You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پولشویی سایبری Laundering -   Money Cyber     

  پولشویی، یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند (1). در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می گردد.

  طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران جرم پولشویی عبارت است از:

  1- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

  2- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛

  3- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجۀ جرم تحصیل شده باشد.

  این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بهدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکتهای دولتی و حذف منبع پول و همچنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاعرسانی، سودهای کلانی را بهدست می‌آورند.

  پولشویی، یکی از فعالیت های ناسالم اقتصادی است، که خود زاییده و در عین حال مکمل سایر فعالیت های مجرمانه محسوب می شود. پولشویی، مفهومی وسیع تر از نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش بوده و ناهمگون با اجتماع و اقتصاد است. پولشویی به دلیل نشأت گرفتن از فعالیت های اقتصادی نا سالم، یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود و نقش آن ترغیب یا تسهیل فعالیت های مجرمین و یا تقویت جرایم سازمان یافته است.

  پولشویی سایبری «شامل استفاده از اینترنت برای مخفی کردن یا قانونی نشان دادن پولی است که از روش های غیر قانونی به دست آمده است» (2(

  ورود به عصر دیجیتالی، موجد فرصت های زیادی برای پولشویی بوده است. هر فردی که پشت میز رایانه در هر جای دنیا نشسته باشد، می تواند مشتری یا مصرف کننده محسوب شود و تجارت در شبکه جهانی وب در محیطی بدون مکان و زمان انجام می شود، که با عناصر هزینه فناوری، وسعت دست یابی به اینترنت، مشکلات مربوط به اعتبار هویت هم برای کاربران و هم برای عرضه کنندگان، گمنامی و تازگی در ارتباط است. برخی از فرصت هایی که فضای مجازی برای پولشویی سایبری فراهم کرده است، عبارتند از:

  ·         استفاده از فناوری برای فرار و خنثی کردن تحقیقات رسمی، به خصوص با استفاده  از گمنامی.

  ·         ایجاد درآمد با حمله های سایبری.

  ·         استفاده از خدماتی که عرضه کنندگان حقیقی، برای فعالیت های پولشویی از طریق اینترنت  ارائه می کند.

  ·         تبلیغ خدمات از طریق اینترنت. 

  ·         استفاده  بهینه از پیشرفت های فناوری بانکداری و تجارت بین المللی و سيستم  های موجود برای انتقال سرمایه و کالا (3).

  پولشویی، به اشکال مختلف از شبکه جهانی وب استفاده  می کند و می تواند ظهور و گسترش مراکز مالی را تسهیل کند.

  پولشویی، از شبکه جهانی وب به منزله واسطه تبلیغاتی و اطلاعاتی برای فعالیت های خود بهره می گیرد. به عبارت دیگر، از یک سو مجرمان از فرصت هایی که فضای مجازی عرضه می کند برای انجام فعالیتهای خود استفاده  می کنند و از سوی دیگر، مشکلات جدید و بیشتری برای محققان و قانون گذاران به وجود می آید 4 ()

  در پولشويي سايبري، بنا به دلايل متعدد مانند عدم نياز به حضور فيزيكي صاحبان حساب در بانك ها، غيرقابل رؤيت و ناملموس بودن حجم پول مورد تبادل و از همه مهم تر سرعتي چندهزاربرابر جابه جايي پول در سيستم بانكي سنتي، كمترين توجه را به خود جلب می کند و به اين صورت، امكان كشف جرم و تعقيب مجرم پايين مي آيد.

  از سوي ديگر، رديابي پول نيز به لحاظ سهولت و سرعت جابه جايي پول بين حساب ها و بانك ها، بسيار سخت و تخصصي مي شود، زیرا مرتكبين با نقض تدابير امنيتي شبكه هاي بانكي و سرقت از خزانه بانك يا حتي سرقت پول از حساب مشترياني كه قبلا و توسط انواع روش هاي مجرمانه مانند فيشينگ، از نام كاربري و گذرواژه آنان آگاهي يافته اند، به راحتي نسبت به خرد كردن تراكنش ها و تقسيم پول به واحدهاي كوچك تر (كمتر از سقف مجاز نقل و انتقال پول در يك بازه زماني معين كه در قوانين مبارزه با پولشويي مقرر شده و انتقال آن، توجه سيستم ها را جلب نمي كند) و سپس واريز اين پول ها به حساب تعداد ديگري از دارندگان حساب و در نهايت انتقال پول به حساب هاي مقصد، مبادرت مي‏ورزند. در اين روش، مرتكب با گسترش صحنه جرم و درگير كردن تعداد زيادي حساب بانكي واسط، امكان ردگيري انتقال وجوه و شناسايي مقصد حقيقي پول را، به حداقل ممكن مي رساند.

   نظارت بر چگونگي عملكرد حساب هاي اينترنتي و حجم مبادلات و رهگيري نقل و انتقال اينترنتي پول، علاوه بر نياز به افراد متخصص، بدون بهره گيري از نرم افزارهاي بسيار تخصصي و پيچيده، محال است. البته همكاري هاي اقتصادي- پليسي و قضايي داخلي و چندجانبه بين المللي و عزم تمام نهادهاي متولي يا درگير مبارزه با جرائم سازمان يافته- ازجمله نهادهاي تخصصي مبارزه با پولشويي- براي تدوين مقررات و دستورالعمل هاي نظارتي و روش هاي پيشگيري، پي‏جويي، كشف و مبارزه با جرائم اقتصادي سايبر، امري بايسته در اين راه خواهد بود ( 5).

  کلید واژه ها

   تطهیر پول، پول شویی، پول شویی سایبری.

  ارجاعات

  1-     شفیعی خورشیدی، محمود. پولشویی، مفهوم و آثار آن، موجود در وب گاه وکالت. در تاریخ 27/12/1388. 1388.

  2-     Cross, M, 2008, Scene of the Cybercrime, Elsevier Science & Technology Books.Kogan Page.

  3-     Lilley, P., 2002, Hacked, Attacked And Abused Digital Crime Exposed, London: K Ogan Page.

  4-     همان.

  5-     روزنامه اعتماد، شماره 2347 به تاريخ 15/12/90، صفحه 9 (آي تي)

   

نظر شما