You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  سامانه انبار داده بازرسی         Data  warehouse  Inspection

  سیستم انـبـار داده بازرسی یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات موجود در پایگاه داده سیستم جامع نظارت همگانی را برای ایجاد گزارشات مورد نیاز، جمع آوری و گزارشات مورد نیاز را تهیه می­ کند (1).

  يکي از ابزارهاي مديريتي هر سازمان، آگاهي دقيق از وضعيت منابع موجود يا به تعبيري آخرين موجودي اطلاعاتي مي­باشد تا مطابق با اطلاعات موجود، بتواند برنامه ­ريزي­ هاي لازم را انجام دهد. در اين راستا سيستم انبار داده (D. WH ) موجود بر اساس سرويس ­هايي که در اختيار کاربرانش قرار خواهد داد، کمک زيادي به تصميم­ گيري­ هاي مديران در سطوح مديريتي مختلف، خواهد نمود.(2)

  سيستم انبار داده، كليه اطلاعات موجود در پايگاه داده سيستم جامع نظارت همگاني موجود را به منظور ايجاد گزارش های مورد نياز كاربران در قالب انبار داده جمع­آوري و سپس با استفاده از ابزار BI ، گزارش های مديريتي و آماري تحليلي آماده مي­ كند تا مبناي تصميم­ گيري­ هاي آينده آنها شود. رده بهره­ بردار اين سیستم، معاونت بازرسي ناجا مي­ باشد.

  زیرسامانه ­ها: ردیف، نام زیر سامانه، اهداف کمی یا کیفی زیر سامانه، شرح خدمت زیر سامانه.

  ·         انبار داده 197: گرفتن گزارشات مدیریتی از سیستم نظارت همگانی.

  ·         انبارداده عملیات بازرسی: گرفتن گزارش های مدیریتی از سیستم عملیات بازرسی.

  ·         انبار داده سامان: گرفتن گزارش های مدیریتی از سیستم تامین و توانمند سازی مدیران.

  ·        انبار داده میزان: گرفتن گزارش های مدیریتی از سیستم رسیدگی به جرائم و صیانت بازرسی.

  کلید واژه ها

  سیستم انبار داده، بازرسی، پایگاه داده سیستم نظارت همگانی.

  ارجاعات

  1- آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم های جامع ناجا. انتشارات؛ معاونت تربیت و آموزش ناجا. 1390.

  2- مجموعه مستندات سیستم های جامع ناجا، معاونت فاوا. اداره کل فناوری اطلاعات. 1392.

   

نظر شما