You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: مدیریت آمادو پشتیبانی انتظامی

  معرف:

  1-معادل انگلیسی: Disciplinary Logistics Management

  2-تعریف:

  مدیریت:

  مدیریت، در لغت به معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن بیان شده است(معین، 1371: 3973) و در اصطلاح، عبارت است از علم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به هدف های معین(الوانی، 1383: 17).

  آمادوپشتیبانی:

  لجستیک،[1] واژه ای انگلیسی از ریشه لغت یونانی  « لجستیکوس»[2] به معنای علم محاسبه[3] و مهارت در حساب کردن است که معادل فارسی آن، آمادوپشتیبانی در نظر گرفته شده است. اولین تلاش نظام مند برای تعریف این واژه به وسیله جومینی[4] مفسر، متفکر و نویسنده نظامی فرانسوی صورت گرفته است. جومینی در کتاب هنر جنگ[5](1838) آمادوپشتیبانی را این گونه تعریف کرده است:

  « آمادوپشتیبانی، عبارت است از هنر علمی تحرک ارتش ها».

      بر این اساس ، آمادوپشتیبانی تمام فعالیت های حرکتی و پشتیبانی نیروهای نظامی از جمله: برنامه ریزی، اداره، تأمین، استقرار و اردو زدن، پل سازی و راه سازی، بازدید مقدماتی و تا حدودی آگاهی از اموری را شامل می شود که مربوط به میدان نبرد است(عیسایی، 1390: 9). مفهوم آمادوپشتیبانی، شبکه ای متشکل از موجودیت های منفرد و کارکردی است که به صورت یک کل واحد، در جهت تأمین منابع و اطلاعات و در راستای مدیریت کارآمد تأمین کنندگان و جریان کالا شکل گرفته است (کتیکیدیس و همکاران[6]، 2008).

  انتظامی:

  انتظام، در لغت به معنای آراستگی، سامان گرفتن و منظم شدن است و واژه انتظامی، منسوب به انتظام، به قوایی گفته می شود که حفظ نظم و آرامش مملکت بر عهده آن ها است(معین، 1371: 365).

  مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی:

  مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی، مجموعه ای سازمان یافته و منظم از نیروی انسانی، تجهیزات، برنامه ها، رویه ها، روش ها، و سازوکارها است که هدف و کارکرد آن پشتیبانی، نگهداری و حفظ سازمان پلیس در عملیات انتظامی است. این مهم در قالب سیستم ها و زیرسیستم های پویایی جلوه گر می شود که توقف ناپذیر بوده و به طور مرتب در حال توسعه است؛ علاوه براین، ضمن دارا بودن مبادلات درون سازمانی بسیار منظم و تعریف شده با اجزای تشکیل دهنده خود، با دیگر سازمان های پیرامونی نیز تعاملات بسیار گسترده و زنده ای دارد(نصرت پناه، 1384: 12). مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی، فرآیند به کارگیری کارآمد و اثربخش منابع مادی و انسانی با استفاده از اصول برنامه ریزی، هدایت ، کنترل، هماهنگی، و تصمیم گیری در جهت مدیریت جریان کالا و خدمات آمادی در زنجیره تامین پلیس برای پشتیبانی از عملیات انتظامی است.  

  متن:

  نیروی انتظامی برای تحقق بخشیدن به ماموریت های 28 گانه خود به دو سرمایه مهم یعنی "نیروی انسانی" و "امکانات و تجهیزات" نیاز اساسی دارد ؛ از این رو، اهمیت مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی که ماموریت اصلی آن برآورد، تامین، ترابری، نگهداری، توزیع، تعمیرات، و کنترل اموال برای پشتیبانی از واحدهای انتظامی است، بیش از پیش نمایان می شود؛ بنابراین، مدیریت آمادوپشتیبانی با توجه به اهمیت بی بدیل خود، به یکی از مهم ترین ارکان ناجا برای دستیابی به هدف های سازمان تبدیل شده است.

  هدف های مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی

  شرایط آمادوپشتیبانی در نیروی انتظامی، نسبت به سایر نیروهای نظامی، علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به پراکندگی جغرافیایی بسیار بالای عملیات پلیسی در سراسر کشور اشاره کرد؛ به عبارت دیگر، محیط فعالیت پلیس به سبب عدم تمرکز جغرافیای جرم به گونه ای است که در سراسر کشور گستره داشته و به همین سبب پشتیبانی آمادی از عملیات انتظامی و مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی را با حساسیت ها و پیچیدگی های زیادی رو به رو می کند؛ با این وجود، هدف های عمده مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی را می توان به شرح زیر بر شمرد:

    1-پشتیبانی از نیروی انسانی در راستای تحقق هدف ها و انجام ماموریت های سازمان؛ وظایف مدیریت آماد و پشتیبانی در این حوزه عبارت اند از:

  الف) برآورد نیازمندی های آمادوپشتیبانی نیروی انسانی؛

  ب) تغذیه مناسب نیروی انسانی؛

  پ) طراحی و ایجاد محیط و شرایط مناسب برای اسکان، همراه با خدمات رفاهی مطلوب؛

  ت) نقل و انتقال نیروی انسانی.

  2-ایجاد شرایط لازم برای دستیابی و فراهم آوردن اقلام و خدمات مناسب، به میزان مناسب، با قیمت مناسب، در زمان و مکان مناسب و موقعیت مناسب، به منظور پشتیبانی از ماموریت های انتظامی ؛ وظایف مدیریت آماد و پشتیبانی در این حوزه عبارتند از:

  الف) برآورد نیازمندی های آمادوپشتیبانی عملیات انتظامی؛

  ب) تامین مواد و اقلام مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز برای انجام عملیات انتظامی؛

  پ) تهیه و تامین تجهیزات و لوازم پلیسی مورد نیاز برای انجام عملیات انتظامی؛

  ت) نگهداری و ذخیره سازی اقلام مورد نیاز؛

  ث) ترابری اقلام از مبدا تا مقصد؛

  ج) توزیع اقلام بر اساس نیاز واقعی رده های عملیاتی.

  3-افزایش بهره وری ماموریت های انتظامی(نصرت پناه، 1384: 24):

  الف) تهیه و تامین سامانه های مورد نیاز حمایت کننده از عملیات پشتیبانی؛

  ب) تهیه روش ها و دستورالمعل های مورد نیاز آمادی در جهت افزایش بهره وری عملیات آمادوپشتیبانی؛

  پ) طراحی راهبردها و فرایندهای مناسب آمادی در حوزه های کارکردی آمادوپشتیبانی.

  فعالیت‌های موجود در شبکه مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی

  فعالیت‌هایي که مرتبط با آمادوپشتیبانی انتظامی به حساب می‌آیند، شامل (و نه محدود به) فعالیت‌های زیر هستند:

  - خدمات به مشتری(واحدهای صفی و ستادی ناجا)؛               

  - برآورد نيازمندي‌ها؛

  - مديريت موجودي و کنترل اموال؛             

   - تأمين و خرید؛                 

  - مدیریت ترابری؛                                               

  - مدیریت انبارداری(نگهداری)؛                                                   

  - نگهداری و تعمیرات؛                                                                                                    

  - مدیریت سلاح و مهمات؛

  - استانداردسازی؛

  - توزیع .                                       

  خدمات به مشتری(واحدهای صفی و ستادی ناجا)[7]: در مورد خدمات به مشتری، تعریف های بسیاری وجود دارد ؛ مثل "راضی نگه‌داشتن مشتری"؛ در واقع، خدمات به مشتری، یعنی مطمئن شدن از اینکه شخص مورد نظر محصول درست را در مکان مناسب، زمان مناسب، وضعیت مناسب و هزینه مناسب دریافت کند. با توجه به تامین عمده کالاهای مصرفی ناجا توسط واحدهای آمادی، یکی از مهم ترین کارکردها و فعالیت های آمادی، ارائه خدمات مناسب به مشتریان و جلب رضایت آنان است.

  برآورد نيازمندي‌ها: معطوف به تلاش هایی است که برای برآورد نيازمندي‌ کالا در دوره زمانی آينده انجام می‌شود؛ از این رو، همكاري و مشارکت فزاينده عناصر تاثیرگذار در فعالیت های آمادی از جمله نیروی انسانی، رده های بهره بردار و ...  ، می تواند برآورد نيازمندي‌ها را تسريع می کند.

  مدیریت موجودی و کنترل اموال: با عنایت به حجم وسیع اموال در اختیار ناجا، هدف اصلی سامانه های مدیریت موجودی و کنترل اموال، جلوگیری از اتلاف اموال تحت اختیار سازمان و رسیدگی به حساب اموال از آغاز تملک تا پایان عمر آن است. کنترل اموال وظیفه دارد همه ی کالاها را به محض ورود به سازمان شناسایی و تا پایان عمر آن مدیریت کند(شوقی، 1388: 129)

  تأمين و خرید[8]: تأمين، به معنی خرید و تهیه کالا، قطعات و ملزومات از خارج سازمان، برای پشتیبانی از عملیات انتظامی است. پیوند مستقیم تأمين با سازمان‌های بیرونی، به عنوان تامین کنندگان، به این معنی است که با محبوبیت روزافزون فلسفه وجودي مدیریت زنجیره تأمین، اهمیت راهبردی تأمين افزایش یافته است(شوقی، 1385).

  ترابری:  ترابری به معنای جابه جایی واقعی و فیزیکی کالاها یا افراد از مکانی به مکان دیگر است؛ بر این اساس، ترابری که یکی از مهم ترین کارکردها و فعالیت های مدیریت آمادوپشتیبانی نیز محسوب می شود، به مدیریت فعالیت‌های مرتبط با ترابری توسط افراد، اشخاص، کالاها و تجهیزات اشاره دارد(آقایی، 1388: 6).

  مدیریت انبارداری(نگهداری): در راستای تدارک به موقع و اجرای عملیات پشتیبانی سریع از یگان های ناجا، انبارداری(نگهداری) به عنوان یک حلقه واسط میان تامین کننده و مصرف کننده کالا نقش ایفا می کند(آقایی و شوقی، 1396: 21).

  نگهداری و تعمیرات[9]: عبارت است از مجموعه ای از فعاليت های مختلف به منظور حفظ و بقای قطعات، تجهيزات و ماشين آلات و نيز صيانت از سرمايه ها و دارايی هاي واحدهای انتظامی؛ تا حتی الامکان از بروز حوادثی که منجر به خرابی کالا و تجهیزات می شود، پيشگيری به عمل آيد(محمدی، 1394).

  مدیریت سلاح و مهمات[10]: به تمام فرایندهای مرتبط با سلاح و مهمات، اعم از تامین، به کارگیری ، مصرف و از رده خارج کردن سلاح و مهمات در مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی اشاره دارد.

  توزیع: در نظام توزیع ناجا، کالا از مبادی توزیع به مبادی مصرف حمل می شود. توزیع کالا در ناجا به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز انجام می شود(نصرت پناه، 1384: 313).

  مدیریت استاندارد و کیفیت: عبارت است از تعیین الزامات مورد نظر کالاها و خدمات مطابق با نیازمندهای های ناجا و کنترل کیفیت کالاهای دریافتی مطابق با الزامات تعیین شده (آقایی و آقایی، 1395: 43).

  اصول حاکم بر آمادوپشتیبانی انتظامی به مثابه یک سامانه

  مطابقت اقدام ها و فعالیت های مدیریت آمادوپشتیبانی انتظامی با مجموعه ای از اصول منطقی، موجب عملکرد بهینه ، صحیح و نظام مند سازمان خواهد شد. مهم ترین اصول حاکم بر آماد و پشتیبانی انتظامی عبارت اند از:

  اصل عینیت[11]: بر اساس این اصل، تمام برنامه ها ، تصمیم ها و اقدام های آمادوپشتیبانی باید مبتنی بر اطلاعات عینی و واقعی باشد و از دخالت دادن سلیقه ها و علائق شخصی در تصمیم گیری و برنامه ریزی(حتی المقدور) جلوگیری شود؛

  اصل هدف مداری[12]: برنامه ها و اقدام های آمادوپشتیبانی باید در راستای انجام مأموریت ها و بر اساس هدف های سازمان باشد؛

  اصل اقتصادی بودن[13]: آمادوپشتیبانی باید شرایط لازم را برای صرفه جویی، کم کردن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت، نیرو و امکانات به عمل آورد؛

  اصل موقعیت شناسی: آمادوپشتیبانی باید شرایطی را فراهم آورد تا در موقعیت مناسب، زمان مناسب و مکان مناسب، خدمات و امکانات مناسب را ارائه دهد و به طور کلی، نیازمندی های شرایط و موقعیت های مختلف را تأمین کند؛

  اصل تداوم و پیوستگی [14]: پشتیبانی و ارائه خدمات توسط آمادوپشتیبانی نباید قطع شود و برنامه ریزی و عمل باید به گونه ای باشد تا در هر شرایطی از رکود و توقف عملیات پیشگیری شود؛

  اصل انعطاف پذیری[15]: آمادوپشتیبانی باید متناسب با شرایط و موقعیت ها، برنامه های لازم را تنظیم و به اجرا درآورد و در عین حال، متناسب با تغییر و تحولات محیطی که ممکن است سیستم را تحت تأثیر قرار دهد، امکانات لازم را پیش بینی کند؛

  اصل امکان پذیری[16]: تمام برنامه ها، تصمیم ها و سامانه های آمادوپشتیبانی باید به گونه ای طراحی شوند تا از نظر فنی، تجهیزاتی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، عملیاتی، اجتماعی، انسانی و مالی توان اجرای آن ها وجود داشته باشد؛

  اصل پاسخگویی[17]: آمادوپشتیبانی در قبال انجام فعالیت ها، وظایف و مسئولیت های خود و همچنین در قبال حفظ، نگهداری و بهینه سازی خدمات باید پاسخگو باشد؛

  اصل نظم[18]: بر اساس این اصل، باید برای هر یک از فعالیت های آمادوپشتیبانی سامانه ها، فرایند ها و روش جاری تهیه و تنظیم شود تا از ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در سازمان جلوگیری به عمل آید (نصرت پناه،1384: 37-39).

  واژه­های کلیدی:

  آمادوپشتیبانی، آمادوپشتیبانی انتظامی، عملیات انتظامی، سیستم آمادوپشتیبانی، فعالیت آمادوپشتیبانی.

  منابع:

  آقایی، اصغر و آقایی، میلاد (1395). مدیریت کیفیت و بهره وری. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

  آقایی، اصغر و شوقی، محمود (1396). مدیریت مراکز نگهداری کالا. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

  الوانی، مهدی (1383). مدیریت عمومی . چاپ بیست و یکم. تهران: نشر نی.

  شوقی، محمود (1385). پشتیبانی آمادی در عملیات انتظامی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

  شوقی، محمود (1388). آمادوپشتیبانی (2). تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.

  عیسایی، حسین (1390). مدیریت آمادوپشتیبانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

  محمدی، کاظم (1394). نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودرویی ناجا. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

  معین، محمد(1371). فرهنگ فارسی. جلد سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

  نصرت پناه، سیاوش (1384). مدیریت و فرماندهی لجستیک. چاپ اول. تهران: انتشارات جهان جام جم.

  Ketikidis.P.H, Koh.C.L, Dimitriadis, Gunasekaran.N.A, Kehajova. M (2008). The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe: Current status and future direction, Omega, No 36, 592 – 599.

  منابع بیشتر برای مطالعه:

  آقایی، میلاد (1396). چالش ها، چشم اندازها و راهبردهای لجستیک و زنجیره تامین. تهران: انتشارات مرکز آموزش شهید دستواره.

  هریسون، آلن و هوک، رمکو (1393). مدیریت و راهبرد لجستیک: رقایت در زنجیره تامین. ترجمه میلاد آقایی و رضا آقایی. تهران: انتشارات راه فردا.

  خدابخشی، محمد (1392). مجموعه مقالات لجستیک. تهران: انتشارات ناجی نشر.  [1] - Logistic

  [2] - Logistikos

  [3] -Science of computation

  [4] - Jomini

  [5] -  The art of war

  [6] - Ketikidis et al

  [7] .Customer service

  [8] -Supply and purchasing

  [9] - Maintenance management

  [10] - Weapon management

  [11] - Objectivity

  [12] - Mission orientation

  [13] - Economically

  [14] - Continuability

  [15]- Flexibility

  [16] - Possibility

  [17] - Responsiveness

  [18] - Discipline

نظر شما