزات و سیاست ابلاغی فرماندهی در خصوص میزان درصدی تأمین این اقلام برای رده‌ها) اقدام به برآورد مقداری کرده و سپس این برآورد را در قالب برآورد اعتباری قرار خواهد داد تا در برنامه‌های سالیانه خود لحاظ و پس از تصویب اعتبار برآورد شده نسبت به تأمین و توزیع آن عمل کند.

  واژه‌های کلیدی:

   برآورد، وسایل اداری، تجهیز، اعتبارات، پشتیبانی عمومی

  ارجاعات

  1. خدابخشی، محمد (1391)، مجموعه مقالات لجستیک، مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی.

  2. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامۀ فارس.

  3. رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.

  4. شوقی، محمود (1393)، برنامه‌ریزی برآورد اقلام آمادی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  6. نصرت پناه، سیاوش (1384)، مدیریت و فرماندهی لجستیک، مؤسسه انتشارات جهان جام جم.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. فرجی، مرتضی (1382)، اصول، مبانی و کارکردهای آمادی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مهندسی و پشتیبانی ناجا.

  2. ودیعت، محمدرضا (1385)، مدیریت آماد و پشتیبانی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

نظر شما