You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مأموران خرید    Purchase agents

  مأمور (commissioner, officer, agents) یعنی آن کسی که برای انجام کاری معیّن و منصوب می‌شود، امر شده و فرمان داده شده (عمید، 1381: ذیل مأمور) و واژگان مترادف آن، شامل عامل، کارگزار، وکیل، کارمند، گماشته، مستخدم، متصدی، مسئول و فرستاده است. خرید در حوزۀ بازرگانی (buy, purchase)، تهیه، تدارک و اکتساب کالا و خدمات مورد نیاز با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، در زمان مناسب و از منبع مورد اطمینان در ازای پرداخت ارزش آن است (موسوی، 1385). برابر ماده 35 قانون محاسبات عمومی کشور، مأمور خرید یا کارپرداز، مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز (رئیس سازمان یا افرادی که داری مجوز ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور هستند) با رعایت مقررات اقدام می‌نماید (شیخ ودودی، 1389).

  مأموران خرید در نیروی انتظامی: برابر ساختار سازمانی ناجا در رده‌هایی که دارای معاونت آماد و پشتیبانی هستند، گروهی از مأموران خرید به‌عنوان کارکنان ثابت واحد خرید نسبت به انجام‌وظیفه برای تأمین نیازمندی‌ها فعالیت می‌کنند و در سطح یگان‌های ناجا که دارای ساختار سازمانی واحد خرید نیستند، گروهی از مأموران خرید به‌عنوان افسران عامل فعالیت دارند.

  متن

  با توجه به اینکه نیروی انتظامی ساختاری گسترده دارد و از پراکندگی جامع در کشور برخوردار است و از طرف دیگر سهم زیادی از بودجه این نیرو صرف تهیه نیازمندی‌های سازمانی می‌شود، نیاز است مأموران خرید به‌عنوان نمایندگان ناجا در تعامل با عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به‌گونه‌ای عمل نمایند که تصور عرضه‌کنندگان را نسبت به نیروی انتظامی مثبت کنند. وجود یک تصویر مطلوب از سازمان در نزد فروشندگان، باعث ارتقای توان خرید و دریافت کمک‌های فنی با ارزش از عرضه‌کنندگان خواهد شد.

  روابط مأموران خرید با تأمین‌کنندگان: روابط عمومی و فردی مناسب مأموران خرید به بخش خرید کمک می‌کند تا اقلام مورد نیاز ناجا را در زمان‌های کمبود کالا و لحظه‌های حساس (به‌ویژه برای نیروی انتظامی که دارای وظایف و مأموریت‌های حساس و بعضاً پیش‌بینی‌نشده است) با قیمت و کیفیت مناسب تأمین کند.

  نقش مأموران خرید در تأمین بهینه اقلام در ناجا: نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و گستردگی زیاد (دارا بودن واحدهای مستقر در تمامی نقاط کشور اعم از شهرها، بخش‌ها، روستاها، مرزها، جاده‌ها و حتی در کویر و...) است؛ بنابراین نیازمند یک ارتباط منطقی و اصولی در تأمین اقلام مورد نیاز خود است. تأمین و تدارک به‌موقع و متناسب با نیاز واقعی واحدها درواقع تعیین‌کنندۀ تحقق مأموریت‌ها است که این مهم را عمدتاً مأموران خرید (افسران عامل) انجام می‌دهند (قلی پور، 1391).

  وظایف مأموران خرید (افسران عامل) در نیروی انتظامی: وظیفۀ اصلی مأموران خرید، تأمین نیازمندی‌های ناجا بر اساس مجوز خریدهای صادر شده است که به‌منظور تدارک نیازمندی رده‌ها در زمان مناسب انجام می‌شود. وظایفی که مأموران خرید عهده‌دار آن هستند، بدین شرح است:

  نماینده ناجا در خرید نیازمندی‌ها، برابر ضوابط و مقررات؛

  تأمین‌کننده نیازمندی قسمت‌ها؛

  اخذ نیازمندی قسمت‌ها؛

  بررسی کارشناسی و کسب اطلاعات مورد نیاز در خصوص نیازمندی‌ها، با بهره‌گیری از اطلاعات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی؛

  نماینده سازمان در مذاکرات و انعقاد قراردادها؛

  داشتن مسئولیت در رفع اختلافات در قراردادهای خرید؛

  داشتن مسئولیت در شناسایی و تعیین منابع خرید؛

  بررسی شرایط خرید؛

  بررسی قیمت‌های پیشنهادی؛

  تعیین و دریافت ضمانت‌ها؛

  دریافت کالای خریداری‌شده از فروشندگان و تحویل آن به انبار؛

  تنظیم اسناد خرید و تسویه‌حساب با امور مالی (شوقی، 1393).

  اهمیت مأموران خرید در تدارک به‌موقع رده‌های نیروی انتظامی: مأموران خرید باید در تأمین نیازمندی ردها با برقراری ارتباط مناسب و شناخت دقیق از بازار اقدام کنند. دلایل اهمیت و حساسیت مأموران خرید در تدارک به‌موقع رده‌های ناجا از این قرار است: گستردگی و پراکندگی محل استقرار رده‌های سازمانی، مأموریت‌های متنوع سازمانی، طیف بسیار گسترده از تنوع اقلام مورد نیاز، پیچیدگی و تخصصی بودن هر یک از اقلام مورد نیاز ردها، بالا بودن حجم و میزان نیازمندی‌های سازمان به دلیل کثرت کارکنان و ...، اولویت‌ها و حساسیت‌های سازمانی و ضرورت سرعت عمل، احتمال بروز شرایط بحرانی در هر زمان و مکان که برای ناجا اجتناب‌ناپذیر است.

  واژه‌های کلیدی:

   مأموران خرید، افسران عامل، ناجا، نیازمندی، تأمین

  ارجاعات

  1. شوقی، محمود (1393)، سیستم‌های تأمین و خرید داخلی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

  2. شیخ ودودی، ابوحمزه (1389)، قانون محاسبات عمومی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

  3. عمید، حسن (1381)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و سوم.

  4. قلی پور، رسول (1391)، بررسی شیوه‌های بهبود فرآیند خرید اقلام مصرفی ناجا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

  5. موسوی، نجم الدین (1385)، سیستم‌های خرید و انبارداری، انتشارات ترمه.

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1. دعایی، حبیب‌الله (1387)، سیستم‌های خرید، مدیریت انبارداری و توزیع، مشهد: انتشارات بیان هدایت نور.

  2. گودرزی، قدرت (1386)، عملیات کاربردی تأمین و خرید، مرکز تحقیقات کاربردی آماد و پشتیبانی ناجا.

نظر شما