You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  عنوان: سامانه جامع آماد و پشتيباني

  معرف:

  1- معادل انگلیسی: Integrated system of logistics and support

  2- تعریف: از سيستم هاي جامع ناجا است که در معاونت آماد و پشتيباني ناجا مورد استفاده قرار می­گیرد و کليه فرایندهاي اين معاونت را شامل می شود (1).

  متن:

  در اين سيستم فعالیت هایی از قبيل كنترل اموال و دارايي ها و انبارداري صورت می­گیرد. برخي از خدمات موجود در اين سيستم عبارتند از: ثبت موجودي اموال واحدها، تخصيص كد شناسايي استاندارد و طبقه بندي اموال، توليد گزارش­های پويا جهت استفاده مديريت واحدها، كنترل ذي¬حسابي ها و تحويل داران اموال، تخصيص كد شناسايي استاندارد به اقلام و طبقه بندي، نگهداري، ورود و خروج اقلام از انبار به تفكيك منابع تأمين و انواع ثبت موجودي.

  معاونت آماد و پشتيباني ناجا به منظور انجام مأموريت خود، درخواست ها و نيازمندي هاي خود را براي مکانيزه کردن فرایندهاي کاري ، کنترل انبارهاي ناجا و مبادي ورود و خروج کالا، کاهش هزينه با حذف فعالیت هاي زايد و ...، در قالب سیستم جامع امن و پايدار در راستاي اجراي کارامد و مؤثر مأموريت، تحت عنوان سیستم جامع آماد و پشتيباني طراحی نموده است (2).

  اهداف این سیستم عبارتند از:

  1- کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و توزیع؛

  2- حذف فعالیت زاید و اضافی؛

  3- افزایش سرعت، دقت و صحت در انجام ماموریت های محوله؛

  4- تسریع در خرید و جذب اقلام بازیافتی؛

  5- پیش بینی و تصویب صحیح بودجه، واگذاری بودجه، نظارت بر بودجه؛

  6- پیش بینی و تعیین کمّی اقلام مورد نیازناجا برای دوره های زمانی معین؛

  7- تعیین و تدوین استاندارد نوع، کیفیت و کمیت اقلام به صورت یکپارچه و کاربرد آنها؛

  8- جمع آوری دقیق و صحیح آمار برآورد اقلام سرمایه ای؛

  9- جمع آوری، ثبت، حسابرسی و دفاع حقوقی از اموال ناجا از آغاز تملک یا تصرف تا خروج نهایی از ناجا؛

  10- مکانیزه کردن کلیه فعالیت های مربوط به معاونت آماد و پشتیبانی ناجا.

  زير سیستم هاي اين سیستم عبارتند از:

  زير سیستم نگهداري؛ ثبت اسناد افزایش کالا به انبار و کسر کالا از انبار، گزارش جامع از موجودی انبارها در سطح ناجا در تمامی محدوده های عملیاتی را بر عهده دارد.

  زير سیستم کنترل اموال؛ طبقه بندی، شناسایی و کدگذاری اقلام و ثبت اطلاعات اموال و به روز نمودن آمار و اموال را بر عهده دارد.

  زير سیستم برآورد؛ ثبت برآورد جیره مواد غذایی، پوشاک، مطبوعات، نوشت افزار، اقلام سرمایه ای، تسلیحات و مهمات، خودرو و سوخت تعمیرات و نگهداری اقلام کنترل اموال را عهده دار است.

  زير سیستم تأمين و خريد؛ ثبت و پیگیری عملیات عمومی خرید، ثبت درخواست های خرید و جوابیه و پیگیری آنها، ثبت مناقصات و صورت جلسات و رسید انبارها، قراردادها و دریافت کالا، ثبت درخواست خریدهای خارجی و اسناد آن را بر عهده دارد.

  واژه های کلیدی: سیستم جامع، آماد و پشتیبانی، کنترل اموال، انبارداری.

  ارجاعات:

  1- آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم های جامع ناجا. انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا؛ 1390. ص 31.

  2- مجموعه مستندات سیستم های جامع ناجا، معاونت فاوا. اداره کل فناوری اطلاعات. 1392. ص 34.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

نظر شما