You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اعتياد اينترنتي یا اعتیاد مجازی     Internet Addiction

  اعتیاد به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص، به ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می کنند. اما انواع غیرماده ای اعتیاد، مانند اعتیاد به اینترنت به عنوان اعتیادهای رفتار محور طبقه بندی شده است (1).

  متن:

  اعتياد رايانه اي، عادت به استفاده از رايانه، بازي هاي رايانه اي، اينترنت، وب گردي و ديگر اشکال استفاده مداوم از رايانه و اينترنت به طور خاص مي باشد. استفاده افراطي از تلفن همراه و ديگر ابزارهاي ارتباطي مانند بلوتوث نيز اعتياد محسوب می شود. جان فيليپ اسميت (2)، اعتياد را نوعي عادت مي داند که شکستن آن خيلي دشوار است. به نظر چو و سايو (3)، هر رفتاري که يکي از معيارهاي زير را داشته باشد به طور عملي، رفتار اعتيادي تلقي می شود.

  1-     بر جستگي. فعالیتي خاص مانند استفاده از اينترنت تبديل به مهم ترين فعالیت زندگي شخص می شود و فکر وي را تسخير کند.

  2-     تغيير حالت. تجربه ذهني مردم به عنوان نتيجه درگيري در هر فعالیت خاص.

  3-     مدارا. فرآیندي که به موجب آن ميزان فعالیت ها يا زمان خاص نياز به دست يابي به تأثيرات مورد علاقه را دارد.

  4-     علائم ترک احساسات، حالات و يا تأثيرات فيزيکي ناخوشايند زماني که فعالیتي خاص متوقف شود يا کاهش مي يابد.

  5-     تضاد. تضاد ميان معتادان و نزديکان آنها، يا با ديگر فعالیت ها و يا با ديگر فعالیت ها و يا در خود افراد.

  6-      برگشت. تمايل براي بازگشت هاي تکراري به صفات اوليه فعالیت اعتيادي.

   اعتياد به اينترنت، نه تنها يک آسيب اجتماعي محسوب می شود، بلکه آغازگر آسيب هاي ثانويه متعددي نيز می شود. مانند آسيب هاي خانوادگي، ارتباطي، عاطفي، رواني، جسمي و اقتصادي.

  اعتياد به اينترنت به پنج زیر مجموعه تقسیم می شود (4):

  1-     اعتياد جنسی سایبر(استفاده زیاد و مداوم از وب سایت های هرزه نگاری)؛

  2-     اعتیاد به رابطه در فضای سایبر؛

  3-     اجبارهای شبکه مانند قماربازی برخط؛

  4-     سرریز اطلاعاتی (جستجوی غیر ارادی اطلاعات در اینترنت)؛

  5-     اعتياد به رایانه.

   عادت به کاربری مفرط اینترنت یا اعتیاد اینترنتی، از جمله مواردی است که بسیاری از کاربران را اسیر خود می سازد. جذابیت های خاص اینترنت باعث می شود که نوجوانان و جوانان مجذوب آن شده، ساعت ها وقت خود را در مقابل کامپیوتر سپری کنند. این مسئله باعث می شود که نوجوانان از سایر فعالیت های اجتماعی باز بمانند. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هر چه ضریب هوش عاطفی کاربران پایین تر باشد، میزان ابتلای آنان به اعتیاد اینترنتی بیشتر است. از معمول ترین نشانه های تشخیص اعتیاد به اینترنت می توان به افت تحصیلی شدید، کاهش وزن به علت از بین رفتن نظام تغذیه ای بدن، بالا رفتن دامنه تنش های عصبی، کاهش فعالیت های اجتماعی، کم شدن میزان معاشرت با اشخاص و گروه های بزرگ تر، قانون گریزی، پرخاشگری، ابتلا به سردرد های عصبی و نظایر این ها اشاره کرد. به طور کلی می توان گفت که استفاده مفرط از اینترنت، گاه نشانه اختلال شخصیت است (5).  کاربرد فراوان اینترنت  و جذابیت های آن سبب شده در سال های اخیر  پدیده ای با عنوان "اعتیاد به اینترنت " ظهور یابد .اعتیاد به اینترنت  با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد  از اینترنت ویا استفاده  نامعقول  و بیمارگونه  از اینترنت تعریف می شود .گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت  و یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود (6).

  واژه های کلیدی:

   اعتیاد مجازی، اعتیاد اینترنتی، اعتیاد.

  ارجاعات:

  1-  آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم های جامع ناجا. انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا. 1390.

  2- حسینی، محمد. تحلیل جامعه شناسی رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 1(2و3)، 1-17. 1384.

  3- Chou,C, Hsiao,M, Internet Addiction, usage, gratification, and Pleasure experience: the Taiwan college Student’ case. Compters & Education:35:65-80.

  4- Young, K, 1999,Internet Addiction:Evaluation and treatment, Student British Medical Journal,7:351-352

  5- ایمانی، محسن و بهره مند، وحید. آسیب های ناشی از اینترنت و راه کارهای پیشگیری از آن. نشریه ماهانه آموزشی- تربیتی پیوند. شماره 345. 1387.

  6-      Nastizaei N. The relationship between general health and internet addiction. Tabib-E-Shargh 2009; 11(1):57-63.

   

   

   

   

   

       

   

    

   

نظر شما