You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • استاندارد مراکز تعمیراتی    Repair center standard

  استاندارد مدرکی است دربرگیرندة قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آن‌ها، به‌منظور استفادة عمومی مکرر که سازمان شناخته‌شده‌ای آن را تصویب کرده باشد. استاندارد باید بر نتایج متقن علوم، فنون و تجربیات مبتنی و برای ارتقای منافع مطلوب باشد (ریاحی، 1383). مراکز تعمیراتی، مراکزی هستند که با بهره‌گیری از نیروی انسانی، تجهیزات تعمیرگاهی و ابزارآلات عمومی و خاص تعمیراتی در یک محیط کارگاهی نسبت به رفع عیب وسایل، اقدام می‌کنند (مؤسسة مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن، ۱۳۸۶). استاندارد مراکز تعمیراتی، نوعی خط‌کش اندازه‌گیری است برای تعیین سطح و کیفیت و توان فنی بخش‌های نیروی انسانی، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزارآلات عمومی و خاص تعمیراتی، فضای تعمیرگاه (اعم از اداری، انبار و خدمات) و نوع فعالیت تعمیرات با توجه به داشتن دانش فنی.

  متن

  با توجه به افزایش وسایل نقلیه، ضرورت انجام تعمیرات با کیفیت آن در کمترین زمان و  با حداقل هزینة ممکن، تعمیرگاه‌هایی عمومی و تخصصی ایجاد شد و در طول زمان توسعه یافت. اجرا و پیاده‌سازی استاندارد مراکز تعمیراتی در راستای ایجاد تغییرات در تمام بخش‌های اداری و اجرایی این مراکز برای دست‌یابی ارائه خدمات ایمن، با کیفیت، دارای شرایط رقابتی و ایجاد انگیزه در نزد مدیران و کارکنان مراکز نگهداری جهت افزایش دانش فنی و مهارت جهت کسب رضایت مراجعین، شکل‌گیری شد و در حال حاضر به‌عنوان الزامات تأسیس یا ادامه فعالیت مراکز نگهداری مطرح است.

  وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی امر صنعت در سال 1387 در راستای ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های تولیدکننده محصولات و افزایش توان ارائه خدمات توسط مراکز مجاز تعمیراتی شرکت‌های تولیدکننده، نسبت به تدوین دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش با هدف، تعیین حداقل سطح کمی و کیفی مراکز تعمیراتی مجاز؛ در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ اقدام نمود. (شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو، 1387)

  اجرا و پیاده‌سازی استاندارد مراکز تعمیراتی در راستای؛ استاندارد نمودن فرآیندها، اماکن، نیروی انسانی، تجهیزات، ابزارآلات و سایر موارد مرتبط با فعالیت‌های تعمیراتی؛ با هدف سرعت بخشیدن در خدمات‌رسانی، کاهش هزینه‌ها و رضایت بهره‌برداران از مراکز تعمیراتی انجام می‌پذیرد. (ناصحی فر، 1385)

  مراکز تعمیراتی نیروی انتظامی: با اجرا و پیاده‌سازی استاندارد مراکز تعمیراتی در سطح تعمیرگاه‌های نیروی انتظامی؛ می‌توان شرایط ایجاد یکنواختی در فضای اداری و خدماتی (نمای ظاهر نمایندگی)، تجهیزات، ابزارآلات تعمیراتی، نحوه و مکان چیدمان تجهیزات و ابزارآلات در مراکز تعمیراتی، روش‌های پذیرش، فرآیندهای انجام خدمات تعمیراتی، نحوه تحویل وسایل تعمیر شده، و نحوه رسیدگی به امور و درخواست‌های مراجعین به این مراکز را مهیا ساخت. بر این اساس در صورت عدم اجرای استاندارد در مراکز تعمیراتی ناجا؛ مواجه خواهیم شد با: عدم تناسب در ایجاد مراکز تعمیراتی ناجا، توزیع امکانات و تجهیزات نامناسب، فرآیندهای اضافی در مراکز تعمیراتی؛ که درنتیجه شاهد آن خواهیم بود، خدمات‌رسانی در مراکز تعمیراتی ناجا؛ با توجه به استاندارد نبودن این مراکز با صرف هزینه‌های اضافی، اتلاف زمان تعمیرکاران و بهره‌برداران و همچنین عدم امکان پیاده‌سازی طرح‌های جامع در نگهداری و تعمیرات ناجا صورت پذیرد.

  مراکز تعمیرات خودرویی استانی نیروی انتظامی: موضوع آماده بکاری خودرو؛ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل اجرای مأموریت‌های ناجا، از اهمیت خاصی برخوردار است. آماد و پشتیبانی ناجا در سراسر کشور با توجه به پراکندگی جغرافیایی و به‌کارگیری خودروهای مختلف در مأموریت‌های انتظامی، عملیاتی، اداری و پشتیبانی، سعی در ایجاد پوشش تعمیراتی؛ با بهره‌گیری از شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان، تعمیرگاه‌های محلی و منطقه‌ای و امکانات مراکز تعمیراتی سازمانی ناجا، دارد.

  ایجاد مراکز تعمیرات خودرویی در استان‌های انتظامی بر اساس اعتبارات موجود و فرصت‌های پیش‌آمده و نیازهای زمانی و عملیاتی هر استان، در سنوات قبل انجام گردیده است. بر این اساس استاندارد تدوین‌شده خاصی برای این مراکز موجود نبوده و بیشتر تابع تجربیات سازمانی است. همچنین ساختار سازمانی این مراکز همگامی لازم را با تعریف نوع خدمات مورد انتظار مراکز تعمیراتی نداشته؛ که تدوین یک الگوی استاندارد برای مراکز تعمیرات خودرویی استان‌های انتظامی، پلیس‌های تخصصی و رده‌های مستقل ناجا؛ امری ضروری خواهد بود. (ندری، 1389)

  استاندارد مراکز تعمیراتی: استانداردهایی که در مراکز تعمیراتی نیاز است رعایت گردد، به پنج گروه اصلی بدین شرح تقسیم‌بندی می‌شوند.

  1 - وضعیت نیروی انسانی مرکز تعمیراتی، مهم‌ترین استانداردهای وضعیت نیروی انسانی؛ به این شرح است: ساختار سازمانی، تعیین نوع و سطح فعالیت، آموزش، تعداد نیروی انسانی بر اساس فعالیت‌های تخصصی، مهارت، مدیر مرکز، کارشناس‌فنی، مسئول پذیرش و مسئول انبار.

  2 - وضعیت فضای فیزیکی مرکز تعمیراتی، مهم‌ترین استانداردهای وضعیت فضای فیزیکی؛ به این شرح است: مکان پذیرش مراجعین، سالن تعمیرات، ورودی تعمیرگاه، محوطه تعمیرگاه، کف محوطه تعمیرگاه فضاهای اختصاصی تعمیرات (میزان فرمان، جلوبندی، برق خودرو، تنظیم موتور، تزئینات، مکانیکی، صافکاری، نقاشی، کارواش، سرویس سریع)، فضاهای اختصاصی انبارهای (قطعات یدکی، قطعات داغی، مواد مصرفی، ابزارآلات)، فضاهای اختصاصی پارکینگ (خودروهای منتظر تعمیر، خودروهای تعمیر شده، پذیرش) و فضاهای اختصاصی اداری و خدماتی (دفاتر اداری، حمام، رختکن، سرویس بهداشتی، استراحت).

  3 - وضعیت ابزارآلات و تجهیزات مرکز تعمیراتی، مهم‌ترین استانداردهای وضعیت ابزارآلات و تجهیزات؛ به این شرح است: جایگاه ابزار، ابزاردستی، ابزارهای عمومی، ابزار مخصوص سرویس، تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری، دستگاه عیب‌یابی و دستگاه‌های موردنیاز فعالیت‌های تخصصی با توجه به نوع فعالیت.

  4 - وضعیت فرآیند مرکز تعمیراتی، مهم‌ترین استانداردهای وضعیت ابزارآلات و تجهیزات؛ به این شرح است: فرآیند اداری و مالی، فرآیند ارائه خدمات (نوبت‌دهی، پذیرش، انجام تعمیرات، تحویل خودرو)، فرآیند تأمین قطعات (شناسایی، تعیین شماره قطعه، قیمت‌گذاری، دریافت قطعات، صورت‌نویسی و تحویل).

  5 - وضعیت ایمنی مرکز تعمیراتی، مهم‌ترین استانداردهای وضعیت ایمنی؛ به این شرح است: خاموش‌کننده، شلنگ آتش‌نشانی، شن، انبار مواد قابل اشتعال، جعبه کمک‌های اولیه و تجهیزات ایمنی کارکنان تعمیرگاه (لباس، دستکش، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، عینک).

  واژه‌های کلیدی:

  استاندارد مراکز تعمیراتی، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت فضای فیزیکی، وضعیت ابزارآلات و تجهیزات، وضعیت فرآیند، وضعیت ایمنی

  ارجاعات:

  1 - ریاحی، بهروز (1383) آموزش استانداردسازی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  2 - موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن (۱۳۸۶) نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، ترجمه حاج شیرمحمدی، چاپ چهارم، اصفهان، ارکان دانش

  3 - شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو (1387) دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو، بازنگری دوم، وزارت صنایع و معادن

  4 - ناصحی فر، وحید. (1385) بررسی وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای مزدا در ایران، نشریه مدیران پیشرفته.

  5 - ندری، فرزاد (1390) بررسی استانداردهای مراکز نت خودرویی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین

  ارجاع برای اطلاعات بیشتر

  1 آقایی، اصغر (۱۳۸۷) بررسی وضعیت نظام نت شرکت ایران‌خودرو دیزل ازنظر اصول بنیادین نت بهره‌ور فراگیر ناب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

  2 - سایپا یدک (1387) استاندارد خدمات پس از فروش، سازمان خدمات پس از فروش سایپا

نظر شما